Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm"— Presentationens avskrift:

1 Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm
Som inledning vill jag att vi alla kommer ihåg den ofta stora skillnaden mellan vad som sägs och hur den/de andra uppfattar vad som sägs. Den(kvinna) som skrivit skylten på väggen ansåg säkert att det hon skrev var klart och tydligt utan möjlighet till tolkning eller missförstånd. Samtidigt som den något upprörde mannen på bilden anser att han varit tillmötesgående och följt instruktionen till punkt och prickar. Samtidigt är det klart och tydligt för oss som åskådare att de båda missförstått varandra. För mig illustrerar bilden att vi aldrig kan vara FÖR tydliga i vår kommunikation med både samverkansparten och klienter Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm

2 Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm
Fågeln eller ägget??? Missbruk Psykiatri Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm

3 Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm
Först måste ni…… Boende Psykiatrin Missbruk Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm

4 Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm
Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm

5 Frivillig organisationer
Psykiatri Försäkrings kassa Öppenvård Slutenvård Socialtjänsten Rättspsykiatri Behandling Ekonomi Kriminalvård Härbärgen Frivården Hur ser då den värld ut vi förväntar oss att dessa klienter med dubbelproblematik ska klara av? Ja, ungefär så här!: Vårt system är uppbyggt på ett sådant sätt att de allra sjukaste och mest utsatta grupperna förväntas klara av flest kontakter med ett antal olika myndigheter. I vårt arbete såg vi oss delvis som beskyddare av klienterna emot myndighetspersonerna. Med tanke på den förra bilden kan man utgå ifrån att bemötande och planering kommer att skilja sig mellan de olika personer som klienten förväntas ha kontakt med. Inte för att någon tänker fel, bara olika.För oss blev sammanhanget tydligt när en av våra klienter kom i början av året och sa att han behövde pengar. Det var i och för sig inte konstigt, men han insisterade på att det här var viktiga pengar. Det jag lärde mig då och försöker leva efter fortfarande är att när man inte förstår ska man fråga. När jag då frågade vad han behövde pengarna till svarade han att han skulle köpa en almanacka. Jag tänkte snabbt på vad jag använder min almanacka till. Dvs..: arbetstider, hämta och lämna på dagis, ev. övriga möten, och här stod jag med en man som var schizofren amfetaminist och bodde i ett soprum. De tider han hade hos oss var oftast dagen efter och han fick alltid en lapp med sig. På frågan vilka tider han skulle skriva upp svarade han: Sjöberg, Fröberg, Lundell, Lindell och Lindén, alla handläggare inom vårdsystemet. Vi fick då hans tillåtelse att samla alla myndighetspersoner runt honom för att klargöra allas uppgift. Detta gjorde vi sedan med alla klienter. På dessa möten var inte klienten själv närvarande . Detta för att så stor del av diskussionen handlar om lagstiftning , ekonomi och ansvarsområden. Dvs. organisatoriska frågor mer är behandlingsinriktning. Vår ingång i dessa möten handlade om att minimera antalet inblandade personer och få ett mandat av det professionella nätverket att ansvara för hela klienten. Inackorderings hem Frivillig organisationer Anstalt Brukar organisationer BC SIS Öppenvård Anhöriga Slutenvård Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm

6 Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm
SYFTE; Bättre vård till lägre kostnad FÖRUTSÄTTNINGAR; Träningslägenhet Ej krav på drogfrihet Ledningsgrupp till vårt förfogande Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm

7 Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm
PATIENTGRUPPEN Vid starten Medelålder; 34 år Genomsnittlig vårdtid; 115 dygn/år/patient Diagnos: Psykos UNS; 8 Manodepressiv ; 2 Global Assessement Function, GAF Medel; 27,2 Range; 15-45 Normalfunktion 80-90 Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm

8 Samhörighet, kärleksbehov
SJÄLV FÖR- VERKLIG ANDE Social acceptans Hur många i församlingen känner igen en pyramid som symbol för arbete med människor? Just det , Maslows behovspyramid…grund kurs 1A i psykologi. Hur många tänker varje dag när ni kommer till arbetet – Idag ska jag hela dagen tänka utifrån pyramiden i mitt klientarbete. Var i pyramiden befinner sig klienten? Nej, just det ! Det brukar inte varqa så många. Vad är det då vi istället många gånger gör? På socialkontoret möter vi klienter som säger- Jag har ingenstans att bo….och svaret på det blir kanske – Har du funderat på behandlingshem? Dvs.. Klienten ställer frågan utifrån nivå 1 Fysiska behov och trygghet och svaret befinner sig högst upp i solen som en fråga om självförverkligande. Liknande exempel kan göras många . Så nästa klient ni möter…ta en funderare över dels på vilken nivå klienten befinner sig och på vilken nivå han/ hon uttrycker behov på Samhörighet, kärleksbehov Trygghetsbehov Fysiska behov Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm

9 Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm
Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm

10 Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm
Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm

11 10 punktsprogrammet Öka medvetenheten
Missbruk och psykisk sjukdom ska behandlas samtidigt Erbjud lätttillgänglig vård Alla ska ha makt över sitt eget liv Anpassa organisationer och verksamheter Prioritera personer med dubbel problematik Gemensam behovsanalys behövs Samordna insatserna Använd resurserna mer effektivt Insatserna måste bygga på en gemensam grundsyn Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm

12 Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm
På bilden ser vi tre personer som står med kikare och tittar på en och samma person. Men om man kommer ihåg någonting från sin egen skolgång eller liksom jag fått genomgå kursen minst en gång till genom att läsa läxor tillsammans med barnen så vet vi att beroende på linsens storlek , tjocklek och brytning kommer samma bild att bli väldigt olika. Samma sak händer när vi sätter på oss våra organisationskikare. Vi kommer att se olika saker och för att riktigt komplicera det kommer klienten dessutom att uppvisa olika sidor av sig själv. När jag uppvisar ett helt annat beteende och tonläge här i jämförelse med vad jag kommer att göra senare ikväll när vi ska åka på kryssning till Finland så kallas det för socialkompetens. När våra klienter gör samma sak kallar vi det för manipulation istället. Kan det vara riktigt?? Vad är det de olika åskådarna ser här? Ja, den ene ser en liten rädd mus, den andre en farlig eldsprutande drake och den tredje ser en kramgo och gullig nallebjörn. Om dessa tre sedan bär med sig sin egen bild av personen och sedan träffas för att diskutera klientens bästa… då får de problem.. Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm

13 Assertive Community Treatment” (ACT)
(McHugo m.fl. 1999): • Insatser genomförs huvudsakligen i klientens miljöer. • Verksamheten är uppsökande. • Verksamheten har en hög intensitet, när behov uppstår. • Varje case manager har få klienter (högst 10). • Det ska finnas en kontinuitet i personalgruppen. • Verksamhet är teambaserad. • Personalgruppen är multidisciplinär. Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm

14 Återfallsförebyggande
Behandlaransvar Engagemangsfas Motivationsfas Behandlingsfas Återfallsförebyggande fas Klientansvar Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm

15 Övergripande mål och förutsättningar
Styrning och övervakning Aktualisering och drift Läkare Ssk Behandlings- överenskommelser ACT-team Individ Soc.sekr Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm

16 Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm
Supportsystem för arbetet med psykiskt störda missbrukare ACT - TEAM Mentalskötare psykiatri Mentalskötarekommunen Socialsekreterare kommunen Sjuksköterska BC PRIMÄRTEAM Försörjning+ Arbete Kommunen Allmänpsyk Landsting Socialpsyk+ Missbruk Kommun Psykosmott Flemingsberg Utsikten BC Landsting Kommun Landsting STYRGRUPP Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm

17 Ledning Samarbets parter Klienter och anhöriga
Formella beslut Skriftliga överenskommelser Levande dokument ”De gör inte som du säger utan som du gör” Samarbets parter Närhet främjar umgänge Det är svårt att vara arg på sina vänner Regelbundenhet Klienter och anhöriga Samverkan smittar Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm

18 Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm
Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm

19 Vad behöver vi ta hänsyn till i en svensk modell?
Kommunernas storlek Kommunernas storlek Vad behöver vi ta hänsyn till i en svensk modell? Kommunernas storlek Delat organisatoriskt ansvar i det svenska systemet. Specialistvård för en liten grupp patienter som har väldigt olika behov. Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm

20 Vilka organisationsdelar behöver finnas på plats?
1.Avtal om gemensamt ansvar mellan främst kommun och landsting 2.Speciell heltidsanställd personal som är både multidiciplinär och multiorganisatorisk. 3. Bred organisatorisk förankring Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm

21 Var vet vi att det fungerar?
Haparanda invånare Kalix Luleå-Boden Skellefteå Huddinge Tensta Rinkeby Norrköping Jönköping Marks Och flera andra är på väg……. Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm

22 Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm
Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm

23 Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm
PATIENTGRUPPEN vid utvärdering Vårdtid; 3 dygn/patient/år Diagnos; Schizofreni; 9 Manodepression; 1 GAF Medel: 57,8 Range: 35-85 Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm

24 Välkommen till Göteborg
Oktober 2011! Tack! Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm

25 Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm
Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm

26 Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm
SAMVERKAN TAR TID MEN SPARAR TID PÅ SIKT Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm

27 CM-TEAMET Isa Larsson, Sjuksköterska, Vuxenpsykiatrin, MoB-enheten, Luleå Leif Säfström, Rehabassistent/Beteendevetare, Socialtjänsten Luleå Elisabeth Wikman, Rehabassistent/Arbetsterapeut, Socialtjänsten Luleå Anette Norling, Arbetsterapeut, Vuxenpsykiatrin, Luleå Närpsykiatri Patrik Sundkvist, Skötare, Vuxenpsykiatri, Boden Närpsykiatri Maria Eriksson, Socialsekreterare, Socialtjänsten, Missbruksenheten Boden Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm

28 PRIMÄRTEAMET Ulla Olsson, Psykiatrisjuksköterska, Socialtjänsten Luleå
Kate Oscarsson, Socialsekreterare, Socialtjänsten Luleå Ingegerd Svanberg, Enhetschef Missbruksenheten, Socialtjänsten Boden Anna-Lena Vestin, Utb.administratör, Vuxenpsykiatrin, MoB-enheten Luleå Mats Veström, Chefsläkare, Primärvården Luleå Tommy Wallgren, ST-läkare, Vuxenpsykiatrin, Luleå/Boden Christina Lindmo, Enhetschef, Närpsykiatri Luleå Lena Johansson, Enhetschef, Närpsykiatri Boden Nils Eriksson, Enhetschef, Socialpsykiatrin Boden CM-teamet och Primärteamet bildar tillsammans Aktualiseringsgruppen. Vi träffas en gång i månaden för att gå igenom nya ärenden/remisser. Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm

29 Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm
Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm

30 Faser i behandlingen Behandlingsfas - målet är behandling för missbruk och sjukdom Aktuellt i behandlingsfasen KBT-insatser Erbjuda aktivt alternativ till missbruket Läkemedel mot missbruk Självhjälpsgrupper Återfallsförebyggande - målet är insatser upprätthåller nykterhet och symtomfrihet Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm

31 Nordisk Netværk for dobbeltdiagnose afholder konference
Handling og håb for mennesker med dobbeltdiagnoseHandling og håb for mennesker med dobbeltdiagnose Nordisk Netværk for dobbeltdiagnose afholder konference på Radisson SAS Hotel i Århus, Danmark august 2007 Beat the DragonBeat the Dragon Behandlingsmetoder * Isadora, Europæiske forskningserfaringer * Neurokognitive perspektiver * Psykoedukation og social færdighedstræning, “På vej til et bedre liv” * Specifi kke dobbeltdiagnosegrupper * Kvindeperspektiver * Motivationsmetoder * Uddannelse Arrangør: Team for Misbrugspsykiatri, Psykiatrisk Hospital, Skovagervej 2, 8240 Risskov, Danmark Kontakt for yderligere oplysninger: Tove Schriwer – tlf Web site: se venligst siden for yderligere oplysninger – siden opdateres løbende Kunstmuseet, Psykiatrisk Hospital, Århus Kunstner: Ovartaci Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm

32 Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm
Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm

33 Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm
Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm

34 Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm
Arbetet bygger på KONTINUITET FLEXIBILITET När vi påbörjade vårt projekt försökte vi förstå vad det var vi förväntades göra utifrån den projektplan som fanns. Mede det enda planen talade om för oss var att vi skulle bedriva bättre vård till lägre kostnad och att detta primärt i öppenvård. Det var även klart att vi inte skulle ha några krav på drogfrihet kopplat till verksamheten. Vi satte då oss ner och började fundera på om vi befann oss i deras situation….Hur skulle vi vilja bli bemötta? Detta ledde till en lång diskussion som svängde mellan hopp och förtvivlan som tog flera veckor. Men ganska snart utkristalliserades följande punkter: Kontinuitet: Allt alltid möta samma personer oavsett vad problemet gäller och därigenom kunna fortsätta berätta sin historia utan att hela tiden behöva börja om. Flexibilitet: All verksamhet och alla beslut ska i möjligaste mån utgå från den enskilda individens behov och önskningar. Verksamheten ska genomsyras av tanken om att den finns till för klienten och inte tvärtom. Respekt: Att erkänna klienten som expert på sig själv och sina tidigare lösningar. Som behandlare är vi bara redskap för att förändrig ska ske. Den som måste inse meningen med förändringen RESPEKT TÅLAMOD Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm

35 Sekretess Undantag i sekretesslagen. 14:e kapitlet 2§, sista stycket.
-Sekretess hindrar inte att uppgift om enskild som fortgående missbrukar alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel, eller närstående till denne lämnas från myndighet inom hälso - och sjukvård och socialtjänsten till annan sådan myndighet, om det behövs för att den enskilde ska få nödvändig vård, behandling eller annat stöd. Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm

36 Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm
Kursinnehåll: Målgruppens specifika problem Omvårdnads-och behandlingsteorier Introduktion till vetenskapsteori Människosyn, etik och principer för bemötande Samverkan socialtjänstoch psykiatri – lagstiftning och organisatoriska förutsättningar Perspektiv på missbruk och behandling Dokumentation Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm

37 Efter genomgången kurs:
Kännedom om organisatoriska förutsättningar och inblandade huvudmäns möjligheter/begränsningar Den kompetens som krävs för att i ett multidicilinärt nätverk kunna bedriva integrerad behandling i ett lokalsamhälle De kunskaper som krävs för att bevaka patientens/ klientens rättigheter och tillika fungera som hans/ hennes huvudman Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm

38 Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm
Kursupplägg Litteraturstudier i studiegrupper varje vecka Handledning i studiegrupper var tredje vecka Handledning tillsammans med ”Specialistgruppen” 3 ggr /termin Ca 3 dagar gemensamma träffar med kursledning och hela klassen. Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm

39 DD team Teamets uppdrag är att:
Teamet ska vara multidisciplinärt med primärt ansvar för insatser. Dvs. teamet ska innehålla olika yrkesgrupper från de samverkande organisationerna som behövs för ett tillfredsställande omhändertagande av individen. Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm

40 Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm
ansvara för planering, underlag för beslut, genomförande och uppföljning av insatser . Dvs. även om det formella ansvaret om beslut ligger hos ordinarie handläggare i respektive organisation är det ACT- teamets uppgift att initiera och lämna underlag för beslut. Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm

41 säkerställa klientens övriga kontakter.
I den mån ACT- teamet själva inte kan eller bör tillgodose klientens behov har teamet ett ansvar för att initiera och följa upp kontakten med berörd myndighet. Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm

42 Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm
ha samlat ansvar för att behandlingsinsatser, stödinsatser och praktisk hjälp till klienten. I praktiken innebär detta att teamet arbetar med allt från dagligt stöd i boendet till kontakter med myndigheter för att tillvara ta klientens intressen utifrån behov. Grunden för detta arbete bygger på en nära bärande relation mellan teamets medlemmar och den enskilde klienten. Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm

43 vara ombudsman och bevaka samhälleliga rättigheter.
Teamet har en skyldighet att identifiera och hålla kontakt med sociala, medicinska och psykiatriska insatser i närområdet som kan vara tillgodo för de personer som ingår i verksamheten. Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm

44 Involveringsfas * - målet är att skapa allians med klienten
Ex. på vad som sker i involveringsfasen Uppsökande – kontakt Praktisk hjälp – boende ekonomi kroppssjukdom Lindra kriser i missbruk och sjukdom Lindra legala problem, d.v.s. det som klienten upplever problematiskt Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm

45 Övertygandefas * - målet är att utveckla medvetenhet om missbrukets betydelse Ex. på övertygande fasen Motivation Sysselsättning Fritid Tolerant boende Behandling ångest, psykos Utbildande insatser Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm

46 Behandlingsfas * - målet är behandling för missbruk och sjukdom
Aktuellt i behandlingsfasen KBT-insatser Erbjuda aktivt alternativ till missbruket Läkemedel mot missbruk Självhjälpsgrupper Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm

47 Återfallsförebyggande
* målet är insatser upprätthåller nykterhet och symtomfrihet Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm

48 Utgångspunkter för det dagliga arbetet
…………. Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm

49 Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm
1 De insatser teamet ger anpassar man kontinuerligt till patienten/klientens olika faser av motivation och förändringsförmåga. (stegvis intervention). Teamet anpassar sig till den faktiska situation klienten/patienten befinner sig i Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm

50 Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm
2 Verksamheten skall vara aktivt uppsökande. Det är teamet som har ansvarar för att kontakten med den enskilde fungerar. Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm

51 Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm
3 Motivationell behandling: dvs. behandlarna ska utifrån ett icke konfrontativt förhållningssätt tillsammans med den enskilde personen identifiera problenm och alternativ till nuvarande livssituation. Teamet erbjuder olika alternativ och fattar beslut om insatser tillsammans med den enskilde. Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm

52 Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm
4 Behandling farmaka/kognitivt/missbruk ges samtidigt. Teamets uppgift blir i första hand att motivera, initiera och möjliggöra fortsatt farmakologisk behandling. I teamets egen verksamhet ska speciella metoder för kognitiv missbruksbehandling för målgruppen utvecklas Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm

53 Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm
5 Sociala stödinsatser för familj, nätverk och bostad för att få det vardagliga livet att fungera. Familj och nätverk är en viktig del i arbetet med förändring. Teamet behöver stödja denna resurs samt skapa en arbetsallians kring den enskilde personen. Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm

54 Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm
6 Teamet kallar till nätverksmöte regelbundet för patient/klientdragning. Planering och uppföljning. Teamet föredragande Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm

55 Aktualiseringsgruppen består av CM-teamet och det utsedda primärteame
Primärteamet tar aktualiseringar från resp. moderorganisation. Klienten anses ej lämplig för teamets verksamhet, alternativt kan ej tas emot inom rimlig tid Klienten antas till teamet De som aktualiserat ett nytt ärende kontaktas muntligen av någon i teamet. Aktualiseringsgruppen diskuterar sig fram till alternativt åtgärdsförslag Kontakt med klienten tas så snart som möjligt. Primärteamet ansvarar för att personen meddelas åtgärdsförslaget skriftligt snarast. Möte med klientens individuella professionella nätverk(IPN) hålls så snart som möjligt. Så kallat omvårdnadsmöte där man upprättar en handlingsplan. Klienten deltar ej Nätverksmöte – vårdplan m. klienten. Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm


Ladda ner ppt "Catarina Norman Beroendecentrum Stockholm"

Liknande presentationer


Google-annonser