Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Användarföreningsmöte 8 maj 2014. Agenda • ISEC introduktion • ISEC hemsidan • Kaffe • Produkt- och tjänstenyheter • Support & Processer • Kontaktvägar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Användarföreningsmöte 8 maj 2014. Agenda • ISEC introduktion • ISEC hemsidan • Kaffe • Produkt- och tjänstenyheter • Support & Processer • Kontaktvägar."— Presentationens avskrift:

1 Användarföreningsmöte 8 maj 2014

2 Agenda • ISEC introduktion • ISEC hemsidan • Kaffe • Produkt- och tjänstenyheter • Support & Processer • Kontaktvägar • Kaffe • AIFMD och ändringar i regelverket 2014-2015 • Bloomberg, Secura Extractor • Avslutning

3 SystemsServices

4 SecuraFund

5 Om ISEC Group ISEC Group AB erbjuder tjänster och systemlösningar för kapitalförvaltare och fondbolag. • Våra kunder finns i Sverige, Norge, Luxemburg och England • Över 60 kunder • Över 390 miljarder SEK och 275 fonder administreras i våra system

6 CSR – Corporate Social Responsibility

7 The innovative supplier of asset management services and software to the financial industry. ISECs Vision:

8 Övergripande strategi -Kunderna ska uppfatta vårt erbjudande som innovativt och tryggt -Våra kunder ska uppleva oss och vår service som marknadens bästa -ISEC ska attrahera, utveckla och behålla rätt medarbetare -Vårt 100% fokus är att leverera tjänster och system för bank och finansbranchen

9

10 Innovation !

11

12 Underhåll, support och tjänst 1 månad - 1 år För- studie Implementation Going live 1 - 10+ år Långa relationer

13 Implementation Operation Design Idea

14

15 Tjänst– och produktutbud

16

17

18 • Förstudier • Projektledning • Rutiner & processer • Anpassningar/ändringar • Migrering / konvertering • Utbildning • Kopplingar • mm

19 Account Manager

20 Nytt gemensamt telefonnummer för ISEC: 08 – 50 93 13 00 från och med den 22 maj

21 Hemsidan Presenterat av: Christian Nyberg

22 Ny hemsida www.isec.com

23

24 V14 Presenterat av: Patrik Säwensten Mikael Sandvall

25 • Kvalité och prestanda • Secura Front - Hantering kunder • Flexibelt regelverk företagshändelser • Beräkning avgifter • Skatt • Secura Fund SECURA V14

26 • Fokus på kvalité • Utökad test • Dedikerad tid • Prestanda • Generering av rapporter • Portföljstruktur

27 • Hantering delportföljer • Kunder • Andelsklasser

28 • Marknadsplats • VP-typ • Generella klassificieringar

29

30 • KU-rapportering 2014 • Skatteblanketter 2014 • Nya skatteblanketter K18B – redovisning utdelning

31 • Kalendrar • Autogiro • Kundbild • Kundgrupper • Notor • Saldobesked/Årsbesked • M.m.

32 Roadmap Presenterat av: Patrik Säwensten

33 • Secura Fund • Rapportmallar • Risk • Bokföring • Kommande regelverk • Performance contribution • Kundportal • Teknik

34 • Gemensam databas • Genomgång av användargränssnitt • Gemensam NAV-sättning • Gemensam WEB • Rapportering FI SecuraFonda

35 • Anpassningsbara rapporter • Informationsinnehåll • Diagram • Egen logotype, sidhuvud och sidfot

36 • Fördefinierade scenarion • Kombinerade stresstester • Stresstester på likviditet

37 • Anpassningsbar resultat- och balansräkning • Värderingsprinciper • Tydligare avstämning

38 • FATCA • Rapportering av tillgångar till amerikanska skatteverket • AIFMD • Ny rapportering till finansinspektionen

39 • Kedjad avkastning • Performancebidrag ner till värdepappersnivå • Valfria perioder • Jämförelse mot index • Valutabidrag

40 • Gemensam för tillgångssidan och andelssidan • Konfigurerbar efter era önskemål

41 • Stöd för 64 bitars operativsystem och hårdvara • Utökade api:er för systemintegrationer

42 ISEC Services Presenterat av: Martin Sjöberg

43 Agenda • Vad är ISEC Services? • Aktuellt just nu • Tjänst riskkontroll

44 Tjänst– och produktutbud

45 Secura Cloud SECURA Fond ”Secura Cloud” är en ”Secura Platform” lösning som till ett minimum inkluderar följande tjänster; -Secura installeras och driftas av ISEC -Kund får tillgång till Secura med en säker uppkoppling via internet -Säkerhetskopiering av databas till reservdriftsplats i separat datahall -Driftövervakning 24/7/365 -Driftsäkerhet om 99,9 % -En central reglering av användarnas rättigheter i nätverket (via Active Directory) baserat på deras yrkesroll

46 ISEC Services Outsourcing av en eller flera av följande administrationsfunktioner; Riskanalys:Bokslut och rapportering: Back-office: -Bokslut för fonder -Skatterapportering -Myndighetsrapportering -KYC och AML -NAV -MiFID och riskrapportering -Instruktioner till depåbank och mäklare -Kundrapportering -Administration av värdepappersdata -Pre- och Post trade compliance enligt fondreglementet -Risksimulering & stresstester -Myndighetsrapportering

47 ISEC Hotel • Ny lagstiftning 22:a juli 2013 (AIFMD) för förvaltare av alternativa investeringsfonder som bl.a. medför att vp-bolag som förvaltar specialfonder inte kan fortsätta. • ISEC ser ett behov att betjäna sina nordiska kunder och erbjuda dem ett bra alternativ. • ISEC utökar därför med fondbolagstillstånd (fondhotell). Detta möjliggör bl.a. att förvaltare av specialfonder kan fortsätta sin verksamhet utan att söka nytt tillstånd och fokusera på förvaltning.

48 ISEC Hotel En tjänst för förvaltare och värdepappersbolag. ISEC bär det fulla legala ansvaret för fonden och ansvarar för drift, utför riskkontroll samt följer upp förvaltningen. Detta för både AIFM och UCITS fonder. • Vi förväntar oss att få tillstånd från Finansinspektionen under maj 2014. • I dagsläget har vi 3 kunder inbokade på hotellet. • Vill du veta mer om ISEC Hotel? Prata med Anders Lindegren

49 Agenda • Vad är ISEC Services? • Aktuellt just nu • Tjänst riskkontroll

50 ISEC Services: aktuellt just nu • Kontinuerligt arbete för ökad säkerhet och effektivitet  Systemutveckling, integrationer  Bloomberg som primär kurskälla  Audit av verksamhetsprocesserna enligt ISAE3402 • Utveckling av organisationen och arbetssättet  Ökad kompetens  Tillväxt  Fokus på avvikelser • Bredda vårt erbjudande inom tillståndspliktiga områden  Riskkontroll  ISEC Services Hotel

51 Agenda • Vad är ISEC Services? • Aktuellt just nu • Tjänst riskkontroll

52 Vad sker på risksidan? • AIFM-direktivet Lagrum LAIF (SFS 2013:561) samt FFFS 2013:10 Vilka: Specialfonder, hedgefonder, riskkapitalfonder, fastighetsfonder Syfte: Bättre övervakning, enhetliga regler, möjlighet till marknadsföring i hela unionen Innehåll:Riskhantering, likviditetshantering, värdering av tillgångar, Intressekonflikteter och ersättningspolicy. Oberoende tillståndspliktig riskkontroll Omfattande rapporteringskrav -FI arbetar med utformningen -Första rapporteringstillfälle troligtvis per 2014-09-30 enligt FI

53 Vad gör ISEC ? - Tillstånd AIF förvaltning - Organisation a) Riskkontroll är oberoende från övriga funktioner i organisationen b) Förstärkt bemanning - Identifiera nödvändig systemutveckling a) Rapportering b) Likviditetskontroll c) Stresstester, exceptionella marknadsförhållanden - Bloomberg a) Kurskontroll b) Värdepappersklassificering

54 Projektkontoret Presenterat av: Christian Nyberg

55 Projektkontoret – Vad är det? 1.ISEC´s “konsulter” 2.Ett fysiskt rum på Riddargatan 19, 2tr där ovannämnda huserar

56 Projektkontoret – Vilka är det? I dagsläget har vi fem anställda inom ramen för Projektkontoret; 1.Harald Ekedahl 2.Simon Carlstedt 3.Mikael Sandvall 4.Suzanne Blomendal 5.Fabian Lindegren

57 Projektkontoret – Vad gör de? 1. Implementeringsstöd av SECURA och SECURA Fund (Fonda) 2. Utredningar och analyser för att förbättra kunders arbetsflöden 3. Genomför utbildningar och demonstrationer (bl.a. av nya systemreleaser) 4. …

58 Projektkontoret Utvecklare Risk Compliance Administration Support Försäljning Ledning Legal Projektkontor

59 Projektkontoret – Hur gör jag? Prata med din kundansvarige! -Diskutera med kundansvarig vilket stöd som önskas -Boka när i tiden som projektet skall genomföras Vet du inte vem som är din kundansvarige? Prata med Carin eller Christian.

60

61 IT & Support • Supporten - Ny organisation ! • Förändringar i stödprocessen Support • Supportläget • Nyheter på IT-sidan

62 • Förstärkning på medarbetarsidan • Indelning i 1st, 2nd och 3rd line support • Målet är att alla ärenden skall inkomma via Customer Service oavsett typ av ärende • Gemensamt support telefonnummer: 08 – 50 93 13 20 fr.o.m. 14- 05-22. Ny supportorganisation

63 • I 1st line är allt ”Incident management” • ITIL används konsekvent som standard för uppbyggnad av supportprocessen • Tydlig uppdelning mellan förvaltningsärenden och support • Supporten går in som acceptanstestare • Uttalat ansvar för leveranser till kund Förändringar i supportprocessen

64 • Antal öppna ärenden i systemet • Andel kritiska ärenden • Andel ärenden med hög prio • Andel ärenden med normal prio • Andel skönhetsfel o.d. • Antal ärenden som väntar på svar från ISEC • Antal ärenden som väntar på svar från kund Andel ärenden är : • Frågor och konfigurationsärenden • Rapporterade buggar • Önskemål om ändringar Läget per 2014-05-07 2014-05-07 637 st 0% 30% 65% 5% 288 st 349 st 14% 42% 44% 2013-05-10 572 st 0% 29% 65% 5% 282 st 290 st 18% 40% 42% 2% 20%

65 • Fortsatt utbyggnad av kapacitet och redundans i STO-HBY • Ny sekundär driftsajt STO-STA • Ny medarbetare • Koncerngemensam infrastruktur; telefoni, domän isec.com etc. • Uppgradering och utbyggnad Lasernet Nyheter på IT-sidan

66 Account Management (AM) Presenterat av: Carin Enhager

67

68 Varför AM?

69 Tydligare, tidsbesparande och kvalitetshöjande

70 Vad gör AM? • Informerar • Samordnar • Mötesformer • Offert och faktura • Eskalerade supportärenden

71 Hur? • Ambition – alla kunder ska ha en AM under 2014 • Kontrollerad utrullning

72 Vilka är AM nu? • Carin Enhager • Christian Nyberg • Mario Elsayeh Anders, Bashir, Carl-Fredrik, Bo, Fabian, Mikael, Niklaus, Patrik, Roland, Simon och Vilho

73

74

75

76 Gothenburg CopenhagenMalmöMoscowWarsawRigaHelsinkiMinskTallinnOsloStockholmBerlinKaunasVilniusKiev Ändringar i regelverket för fondförvaltare 2014-2016 Björn Wendleby 8 maj 2014

77 •Lagen (2004:46) om värdepappersfonder •Föreskrifter – FFFS 2013:9 m.fl. •Lag och föreskrifter implementerar UCITS I-IV •Två EU-förordningar, 583/2010 och 584/2010. Dessa har direkt effekt i Sverige. •ESMA:s guidelines •Vägledning på www.fi.se •Självreglering Nyheter 2015-2016: UCITS V och (kanske) VI - håll även utkik efter nya ESMA guidelines Regelverket för förvaltare av värdepappersfonder (UCITS) 8 maj 2014

78 •Nivå 1: Direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFMD) •Nivå 2: EU-förordningen om förvaltare av alternativa investeringsfonder •Svensk lag: lagen (2013: 561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder •Föreskrifter från Finansinspektionen (FFFS 2013:10) samt vägledning •Riktlinjer från ESMA (nyckelbegrepp/ersättningspolicy) •Finns även en EU-förordning avseende riskkapitalfonder (nr 345/2013) –Regelverket i sig en nyhet, men viktigt att följa uttalanden/Q & A etc. från ESMA och nationella myndigheter om hur regelverket ska tolkas –Ingivna ansökningar har hittills fått en väldigt detaljrik prövning av FI (särskilt fokus på risk- och värderingsfrågor samt bolagens organisation) Regelverket för AIF-förvaltare – minst lika omfattande 8 maj 2014

79 •EMIR – transaktionsrapporteringen följs av central motpartsclearing •MiFID II – hur påverkas distributionsavtalen? •Nya föreskrifter från FI avseende operativa risker – risk för att kraven även kommer att tillämpas avseende fondbolag •Nya sanktionsregler för styrelsemedlemmar i kreditinstitut och värdepappersbolag – snart även hos fondbolag? •FATCA – ja, man bör registrera sig hos IRS •Kompromissförslag om Europeiska Långsiktiga Investeringsfonder (ELTIF) Några andra nyheter 8 maj 2014

80 Tack för visat intresse! Björn Wendleby Advokat, Partner Stockholm Email: bjorn.wendleby@magnussonlaw.com Telephone: +46 8 463 75 00 Mobile: +46 70 325 23 29

81 SECURA Extractor Presenterat av: Christian Nyberg Fabian Lindegren - Bloomberg Port case study

82 Agenda • SECURA Extractor (Christian) • Bloomberg Port case study (Fabian)

83 SECURA Extractor – Vad är det? -SECURA Extractor är en separat executable (SECURAExtractor.exe) -Används för att hämta information ut ur SECURA (batch-orienterat) -Grund för (Icke-realtids) integration mellan SECURA och tredjepartssystem

84 SECURA Extractor – Features -Kan schemaläggas och därmed köras automatiskt -Kan köras manuellt -Kan t ex skapa rapporter i Excel, csv, XML -Dessa kan levereras via FTP/SFTP/MAIL/MSSQL eller filsystem -Status om automatiska körningar kan levereras via mejl eller Windows event log

85 SECURA Extractor – Vad kan exporteras? -Standardexporter exempelvis export till Bloomberg Port; - Positioner - kassa -Kundunika exporter, exempelvis; - Positioner - Transaktioner - integrationer med andra system (rapportering)

86 Agenda • SECURA Extractor (Christian) • Bloomberg Port case study (Fabian)

87 SECURA Extractor – Bloomberg Port -Manual finns på hemsidan;

88 SECURA Extractor - Bloomberg Port

89


Ladda ner ppt "Användarföreningsmöte 8 maj 2014. Agenda • ISEC introduktion • ISEC hemsidan • Kaffe • Produkt- och tjänstenyheter • Support & Processer • Kontaktvägar."

Liknande presentationer


Google-annonser