Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Morgonrock fredag 12 april på Stadshotellet i Luleå Entreprenören - från ensamvarg till teamspelare MATS WESTERBERG professor Entreprenörskap och Innovation.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Morgonrock fredag 12 april på Stadshotellet i Luleå Entreprenören - från ensamvarg till teamspelare MATS WESTERBERG professor Entreprenörskap och Innovation."— Presentationens avskrift:

1 Morgonrock fredag 12 april på Stadshotellet i Luleå Entreprenören - från ensamvarg till teamspelare MATS WESTERBERG professor Entreprenörskap och Innovation vid Luleå tekniska universitet Varmt välkomna!

2 Mats i några bilder

3 Vanliga (nid)bilder av entreprenören?

4 Verkligheten i USA – att tjäna pengar är ett av många motiv… men det handlar mer om att få styra över sitt liv… och att få skapa en bättre framtid…

5 …och bland svenska entreprenörer i häst- näringen handlar det om att få göra det man vill… En bit kvar till jämställdhet Att tjäna pengar är inte viktigast Passion/ leva sin dröm eller i alla fall arbeta med det man gillar är viktigast

6 Ok – girighet verkar inte vara någon primär drivkraft. Det där med att entreprenören är ensamvarg då? Vad vet vi om hur entreprenörer agerar?

7 Hur agerar en entreprenör (1)? •Till skillnad från vad vi ofta lär ut på universitet är entreprenörskap inte samma sak som företagande eller “management” –Entreprenörer utgår ifrån medel snarare än mål (effectuation)

8 Hur agerar en entreprenör (2)? •Till skillnad från vad vi ofta lär ut på universitet är entreprenörskap inte samma sak som företagande eller “management” –Entreprenörer tittar normalt inte på avkastning utan vad man är beredd att satsa och förlora (affordable loss)

9 Hur agerar en entreprenör (3)? •Till skillnad från vad vi ofta lär ut på universitet är entreprenörskap inte samma sak som företagande eller “management” –Entreprenörer ser potentiella partners i sin omgivning snarare än konkurrenter (resource quilting)

10 Hur agerar en entreprenör (4)? •Till skillnad från vad vi ofta lär ut på universitet är entreprenörskap inte samma sak som företagande eller “management” –Entreprenörer tar vara på de möjligheter som andra kanske ser som problem (leverage contingencies)

11 Hur agerar en entreprenör (5)? •Till skillnad från vad vi ofta lär ut på universitet är entreprenörskap inte samma sak som företagande eller “management” –Entreprenörer litar på sin förmåga att hantera det som händer snarare än att förutspå framtiden i detalj

12 Och detta agerande bygger mycket på att man samarbetar med andra…

13 Samverkan med minst ett annat företag (63 %) Ingen samverkan med andra företag (37 %) Ett företag (11 %) Två till fyra företag (49 %) Mer än fem företag (40 %) Samverkan på lokal eller regional nivå (59 %) Nationell nivå (33 %) Internat. nivå (8 %) Ett företag (11 %) Två till fyra företag (49 %) Fem eller fler företag (40 %) Samverkar man med andra företag? Ja/Nej Omfattning av reguljär företagssamverkan Antal partner Geografisk omfattning av företagssamverkan Hur ser samverkansstrukturen ut i svenska småföretag? 2002: N=5035, 5-49 anställda 2002 2008 Samverkan med minst ett annat företag (68,5 %) Ingen samverkan med andra företag (31,5 %) 2008: N =6758, 5-49 anställda Övriga världen (5 %) EU utom norden (7 %) Norden (11 %) Nationell (40 %) Lokal/reg. (75 %) Med i kluster/nätverk. (53 %)

14 Men vad är grejen med samverkan – och vad är det som krävs för att lyckas?

15 Grunden för nätverk – relationer och utbyten •Utbytesteorin (Homans, 1958,1961; Blau, 1964) – en viktig förklaringsgrund –Relationer bygger på att alla parter ger och tar och att det på längre sikt finns balans mellan givande och tagande •Om du inte (kan eller vill) ge till andra kommer du (med viss fördröjning) inte att få något •Om du inte (kan eller vill) ta från andra kommer du (med viss fördröjning) inte att få något •Om man skall nätverka måste man både vara beredd att dela med sig av det man kan och vet samt att vilja och ha förmåga att lära av andra

16 Effekter av inställning till samverkan Fallet Ywood Inställning till samverkan  Givande inställning Inställning till samverkan  Tagande inställning Utveckling av nya produkter under de senaste två åren Förbättrade företagsprestationer under de senaste två åren Att giva är saligare än att taga… men glöm inte att givande förutsätter tagande

17 Nätverkskompetens (Walter, Auer & Ritter, 2006, Westerberg & Wincent, 2008) eller “Vad som krävs för att bli en effektiv samverkare“ •Förmåga att använda mellanorganisatoriska relationer för att skapa egna konkurrensfördelar. Består av förmåga att: –Kommunicera internt (givet att man har en egen organisation) •Nätverka i den egna organisationen –Känna sina partners •Veta vem som kan vad… knowing who –Upprätthålla goda relationer •Kunna få access till andras kunskap/resurser –Koordinera gemensamma aktiviteter •Kunna kombinera egna och andras delar till en helhet –Identifiera och bygga upp nya relationer •Hitta ny kompetens och skapa initial kontakt

18 möten nätverk samverkan tillit partnerskap med fokus på processen Nätverk är bara början på något som kan bli mycket mer… Innovationssystem ?

19 Abisecta Hyvlat Dörrar Kontors- miljö GDS Byggsystem Timmer- hus = 40-160 timmar/år = >160 timmar/år Från inga kontakter till starka nätverk De entreprenöriella aktörerna är de som driver detta tydligast genom att vara de som ger mest – då vi frågat deras partners … och ledaren är central för nätverkandet – med en försiktig och osäker ledare, mindre nätverkande …

20 Men det är inte bara företagare som är entreprenöriella!

21 Entreprenörskap som det definieras idag "Entreprenörskap är en dynamisk och social process, där individer, enskilt eller i samarbete, identifierar möjligheter och gör något med dem för att omforma idéer till praktiska och målinriktade aktiviteter i sociala, kulturella eller ekonomiska sammanhang.” Genom entreprenörskapet omvandlas information/ kunskap till nya produkter och processer (för både kommersiella och ideella syften) med resultatet att vi skapar mer värde från de resurser vi har. Utvecklingen i samhällets alla sektorer drivs på – fungerar som ”samhällets utvecklingsmotor”

22 Man kan alltså vara entreprenör i många sammanhang •I ideella organisationer – skapa nya lösningar för andra i samhället (social entreprenör) •I existerande organisationer – för att förnya verksamheten och öka konkurrenskraften (intraprenör) •Inom kulturen – ta fram nya uttryck som kan skapa upplevelser för oss andra (kulturentreprenör) •Inom politiken – skapa nya förutsättningar för medborgare (samhällsentreprenör) •Åsså nyföretagare förstås – en traditionell entreprenör

23 Det är först på senare år som det varit fullt accepterat och bra att arbeta med entreprenörskap/företagsamhet i Sverige… (Bengt Johannisson, 2008) 23 Era (decennium) Dominerande förhållningssätt Kommentarer 1970-talFÖRAKTEntreprenören ses som kapitalismens fula ansikte 1980-talFÖRNEKELSEEntreprenörskap finns knappast alls på agendan, vare sig i samhällsdebatten i stort eller i det akademiska samtalet 1990-talFÖRSTÅELSEAcceptans av entreprenörskap som (ny)företagande samexisterar med bilden av entreprenörskap som företagsamhet (ta-sig-för-samhet) 2000-talBEJAKANDEFöretagsamhet i skilda framträdelseformer inordnas i offentliga och akademiska diskurser 2010-talPRAKTISERANDE?Entreprenörskap som livsform och verksamhetsform integreras i olika praktiker i hela samhället

24 Kort historisk odyssé för vurmen kring det entreprenöriella med tonvikt på utbildningssystemet •OECD – 1989: Behovet av initiativ och kreativitet hos alla lyfts fram som centralt för framtiden •EU – 2006: Initiativförmåga och företagaranda lyfts som en av de åtta nyckelkompetenserna •Sverige, regeringen – 2009: Entreprenörskap skall löpa som en röd tråd genom utbildningssystemet •Sverige, skolverket – 2011: Entreprenörskap finns inskrivet i alla läroplaner från förskola till vuxenutbildning

25 Det handlar om att utvidga elevernas/ studenternas/ medborgarnas komfortzon… …så de kan ta vara på fler möjligheter och agera entreprenöriellt i fler situationer

26 Förmågan att agera entreprenöriellt i en globaliserad värld med större komplexitet och ökad osäkerhet och kunna hantera och skapa entreprenöriella aktiviteter och strukturer i olika kontext såsom: kunna hantera och skapa entreprenöriella aktiviteter och strukturer i olika kontext såsom: Bygga upp ett företag eller en organisation Bättre kunna styra sitt personliga liv i den riktning man önskar Hantera en arbetsmarknad med stora krav på flexibilitet Arbeta i en stor organisation utifrån sin personliga kapacitet i syfte att omforma organisationen och få den att agera mer entreprenöriellt Arbeta flexibelt i små organisa- tioner med kapacitet att växa Som sagt: Många arenor för att vara entreprenöriell…

27 Att vara entreprenöriell innebär att lära för livet – i praktiken •En entreprenöriell person –Reflekterar över sin situation och ser vilka möjligheter det finns att skapa nya värden för andra (ideella, sociala, kulturella eller ekonomiska) –Agerar och tar initiativ för att förverkliga möjligheter •Med utgångspunkt i de egna drömmarna, kunskaperna och kompetenserna •Tillsammans med andra som tror på möjligheten och har kompletterande kompetenser för att förverkliga idén •Genererar en motiverande lär- och utvecklingssituation (stark autonomi, meningsfullt och mycket återkoppling) –Lär sig under processen både vad man kan (stärker självtilliten) och vad man behöver stärka inför framtiden (konkreta kompetensutvecklingsbehov)

28 Forskningsfronten är nära!

29 Som professor vill förstärka detta ytterligare genom bygga upp ett kompetenscentrum för entreprenöriellt lärande på LTU •Samla intern kompetens •Bygga upp kompetensutvecklingspaket för skolor/offentliga organisationer/företag •Starta upp forskningsprojekt för att studera entreprenöriellt lärande i olika miljöer •Samverka starkare med externa parter både lokalt, regionalt och globalt …så vi tillsammans bättre kan komma åt den potential som finns hos våra unga (och äldre)

30 TACK FÖR MIG! 30

31 Nästa Morgonrock Fredag 26 april Konkurrenskraftiga regioner - en tävling i att vara bäst? JAN EDLING, författare och debattör, Flexicurity Varmt välkomna!


Ladda ner ppt "Morgonrock fredag 12 april på Stadshotellet i Luleå Entreprenören - från ensamvarg till teamspelare MATS WESTERBERG professor Entreprenörskap och Innovation."

Liknande presentationer


Google-annonser