Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Användarföreningsmöte 8 maj 2014

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Användarföreningsmöte 8 maj 2014"— Presentationens avskrift:

1 Användarföreningsmöte 8 maj 2014
Välkomna alla kunder ’’och nya kunder

2 Agenda ISEC introduktion ISEC hemsidan Kaffe
Produkt- och tjänstenyheter Support & Processer Kontaktvägar AIFMD och ändringar i regelverket Bloomberg, Secura Extractor Avslutning

3 SECURA Systems Services Storlek Fokus Synergier Mail adresser WWW

4 Secura Fund Fonda fakturor kommer nu från ISEC Systems istället

5 Om ISEC Group ISEC Group AB erbjuder tjänster och systemlösningar för
kapitalförvaltare och fondbolag. Våra kunder finns i Sverige, Norge, Luxemburg och England Över 60 kunder Över 390 miljarder SEK och 275 fonder administreras i våra system

6 CSR – Corporate Social Responsibility
Hjärtan 340 st tråd planerats

7 ISECs Vision: The innovative supplier of asset management services and software to the financial industry.

8 Övergripande strategi
Kunderna ska uppfatta vårt erbjudande som innovativt och tryggt Våra kunder ska uppleva oss och vår service som marknadens bästa ISEC ska attrahera, utveckla och behålla rätt medarbetare Vårt 100% fokus är att leverera tjänster och system för bank och finansbranchen

9

10 Innovation! Innovation is important Value Added
I don’t want us to only sell resurses and solutions under the management from the customer. I want us to act as an strageic partner with a value added for the customer. That is both fun and a good way to be more important for the customer.

11 Innovation is important
Value Added I don’t want us to only sell resurses and solutions under the management from the customer. I want us to act as an strageic partner with a value added for the customer. That is both fun and a good way to be more important for the customer.

12 Långa relationer 1 månad - 1 år 1 - 10+ år För- studie Implementation
Going live Underhåll, support och tjänst

13 Idea Operation Design Implementation

14 SECURA Pakteringa några standard Fonda och Secura i samma DB
Kvalite och test – förstärkt test team och processer/rutiner

15 Tjänst– och produktutbud

16

17

18 Förstudier Projektledning Rutiner & processer Anpassningar/ändringar Migrering / konvertering Utbildning Kopplingar mm

19 Account Manager

20 Nytt gemensamt telefonnummer för ISEC:
08 – från och med den 22 maj

21 Hemsidan Presenterat av: Christian Nyberg

22 Ny hemsida

23

24 V14 Presenterat av: Patrik Säwensten Mikael Sandvall

25 SECURA V14 Kvalité och prestanda Secura Front - Hantering kunder
Flexibelt regelverk företagshändelser Beräkning avgifter Skatt Secura Fund

26 Generering av rapporter Portföljstruktur
Kvalité och prestanda Fokus på kvalité Utökad test Dedikerad tid Prestanda Generering av rapporter Portföljstruktur Loggning av rapporter Rapport på flera aggregerade portföljer Portföljstrukturen Hantering av arbetsminne

27 secura front Hantering delportföljer Kunder Andelsklasser

28 Mer Flexibelt regelverk för corporate actions
Marknadsplats VP-typ Generella klassificieringar Avräkning av derivat separeras från övriga företagshändelser; Det blir möjligt att styra vilket valutakonto hamnar clearingavgifter på (ny kryssruta); Nya inställningar: marknadsplats, instrument klassificeringsgrupp och värdepapperstyp på underliggande instrument samt motpart på transaktioner.

29 avgifter Val för finanstyp, valutakonto, moms

30 Nya skatteblanketter K18B – redovisning utdelning
KU-rapportering 2014 Skatteblanketter 2014 Nya skatteblanketter K18B – redovisning utdelning K18B- kupongskatt på utdelningar på svenska värdepapper för utländska kunder

31 Secura fund Kalendrar Autogiro Kundbild Kundgrupper Notor Saldobesked/Årsbesked M.m.

32 Roadmap Presenterat av: Patrik Säwensten

33 Secura roadmap Secura Fund Rapportmallar Risk Bokföring
Kommande regelverk Performance contribution Kundportal Teknik

34 Genomgång av användargränssnitt Gemensam NAV-sättning Gemensam WEB
Securafund Secura Fonda Gemensam databas Genomgång av användargränssnitt Gemensam NAV-sättning Gemensam WEB Rapportering FI

35 rapportmallar Anpassningsbara rapporter Informationsinnehåll Diagram Egen logotype, sidhuvud och sidfot

36 Fördefinierade scenarion Kombinerade stresstester
Secura RiskStudio Fördefinierade scenarion Kombinerade stresstester Stresstester på likviditet 9/11 Black Monday, Utflöden i fonden

37 Bokföring Anpassningsbar resultat- och balansräkning Värderingsprinciper Tydligare avstämning

38 Rapportering av tillgångar till amerikanska skatteverket
Kommande regelverk FATCA Rapportering av tillgångar till amerikanska skatteverket AIFMD Ny rapportering till finansinspektionen AIF rapportern per den sista september. FI kommer ge information om hur rapporteringen ska se ut inom någon månad. Strategier, innehav, exponeringar

39 Performance contribution
Kedjad avkastning Performancebidrag ner till värdepappersnivå Valfria perioder Jämförelse mot index Valutabidrag

40 Uppdaterad kundportal
Gemensam för tillgångssidan och andelssidan Konfigurerbar efter era önskemål

41 teknik Stöd för 64 bitars operativsystem och hårdvara Utökade api:er för systemintegrationer

42 ISEC Services Presenterat av: Martin Sjöberg

43 Agenda Vad är ISEC Services? Aktuellt just nu Tjänst riskkontroll

44 Tjänst– och produktutbud

45 Secura Cloud ”Secura Cloud” är en ”Secura Platform” lösning som till ett minimum inkluderar följande tjänster; Secura installeras och driftas av ISEC Kund får tillgång till Secura med en säker uppkoppling via internet Säkerhetskopiering av databas till reservdriftsplats i separat datahall Driftövervakning 24/7/365 Driftsäkerhet om 99,9 % En central reglering av användarnas rättigheter i nätverket (via Active Directory) baserat på deras yrkesroll SECURA Fond

46 ISEC Services Outsourcing av en eller flera av följande administrationsfunktioner; Riskanalys: Bokslut och rapportering: Back-office: Pre- och Post trade compliance enligt fondreglementet Risksimulering & stresstester Myndighetsrapportering Bokslut för fonder Skatterapportering Myndighetsrapportering KYC och AML NAV MiFID och riskrapportering Instruktioner till depåbank och mäklare Kundrapportering Administration av värdepappersdata

47 ISEC Hotel Ny lagstiftning 22:a juli 2013 (AIFMD) för förvaltare av alternativa investeringsfonder som bl.a. medför att vp-bolag som förvaltar specialfonder inte kan fortsätta. ISEC ser ett behov att betjäna sina nordiska kunder och erbjuda dem ett bra alternativ. ISEC utökar därför med fondbolagstillstånd (fondhotell). Detta möjliggör bl.a. att förvaltare av specialfonder kan fortsätta sin verksamhet utan att söka nytt tillstånd och fokusera på förvaltning.

48 ISEC Hotel En tjänst för förvaltare och värdepappersbolag.
ISEC bär det fulla legala ansvaret för fonden och ansvarar för drift, utför riskkontroll samt följer upp förvaltningen. Detta för både AIFM och UCITS fonder.  Vi förväntar oss att få tillstånd från Finansinspektionen under maj 2014. I dagsläget har vi 3 kunder inbokade på hotellet. Vill du veta mer om ISEC Hotel? Prata med Anders Lindegren

49 Agenda Vad är ISEC Services? Aktuellt just nu Tjänst riskkontroll

50 ISEC Services: aktuellt just nu
Kontinuerligt arbete för ökad säkerhet och effektivitet Systemutveckling, integrationer Bloomberg som primär kurskälla Audit av verksamhetsprocesserna enligt ISAE3402 Utveckling av organisationen och arbetssättet Ökad kompetens Tillväxt Fokus på avvikelser Bredda vårt erbjudande inom tillståndspliktiga områden Riskkontroll ISEC Services Hotel Reuters för validering. Systemutveckling med hjälp av bl.a. en incidentloggsdatabas.

51 Agenda Vad är ISEC Services? Aktuellt just nu Tjänst riskkontroll

52 Vad sker på risksidan? AIFM-direktivet
Lagrum LAIF (SFS 2013:561) samt FFFS 2013:10 Vilka: Specialfonder, hedgefonder, riskkapitalfonder, fastighetsfonder Syfte: Bättre övervakning, enhetliga regler, möjlighet till marknadsföring i hela unionen Innehåll: Riskhantering, likviditetshantering, värdering av tillgångar, Intressekonflikteter och ersättningspolicy. Oberoende tillståndspliktig riskkontroll Omfattande rapporteringskrav -FI arbetar med utformningen -Första rapporteringstillfälle troligtvis per enligt FI

53 Vad gör ISEC ? Tillstånd AIF förvaltning Organisation
a) Riskkontroll är oberoende från övriga funktioner i organisationen b) Förstärkt bemanning Identifiera nödvändig systemutveckling a) Rapportering b) Likviditetskontroll c) Stresstester, exceptionella marknadsförhållanden Bloomberg Kurskontroll Värdepappersklassificering

54 Projektkontoret Presenterat av: Christian Nyberg

55 Projektkontoret – Vad är det?
ISEC´s “konsulter” Ett fysiskt rum på Riddargatan 19, 2tr där ovannämnda huserar

56 Projektkontoret – Vilka är det?
I dagsläget har vi fem anställda inom ramen för Projektkontoret; Harald Ekedahl Simon Carlstedt Mikael Sandvall Suzanne Blomendal Fabian Lindegren

57 Projektkontoret – Vad gör de?
1. Implementeringsstöd av SECURA och SECURA Fund (Fonda) 2. Utredningar och analyser för att förbättra kunders arbetsflöden 3. Genomför utbildningar och demonstrationer (bl.a. av nya systemreleaser) 4. …

58 Projektkontoret Projektkontor Ledning Compliance Utvecklare
Administration Försäljning Support Risk Legal

59 Projektkontoret – Hur gör jag?
Prata med din kundansvarige! Diskutera med kundansvarig vilket stöd som önskas Boka när i tiden som projektet skall genomföras Vet du inte vem som är din kundansvarige? Prata med Carin eller Christian.

60

61 IT & Support Supporten - Ny organisation !
Förändringar i stödprocessen Support Supportläget Nyheter på IT-sidan

62 Ny supportorganisation
Förstärkning på medarbetarsidan Indelning i 1st, 2nd och 3rd line support Målet är att alla ärenden skall inkomma via Customer Service oavsett typ av ärende Gemensamt support telefonnummer: 08 – fr.o.m

63 Förändringar i supportprocessen
I 1st line är allt ”Incident management” ITIL används konsekvent som standard för uppbyggnad av supportprocessen Tydlig uppdelning mellan förvaltningsärenden och support Supporten går in som acceptanstestare Uttalat ansvar för leveranser till kund

64 Läget per 2014-05-07 Antal öppna ärenden i systemet
Andel kritiska ärenden Andel ärenden med hög prio Andel ärenden med normal prio Andel skönhetsfel o.d. Antal ärenden som väntar på svar från ISEC Antal ärenden som väntar på svar från kund Andel ärenden är : Frågor och konfigurationsärenden Rapporterade buggar Önskemål om ändringar 572 st 0% 29% 65% 5% 282 st 290 st 18% 40% 42% 637 st 0% 30% 65% 5% 288 st 349 st 14% 42% 44% 2% 20%

65 Nyheter på IT-sidan Fortsatt utbyggnad av kapacitet och redundans i STO-HBY Ny sekundär driftsajt STO-STA Ny medarbetare Koncerngemensam infrastruktur; telefoni, domän isec.com etc. Uppgradering och utbyggnad Lasernet

66 Account Management (AM)
Förra årets användarmöte nyanställd AM Presenterat av: Carin Enhager

67 För er som inte vet, Carin Enhager
Nyanställd för ett år sedan Bygga upp Account managementrollen

68 Varför AM? Vi vill vårda och ta hand om våra kunder och växa tillsammans med er.

69 Tydligare, tidsbesparande och kvalitetshöjande
Mål: Vi tror att tidsbesparingar, effektivitet och hög kvalité uppnås enklast om både kunder och medarbetare, fokuserar på det man är bäst på. AM – operativ mellan kund och ISEC Ni har en kontaktperson rörande allt utom support. AM har ett helhetsansvar. Vet vem på ISEC som är bäst på vad, sätter upp möten, håller samman och återkopplar till kund.

70 Vad gör AM? Informerar Samordnar Mötesformer Offert och faktura
Eskalerade supportärenden Vad gör AM förutom att vara kontaktperson mellan kund och ISEC? Informerar om kommande releaser och roadmap & vad som händer på ISEC Samordna utredningar och konsulthjälp, utvecklingsbehov? Mötesformer; förvaltning, strategisk uppstart supportmöten Fakturafrågor Kontaktperson vid behov att eskalera supportärenden

71 Hur? Ambition – alla kunder ska ha en AM under 2014
Kontrollerad utrullning Utrullning påbörjad under 2013 Ambition, alla kunder AM under 2014 Vi växer

72 Vilka är AM nu? Carin Enhager Christian Nyberg Mario Elsayeh
Christian, Mario & Carin AM Tätt samarbete med övriga Anders, Bashir, Carl-Fredrik, Bo, Fabian, Mikael, Niklaus, Patrik, Roland, Simon och Vilho

73

74

75

76 Ändringar i regelverket för fondförvaltare 2014-2016
Björn Wendleby 8 maj 2014

77 Regelverket för förvaltare av värdepappersfonder (UCITS)
Lagen (2004:46) om värdepappersfonder Föreskrifter – FFFS 2013:9 m.fl. Lag och föreskrifter implementerar UCITS I-IV Två EU-förordningar, 583/2010 och 584/2010. Dessa har direkt effekt i Sverige. ESMA:s guidelines Vägledning på Självreglering Nyheter : UCITS V och (kanske) VI - håll även utkik efter nya ESMA guidelines 8 maj 2014

78 Regelverket för AIF-förvaltare – minst lika omfattande
Nivå 1: Direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFMD) Nivå 2: EU-förordningen om förvaltare av alternativa investeringsfonder Svensk lag: lagen (2013: 561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder Föreskrifter från Finansinspektionen (FFFS 2013:10) samt vägledning Riktlinjer från ESMA (nyckelbegrepp/ersättningspolicy) Finns även en EU-förordning avseende riskkapitalfonder (nr 345/2013) Regelverket i sig en nyhet, men viktigt att följa uttalanden/Q & A etc. från ESMA och nationella myndigheter om hur regelverket ska tolkas Ingivna ansökningar har hittills fått en väldigt detaljrik prövning av FI (särskilt fokus på risk- och värderingsfrågor samt bolagens organisation) 8 maj 2014

79 EMIR – transaktionsrapporteringen följs av central motpartsclearing
Några andra nyheter EMIR – transaktionsrapporteringen följs av central motpartsclearing MiFID II – hur påverkas distributionsavtalen? Nya föreskrifter från FI avseende operativa risker – risk för att kraven även kommer att tillämpas avseende fondbolag Nya sanktionsregler för styrelsemedlemmar i kreditinstitut och värdepappersbolag – snart även hos fondbolag? FATCA – ja, man bör registrera sig hos IRS Kompromissförslag om Europeiska Långsiktiga Investeringsfonder (ELTIF) 8 maj 2014

80 Tack för visat intresse!
Björn Wendleby Advokat, Partner Stockholm Telephone: Mobile: 8 maj 2014

81 SECURA Extractor - Bloomberg Port case study
Presenterat av: Christian Nyberg Fabian Lindegren

82 Agenda SECURA Extractor (Christian) Bloomberg Port case study (Fabian)

83 SECURA Extractor – Vad är det?
SECURA Extractor är en separat executable (SECURAExtractor.exe) Används för att hämta information ut ur SECURA (batch-orienterat) Grund för (Icke-realtids) integration mellan SECURA och tredjepartssystem

84 SECURA Extractor – Features
Kan schemaläggas och därmed köras automatiskt Kan köras manuellt Kan t ex skapa rapporter i Excel, csv, XML Dessa kan levereras via FTP/SFTP/MAIL/MSSQL eller filsystem Status om automatiska körningar kan levereras via mejl eller Windows event log

85 SECURA Extractor – Vad kan exporteras?
Standardexporter exempelvis export till Bloomberg Port; - Positioner - kassa Kundunika exporter, exempelvis; - Positioner - Transaktioner - integrationer med andra system (rapportering)

86 Agenda SECURA Extractor (Christian) Bloomberg Port case study (Fabian)

87 SECURA Extractor – Bloomberg Port
Manual finns på hemsidan;

88 SECURA Extractor - Bloomberg Port

89


Ladda ner ppt "Användarföreningsmöte 8 maj 2014"

Liknande presentationer


Google-annonser