Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ICF och ICF-CY ett verktyg vid funktionsnedsättning av hörsel 2013 Mia Pless FoU-chef, Habilitering och hjälpmedel, Landstinget Uppsala län. Associerad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ICF och ICF-CY ett verktyg vid funktionsnedsättning av hörsel 2013 Mia Pless FoU-chef, Habilitering och hjälpmedel, Landstinget Uppsala län. Associerad."— Presentationens avskrift:

1 ICF och ICF-CY ett verktyg vid funktionsnedsättning av hörsel 2013 Mia Pless FoU-chef, Habilitering och hjälpmedel, Landstinget Uppsala län. Associerad forskare, Funktionshinder o habilitering, Uppsala universitet o Forskarnätverk, IHV/CHILD, Högskolan Jönköping

2 Socialstyrelsen om ICF/ICF-CY, http://www.socialstyrelsen.se/klassificeringochkoder/koderfunktionstillstandicf Studentlitteratur, 2011 SOS, 2003SoS, 2007

3 ICD Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem ICF Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa Förståelse för hälsa och hur samspelet mellan individen och miljön hindrar eller underlättar ett värdigt liv ICD + ICF Gro Harlem-Brundtland Maj 2002 WHO´s ”familj” av internationella klassifikationer för hälsa och hälsotillstånd Fig. 0.1 Pless & Granlund, 2011

4 Hälsotillstånd (störning/sjukdom) Aktiviteter (d) Kroppsfunktion (b) Kroppsstruktur (s) Delaktighet (d) Omgivnings- faktorer (e) Person- faktorer (pf) Fig. 1.1 Pless & Granlund, 2011

5 •Pojken leker med sin kompis ( ). •Hans granne klär på honom ( ). •Mannen, som är nattvakt ( ), har svårt att somna ( ). •Hon har astma ( ). Exempel 1:1 Pless & Granlund, 2011 Vilka komponenter handlar meningarna om?

6 •Pojken leker med sin kompis (d). •Hans granne klär på honom (e). •Mannen, som är nattvakt (pf), har svårt att somna (b). •Hon har astma (-). Exempel 1:1 Pless & Granlund, 2011 Facit

7 Intyg (anpassning av bil) UTAN ICF Eva har en kronisk neurologisk sjukdom, sannolikt MS. Hon har haft symtom och nuvarande begränsningar i funktion ungefär 4 år. Det är sannolikt att tillstånd, symtom, nedsättningar av funktion och förmåga blir bestående. MED ICF Eva har multipel skleros (MS). Evas sjukdom är varaktig. Hon klarar inte att åka kollektivt för att handla eller delta i sociala aktiviteter. Att inte kunna åka buss gör henne isolerad i hemmet och de fysiska och sociala förmågorna påverkas negativt. Hon har nedsatt gång- och rörelseförmåga och kan inte gå 500 meter till närmaste busshållplats. Hon använder rollator, som hon inte orkar lyfta upp på bussen.

8

9

10 Vårdbidrag

11 Vårdbidraget med ICF struktur Barnet (Individen) (Diagnos – ADHD) (trafikolycka 1989) Funktionstillstånd o ålder - Kombinerad funktionsnedsättning - Koncentration, fokusering o uthållighet - Påminnelser för att komma igång, utföra o avsluta aktiviteter. Förälders (Omgivningen) Särskilda vård- o tillsynsinsatser Merkostnader + omfattning - Centralstimulatia planeras - Frekventa besök inom vård och rehabilitering - Påminnelser och på-pushning - Minnesträning o stöd med planering - Kräver daglig träning

12 Verksamhetsperspektiv Professionsperspektiv Individperspektiv Individens/medborgarens perspektiv Olika perspektiv

13 TIDSUPPFATTNING Vad individen kan och gör •Lära sig klockan •Anpassa sig till tid Vilka förusättningar individen har •Tidsplanera •Uppleva tid Vilka förutsättningar som finns i individens vardagsmiljöer •En klocka eller tidshjälpmedel •Stöd för att lära sig klockan SÖMN Vad individen kan och gör •Genomföra daglig rutin •Ändra kroppsställning Vilka förusättningar individen har •Sömnmängd •Insomning Vilka förutsättningar som finns i individens vardagsmiljöer •Sängen, ljusintensitet •Stöd från närfamilj Språk för gemensam helhetsbild Källa: Janeslätt, G. (2009). Time for time 13

14 Del 2 Kontextuella faktorer Del 1 Funktionstillstånd/ funktionshinder Aktiviteter och delaktighet (d) Omgivnings -faktorer (e) Person- faktorer (pf) Del Komponent Kropp: Kroppsfunktioner (b) Kroppsstrukturer (s) Fig.1.2 Pless & Granlund, 2011

15 Del 2 Kontextuella faktorer Del 1 Funktionstillstånd/ funktionshinder Aktiviteter och delaktighet (d) Omgivnings -faktorer (e) Person- faktorer Del Komponent Kapitel 1:a nivå b1 – b8s1 – s8 d1 – d9 e1 – e5 Kategori 2:a nivå Kategori 3:e nivå Kategori 4:e nivå s1xxb1xx b1xxs s1xxx b1xxxxs1xxxx d1xx d1xxx d1xxxx e1xx e1xxx e1xxxx Kropp: Kroppsfunktioner (b) Kroppsstrukturer (s) Fig. 2.1 Pless & Granlund, 2011

16 ICF-CY 2:a nivån

17 Vilka komponenter handlar meningarna om? •Hon har inte muskelkraft nog för att köra in mopeden i garaget ( ). •Hon har som daglig rutin att på kvällen köra in mopeden i garaget ( ). •Hon håller på att lära sig att köra in mopeden i garaget ( ). •Det behövs en ramp för att kunna köra in mopeden i garaget ( ). •Problemet för henne att få in mopeden i garaget ( ). Övning 10:1 Pless & Granlund, 2011

18 Facit •Hon har inte muskelkraft nog för att köra in mopeden i garaget (b). •Hon har som daglig rutin att på kvällen köra in mopeden i garaget (d). •Hon håller på att lära sig att köra in mopeden i garaget (d). •Det behövs en ramp för att kunna köra in mopeden i garaget (e). •Problemet för henne att få in mopeden i garaget (-). Övning 10:1 Pless & Granlund, 2011

19 Vilka komponenter handlar meningarna om? •Hörapparatens batterier är alltför små ( ) •Han har problem med hörapparaten ( ) •Han klarar inte att själv göra rent sin hörapparat ( ) •Han tränar sig i att kunna byta batterierna i hörapparaten ( ) •Han övar sig i att höra varifrån ljud kommer ( ) Övning 10:2 Pless & Granlund, 2011

20 Facit •Hörapparatens batterier är alltför små ( e ) •Han har problem med hörapparaten ( - ) •Han klarar inte att själv göra rent sin hörapparat ( d ) •Han tränar sig i att kunna byta batterierna i hörapparaten ( d ) •Han övar sig i att höra varifrån ljud kommer ( b ) Övning 10:2 Pless & Granlund, 2011

21 Kapitel 1 Psykiska funktioner Detta kapitel handlar om hjärnans och det centrala nervsystemets funktioner, såväl övergripande funktioner såsom medvetande, energi och drift som specifika psykiska funktioner såsom minne, språk och kalkylerande psykiska funktioner b134 Sömnfunktioner Allmänna psykiska funktioner av periodisk, reversibel och selektiv fysisk och psykisk avkoppling från sin egen omedelbara omgivning med samtidiga karakteristiska fysiologiska förändringar Innefattar: funktioner av sömnmängd, insomning, sömnunderhåll, sömnkvalitet, funktioner som rör sömncykeln såsom sömnlöshet, hypersömn, narkolepsi Utesluter: medvetandefunktioner (b110); energi och driftfunktioner (b130); uppmärksamhetsfunktioner (b140); psykomotoriska funktioner (b147) 1:a NIVÅN Kapitlets namn Beskrivning av kapitlet Beskrivning av kategorin 2:a NIVÅN Benämning KOD Fig. 3.2 Pless & Granlund, 2011

22 Kapitel 1 Psykiska funktioner Detta kapitel handlar om hjärnans och det centrala nervsystemets funktioner, såväl övergripande funktioner såsom medvetande, energi och drift som specifika psykiska funktioner såsom minne, språk och kalkylerande psykiska funktioner b134 Sömnfunktioner Allmänna psykiska funktioner av periodisk, reversibel och selektiv fysisk och psykisk avkoppling från sin egen omedelbara omgivning med samtidiga karakteristiska fysiologiska förändringar Innefattar: funktioner av sömnmängd, insomning, sömnunderhåll, sömnkvalitet, funktioner som rör sömncykeln såsom sömnlöshet, hypersömn, narkolepsi Utesluter: medvetandefunktioner (b110); energi och driftfunktioner (b130); uppmärksamhetsfunktioner (b140); psykomotoriska funktioner (b147) b1340 Sömnmängd Psykiska funktioner som gäller tid som används för att sova enligt en återkommande dygnsrytm b134XX b1341 Insomning Psykiska funktioner som styr övergången från vakenhet till sömn b1343 Sömnkvalitet Psykiska funktioner som ger naturlig sömn som leder till optimal fysisk och psykisk vila och avslappning b1348 Andra specificerade sömnfunktioner b1349 Ospecificerade sömnfunktioner 3:e NIVÅN 4:e NIVÅN Kan förekomma – fem siffror Fig. 3.3 Pless & Granlund, 2011

23 INDIVIDEN KROPPSFUNKTIONEROMGIVNINGEN KROPPSSTRUKTURER Faktorer som underlättar eller hindrar AKTIVITET och DELAKTIGHET Personens utförande av uppgifter och engagemang inom olika livsområden KROPPSFUNKTIONER KROPPSSTRUKTURER Psykiska funktioner Sinnesfunktioner och smärta Röst- och talfunktioner Hjärta, andning och överkänslighet Matsmältning och ämnesomsättning Reproduktiva funktioner och könsorganen Rörelserelaterade funktioner AKTIVITETER och DELAKTIGHET Allmänna uppgifter och krav Lärande och tillämpa kunskap Kommunikation Förflyttning Personlig vård Hemliv Relationer och samspel med andra människor Utbildning, arbete och ekonomi Rekreation, fritid och samhällsgemenskap OMGIVNINGEN Produkter och teknik, Inom- och utomhusmiljöer Personligt stöd Attityder Service, system och policy ICF struktur för att identifiera hälsotillstånd Borell, 2005

24 ICF struktur för information om patient vid teamarbete (Rentsch et al., 2003) Kap. 5 Pless & Granlund, 2011

25 ICF comprehensive core sets – standardurval Aktivitet/delaktighet •d115 Att lyssna •d240 Att hantera stress och andra psykologiska krav •d310 Att kommunicera genom att ta emot talade meddelanden •d350 Konversation •d360 Att använda kommunikationsutrustningar och – tekniker •d760 Familjerelationer •d820 Skolutbildning •d850 Betald sysselsättning •d910 Samhällsgemenskap Omgivningsfaktorer •e125 Produkter o teknik för kommunikation •e250 Ljud •e310 Närfamilj •e355 Yrkesutövare inom hälso- och sjukvård •e410 Nära familjemedlemmars personliga attityder •e460 Samhälleliga attityder •e580 Service, tjänster, system och policies Kroppsfunktion •b126 Temperament o personlighetsfunktioner •b140 Uppmärksamhetsfunktioner •b144 Minnesfunktioner •b152 Emotionella funktioner •b210 Synfunktioner •b230 Hörselfunktioner •b240 Förnimmelse i samband med hörsel och vestibulär funktion • Kroppsstruktur •s110 Struktur i hjärnan •s240 Struktur i ytteröra •s250 Struktur i mellanöra •s260 Struktur i inneröra

26 ICF core sets – standardurval Situation? Aktiviteter och delaktighet •d155 Att förvärva färdigheter •d240 Att hantera stress och andra psykologiska krav •d720 Sammansatta mänskliga interaktioner •d845 Att skaffa, behålla och sluta arbete •d850 Betald sysselsättning •d855 Obetald sysselsättning Omgivningsfaktorer •e310 Närfamilj •e330 Människor i maktposition •e580 Service, tjänster, system o policies för allmänna sociala stödinsatser •e590 Service, tjänster, system o policies för arbete o sysselsättning Kroppsfunktioner •b130 Energi och driftfunktioner •b164 Högre kognitiva funktioner •b455 Funktioner relaterade till tolerans för fysiskt arbete


Ladda ner ppt "ICF och ICF-CY ett verktyg vid funktionsnedsättning av hörsel 2013 Mia Pless FoU-chef, Habilitering och hjälpmedel, Landstinget Uppsala län. Associerad."

Liknande presentationer


Google-annonser