Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VIRUS  Saknar egen ämnesomsättning, och är därmed obligata intracellulära organismer. Har DNA eller RNA som kodar för virala proteiner. Förökar sig genom.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VIRUS  Saknar egen ämnesomsättning, och är därmed obligata intracellulära organismer. Har DNA eller RNA som kodar för virala proteiner. Förökar sig genom."— Presentationens avskrift:

1 VIRUS  Saknar egen ämnesomsättning, och är därmed obligata intracellulära organismer. Har DNA eller RNA som kodar för virala proteiner. Förökar sig genom ”assembly”. Mycket mindre än en bakterie (20-200 nanometer).  Beskrivs utifrån struktur (hölje; nakna) samt arvsmassa (RNA; DNA).

2 Virussjukdomar Hjärnan •HSV-1 •HSV-2 •HIV Näsa Lungorna Magtarmkanalen Lever Halsen Huden •Influenzavirus •Adenovirus •RSvirus •Rotavirus •Calicivirus •Adenovirus •HSV •Varicella-zooster virus •Coxsackievirus •Poxvirus •Hepatit A,B,C •CMV, EBV •Yellow fever virus •Adenovirus •Coxsackievirus •HSV •EBV •Rhinovirus •Coronavirus •Adenovirus •Influensavirus

3 Replikation,transkription & translation

4 mRNA ds-DNA ss-DNA +RNA -RNA+RNA ds-RNA Varicellavirus HIV Rotavirus Parvovirus (slapped cheek) Calicivirus Mässling RNA-beroende RNA polymeras Virusreplikation

5 Ger inflammation Behöver ej döda cellen för att spridas Känsliga, tål ej uttorkning Stabila, tål uttorkning, tål GI passage Stabila, ofta latenta, viraltgenom i kärnan (ej pox), stimulerar ofta celltillväxt Labila, muterar De flesta replikerar i cytoplasman RNA beroende RNA polymeras Egenskaper hos virus

6 Virala strategier VirusProteinEffekt immunsvaret Många RNA virusSådana som är mål för cellulära eller humorala responser. Hög mutationsfrekvens. HIVFleraDestruktion CD4+ T cells EBVLMP-1Blockerar apoptos hos B-celler, ökar virus replikation Vaccinia virusLöslig IL-1 receptorMinskar värdförsvaret Adenovirus19-kD E3 proteinSänkning av MHCI sänkt CTL respons

7 Behandling  Symtomatisk  Specifika antivirala - Aciclovir: purinanalog, hämmar virussyntes. -Tamiflu: neuraminidashämmare. NA finns på virusets yta och är viktiga för virusupptag och virusfrisättning. -IvIg: polyklonat. Ofta kombinationsbehandling. -Retrovirushämmare

8 PARASITER  Eukaryota. Har livscykel.  Protozoer; encelliga. Entamoeba histolytica : Dysentri, diarresjukdom, 690 milj infekterade Giardia lamblia : Diareesjukdom Cryptosporidium ssp : hos ffa immunosupp pat diareesjukdom Trichomonas vaginalis : vaginit, uretrit Toxoplasma gondii : toxoplasmos Plasmodium : Malaria, 500 milj infekterade Leishmania ssp : Systemisk sjukdom, 1.2 milj infekterade Trypanosoma ssp : Chagas sjukdom 100 000 infekterade samt sömnsjuka 24 milj infekterade.  Metazoer; flercelliga. Ascaris: spolmask, GI. 1000 milj infekterade. Brugia: lymfatisk filiariasis, 85-100 milj infekterade.

9 PARASITER  Eukaryota. Har livscykel.  Protozoer; encelliga. Entamoeba histolytica : Dysentri, diarresjukdom, 690 milj infekterade Giardia lamblia : Diareesjukdom Cryptosporidium ssp : hos ffa immunosupp pat diareesjukdom Trichomonas vaginalis : vaginit, uretrit Toxoplasma gondii : toxoplasmos Plasmodium : Malaria, 500 milj infekterade Leishmania ssp : Systemisk sjukdom, 1.2 milj infekterade Trypanosoma ssp : Chagas sjukdom 100 000 infekterade samt sömnsjuka 24 milj infekterade.  Metazoer; flercelliga. Ascaris: spolmask, GI. 1000 milj infekterade. Brugia: lymfatisk filiariasis, 85-100 milj infekterade. Parasiterna som satte skräck i en hel stad (Expressen feb 2011) Parasiterna attackerar. I en vattenkran nära dig. Mer än 12 000 människor blev magsjuka i Östersund - och nu visar det sig att elva procent av proven från de största vattenverken i landet innehåller samma farliga Cryptosporidium. Utbrottet i Östersund blev en väckarklocka, säger dricksvattenexperten Gullvy Hedenberg på Svenskt Vatten. Myndigheter och experter slår larm. Parasiter som Cryptosporidium och Giardia är det nya hotet mot vårt dricksvatten. Den globala uppvärmningen, ökad nederbörd och fler översvämningar gör att mikroorganismer frodas i vattentäkterna. Traditionella reningsmetoder biter inte på parasiter. Det krävs dyra investeringar i ny teknik som UV-ljus och membranfilter - och det leder till högre vattenavgifter. - Det finns tecken på att det är relativt vanligt med parasiter i vattnet som många svenskar får. Östersund är unikt: tusentals människor blev sjuka i diarré som orsakades av Cryptosporidium. Mer än 12 000 invånare anmälde på kommunens hemsida att de blivit magsjuka på ett eller annat sätt. Det är den hittills största vattenburna smittan i Sverige.

10 PARASITER  Eukaryota. Har livscykel.  Protozoer; encelliga. Entamoeba histolytica : Dysentri, diarresjukdom, 690 milj infekterade Giardia lamblia : Diareesjukdom Cryptosporidium ssp : hos ffa immunosupp pat diareesjukdom Trichomonas vaginalis : vaginit, uretrit Toxoplasma gondii : toxoplasmos Plasmodium : Malaria, 500 milj infekterade Leishmania ssp : Systemisk sjukdom, 1.2 milj infekterade Trypanosoma ssp : Chagas sjukdom 100 000 infekterade samt sömnsjuka 24 milj infekterade.  Metazoer; flercelliga. Ascaris: spolmask, GI. 1000 milj infekterade. Brugia: lymfatisk filiariasis, 85-100 milj infekterade.

11 Virulensfaktorer, parasiter  Entamoeba histolytica producerar specifikt adhesin, cysteine proteinases och amfipatiska pore-formande peptider. Dessa ger upphov till inflammation och förstör tarmväggen, vilket möjliggör invasion.  Trypanosoma cruzi utsöndrar ett immunosuppressivt protein.  ”Antigenic shift” används av flera parasiter, bla Malaria. Här ändras sekvensen hos ytexponerade proteiner, vilket leder till att immunsystemet inte känner igen parasiten.  ”Molecular Mimicry” Ascaris och Schistosoma mansoni absorberar /uttrycker blodgruppsantigen.

12 Kan ni tänka ut något problem vid design av läkemedel mot parasiter??

13 Behandling  Klorokin mot malaria (accumulerar i malaria parasiter inne i röda blodkroppar och har en toxisk effekt).  Pentamidin mot protozoer (hämmar RNA och proteinsyntes).  Metronidazol mot Trichomonas, Giardia och Amöba (interagerar med DNA).  Mot bla Ascaris används Mebendazol som interfererar med tublin systemet i masken.

14 PRIONER  ”proteinaceous infectious particles”  spongiform encephalopati  muterad form stimulerar konversion av korrekt veckat protein  diagnos med elfores

15 SVAMP  Eukaryoter.  Ytliga, djupa, systemiska svampinfektioner  Malassezia furfur ger Pityriasis versicolor  Cryptococcus neoformans: pneumoni, menigit  Candida albicans: kan ge septiska infektioner  Pneumocystis carinii :pneumoni  Behandling ex Flukonazol (hämmar svampens ergosterolsyntes vilket leder till defekter i cellmembranen), eller AmfotericinB vilken binder till ergesterol i svampväggen och ökar permeabiliteten.


Ladda ner ppt "VIRUS  Saknar egen ämnesomsättning, och är därmed obligata intracellulära organismer. Har DNA eller RNA som kodar för virala proteiner. Förökar sig genom."

Liknande presentationer


Google-annonser