Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Karriär-planering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Karriär-planering."— Presentationens avskrift:

1 Karriär-planering

2 Karriärplaneringens fem steg
vägen hit nuläge mål vägen fram gå vidare Karriärplaneringens fem steg

3 Stöd som du haft – och saknat Omvärldsfaktorer Skeden i livet
Hur har JAG blivit till Solskenshistorier Viktiga händelser Positivt, negativt, påverkbart av mig, påverkbart av andra Viktiga val Stöd som du haft – och saknat Omvärldsfaktorer Skeden i livet vägen hit nuläge mål vägen fram gå vidare

4 Att beskriva sig själv Andras beskrivning Vad jag kan
Omvärldsbeskrivning Nulägesanalys vägen hit nuläge mål vägen fram gå vidare

5 Självinventering Vem är jag och vad vill jag göra
Vad är viktigt i jobbet och i livet Drivkrafter Intressen Starka egenskaper Kunskapsprofil Erfarenheter Behov Hinder Vad är livskvalitet Självinventering

6 Värderingar Var vill du bo Vilken typ av arbetskamrater Arbetsmiljö
Uppmärksamhet och erkännande Ansvarsnivå Pengar status, prestige Vad får dig att känna uppskattning Självständigt eller arbete i grupp Värderingar

7 Värderingar Trygghet, bra betalt Ledarskap Vänskap Kreativitet Tempo
Fysisk utmaning Arbeta med andra Arbeta under press Uppmärksamhet Påverka andra Självständighet Framgång Nytta Utveckling Äventyr Miljö Status Värderingar

8 Kompetens Omedvetna färdigheter Oupptäckta färdigheter
Outvecklade färdigheter Outnyttjade färdigheter Undervärderade färdigheter Outtalade färdigheter Otillfredsställda färdigheter Omotiverade färdigheter Kompetens

9 Färdigheter Pedagogiska färdigheter Kommunikativa färdighete
Tekniska färdigheter Kreativa färdigheter Hjälpande färdigheter Ekonomiska färdigheter Praktiska färdigheter Administrativa färdigheter Färdigheter

10 Personlig kunskap Utbildning Arbetsliv Fritid Kunskap om branscher
Kunskap om geografiska områden Kunskap om vissa typer av människor Kunskap om verktyg Kunskap om ämnen, saker, utrustning, maskiner, information … Personlig kunskap

11 Personliga egenskaper
Analytisk, modig, ansvarsfull, beslutsam, kreativ, drivande, pålitlig, rastlös, envis, rolig, följsam, skeptisk, hängiven, känslosam, kylig, stark, trofast, positiv, elegant, vänlig, inåtvänd, organisatör, pionjär, grundlig, realistisk, skapande, tidsoptimist, detaljerad, logisk, fantasifull, pragmatisk, kommunikativ, stöttande, uppriktig, diskret, vältalig, kristålig, hövlig, ifrågasättande Personliga egenskaper

12 Framgångshistorier Utbildningserfarenheter
Prestationer du är stolt över Sportaktivitetet Kyrkliga och politiska erfarenheter Fritidsaktiviteter Då du fått beröm Sommarjobb Militärtjänst konfliktlösning Framgångshistorier

13 Analys av arbetsliv Dit ideala arbetsinnehåll Din ideala arbetsmiljö
Din ideala arbetsform Din ideala livskvalitet Din ideala bostadsort Analys av arbetsliv

14 Joharifönster är en fyrfältstabell, som ett fönster.
Det öppna fältet, även kallat Arenan, bildas av det jag vet om mig själv och vad andra vet om mig. Att fältet blir större innebär att öppenheten ökar. Detta sker när min exponering, min tydlighet mot andra ökar samtidigt som min lyhördhet för andra ökar och jag tar emot feedback. Det blinda fältet bildas av vad jag inte vet om mig själv men vad andra vet om mig Fasaden bildas av vad jag vet om mig själv men vad andra inte vet. Om en person döljer mycket om sig själv för andra blir fasaden stor. Det okända fältet består av vad jag inte vet om mig själv och vad andra inte vet om mig. Relation till andra

15

16 Alternativa vägar Vilka arbetsområden är tilltalande
Inom vilka områden vill jag jobba Vilka arbetsuppgifter är intressanta Hur vill jag att arbetsmiljön ska vara Hur relaterar dessa områden med min självinventering Alternativa vägar

17 Alternativa vägar Vad är positivt? Arbetsinnehållet
Arbetsmiljön (företagskultur, lön…) Anställningsform Livskvalitet Känsla Vad är negativt Alternativa vägar

18 Alternativa vägar Tänk lite vid sidan av… Två deltidsjobb?
Heltidsjobb och tillfälliga uppdrag Deltid och eget företag Eget företag Två egna företag Alternativa vägar

19 Alternativa vägar Byta inriktning… Samma arbete Nytt arbete
Samma område Nytt arbete Nytt område Alternativa vägar

20 Marknadskartläggning
Tag reda på fakta Gräv på internet Lista företag Bygg nätverk – exjobb, projekt Undvik stereotypa åsikter Vänta med förhastade beslut Prova alla idéer som du är intresserad av Spridvisitkort Marknadskartläggning

21 Marknadskartläggning
Prata med nyckelpersoner Exjobb Praktik Projekt Undersök Marknadskartläggning

22 Marknadskartläggning
Ekonomi och ägande Omsättning och vinst, framgångsrika verksamheter, var finns ditt jobb – kärnverksamhet eller perifer verksamhet, ny produkt eller gammal utgående, lönsamhet, företagsledning – kvinnor i ledningen, var är företaget registrerat, ledarstil Marknadskartläggning

23 Marknadskartläggning
Arbetskamrater Genomsnittlig anställningstid Ålders och könsfördelning Personalomsättning Stämning på jobbet – känns genast vid första besöket Personalpolitik uppsägningar Marknadskartläggning

24 Marknadskartläggning
Bransch, marknad affärsidé Bransch i utveckling Konkurrenter Egen nisch eller bra på allt Framgång Marknad Satsning på framtiden Affärsidé Vad lovar man sin kund? Marknadskartläggning

25 Marknadskartläggning
Organisation och kompetensutveckling Toppstyrt och hierarkiskt Inofficiella beslutsvägar Mentor Intern rörlighet Utbildningspolicy Jobbrotation Intern karriärutveckling kompetensutveckling Marknadskartläggning

26 Nätverk Aktivera ditt nätverk
Du känner 100 personer och dom känner 100 vardera som känner ytterligare – – Varma kontakter – personer i ditt nätverk Kalla kontakter – direkt kontakt med arbetsgivaren Nätverk

27 Nätverk 5 steg att bygga nätverk
Gör en lista på alla personer du känner Kontakta nätverket systematiskt – tala om vad du kan Presentera dig – börja med dem du känner bäst – du söker inte jobb utan vill få kontakt med företaget Referenser – fråga efter personer, inte företag, det utvidgar nätverket Kontakta referenserna Nätverk

28 Nätverk Rätt nätverkande Ta initiativ Ställ bra frågor Lyssna
Var kunnig och kompetent Var intresserad Dela med dig Respektera andras tid Var förberedd Nätverk

29 Informationsintervjuer
Var förberedd Första intervjun är den svåraste – välj ett mindre viktigt företag Vem vill du träffa 20 minuter Vad vill du fråga om Vad säger du om dom inte är intresserade? Informationsintervjuer

30 Informationsintervjuer
Samtalsteknik Ögonkontakt Empati och respekt Positiv – se möjligheter Visa intresse Våga vänta på svar Lyssna aktivt Klargör och upprepa Undersök med öppna frågor Informationsintervjuer

31 Informationsintervjuer
Tackbrev Skriv kort Skriv samma dag Anknyt till det ni talat om Rätta till eventuella missuppfattningar Bekräfta det ni kommit överens om Informationsintervjuer

32 Nulägesanalys

33 Nulägesanalys

34 Nulägesanalys

35 Att ta beslut Du är redo att gå vidare när…
Du vet vem du är och vad du vill med ditt liv i ett tvåårsperspektiv Du vet var du står idag Du har tänkt igenom olika alternativ Du har ett bra beslutsunderlag och utifrån dig själv Du är nöjd med dina beslut Har en genomtänkt strategi Att ta beslut

36 SMARTA MÅL Stimulerande Mätbara Accepterade Realistiska Tidsbestämda
Aktivitetsskapande vägen hit nuläge mål vägen fram gå vidare

37 Mål ska … Vara dina egna Nedskrivna
Stämma med värderingar, intressen och förmåga Klart definierade och formulerade så att du vet när du uppnått dem Vara realistiska och genomförbara Genomtänkta i förhållande till konsekvenser Innehålla belöningar på vägen Mål ska …

38 Smurt-modellen Enkelt och tydligt SIMPLE Mätbart Uppnåbart
Resultatfokuserat Tidsbegränsat ”Jag vill ha ett nytt arbete hos ett växande företag där jag får utveckla min förmåga att utföra statistiska beräkningar, där jag får arbeta i projekt i nära samarbete med kunden” Smurt-modellen

39 Att söka jobb vägen hit nuläge mål vägen fram gå vidare

40 27 sätt att söka jobb Platsannonser
Rekryteringskonsulter – headhunters Personalavdelningar Arbetsförmedlingen Utskick till arbetsgivare Företagshemsidor Annonsera Bemanningsföretag Ditt nätverk 27 sätt att söka jobb

41 27 sätt att söka jobb Din mentor Där din framtida chef är
Kunder och leverantörer Skriv artiklar och satsa på att synas Mässor Karriärcoachar Internet Håll egna kurser Tidigare arbetsgivare 27 sätt att söka jobb

42 27 sätt att söka jobb Sök en gång till Ta ett tillfälligt jobb
Ta värvning Jobba utomlands Hyr ut dig själv – starta eget Kontakta branschorganisationer Telefonkatalogen Studievägledare Karriärcentrum 27 sätt att söka jobb

43 Strategi Locka fram positiva minnen Positiva föredömen
Lägg ut planeringstid Sätt upp mål Antal telefonsamtal, antal spontanbrev, antal CV, antal bokade intervjuer, antal genomförda intervjuer, antal andra möten Kontrakt med dig själv Gör en framgångskurva Ge dig belöningar Ändra strategi om det behövs Strategi

44 Marknadsföring Ge dem en anledning att vilja ha dig
Vad kan du som skulle kunna vara intressant Vilka kometenser har du som skulle kunna vara intressant Personliga erfarenheter Nätverk Berätta om dig själv Så att dom minns dig Lär dig umgås – utveckla din sociala kompetens Träna på att mingla i olika sammanhang Marknadsföring

45 Intervjun - frågor Vem är du Styrkor Svagheter
Varför slutade du förra jobbet Avskedad? Vad gör du om 5 år Varför söker du jobbet Varför anställa dig Intervjun - frågor

46 Intervjun - frågor Vad vet du om företaget, jobbet, branschen Lönekrav
Barn Hälsoproblem Samarbetssvårigheter Referenser Överkvalificerad Intervjun - frågor

47 Andra frågor När förstod du att du ville byta jobb
När förstod du att nuvarande jobb inte var vad du tänkt dig Hur håller du dig informerad om ditt arbetsområde Vilka faktorer är viktiga för framgång i jobbet Hur valde du yrkesinriktning Hur gör du för att fatta beslut Andra frågor

48 Andra frågor Vilket är ditt mål på fem års sikt
Har du utvecklats de senaste åren Är du bra på att lyssna Hur har du förberett dig för denna intervju Hur lär du dig nya arbetsuppgifter Varför sökte du detta jobb Ge exempel på en artikel du läst nyligen och som intresserade dig Andra frågor

49 Andra frågor Hur stödjer du dina medarbetare Vilken är din ledarstil
Hur förbereder du ett möte Vad gör du på fritiden Hur planerar du din tid Vad innebär det at göra ett bra jobb Hur hanterar du stress Tar du med jobbet hem Vad var ditt största problem under studietiden Andra frågor

50 Dina viktigaste frågor
Varför är arbetet ledigt Varför har personen slutat Hur ser jobbet ut om tre år Hur kommer företaget att utvecklas Passar jag in Kommer jag att trivas med chefen Kommer jag att trivas med kolegorna Dina viktigaste frågor

51 22 regler för intervjun Var ärlig Var dig själv
Kritisera inte nuvarande jobb Kroppsspråket Ögonkontakt Sitt inte för nära Var inte desperat i behov av jobbet Rök inte Var inte för personlig 22 regler för intervjun

52 Prata inte om personliga och ekonomiska problem
Svara inte om du inte förstått frågan Fråga Pressa inte intervjuaren Var inte uttråkad eller FÖR nyfiken Gör inte så att intervjuaren känner sig dum eller osäker Avslöja inte att du tycker illa om någon 22 regler för intervjun

53 22 regler för intervjun Var positiv Ta reda på vad som händer sen
Avsluta med tack och handslag Sitt inte kvar om det blir obekvämt 22 regler för intervjun

54 Rekryteringen ur företagets synvinkel
Beslut om rekrytering Kravprofil Annonsering Första urval Första intervju Analys av kandidater Urval Andra intervju Referenser Anställnings-erbjudande Kontrakt lön villkor Rekryteringen ur företagets synvinkel


Ladda ner ppt "Karriär-planering."

Liknande presentationer


Google-annonser