Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2014-06-30 SIDAN 1 Enkelt på utsidan och smart på insidan 6 maj 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2014-06-30 SIDAN 1 Enkelt på utsidan och smart på insidan 6 maj 2011."— Presentationens avskrift:

1 2014-06-30 SIDAN 1 Enkelt på utsidan och smart på insidan 6 maj 2011

2 Agenda idag 09.00Morgonfika 09.30Om e-tjänstprogrammet – vad har vi gjort och varför 10.15Bensträckare 10.20Fortsättning om e-tjänstprogrammet 11.00Plattformen 11.55Promenad mot lunchen 13.00Söka förskoleklass – om det interna förändringsarbetet 13.40Förskoleportalen – så fick föräldrarna vara med 14.10Bensträckare 14.15Komet – en föräldrautbildning på nätet 14.30Ansöka om tillstånd att borra för värmepump 14.45Hämta eftermiddagsfika 15.00Rundabordssamtal – knäckfrågor kring e-förvaltning 16.00Slut 2014-06-30 SIDAN 2

3 Barnomsorg i Stockholms stad 2014-06-30 SIDAN 3 Film!

4 Med invånarna i fokus Invånarnas fokus 650 miljoner 2007-2010 kronor för ett samlat utvecklingsarbete med IT som redskap för verksamhetsutveckling och service till invånare och företagare. Satsningen förväntas leda till effektiviseringar med minskade kostnader i verksamheten samtidigt som mervärdet ska öka för invånarna. E-tjänstprogrammet är förlängt till 31 december 2012.

5 VETA OM HITTA FÖRSTÅ UTFÖRA Från behov till lösning – Servicewebben Marknadsföring, social media, stortavlor, möte etc. Vi visar upp vårt erbjudande på stockholm.se på ett enkelt sätt Hela utbudet finns att hitta och Jämföra – aldrig svårt att fråga Det är lätt att bestämma sig och boka/anmäla sig – e-tjänster • Kontaktcenter • Besök • Maximal nytta • Minimal tid • För så många som möjligt

6 2014-06-30 SIDAN 6

7 2014-06-30 SIDAN 7 STADSLEDNINGSKONTORET

8 2014-06-30 SIDAN 8 STADSLEDNINGSKONTORET

9 2014-06-30 SIDAN 9 STADSLEDNINGSKONTORET E-tjänstprogrammet E-tjänstprogrammet – Förnyelseavdelningen (koordinering och kommunikation – förankring och underlag – uppföljning och rapportering) Projekt 3Projekt 2Projekt 1Projekt 4Projekt 5 Arbetsgrupp Förbereder beslutsunderlag och driver arbetet. Stadsledningskontorets ledning och lilla utvecklingsrådet •Föreslår prioriteringar •Följer upp att programmet går mot rätt mål •Fördelar resurser •Hanterar risker Projekt från15 mnkr ekonomiutskottet Projekt upp till 15 mnkr Irene Svenonius Projekt upp till 5 mnkr Staffan Ingvarsson Beslut Tillsammans med IT-avdelningen, kommunikationsstaben och alla verksamheter.

10 Steg 1Steg 2Steg 3Steg 4Steg 5Steg 6 2014-06-30 SIDAN 10 STADSLEDNINGSKONTORET E-tjänstprogrammet  Steg 1 – Projektskiss  Steg 2 – Projektansökan/förstudie inkl. nyttokalkyl  Steg 3 – Bedömning och beslut om pengar till e-projekt  Steg 4 – E-projektets genomförande  Steg 5 – Färdig e-tjänst/IT-stöd  Steg 6 – Uppföljning av nyttan Mnkr E-tjänstprogrammet242 Beslut i andra ärenden245 Återstår163

11 Mer om modellen för utveckling  Modell – arbetsgrupp, lilla utvecklingsrådet, SLK:s budgetledning.  Anvisningar och checklista på hur e-tjänsterna ska utvecklas.  Uppföljning av projekten under projekttiden (tid, budget och leverans). Rapportering till lilla utvecklingsrådet.  E-samordningsgruppen – organisationsöverskridande samverkan.  Ekonomisk uppföljning av förbrukade medel görs av programmet. 2014-06-30 SIDAN 11 STADSLEDNINGSKONTORET

12 Checklistan – projektens ansvar att säkra  Projektplan  Processanalys  Kravspecifikation  Kommunikationsplan  Informationssäkerhetsklassning  Utveckling av tjänsten  Fastställa nyttokalkyl  Verksamhetsrutiner  Teknisk support och verksamhetsfrågor  Interaktion och Design  Tester  Ändringsrådet (CAB)  Driftsättning  Lansering av e-tjänsten  Förvaltningsetablering  Slutrapport 2014-06-30 SIDAN 12

13 2014-06-30 SIDAN 13 Nyttoanalyser vid e-tjänstutveckling

14 E-tjänster med verksamhetsnytta 1.Hur lång tid tar ”ärendet” idag? 2.Hur stor är målgruppen? 3.Hur många i målgruppen kommer att använda e-tjänsten, idag och på sikt? 4.Kommer e-tjänsten att användas frekvent? 5.Vad hindrar att använda e-tjänsten? Hur kan vi stödja e-tjänsten? Hur kan fler använda e-tjänsten? 6.Hur höga är utvecklingskostnaderna? Drift- och förvaltningskostnader? Vidareutveckling?

15 • Strukturerad process • Effektiva möten • Ökad kunskapsdelning • Bättre information om rådgivningen • Bättre på att ”hjälpa rådsökande att hjälpa sig själva” BEHOV • Webbokning • Skype (alternativa mötestyper) • Visualiserad köhantering • Bättre information • Guiderum • Egna verktyg LÖSNINGSFÖRSLAG Exempel: Budget- och skuldrådgivning Från nuläge till börläge

16  2000-3000 ärenden per år och av dem kommer 1000 personer att beräknas använda e-tjänsten 2012 och 1500 personer 2014.  Handläggningstid i genomsnitt per ärende är 480 minuter och med e-tjänst 400 minuter.  Kostnader för kopiering, porto, telefon ledsagning och tolkning minskar med 1 kronor/ärende.  Kostnad för utveckling 1,7 mnkr. Budget- och skuldrådgivning

17 Nyttokalkyl 2014-06-30 SIDAN 17

18 Tidsbesparing med e-tjänsten ”Rådgivarna sparar tid i hanteringen av mötena och mötestyper som kan anpassas till invånarens behov. Vi tror att rådgivarna kan effektivisera sina aktiviteter och korta ner rådgivningsprocessen med i snitt 90 min.” 2014-06-30 SIDAN 18 201220132014 512 750 kronor763 000 kronor1 013 250 kronor

19 2014-06-30 SIDAN 19 E-faktura  Nyttoanalys – mål att 2013 15 000 användare  Följer regelbundet anslutning  Idag 16 700 användare Värmepumpar  Nyttoanalys – mål att 2012 ska 80 % ansöka via e-tjänsten  Följer regelbundet anslutning  2010 i genomsnitt 67 %

20 Total nyttohemtagning  25 mnkr 2009  55 mnkr 2010  64 mnkr 2011  ?? mnkr 2012 2014-06-30 SIDAN 20 144 mnkr

21 Framgångsfaktorer för att realisera nytta 2014-06-30 SIDAN 21  Samordnad utveckling, gemensamma metoder och arbetsätt  Utveckling ägs av verksamheterna  Behovsstyrd utveckling  Servicetänk  Dubbel nytta  Uppföljning – nyttokalkyler  Ständigt utvärderar statistik om e-tjänsterna

22 Jobbet på insidan  Våga välja områden med stora volymer, var finns många frågor från invånarna?  Tydliggör målet, men dela upp utvecklingen  Våga fatta beslut – ändra rutiner  Ha tålamod – förändring tar tid  Visualisera 2014-06-30 SIDAN 22

23 Vad tycker stockholmarna? 2014-06-30 SIDAN 23

24 2014-06-30 SIDAN 24 STADSLEDNINGSKONTORET Stockholmarna använder internet (USK)  60 procent (53 %) tycker att e-tjänsterna är mycket eller ganska enkla  65 procent (48 %) känner sig trygga eller ganska trygga  Kontaktvägar: 74 procent (75%) telefon, 58 procent (27 %) e-post, 33 procent (17 %) e-tjänst  E-leg: 52 procent (31 %) (65 år eller äldre)

25 Hur många timmar per vecka använder du internet hemma (%)? 2014-06-30 SIDAN 25 65 år eller äldre, 10 timmer eller mer 23 procent

26 2014-06-30 SIDAN 26

27 2014-06-30 SIDAN 27

28 Fler exempel på e-tjänster  Jämföra vård- och omsorgsboenden, hemtjänst, skola, förskola m.m.  Anmäla missförhållanden: fukt & mögel, matförgiftning, ventilationsproblem, störande lukter, temperatur & drag  Boka vigsel  Se radonhalt i bostadshus  Parkeringstillstånd (boende, handikappade och nyttotrafik)  Gör en förfrågan om äldreomsorg  Bokningsfunktion för idrottsanläggningar  Reseplaneringstjänst för cyklister  Ansökan till vuxenutbildning  Digital översiktsplan  Söka kolloplats  Ansöka om barnomsorg och följa sitt ärende  Se kö i förskolan  Handböcker för byggande  Söka bostad  Sök i stadsarkivet  Omsorgsdagboken  E-faktura  Boka och betala träningspass  Ansökan om tillstånd att borra för värmepump  Söka sommarjobb  Se trafikbullernivå  Söka till grundskola  Söka gymnasieskola 2014-06-30 SIDAN 28 Program med cirka 60 projekt och drygt 487 miljoner kronor.

29 E-tjänster på gång  Besök och använd Stockholms digitala stadsmuseum  E-tjänst för restaurangföretagare  Söka bygglov  Navigeringsstöd för synskadade  Dispensplaneraren  E-tjänster för Jobbtorg  Klagomål- och synpunktshantering  Komet – föräldrastöd på webben  Ansökan om stöd och service för äldre och personer med funktionsnedsättning  Beställningswebb för samlingskartan  Redovisningstjänst för gode män  Anmälan till kulturskolan  Föreningsbidragsportal för staden  Förbättrad trafikinformation från Stockholm stad  Mobila trygghetslarm/nyckelfri hemtjänst  Förskoleportal  Handböcker för stora byggprojekt  Direkt tillgång till information om vaccinationer, personligt smittskydd och tillväxtkurva från elevhälsojournal, beställning av journaler och tidsbokning med skolläkare/skolpsykiatriker  Ungdomsmottagning på webben  E-lots – samla information och e-tjänster för företagare  Budget- och skuldrådgivning  Mina fakturor  E-handel 2014-06-30 SIDAN 29

30 FÖRSTÅ ERBJUDA UTVECKLA Utmaning – från myndighetsutövning till service Intern marknadsföring Nya arbetssätt Erbjuda stockholmarna Förbättra utifrån behoven • Maximal nytta • Minimal tid • För så många som möjligt ANPASSA

31 Knäckfrågor nu och i framtiden! 2014-06-30 SIDAN 31 • Hur ska e-tjänster bli en angelägenhet för verksamheten och inte för IT-avdelningen? • Vilka egenskaper präglar en e-organisation? • Hur ska vi följa upp e-tjänster och hur länge?

32 2014-06-30 SIDAN 32 Katarina Johansson Tutturen, katarina.johansson@stockholm.se katarina.johansson@stockholm.se Karin Öhlander, karin.ohlander@stockholm.se karin.ohlander@stockholm.se


Ladda ner ppt "2014-06-30 SIDAN 1 Enkelt på utsidan och smart på insidan 6 maj 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser