Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Möjliga stödformer för Vindarnas hus - en sammanfattning Kristian Packalén 15 mars 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Möjliga stödformer för Vindarnas hus - en sammanfattning Kristian Packalén 15 mars 2012."— Presentationens avskrift:

1 Möjliga stödformer för Vindarnas hus - en sammanfattning Kristian Packalén 15 mars 2012

2 Projektnamn (i tidsordning) Huvudprojekt / förprojekteringMöjlig tidsperiodProjektägareFörslag på stödgivare Möjlig stödprocent Greentech lösningar för Vindarnas husFörprojektering2012? Investeringsbidrag / ERUF50% / 90% Kompetenshöjning och personalutvecklingFörprojekteringHösten 2012Sottunga kommun?ESF90% Utveckling av unika IKT-lösningar - paketeringstjänst för skärgårdenFörprojektering2013 Företagsam skärgård?ERUF90% Vindarnas hus etapp 1Huvudprojekt2015 - 2017Vindarnas hus Investeringsbidrag / ERUF 30% Greentech lösningar för Vindarnas husHuvudprojekt2015 - 2020?Vindarnas husInvesteringsbidrag30% Kompetenshöjning och personalutvecklingHuvudprojekt2017-2019Vindarnas husESF35% Marknadsföring av Vindarnas husHuvudprojekt2017-2020Vindarnas hus Utvecklingsstöd 50%, max 2.500€ TeknikcentrumHuvudprojekt2018Förening? Leader / Investeringsbidrag / ERUF50% / 70% Utveckling av unika IKT-lösningar - paketeringstjänst för skärgårdenHuvudprojekt? Företagsam skärgård?ERUF70% Vindarnas hus etapp 2Huvudprojekt2017-2019Vindarnas hus Investeringsbidrag / ERUF30%

3 Att poängtera vid ansökningar   Samarbete, samverkan, kluster och nätverkande  Paketering av produkter och tjänster – genom samarbete mellan olika aktörer  Projektets möjlighet att lyckas  Projektets fortlevnad efter projekttidens slut

4 Övrigt – som kan användas som motivering i stödansökningar

5 Projektets miljömedvetenhet  Miljöpåverkan från transporter (korta avstånd tack vare lokala råvaror), avfallshantering samt utsläpp av avloppsvatten från verksamheten samt exploatering av den fysiska miljön har tagits i beaktande under hela planeringsprocessen  Visa att det går att bygga med minimal påverkan på naturen – visa hur det går att återställa samt vad den extra kostnaden är (motiverar bidrag, som morot för att göra miljövänliga satsningar)

6 Tekniskt föredöme  Åland och speciellt små kommuner som Sottunga är exempel på mikrosamhällen, som kan visa på mycket bra exempel vid olika utvecklingsprojekt samt utgöra bas för olika experiment, t.ex. gällande teknisk utveckling.  Vindarnas hus bra föredöme gällande energianvändning och miljötänkande

7 Behov av kvalité  Besöksnäringen på Åland lider av att anläggningar är till åren komna och är i behov av renovering, samt att högklassig kringservice ofta saknas i form av upplevelser, rekreation och mat och dryck. Det finns behov av mer exklusiva anläggningar, som dock inte behöver vara exklusiva med tanke på utrustning av lyx, men som dock skall ha något speciellt och exklusivt som inte finnes i närheten. Speciellt företagskunder vill ha en exklusiv upplevelse i form av högklassigt boende och utmärkt service. Detta gäller t.ex. företagsgrupper som företar fiskeresor, men som dock inte än har funnit Åland som en bra besöksort p.g.a. bristen på högkvalitativa anläggningar som även tillhandahåller dylik service

8 Viktigt med fakta  Ytterligare ett problem som Åland lider av relaterat till detta är bristen på information om vilken typ av service som finns tillgänglig och vad som Åland och kan erbjuda. Gäster behöver inte ha all tänkbar service i närheten, men de behöver på förhand veta vad som finns så att de väl kan förbereda sig för vistelsen. = Behov av mer än endast en fysisk anläggning

9 Klimatsmart  Klimatsmart. Säljande argument för vindkraftscentret, som för miljömedvetna företag och individer – el från vindkraft och värme från överskottsvärmen från elcentralen. Miljövänlighet bör vara ett centralt tema under hela uppbyggnaden av vindkraftcentret. Detta passar utmärkt ihop med Ålands slogan ”En grön ö i ett blått hav”. Sottunga kan vara ett föredöme med tanke på miljö och energi.

10 Public-private partnership?  marknadsföring av skärgården som både bostadsort, rekreationsort samt investeringsort  visa att samhället hjälper till att skapa förutsättningar och trivsel samt genomföra projekt

11 Distansarbete  Väldigt bra förutsättningar för distansarbete, lämpliga dedikerade lokaler för detta ändamål samt nödvändig kringservice saknas i nuläget i skärgården

12 Central mötesplats  Sottunga i centrum av den åländska skärgården – behövs en gemensam mötesplats för skärgårdskommunerna vilket annars är Mariehamn = Mindre miljöpåverkan?


Ladda ner ppt "Möjliga stödformer för Vindarnas hus - en sammanfattning Kristian Packalén 15 mars 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser