Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ISEC Services Roadmap Presenterat av: Christian Nyberg Carl-Fredrik Svensson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ISEC Services Roadmap Presenterat av: Christian Nyberg Carl-Fredrik Svensson."— Presentationens avskrift:

1 ISEC Services Roadmap Presenterat av: Christian Nyberg Carl-Fredrik Svensson

2 Agenda Vad är ISEC Services? Nuläge Vägen framåt Diskussion

3 SECURA Systems Services

4 ISECs vision The innovative supplier of asset management services and software to the financial industry

5 Tjänst– och produktutbud

6 ISEC Services Outsourcing av en eller flera av följande administrationsfunktioner; Riskanalys: Bokslut och rapportering: Back-office: Pre- och Post trade compliance enligt fondreglementet Risksimulering & stresstester Myndighetsrapportering Bokslut för fonder Skatterapportering Myndighetsrapportering KYC och AML NAV MiFID och riskrapportering Instruktioner till depåbank och mäklare Kundrapportering Administration av värdepappersdata

7 Agenda Vad är ISEC Services? Nuläge Vägen framåt Diskussion

8 Nuläge Administration Antal fonder: 85 st (+4%)
Kraftig volymökning från existerande kundbas Sju nya kunder det senaste året Sex nya medarbetare hos ISEC Services det senaste året Senaste året stor fokus på att förbättra och utöka IT-hostingen. Anläggningen i Sätra sjösatt. Administration Antal fonder: 85 st (+4%) AuA: (+28%) Hosting: AuM: (+405%) Ytterligare signerade hostingavtal: AuM: SEK Anställda: Administration: 12 personer Fondhandel: 2 personer Risk: 3 personer IT: 2 personer Hotel/Ledning: 3 personer * Siffror från * Förändring inom parentes sedan årsskiftet

9 Agenda Vad är ISEC Services? Nuläge Vägen framåt Diskussion

10 Fokusområden - Vägen Framåt
Vi har analyserat vår incidentloggsdatabas och kartlagt fel som vi gjort historiskt. Baserat på den informationen så har vi framförallt vi två angreppssätt; Vad vi kan förändra idag - Hur kan vi förändra vår arbetsgång för att minimera felen Vad vi kan förändra i SECURA – på kort och lång sikt.   Det mesta av det vi gör just nu handlar om att förbättra kvalitén, öka säkerheten och höja effektiviteten. Detta har resulterat i fem huvudområden; Organisation Systemutveckling VP-Kurser ISAE 3402 Kommunikation

11 Tydligare organisation
Vi har under de senaste åren jobbat mot ett en tydligare struktur inom services där ambitionen är att höja effektiviteten och öka kompetensen. Detta arbete har aktualiserats och påskyndats i takt med sammanslagningen av bolagen samt tillståndsansökan till FI. Skapa bättre förutsättningar för nyanställda Kritiska arbetsmoment läggs på senior personal i större utsträckning än tidigare Eventuellt samarbete med utbildningsinstitut som har specialiserade utbildningar inriktade mot värdepappersmarknaden

12 Systemutveckling  ISEC Services har det senaste halvåret fått alltmer utvecklingstid för att förbättra SECURA. Det finns en kortsiktig, medellång och långsiktig plan med att anpassa SECURA för ISEC Services. På kort sikt handlar det om varningar vid avvikelser samt bättre avstämningsfunktionalitet och underlag. De utvecklingsinsatser som är på medellång sikt är framförallt ett större fokus på integration mot depåbankerna, hantering av Corporate actions och trade matching. På lång sikt strävar vi efter gemensamt värdepappersregister, multibokningar över flera miljöer och automatiska avstämningar - så att vi endast behöver jobba med avvikelser.

13 VP-Kurser Pågående projekt tillsammans med ISEC Systems för att förbättra systematiken i kurshanteringen i syfte att öka säkerheten och effektiviteten i kurshanteringen. Inga onödiga kurshämtningar ISEC Services har slutit avtal med Bloomberg Data Licence och ambitionen är att Bloomberg kommer att bli primär kurskälla. Slutkurser från Bloomberg i alla miljöer Minska den manuella hanteringen och antalet kurskällor, både för slut- och värderingskurser

14 ISAE 3402 Processer  ISEC Services påbörjade arbetet med att kartlägga alla viktiga processer för de tjänster vi utför. Sommaren 2011 togs de i bruk. Sedan december 2013 så har arbetet med att förnya och utveckla dessa påbörjats. Ambitionen är att processerna ska förenklas och förtydligas samt att bättre Nyckel- och supportkontroller tas fram. ISEC Services Checklistan/Process Compliance Tool spelar en allt större roll i de nya processerna. Målet är att i höst genomgå en ”Type 1 audit” på dessa processer. Det innebär att processerna kommer att utvärderas – om ni följer dessa så uppfyller ni de mål ni vill uppfylla. Sedan hoppas vi kunna genomföra en ”Type 2 audit” i Q Denna audit innebär att man kommer att kontrollera att ISEC Services jobbat enligt processerna. Att det underlag och de nyckel- och kontrollpunkter som finns är dokumenterade och utförda. Ansvaret mellan ISEC Services och kund kommer att förtydligas - vad är kund skyldig att göra och när.

15 Kommunikation Vi vill ha regelbundna möten med alla kunder. Vi har ett behov att få veta vad ni tycker och tänker, vilka problem ni upplever. Sånt vill vi fånga i tid, innan saker blir ett problem. Vi kommer också att bil tydligare med vad vi gör och när vi ska göra det samt vad som krävs av er som kunder. Sen är ni välkomna att höra av er när ni vill och vi är mer än gärna villiga att höra vad ni tycker om det vi levererar. Vad ni uppleverar är mindre bra och vad vi bör fokusera på i framtiden. Maila eller ring!

16 Agenda Vad är ISEC Services? Nuläge Vägen framåt Diskussion

17


Ladda ner ppt "ISEC Services Roadmap Presenterat av: Christian Nyberg Carl-Fredrik Svensson."

Liknande presentationer


Google-annonser