Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Alkohol och hälsa, Göteborg, 2011

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Alkohol och hälsa, Göteborg, 2011"— Presentationens avskrift:

1 Alkohol och hälsa, Göteborg, 2011
Fredrik Spak, lektor, docent Enheten för socialmedicin Sahlgrenska akademin Göteborgs universitet Specialist i socialmedicin och allmän psykiatri Öl med placering FoUU, PV Göteborg

2 Vetenskaplig grund Alkoholkonsumtion har ett samband med våld (i synnerhet för män) Senare öppettider leder till mer våld Tidigare stängning leder till mindre våld (färre studier) Sannolikt kan ingen annan åtgärd ge lika god effekt Göteborg gör redan mycket av det som bra!

3 FÖR EGENLÄSNING: Alkoholpol- åtgärder på krog-området. Babor et al
FÖR EGENLÄSNING: Alkoholpol- åtgärder på krog-området. Babor et al. Alcohol no ordinary commodity Översättning och kommentarer har gjorts av Per Blanck. Strategi – intervention Effektivitet Kommunal arena Åldersgräns för inköp +++ Ja, upprätthålla efterlevnad av åldersgränser folköl och restauranger Begränsning av öppettider för försäljning ++ Ja, inom restaurangnäring Ansvarsfull alkoholservering 0/+ Ja, som rekommendation vid tillståndsgivning Träna personal att hantera aggression hos gäster Tillsyn av att regler efterföljs Ja, kommunal tillsyn Serveringspersonalens ansvar (skadeståndsskyldighet) Nej, statligt reglerat Frivilliga uppföranderegler på krogen Ja, en möjlighet

4 Åtgärdernas effektivitet enl. WHO Källa: Babor et al 2010
Åtgärdernas effektivitet enl. WHO Källa: Babor et al Alcohol – no ordinary Commodity (den svenska översättning av 2003 års upplaga ligger Beskattning, monopol (+)++ Åldersbegränsning Begränsning av försäljningsställen ++ Sekundärprevention Trafikpolitiska åtgärder mot rattfylleri ++(+) Massmediakampanjer Varningsetiketter Skolundervisning (+)

5 Alkohol och våld (Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007) BRÅ Rapport 2008:23)
Misshandel (polisanmälda fall 2007) Män > 14 år Kvinnor > 14 år NTU : Gärningspersonen alkoholpåverkad (%) Män Kvinnor Intervjupersonen alkoholpåverkad Män Kvinnor

6 Rapporterade våldsincidenter 1998-2010. i centrala
Göteborg. Antalet fall för hela perioden är

7 Antal rapporterade våldbrott i centrala Göteborg.
Antal fall oberoende av offrets ålder och kön. Antalet fall för hela perioden är

8 centrala Göteborg 2010. Män. Antal fall:804
Antalet rapporterade våldsbrott i centrala Göteborg Män. Antal fall:804 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Totalt 00: :59 1 3 4 9 25 22 67 01: :59 13 51 30 108 02: :59 10 46 52 134 03: :59 12 43 53 146 04: :59 26 27 59 05: :59 21 16 40 06: :59 19 20 24 8 130 23: :59 2 5 VET EJ 7 6 18 74 45 35 44 76 90 285 229 804

9

10 Ordningsstörande händelser Göteborgs spårvägar, 2000-2010
Ordningsstörande händelser Göteborgs spårvägar, Antal händelser fördelat på dygnets timmar samt kvot helg/vardag År 2010 Tidskategori Klockslag Vardag Helg Kvot Helg/Vardag Tid 1 00: 128 116 0,91 Tid 2 02:00-03:59 35 130 3,71 Tid 3 04:00-05:59 18 108 6,00 Tid 4 06:00-20:59 766 373 0,49 Tid 5 21:00-23:59 203 147 0,72

11 Antal egendomsbrott per timme mellan 00:00 and 05:59 och
veckodag i Göteborgs centrum. Snitt antal pr år

12 De boendes syn, 1745 svar, web-enkät

13

14 Vad ger underlaget stöd för
Om man stänger tidigare (minst 3 timmar) minskar våldet med 25-30% Om man stänger högst två timmar tidigare? Lite oklart eftersom så få av tillstånden (16) gäller tider. 10-(20)? Bibehålla nuvarande tillstånd och göra allt annat mycket bättre (utbildning, övervakning, polisarbete, samverkan) 5- (10) %? Förlängt öppethållande: mer våld och sjukskrivningar

15

16 Vad kan men mer göra (sett ur vetenskaplig synvinkel)
Samverkan, involvera många aktörer ( Ottowa Health Charter, WHO) Community action research Experimentell design Ur en icke-vetenskaplig synv.: Bred etisk diskussion


Ladda ner ppt "Alkohol och hälsa, Göteborg, 2011"

Liknande presentationer


Google-annonser