Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

vägen hit nulägemålvägen fram gå vidare Hur har JAG blivit till » Solskenshistorier » Viktiga händelser ˃Positivt, negativt, påverkbart av mig, påverkbart.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "vägen hit nulägemålvägen fram gå vidare Hur har JAG blivit till » Solskenshistorier » Viktiga händelser ˃Positivt, negativt, påverkbart av mig, påverkbart."— Presentationens avskrift:

1

2 vägen hit nulägemålvägen fram gå vidare

3 Hur har JAG blivit till » Solskenshistorier » Viktiga händelser ˃Positivt, negativt, påverkbart av mig, påverkbart av andra » Viktiga val » Stöd som du haft – och saknat » Omvärldsfaktorer » Skeden i livet vägen hit nulägemålvägen fram gå vidare

4 » Att beskriva sig själv » Andras beskrivning » Vad jag kan » Omvärldsbeskrivning » Nulägesanalys vägen hit nulägemålvägen fram gå vidare

5 » Vem är jag och vad vill jag göra » Vad är viktigt i jobbet och i livet » Drivkrafter » Intressen » Starka egenskaper » Kunskapsprofil » Erfarenheter » Behov » Hinder » Vad är livskvalitet

6 » Var vill du bo » Vilken typ av arbetskamrater » Arbetsmiljö » Uppmärksamhet och erkännande » Ansvarsnivå » Pengar status, prestige » Vad får dig att känna uppskattning » Självständigt eller arbete i grupp

7 » Trygghet, bra betalt » Ledarskap » Vänskap » Kreativitet » Tempo » Fysisk utmaning » Arbeta med andra » Arbeta under press » Uppmärksamhet » Påverka andra » Självständighet » Framgång » Nytta » Utveckling » Äventyr » Miljö » Status

8 » Omedvetna färdigheter » Oupptäckta färdigheter » Outvecklade färdigheter » Outnyttjade färdigheter » Undervärderade färdigheter » Outtalade färdigheter » Otillfredsställda färdigheter » Omotiverade färdigheter

9 » Pedagogiska färdigheter » Kommunikativa färdighete » Tekniska färdigheter » Kreativa färdigheter » Hjälpande färdigheter » Ekonomiska färdigheter » Praktiska färdigheter » Administrativa färdigheter

10 » Utbildning » Arbetsliv » Fritid » Kunskap om branscher » Kunskap om geografiska områden » Kunskap om vissa typer av människor » Kunskap om verktyg » Kunskap om ämnen, saker, utrustning, maskiner, information …

11 Analytisk, modig, ansvarsfull, beslutsam, kreativ, drivande, pålitlig, rastlös, envis, rolig, följsam, skeptisk, hängiven, känslosam, kylig, stark, trofast, positiv, elegant, vänlig, inåtvänd, organisatör, pionjär, grundlig, realistisk, skapande, tidsoptimist, detaljerad, logisk, fantasifull, pragmatisk, kommunikativ, stöttande, uppriktig, diskret, vältalig, kristålig, hövlig, ifrågasättande

12 » Utbildningserfarenheter » Prestationer du är stolt över » Sportaktivitetet » Kyrkliga och politiska erfarenheter » Fritidsaktiviteter » Då du fått beröm » Sommarjobb » Militärtjänst » konfliktlösning

13 » Dit ideala arbetsinnehåll » Din ideala arbetsmiljö » Din ideala arbetsform » Din ideala arbetsmiljö » Din ideala livskvalitet » Din ideala bostadsort

14 Joharifönster är en fyrfältstabell, som ett fönster. » Det öppna fältet, även kallat Arenan, bildas av det jag vet om mig själv och vad andra vet om mig. Att fältet blir större innebär att öppenheten ökar. Detta sker när min exponering, min tydlighet mot andra ökar samtidigt som min lyhördhet för andra ökar och jag tar emot feedback. » Det blinda fältet bildas av vad jag inte vet om mig själv men vad andra vet om mig » Fasaden bildas av vad jag vet om mig själv men vad andra inte vet. Om en person döljer mycket om sig själv för andra blir fasaden stor. » Det okända fältet består av vad jag inte vet om mig själv och vad andra inte vet om mig.

15

16 » Vilka arbetsområden är tilltalande » Inom vilka områden vill jag jobba » Vilka arbetsuppgifter är intressanta » Hur vill jag att arbetsmiljön ska vara » Hur relaterar dessa områden med min självinventering

17 Vad är positivt? » Arbetsinnehållet » Arbetsmiljön (företagskultur, lön…) » Anställningsform » Livskvalitet » Känsla Vad är negativt

18 Tänk lite vid sidan av… » Två deltidsjobb? » Heltidsjobb och tillfälliga uppdrag » Deltid och eget företag » Eget företag » Två egna företag

19 Byta inriktning… Samma arbete Samma område Samma arbete Nytt arbete Nytt område Samma område Nytt område Nytt arbete

20 » Tag reda på fakta » Gräv på internet » Lista företag » Bygg nätverk – exjobb, projekt » Undvik stereotypa åsikter » Vänta med förhastade beslut » Prova alla idéer som du är intresserad av » Spridvisitkort

21 » Prata med nyckelpersoner » Exjobb » Praktik » Projekt » Undersök

22 Ekonomi och ägande » Omsättning och vinst, » framgångsrika verksamheter, » var finns ditt jobb – kärnverksamhet eller perifer verksamhet, » ny produkt eller gammal utgående, » lönsamhet, » företagsledning – kvinnor i ledningen, » var är företaget registrerat, » ledarstil

23 Arbetskamrater » Genomsnittlig anställningstid » Ålders och könsfördelning » Personalomsättning » Stämning på jobbet – känns genast vid första besöket » Personalpolitik » uppsägningar

24 Bransch, marknad affärsidé » Bransch i utveckling » Konkurrenter » Egen nisch eller bra på allt » Framgång » Marknad » Satsning på framtiden » Affärsidé » Vad lovar man sin kund?

25 Organisation och kompetensutveckling » Toppstyrt och hierarkiskt » Inofficiella beslutsvägar » Mentor » Intern rörlighet » Utbildningspolicy » Jobbrotation » Intern karriärutveckling » kompetensutveckling

26 Aktivera ditt nätverk » Du känner 100 personer och dom känner 100 vardera som känner ytterligare 100 100 – 10 000 – 1 000 000 » Varma kontakter – personer i ditt nätverk » Kalla kontakter – direkt kontakt med arbetsgivaren

27 5 steg att bygga nätverk 1.Gör en lista på alla personer du känner 2.Kontakta nätverket systematiskt – tala om vad du kan 3.Presentera dig – börja med dem du känner bäst – du söker inte jobb utan vill få kontakt med företaget 4.Referenser – fråga efter personer, inte företag, det utvidgar nätverket 5.Kontakta referenserna

28 Rätt nätverkande » Ta initiativ » Ställ bra frågor » Lyssna » Var kunnig och kompetent » Var intresserad » Dela med dig » Respektera andras tid » Var förberedd

29 Var förberedd » Första intervjun är den svåraste – välj ett mindre viktigt företag » Vem vill du träffa » 20 minuter » Vad vill du fråga om » Vad säger du om dom inte är intresserade?

30 Samtalsteknik » Ögonkontakt » Empati och respekt » Positiv – se möjligheter » Visa intresse » Våga vänta på svar » Lyssna aktivt » Klargör och upprepa » Undersök med öppna frågor

31 Tackbrev » Skriv kort » Skriv samma dag » Anknyt till det ni talat om » Rätta till eventuella missuppfattningar » Bekräfta det ni kommit överens om

32

33

34

35 Du är redo att gå vidare när… » Du vet vem du är och vad du vill med ditt liv i ett tvåårsperspektiv » Du vet var du står idag » Du har tänkt igenom olika alternativ » Du har ett bra beslutsunderlag och utifrån dig själv » Du är nöjd med dina beslut » Har en genomtänkt strategi

36 SMARTA MÅL » Stimulerande » Mätbara » Accepterade » Realistiska » Tidsbestämda » Aktivitetsskapande vägen hit nulägemålvägen fram gå vidare

37 » Vara dina egna » Nedskrivna » Stämma med värderingar, intressen och förmåga » Klart definierade och formulerade så att du vet när du uppnått dem » Vara realistiska och genomförbara » Genomtänkta i förhållande till konsekvenser » Innehålla belöningar på vägen

38 SIMPLE » Enkelt och tydligt SIMPLE » Mätbart » Uppnåbart » Resultatfokuserat » Tidsbegränsat » ”Jag vill ha ett nytt arbete hos ett växande företag där jag får utveckla min förmåga att utföra statistiska beräkningar, där jag får arbeta i projekt i nära samarbete med kunden”

39 » Att söka jobb vägen hit nulägemålvägen fram gå vidare

40 1.Platsannonser 2.Rekryteringskonsulter – headhunters 3.Personalavdelningar 4.Arbetsförmedlingen 5.Utskick till arbetsgivare 6.Företagshemsidor 7.Annonsera 8.Bemanningsföretag 9.Ditt nätverk

41 10.Din mentor 11.Där din framtida chef är 12.Kunder och leverantörer 13.Skriv artiklar och satsa på att synas 14.Mässor 15.Karriärcoachar 16.Internet 17.Håll egna kurser 18.Tidigare arbetsgivare

42 19.Sök en gång till 20.Ta ett tillfälligt jobb 21.Ta värvning 22.Jobba utomlands 23.Hyr ut dig själv – starta eget 24.Kontakta branschorganisationer 25.Telefonkatalogen 26.Studievägledare 27.Karriärcentrum

43 » Locka fram positiva minnen » Positiva föredömen » Lägg ut planeringstid » Sätt upp mål ˃Antal telefonsamtal, antal spontanbrev, antal CV, antal bokade intervjuer, antal genomförda intervjuer, antal andra möten » Kontrakt med dig själv » Gör en framgångskurva » Ge dig belöningar » Ändra strategi om det behövs

44 » Ge dem en anledning att vilja ha dig ˃Vad kan du som skulle kunna vara intressant ˃Vilka kometenser har du som skulle kunna vara intressant ˃Personliga erfarenheter ˃Nätverk » Berätta om dig själv ˃Så att dom minns dig » Lär dig umgås – utveckla din sociala kompetens ˃Träna på att mingla i olika sammanhang

45 » Vem är du » Styrkor » Svagheter » Varför slutade du förra jobbet » Avskedad? » Vad gör du om 5 år » Varför söker du jobbet » Varför anställa dig

46 » Vad vet du om företaget, jobbet, branschen » Lönekrav » Barn » Hälsoproblem » Samarbetssvårigheter » Referenser » Överkvalificerad

47 » När förstod du att du ville byta jobb » När förstod du att nuvarande jobb inte var vad du tänkt dig » Hur håller du dig informerad om ditt arbetsområde » Vilka faktorer är viktiga för framgång i jobbet » Hur valde du yrkesinriktning » Hur gör du för att fatta beslut

48 » Vilket är ditt mål på fem års sikt » Har du utvecklats de senaste åren » Är du bra på att lyssna » Hur har du förberett dig för denna intervju » Hur lär du dig nya arbetsuppgifter » Varför sökte du detta jobb » Ge exempel på en artikel du läst nyligen och som intresserade dig

49 » Hur stödjer du dina medarbetare » Vilken är din ledarstil » Hur förbereder du ett möte » Vad gör du på fritiden » Hur planerar du din tid » Vad innebär det at göra ett bra jobb » Hur hanterar du stress » Tar du med jobbet hem » Vad var ditt största problem under studietiden

50 » Varför är arbetet ledigt » Varför har personen slutat » Hur ser jobbet ut om tre år » Hur kommer företaget att utvecklas » Passar jag in » Kommer jag att trivas med chefen » Kommer jag att trivas med kolegorna

51 » Var ärlig » Var dig själv » Kritisera inte nuvarande jobb » Kroppsspråket » Ögonkontakt » Sitt inte för nära » Var inte desperat i behov av jobbet » Rök inte » Var inte för personlig

52 » Prata inte om personliga och ekonomiska problem » Svara inte om du inte förstått frågan » Fråga » Pressa inte intervjuaren » Var inte uttråkad eller FÖR nyfiken » Gör inte så att intervjuaren känner sig dum eller osäker » Avslöja inte att du tycker illa om någon

53 » Var positiv » Ta reda på vad som händer sen » Avsluta med tack och handslag » Sitt inte kvar om det blir obekvämt

54 1.Beslut om rekrytering 2.Kravprofil 3.Annonsering 4.Första urval 5.Första intervju 6.Analys av kandidater 7.Urval 8.Andra intervju 9.Referenser 10.Anställnings- erbjudande 11.Kontrakt lön villkor


Ladda ner ppt "vägen hit nulägemålvägen fram gå vidare Hur har JAG blivit till » Solskenshistorier » Viktiga händelser ˃Positivt, negativt, påverkbart av mig, påverkbart."

Liknande presentationer


Google-annonser