Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Övertag av unga vuxna med funktionshinder Sven Wiklund Barnläkare och Barnneurolog Ystad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Övertag av unga vuxna med funktionshinder Sven Wiklund Barnläkare och Barnneurolog Ystad."— Presentationens avskrift:

1 Övertag av unga vuxna med funktionshinder Sven Wiklund Barnläkare och Barnneurolog Ystad

2 • www.svenwiklund.se

3 Vilka går på barnhabiliteringen? • Varaktigt funktionshinder • Utvecklingsstörning, autism, rörelsehinder

4 Gränssnitts dokument • http://www.skane.se/Upload/Webbplatser%2 0Internt/Hab%20intra/styrande- dokument/barnhab/Rutiner-2013-Barnhab- pv.pdf http://www.skane.se/Upload/Webbplatser%2 0Internt/Hab%20intra/styrande- dokument/barnhab/Rutiner-2013-Barnhab- pv.pdf • Aktörer: Primärvård, Specialist sjukvården, Vuxenhabiliteringen, Kommunen, Rehabiliteringsmedicinska kliniken.

5 Frågor att ställa sig • Kommunikation • Socialt • ADL • Nutrition • Sjukdomar och behandlingar • Smärta • Sömn • Defekation och miktion • Andra vårdkontakter/ PAL

6 Vilka diagnoser • Leighs sjukdom • Alexanders sjukdom • Spielmeyer Vogts syndrom • Mukoslipidos typ 4 • Lennox Gastaut • Hereditär Parapares typ 4B • PPD- NOS

7 Hur skaffar man sig kunskap? • http://www.socialstyrelsen.se/ovanligadiagno ser http://www.socialstyrelsen.se/ovanligadiagno ser • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/GeneTests /review http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/GeneTests /review • Patienten och inte minst anhöriga • Inremitterande

8 Kommunikation • Hörsel; Regelbundna vaxproppar vanligt hos individer med Downs syndrom • Hörapparat – används den? Servas den?Eksem? • AKK (Alternativ och kompletterande kommunikation )

9 Tecken, Pictogram, BLISS

10 Socialt • Familj och Vänner • Fritids aktiviteter • Personlig assistans • Ledsagare • God man • Handikappersättning • Bilstöd • Parkerings tillstånd • Körkortstillstånd • Läkarutlåtande om hälsotillstånd

11 ADL • Påminnelser • Hjälpa att välja kläder efter väder, byta till nytt? • Påminna om hygien? • Tidsuppfattning? • Åka kollektivtrafik självständigt • Förstår pengars värde – räkna växel.

12 Kognitiva hjälpmedel http://autismnvskane.wordpress.com/appar-som-hjalpmedel/

13 Nutrition • Övervikt: Prader Willi, Downs syndrom, rullstolsbunden. • Underviktig: Störd sväljning Cerebral Pares, Neuromuskulära sjukdomar Progressiva encefalopatier. Logoped och Dietist, sväljnings röntgen, gastrostomi?

14 Sömn • Smärta ? • Sömnapne ? • Behov av vändning?

15 Sjukdomar och Behandlingar • Epilepsier • Sekretstagnation i luftvägarna • Spastisitet • Enures • Förstoppning/ enkopres • Depression, ångest, tvång, tics, ADHD, autism. • Osteoporos • Trycksår

16 Smärta • Kan och skall utredas och behandla • Gastroesofagal reflux • Obstipation • Karies • Spontan frakturer; t.ex kot- och femurfraktur • Shuntdysfunktion • Neurogen

17 Defekation och miktion • Det kan ni.

18 Andra vårdkontakter • Vuxen CPUP • Ryggmärgs mottagning • GUCH • Neurokirurgen • Neurologen • Psykiatrikern • SKICKA/ BE OM JOURNALKOPIOR!

19 Läkarutlåtande om hälsotillstånd • Följ klockan: morgon till kväll • Kan kommunicera själv utan hjälp? • Klarar förflyttning själv – hjälpmedel? • Äta själv? • Klara hygien själv? • Klä sig själv, välja rätt kläder, byta till rent. • Exekutiva svårigheter – påminnelser? • Tidsuppfattning? • Kan räkna och förstå pengars värde? • Hitta själv?

20 TACK


Ladda ner ppt "Övertag av unga vuxna med funktionshinder Sven Wiklund Barnläkare och Barnneurolog Ystad."

Liknande presentationer


Google-annonser