Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Offentlig upphandling

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Offentlig upphandling"— Presentationens avskrift:

1 Offentlig upphandling
-Kommungrupper Sånga Säby november2013 Den offentliga måltiden yttersta syfte är att ge hälsa och välbefinnande för barn, sjuka och gamla. Att servera plastförpackade halvfabrikat från storkök som ofta ligger långt borta har blivit alltmer ifrågasatt. Matens doft och kvalitet, liksom hela måltidssituationen, har kommit i fokus. Ett par stora hinder på vägen är den komplicerade upphandlingslagstiftningen, oklar rättspraxis kring djurskyddskrav och kring uppföljning av kontrakt, liksom de stora grossisternas dominans på marknaden. Men nu arbetar allt fler, politiker, upphandlare, strateger, kostchefer, forskare, LRF och andra intresseorganisationer, för att hitta nya och smartare sätt att upphandla livsmedel, för att få fler leverantörer och bättre kvalitet. De små leverantörerna kommer att bli allt viktigare för upphandlarna. Det är därför du behövs som leverantör av den goda maten till den offentliga måltiden. Axel Hansson LRF Marknadsutvecklare offentlig upphandling

2 Den offentliga måltiden
Den offentliga måltiden yttersta syfte är att ge hälsa och välbefinnande för barn, sjuka och gamla. Matens doft och kvalitet, liksom hela måltidssituationen, har kommit mer i fokus. Allt fler, politiker, upphandlare, och kostchefer arbetar för att hitta nya och smartare sätt att upphandla livsmedel, för att få fler leverantörer och bättre kvalitet. De små leverantörerna kommer att bli allt viktigare för upphandlarna. Den offentliga måltiden yttersta syfte är att ge hälsa och välbefinnande för barn, sjuka och gamla. Att servera plastförpackade halvfabrikat från storkök som ofta ligger långt borta har blivit alltmer ifrågasatt. Matens doft och kvalitet, liksom hela måltidssituationen, har kommit i fokus. Ett par stora hinder på vägen är den komplicerade upphandlingslagstiftningen, oklar rättspraxis kring djurskyddskrav och kring uppföljning av kontrakt, liksom de stora grossisternas dominans på marknaden. Men nu arbetar allt fler, politiker, upphandlare, strateger, kostchefer, forskare, LRF och andra intresseorganisationer, för att hitta nya och smartare sätt att upphandla livsmedel, för att få fler leverantörer och bättre kvalitet. De små leverantörerna kommer att bli allt viktigare för upphandlarna. Det är därför du behövs som leverantör av den goda maten till den offentliga måltiden.

3 Offentlig Upphandling
Omsätter totalt 8,9 miljarder kronor En genomsnittlig försäljning består av 1000 – 2000 artiklar Ramavtalen löper i snitt på 3-4 år Det normala är 50 – 150 leveransställen Snittvärdet är kr per leverans Det totala värdet av upphandlingen uppgår i genomsnitt till 80 miljoner kronor Källa: Rapport Offentlig marknad, Agroidé 2013 En genomsnittlig försäljning består av 1000 – 2000 artiklar Ramavtalet löper på tre år med möjlighet att förlänga i ett eller två år Det normala är 50 – 150 leveransställen Snittvärdet är kr per leverans Det totala värdet av upphandlingen uppgår i genomsnitt till 80 miljoner kronor

4 Varför är det svårt att upphandla livsmedel
3 miljoner måltider per dag – stora komplexa upphandlingar Ett fåtal stora grossister – dålig konkurrens Politiker och beslutsfattare saknar ofta kunskap om vad som är möjligt att göra Ingen genomtänkt politisk strategi – vi saknar en nationell livsmedelsstrategi Upphandling av livsmedel har inte baserats på en politisk helhetssyn vad gäller folkhälsa och livsmedelskvalitet, situationen för lantbrukarna och livsmedelsproducenterna, miljöfrågorna, försörjningsansvaret vid krissituationer, som pandemier, ekonomiska eller politiska kriser etc. Men offentlig sektor har både ett folkhälsoansvar, ett miljöansvar och ett näringslivsansvar. En helhetssyn behövs! Livsmedelsupphandlingar är dessutom oftast stora och komplexa. 3 miljoner offentliga måltider serveras varje dag. Regelverket och juridiken ställer till stora problem för upphandlare och kostchefer. Och logistik/administration är ytterligare ett stort problem för små leverantörer. Politiker och beslutsfattare saknar ofta kunskap om vad som är möjligt att göra Det behövs ett tydligt politiskt ansvar och tydliga signaler. Livsmedelsfrågan är mer än en upphandlingsfråga. Hur många i Sverige vet om att vi inte är självförsörjande på mat?

5 LOU – Lagen om offentlig upphandling
Fri rörlighet för varor och tjänster Öppna EU:s inre marknad Utnyttja konkurrensen Lika villkor för leverantörer Fri rörlighet för varor och tjänster Öppna EU:s inre marknad Utnyttja konkurrensen Lika villkor för leverantörer

6 Symbolvärdet av svenska råvaror
Offentlig sektor skall fungera som ett föredöme Svensk lag ställer höga miljö- och djurskyddskrav därför ska vi också ställa dessa krav i offentlig upphandling Offentlig upphandling ska vara ett verktyg för utveckling och samhällsförändring Offentlig upphandling kan skapa den kritiska massa som behövs för en bra livsmedelsproduktion • Offentlig sektor skall fungera som ett föredöme i samhället. Den offentliga upphandlingen har stor betydelse för attityder och inköpsmönster av mat, långt utanför den offentliga sektorn, skriver LRF i sin livsmedelsstrategi. ”Och upphandlares och kostchefers val kommer att fortsätta bidra till konsumenternas medvetenhet. Så, tack offentliga matupphandlare för att ni bidragit till två decennier av ekologisk utveckling” skrev Hans-Åke Hammarström, Nordenchef på Arla i Dagens Samhälle. • Svensk lag ställer höga djurskyddskrav men de har inte fått användas i offentlig upphandling – detta är den dubbla agendan som innebär att det svenska samhället ställer höga djurskyddskrav, men inte har fått använda dem i sina egna inköp. I Sigtunadomen slår Kammarrätten fast att kommunen får ställa djurskyddskrav i sin livsmedelsupphandling. Martin & Servera överklagade inte domen och därmed blir domen en prejudicerande dom som fler kommuner kan gå efter. Offentlig upphandling ska vara ett verktyg för utveckling och samhällsförändring • Offentlig upphandling kan också vara en viktig del i att skapa den kritiska massa som behövs för att utveckla en bra och hållbar livsmedelsproduktion som samtidigt är lönsam. Innan vi kom med i EU förekom sådan samverkan mellan samhället och företagen överallt i den offentliga upphandlingen. De mest kända exemplen är Televerket och Ericsson som tillsammans gjorde oss världsledande inom telefoni. Vattenfall och ABB hade motsvarande samarbete kring energi och Energimyndigheten och Elektrolux skapade tillsammans en helt ny standard för energisnåla kylskåp.

7 Lokal upphandling – hur lyckas vi?
Bonden i byn kan vara leverantör av livsmedel till skolan. En främmande tanke för några år sedan. Alltfler kommuner vill upphandla lokalt Kostcheferna vill ha mer närpoducerad mat Men hur gör vi för att lyckas? Bonden i byn kan vara leverantör av livsmedel till skolan. En främmande tanke för några år sedan. Alltfler kommuner vill upphandla lokalt Kostcheferna vill ha mer närpoducerat Men hur gör vi för att lyckas?

8 Medlemmens perspektiv
Vi har världens friskaste djur Vi har lägst antibiotika användning Vi har djurskyddsregler som vi följer, att producera enligt andra länder i EU är förbjudet i Sverige Därför är det orimligt att vi inte upphandlar mat med samma krav på miljö- och djurskyddsregler som i Sverige Vi har världens friskaste djur Vi har lägst antibiotika användning Vi har djurskyddsregler som vi följer, att producera enligt andra länder i EU är förbjudet i Sverige Därför är det orimligt att vi inte upphandlar mat med samma krav på miljö- och djurskyddsregler som i Sverige

9 Hög andel import i offentlig marknad
I genomsnitt beräknas hälften av maten vara importerad. Ägg, mjölk, smör och grädde är till största delen svenskt men grönsaker och kött är kategorier med hög andel import: 70% av grönsaker och frukt är importerad 50% av nötköttet Mer än 50% av kycklingen 40% av grisköttet Källa: Rapport Offentlig marknad, Agroidé 2013 •Stor andel av den mat som serveras till våra barn, sjuka och äldre är importerad tex: 70% av grönsaker och frukt är importerad 50% av nötköttet Mer än 50% av kycklingen 40% av grisköttet

10 Grossister på den offentliga marknaden
Martin & Servera säljer livsmedel till den offentliga marknaden för 2,8 miljarder kronor Menigo säljer för 1,6 miljarder Dafgårds säljer för 0,3 miljarder Axfood Snabbgross säljer för 0,3 miljarder Svensk Cater säljer för 0,2 miljarder Källa: Rapport Offentlig marknad, Agroidé 2013 Dålig konkurrens Martin & Servera säljer livsmedel till den offentliga marknaden för 2,8 miljarder kronor Menigo säljer för 1,6 miljarder Dafgårds säljer för 0,3 miljarder Axfood Snabbgross säljer för 0,3 miljarder Svensk Cater säljer för 0,2 miljarder

11 Strategiskt avtal med Martin & Servera
LRF och Martin & Servera träffade ett samarbetsavtal Man kommer tillsammans att: Tydligare lyfta fram svensk mat i marknadsföringen Berätta om fördelarna med att köpa svenskt Underlätta för kunder som vill köpa lokalt producerade livsmedel Underlätta för bönder som vill nå den offentliga marknaden LRF och Martin & Servera träffade ett samarbetsavtal Man kommer tillsammans att: Tydligare lyfta fram svensk mat i marknadsföringen Berätta om fördelarna med att köpa svenskt Underlätta för kunder som vill köpa lokalt producerade livsmedel Underlätta för bönder som vill nå den offentliga marknaden, Food Scouting inom ramen för Smakriket, i dagsläget ca 80 lokala producenter

12 Miljöstyrningsrådets viktiga roll
Miljöstyrningsrådet är regeringens expertorgan inom miljöanpassad och hållbar upphandling, är inte en myndighet utan att bolag Miljöstyrningsrådet har ett uppdrag för Sverige – det nya Matlandet; 1 juli 2014 flyttas Miljöstyrningsrådet till Konkurrensverket Förslag att baskriterierna skall ingå i den nationella databasen DABAS vilket gör det möjligt för leverantörer att tillhandahålla verifikat och bevismedel på ett gemensamt ställe Miljöstyrningsrådet är regeringens expertorgan inom miljöanpassad och hållbar upphandling, är inte en myndighet utan att bolag Miljöstyrningsrådet har ett uppdrag för Sverige – det nya Matlandet; Miljöstyrningsrådet har under 2012 drivit ett uppföljningsprojekt Förslag på hur upphandlande myndighet ska kunna följa upp och verifiera de krav som dem ställer i livsmedelsupphandlingar Förslag att baskriterierna skall ingå i den nationella databasen DABAS vilket gör det möjligt för leverantörer att tillhandahålla verifikat och bevismedel på ett gemensamt ställe

13 Miljöstyrningsrådets baskriterier för kött
Information om ursprung - För produkter av en köttråvara ska skriftlig information kunna lämnas vid förfrågan om i vilket land djuret är fött, uppfött, slaktat och förädlat. Salmonellafrihet - Samtliga levererade produkter ska vara fria från samtliga salmonella serotyper. Antibiotika - Antibiotika får användas endast efter ordination av veterinär och när det är veterinärmedicinskt motiverat. Transport av djuret till slakt (Ej ägg och mjölk) - Djuret ska max ha transporterats 8 timmar till slakt eller max 12 timmar nattetid för fjäderfä. Slaktmetod (Ej ägg och mjölk) - Djuret ska vara helt bedövat när avblodning sker • Miljöstyrningsrådet är regeringens expertorgan inom miljöanpassad och annan hållbar upphandling och tar fram kriterier för offentlig upphandling, bland annat för livsmedel. En omfattande EU-studie om grön och hållbar offentlig upphandling placerade Sverige och Miljöstyrningsrådet i topp jämfört med andra ledande medlemsländer. Miljöstyrningsrådet har dessutom ett speciellt uppdrag för Sverige – det nya Matlandet. Man skall; • Öka kunskap och kompetens kring livsmedels- och måltidsupphandling • Hjälpa upphandlande myndigheter att ställa rätt sorts krav • I kraven innefattas miljö- och djurskyddshänsyn • Samordna berörda aktörer • Skapa synergier med andra projekt inom Sverige – det nya Matlandet Därmed fick Miljöstyrningsrådet också en nyckelposition i all utveckling av livsmedelsupphandling, inte bara i arbetet med kriterier. Budskapet till livsmedelsupphandlarna är; Att påverka hur och vad som upphandlas har stor betydelse för såväl medborgarna som miljön och djuren. Du både får och bör ställa krav i upphandlingen. LRF medverkar sedan länge aktivt i Miljöstyrningsrådets arbete med livsmedelskriterierna och i att utveckla upphandling av livsmedel och måltidstjänster. LRF menar också att de offentliga upphandlarna bör använda Miljöstyrningsrådets kriterier i livsmedelsupphandlingarna.

14 Miljöstyrningsrådets specifika krav för kött
Gris -Samtliga grisar, suggor och gyltor skall ha hållits lösgående. -Samtliga grisar skall ha haft utrymme med tillgång till en separat hel golvyta för vila och en separat gödselyta. -Svanskupering tillåts ej Nöt -Eventuell avhorning, kastrering eller andra kirurgiska ingrepp skall endast ske efter bedövning. Mjölk-Nötkreatur över 6 månader skall ha tillgång till bete eller annan utevistelse under en sammanhängande betessäsong. Ägg -Hela ägg och produkt av ägg skall ha producerats av höns som har haft tillgång till värprede, sandbad och sittpinne. • Miljöstyrningsrådet är regeringens expertorgan inom miljöanpassad och annan hållbar upphandling och tar fram kriterier för offentlig upphandling, bland annat för livsmedel. En omfattande EU-studie om grön och hållbar offentlig upphandling placerade Sverige och Miljöstyrningsrådet i topp jämfört med andra ledande medlemsländer. Miljöstyrningsrådet har dessutom ett speciellt uppdrag för Sverige – det nya Matlandet. Man skall; • Öka kunskap och kompetens kring livsmedels- och måltidsupphandling • Hjälpa upphandlande myndigheter att ställa rätt sorts krav • I kraven innefattas miljö- och djurskyddshänsyn • Samordna berörda aktörer • Skapa synergier med andra projekt inom Sverige – det nya Matlandet Därmed fick Miljöstyrningsrådet också en nyckelposition i all utveckling av livsmedelsupphandling, inte bara i arbetet med kriterier. Budskapet till livsmedelsupphandlarna är; Att påverka hur och vad som upphandlas har stor betydelse för såväl medborgarna som miljön och djuren. Du både får och bör ställa krav i upphandlingen. LRF medverkar sedan länge aktivt i Miljöstyrningsrådets arbete med livsmedelskriterierna och i att utveckla upphandling av livsmedel och måltidstjänster. LRF menar också att de offentliga upphandlarna bör använda Miljöstyrningsrådets kriterier i livsmedelsupphandlingarna.

15 Tips till politiker och upphandlare
Ställ krav i alla livsmedelsupphandlingar, ställ krav på grossisterna Använd Miljöstyrningsrådets kriterier Skapa en tydlig kostpolicy Dela upp upphandlingen i mindre varugrupper, premiera inte fullsortiment Samarbeta med andra – men slå inte ihop upphandlingarna Ställ krav Använd Miljöstyrningsrådets kriterier Skapa en tydlig livsmedelspolicy Dela upp upphandlingen i mindre varugrupper, premiera inte fullsortiment Samarbeta med andra – men slå inte ihop upphandlingarna

16 Tips till politiker och upphandlare
Gör inte förfrågningsunderlaget krångligare än nödvändigt Motivera varför man ställer dessa kriterier Var noga med uppföljningen Inför e-handel med automatiska fakturor Kommunicera upphandlingarna tex på den egna hemsidan Gör inte förfrågningsunderlaget krångligare än nödvändigt Motivera varför man ställer dessa kriterier Var noga med uppföljningen Inför e-handel med automatiska fakturor Kommunicera upphandlingarna tex på den egna hemsidan

17 Tips till politiker och upphandlare
Samordnad varudistribution och enklare logistik Urvalsupphandling för visst sortiment, riktad till intresserade Anpassa volymen till producenterna. En enhet – möjlig mängd Dialog och mötesplatser med leverantörer – bli en bra kund, besök leverantörerna Uppmärksamma möjligheten till samarbete tex gemensamt anbud Samordnad varudistribution och enklare logistik Urvalsupphandling för visst sortiment, riktad till intresserade Anpassa volymen till producenterna. En enhet – möjlig mängd Dialog och mötesplatser med leverantörer – bli en bra kund, besök leverantörerna Uppmärksamma möjligheten till samarbete tex gemensamt anbud

18 Ställ djurskyddskrav i upphandling
Sverige har betydligt högre krav på djurskydd än vad EU har. En stor majoritet av kostcheferna vill upphandla med höga miljö- och djurskyddskrav. Både LRFs och Miljöstyrningsrådets utredningar visar att det är tillåtet att ställa djurskyddskrav upphandlingar. Sigtuna och Rättvik följde Miljöstyrningsrådets kriterier och visade vägen för andra kommuner att det går att använda djurskyddskrav vid upphandling • Sverige har betydligt högre krav på djurskydd än vad EU har. • En stor majoritet av kostcheferna vill upphandla med höga miljö-och djurskyddskrav, har LRFs undersökningar visat. • Både LRFs och Miljöstyrningsrådets utredningar, av framstående jurister, visar att det enligt EU-rätten är tillåtet att ställa nationella djurskyddskrav i upphandlingar. • Sigtuna och Rättvik följde Miljöstyrningsrådets kriterier, grossisten överprövade och resultatet blev fyra helt olika domslut i olika förvaltningsrätter. SKLs jurist, Mathias Sylwan, har lagt ett omfattande arbete på att hjälpa kommunerna men Högsta Förvaltningsdomstolen vägrar att pröva frågan, eller att låta EU-domstolen göra det. Sigtuna och Rättvik upphandlade med djurskyddskrav enligt Miljöstyrningsrådets kriterier. Sigtuna i förvaltningsdomstolen Grossisten vann, kommunen förlorade och överklagade till Kammarrätten Sigtuna i Kammarrätten Sigtuna vann, både avseende djurskyddskraven och hur de skall följas upp Rättvik i förvaltningsdomstolen Kommunen vann, grossisten förlorade men överklagade, dock endast frågan om uppföljning Rättvik i Kammarrätten Kommunen vann avseende djurskyddskrav, grossisten vann avseende hur kraven skall följas upp. Kommunen begärde prövning i Högsta Förvaltningsdomstolen eller EU-domstolen, men nekades detta. Två liknande upphandlingar – fyra olika domslut. Ändå blir det ingen prövning och inget prejudikat!

19 Politisk förankring är viktig
Hos nästan alla de upphandlingsorganisationer som lyckats bra med livsmedelsupphandlingar finns det en koppling till ett bra och tydligt uttalat stöd från politikerna. En tydlig kommunal kostpolicy är en viljeyttring och ett bra första steg. Ansvaret för livsmedelsfrågan är i grunden politiskt! Leverantörer, upphandlare, kostchefer, organisationer vill se en tydligare politisk styrning. Hos nästan alla de upphandlingsorganisationer som lyckats bra med livsmedelsupphandlingar finns det en koppling till ett bra och tydligt uttalat stöd från politikerna. En tydlig kommunal kostpolicy är en viljeyttring och ett bra och viktigt första steg. Ansvaret för livsmedelsfrågan är i grunden politiskt! Det handlar om både om ett folkhälsoansvar, om krisberedskap, om ett näringslivsansvar och ett ansvar för miljö och hållbar utveckling. Undersökningen i Dalarna visar: Både leverantörer, upphandlare, kostchefer, organisationer och även politikerna själva vill se en tydligare politisk styrning och tydligare viljeyttringar kring vad man vill uppnå.

20 Vem får leverera till offentlig sektor?
Teoretiskt sett får alla livsmedelsleverantörer vara med, oavsett storlek. I praktiken finns en rad faktorer som påverkar: -Upphandlingens storlek, om den delas upp -Hur logistiken fungerar Allt fler kommuner testar nu att använda egna distributionscentraler, att dela upphandlingarna, tillåta leveranser till enstaka enheter eller ”möjlig mängd.” Har ni inga lokala leverantörer, ställ då krav så att ni får livsmedel i nivå med svensk lagstiftning från er grossist. Det finns ingen nedre gräns för hur liten en leverantör får vara. Men i praktiken finns en rad faktorer som påverkar, till exempel • upphandlingens storlek • om den delas upp på flera varuområden • om man tar in leveranser från flera eller bara en leverantör per varuområde • hur logistiken och administrationen fungerar. Allt fler kommuner testar nu att använda egna distributionscentraler, att dela upphandlingarna, tillåta leveranser till enstaka enheter eller ”möjlig mängd.” Har ni inga lokala leverantörer, ställ då krav så att ni får livsmedel i nivå med svensk lagstiftning från er grossit.

21 Tips och idéer till leverantörer
Tänk igenom din strategi, kan offentlig marknad komplettera? Kolla kommunen, när är nästa upphandling? Prata med företagarcoachen, kan jag få tipsa och råd? Var en aktiv leverantör, delta i leverantörsträffar, möt grossisterna Visa ditt intresse, visa upp dina produkter. Måste sälja in dem! Tänk igenom din strategi, kan offentlig marknad komplettera? Kolla kommunen, när är nästa upphandling? Prata med företagarcoachen, kan jag få tipsa och råd? Var en aktiv leverantör, delta i leverantörsträffar Visa ditt intresse, visa upp dina produkter. Måste sälja in dem!

22 Tips till leverantörer
Prata med andra leverantörer, kan vi samarbeta? Var noggrann med anbudet, ta hjälp Samverka kring anbudet Samverka kring logistiklösningar Upphandlingsringar Prata med andra leverantörer Var noggrann med anbudet Samverka kring anbudet Samverka kring logistiklösningar Upphandlingsringar

23 Kommuner som har lyckats
Sigtunas kommun, vann i Kammarrätten om djurskyddskrav Rättviks kommun, ”ostridigt ”att djurskyddskrav får ställas Växjö kommun, delad upphandling, införde e-handel och distributionscentral Vadstena, Ödeshög och Ydre har tecknat 20 nya avtal med 9 leverantörer på bla nöt, fläsk, lamm, viltkött, kyckling, ägg, potatis, grönsaker, bär Sigtuna kommun, ställde djurskyddskrav enligt MSR, fälldes i Förvaltningsrätten men fick rätt i Kammarrätten Rättvik, gått före och visat vägen, ostridigt att man får ställa djurskyddskrav men fälldes på uppföljningen. Var noggrann med uppföljningen! Växjö delade upp upphandlingen, skapade en distributionscentral för att underlätta för mindre leverantörer, fick in 17 anbud, alla blev tilldelade kontrakt varav 12 är lokala producenter Hörby tröttnade på vakuumförpackat kött och upphandlande färskt kött istället.

24 Kommuner som har lyckats
Hässleholms kommun, ökat andelen svenskt kött från 33% till 86% på två år Hörby tillsammans med fem andra kommuner tröttnade på vakuumförpackat kött och upphandlande färskt kött istället. Laholms kommun, delad upphandling och djurskyddskrav Halmstads kommun, delad upphandling och distributionscentral har ökat andelen svenskt kött från 30% till 79%. Hässleholms kommun, ökat andelen svenskt kött från 33% till 86% på två år Vadstena, Ödeshög och Ydre har tecknat 20 nya avtal med 9 leverantörer på bla nöt, fläsk, lamm, viltkött, kyckling, ägg, potatis, grönsaker, bär Laholms kommun, delad upphandling och djurskyddskrav Halmstads kommun, delad upphandling och distributionscentral har ökat andelen svenskt kött från 30% till 79%.

25 Exempel från andra länder
Nationell livsmedelsstrategi i Finland Helsingfors kommun ställer krav på att potatisen ska vara skalad inom 24 timmar och brödet ska vara bakat inom 5 timmar före servering i skolan I Rom premieras mat som produceras inom en 30 mils radie i upphandlingen av skolmat Nationell livsmedelsstrategi i Finland Livsmedelsbranschen har antagit en gemensam strategi som skall göra Finland till en konkurrenskraftig föregångare för hälsosam kost. Man skall på så vis öka kompetensen, kommersialiseringen och exporten. Även en statlig strategi finns för att upprätthålla en hög självförsörjningsgrad, stärka de finländska livsmedelsprodukternas ställning på den inhemska marknaden och förbättra deras konkurrenskraft på exportmarknaden. Helsingfors kommun ställer krav på att potatisen ska vara skalad inom 24 timmar och brödet ska vara bakat inom 5 timmar före servering i skolan I Rom premieras mat som produceras inom en 30 mils radie i upphandlingen av skolmat

26 Skolmatens Vänner Driver projektet Skolkockar på grönbete
Syftet är att bönder och storkökskockar ska förstå varandra bättre samt råvarukunskap Målet är att kostchefer ska kontaktas av LRF med ett erbjudande om gårdsbesök. Gärna gratis från kommunen eller att man delar på kostnaderna. Detta bör följas upp av samarbete inför nästa upphandling. Projektledare Annika Unt Widell, Webbsida Driver projektet Skolkockar på grönbete Syftet är att bönder och storkökskockar ska förstå varandra bättre samt råvarukunskap Målet är att kostchefer ska kontaktas av LRF med ett erbjudande om gårdsbesök. Gärna gratis från kommunen eller att man delar på kostnaderna. Detta bör följas upp av samarbete inför nästa upphandling. Projektledare Annika Unt Widell, Webbsida

27 På gång Nytt EU direktiv för offentlig upphandling. EU vill se miljökrav i offentlig upphandling. EU vill att offentlig upphandling ska vara ett verktyg för samhällsutveckling. EU vill underlätta för små- och medelstora företag och innovationsupphandling Upphandlingsutredningen – Anders Wijkman Höjd direktupphandlingsgräns till kr Öppna upp för mer dialog och förhandling mellan myndigheter och leverantörer för att skapa bättre upphandlingar kring miljö, fler leverantörer och fler innovationer Nytt EU direktiv för offentlig upphandling. EU vill se miljökrav i offentlig upphandling. EU vill att offentlig upphandling ska vara ett verktyg för samhällsutveckling. EU vill underlätta för små- och medelstora företag och innovationsupphandling Upphandlingsutredningen – Anders Wijkman kommer med slutbetänkande den 5/3 Öppna upp för mer dialog mellan myndigheter och leverantörer för att skapa bättre upphandlingar kring miljö, fler leverantörer och fler innovationer

28 Kommungruppens uppdrag
Kommunen ska ställa krav i nivå med svensk miljö- och djurskyddslag genom att använda Miljöstyrningsrådets kriterier Skapa en kostpolicy för kommunen Dela upp upphandlingen i mindre varugrupper Verka för en ökad dialog med lokala leverantörer och grossister Uppmana kommunen att skaffa en distributionscentral, det ökar möjligheten för mindre företag att delta i upphandlingen Kommunen ska ställa krav i nivå med svensk miljö- och djurskyddslag genom att använda Miljöstyrningsrådets kriterier Skapa en kostpolicy för kommunen Dela upp upphandlingen i mindre varugrupper Verka för en ökad dialog med lokala leverantörer och grossister Uppmana kommunen att skaffa en distributionscentral, det ökar möjligheten för mindre företag att delta i upphandlingen

29 Tack! www.lrf.se/offentligupphandling
Ställ Krav – upphandling av livsmedel i offentlig sektor. Den offentliga måltiden – en handledning för leverantörer, politiker och upphandlare finns att ladda ner: lrf.se/offentligupphandling Axel Hansson LRF Marknadsutvecklare tel ,

30 LRF håller lokala utbildningar och aktiviteter på många håll i landet
LRF håller lokala utbildningar och aktiviteter på många håll i landet. Vuxenskolan kommer arrangera studiecirklar i offentlig upphandling. Håll dig informerad! På hemsidan hittar du aktuell information under f.se/offentligupphandling Lantbrukarnas Riksförbund, Stockholm Tel


Ladda ner ppt "Offentlig upphandling"

Liknande presentationer


Google-annonser