Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VIRUS Saknar egen ämnesomsättning, och är därmed obligata intracellulära organismer. Har DNA eller RNA som kodar för virala proteiner. Förökar sig genom.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VIRUS Saknar egen ämnesomsättning, och är därmed obligata intracellulära organismer. Har DNA eller RNA som kodar för virala proteiner. Förökar sig genom."— Presentationens avskrift:

1 VIRUS Saknar egen ämnesomsättning, och är därmed obligata intracellulära organismer. Har DNA eller RNA som kodar för virala proteiner. Förökar sig genom ”assembly”. Mycket mindre än en bakterie ( nanometer). Beskrivs utifrån struktur (hölje; nakna) samt arvsmassa (RNA; DNA).

2 Virussjukdomar Näsa Hjärnan Halsen Lungorna Lever Magtarmkanalen Huden
Viral diseases Virussjukdomar Näsa Hjärnan HSV-1 HSV-2 HIV Rhinovirus Coronavirus Adenovirus Influensavirus Halsen Lungorna Adenovirus Coxsackievirus HSV EBV Influenzavirus Adenovirus RSvirus Lever Magtarmkanalen Hepatit A,B,C CMV, EBV Yellow fever virus Rotavirus Calicivirus Adenovirus Huden HSV Varicella-zooster virus Coxsackievirus Poxvirus

3 Replikation,transkription
& translation

4 Virusreplikation Parvovirus (slapped cheek) HIV Varicellavirus
ss-DNA HIV +RNA ds-DNA Varicellavirus Mässling -RNA mRNA +RNA Calicivirus RNA-beroende RNA polymeras ds-RNA Rotavirus

5 Egenskaper hos virus Stabila, ofta latenta, viraltgenom i kärnan (ej pox), stimulerar ofta celltillväxt Ger inflammation Behöver ej döda cellen för att spridas Känsliga, tål ej uttorkning Labila, muterar De flesta replikerar i cytoplasman RNA beroende RNA polymeras Stabila, tål uttorkning, tål GI passage

6 Virala strategier Virus Protein Effekt immunsvaret Många RNA virus
Sådana som är mål för cellulära eller humorala responser. Hög mutationsfrekvens. HIV Flera Destruktion CD4+ T cells EBV LMP-1 Blockerar apoptos hos B-celler, ökar virus replikation Vaccinia virus Löslig IL-1 receptor Minskar värdförsvaret Adenovirus 19-kD E3 protein Sänkning av MHCI sänkt CTL respons

7 Behandling Symtomatisk Specifika antivirala
- Aciclovir: purinanalog, hämmar virussyntes. -Tamiflu: neuraminidashämmare. NA finns på virusets yta och är viktiga för virusupptag och virusfrisättning. -IvIg: polyklonat. Ofta kombinationsbehandling. -Retrovirushämmare

8 PARASITER Eukaryota. Har livscykel. Protozoer; encelliga.
Entamoeba histolytica: Dysentri, diarresjukdom, 690 milj infekterade Giardia lamblia: Diareesjukdom Cryptosporidium ssp: hos ffa immunosupp pat diareesjukdom Trichomonas vaginalis: vaginit, uretrit Toxoplasma gondii: toxoplasmos Plasmodium: Malaria, 500 milj infekterade Leishmania ssp: Systemisk sjukdom, 1.2 milj infekterade Trypanosoma ssp: Chagas sjukdom infekterade samt sömnsjuka 24 milj infekterade. Metazoer; flercelliga. Ascaris: spolmask, GI milj infekterade. Brugia: lymfatisk filiariasis, milj infekterade.

9 PARASITER Eukaryota. Har livscykel. Protozoer; encelliga.
Entamoeba histolytica: Dysentri, diarresjukdom, 690 milj infekterade Giardia lamblia: Diareesjukdom Cryptosporidium ssp: hos ffa immunosupp pat diareesjukdom Trichomonas vaginalis: vaginit, uretrit Toxoplasma gondii: toxoplasmos Plasmodium: Malaria, 500 milj infekterade Leishmania ssp: Systemisk sjukdom, 1.2 milj infekterade Trypanosoma ssp: Chagas sjukdom infekterade samt sömnsjuka 24 milj infekterade. Metazoer; flercelliga. Ascaris: spolmask, GI milj infekterade. Brugia: lymfatisk filiariasis, milj infekterade. Parasiterna som satte skräck i en hel stad (Expressen feb 2011) Parasiterna attackerar. I en vattenkran nära dig. Mer än människor blev magsjuka i Östersund - och nu visar det sig att elva procent av proven från de största vattenverken i landet innehåller samma farliga Cryptosporidium. Utbrottet i Östersund blev en väckarklocka, säger dricksvattenexperten Gullvy Hedenberg på Svenskt Vatten. Myndigheter och experter slår larm. Parasiter som Cryptosporidium och Giardia är det nya hotet mot vårt dricksvatten. Den globala uppvärmningen, ökad nederbörd och fler översvämningar gör att mikroorganismer frodas i vattentäkterna. Traditionella reningsmetoder biter inte på parasiter. Det krävs dyra investeringar i ny teknik som UV-ljus och membranfilter - och det leder till högre vattenavgifter. - Det finns tecken på att det är relativt vanligt med parasiter i vattnet som många svenskar får. Östersund är unikt: tusentals människor blev sjuka i diarré som orsakades av Cryptosporidium. Mer än invånare anmälde på kommunens hemsida att de blivit magsjuka på ett eller annat sätt. Det är den hittills största vattenburna smittan i Sverige.

10 PARASITER Eukaryota. Har livscykel. Protozoer; encelliga.
Entamoeba histolytica: Dysentri, diarresjukdom, 690 milj infekterade Giardia lamblia: Diareesjukdom Cryptosporidium ssp: hos ffa immunosupp pat diareesjukdom Trichomonas vaginalis: vaginit, uretrit Toxoplasma gondii: toxoplasmos Plasmodium: Malaria, 500 milj infekterade Leishmania ssp: Systemisk sjukdom, 1.2 milj infekterade Trypanosoma ssp: Chagas sjukdom infekterade samt sömnsjuka 24 milj infekterade. Metazoer; flercelliga. Ascaris: spolmask, GI milj infekterade. Brugia: lymfatisk filiariasis, milj infekterade.

11 Virulensfaktorer, parasiter
Entamoeba histolytica producerar specifikt adhesin, cysteine proteinases och amfipatiska pore-formande peptider. Dessa ger upphov till inflammation och förstör tarmväggen, vilket möjliggör invasion. Trypanosoma cruzi utsöndrar ett immunosuppressivt protein. ”Antigenic shift” används av flera parasiter, bla Malaria. Här ändras sekvensen hos ytexponerade proteiner, vilket leder till att immunsystemet inte känner igen parasiten. ”Molecular Mimicry” Ascaris och Schistosoma mansoni absorberar /uttrycker blodgruppsantigen.

12 Kan ni tänka ut något problem vid design av läkemedel mot parasiter??

13 Behandling Klorokin mot malaria (accumulerar i malaria parasiter inne i röda blodkroppar och har en toxisk effekt). Pentamidin mot protozoer (hämmar RNA och proteinsyntes). Metronidazol mot Trichomonas, Giardia och Amöba (interagerar med DNA). Mot bla Ascaris används Mebendazol som interfererar med tublin systemet i masken.

14 PRIONER ”proteinaceous infectious particles” spongiform encephalopati
muterad form stimulerar konversion av korrekt veckat protein diagnos med elfores

15 SVAMP Eukaryoter. Ytliga, djupa, systemiska svampinfektioner
Malassezia furfur ger Pityriasis versicolor Cryptococcus neoformans: pneumoni, menigit Candida albicans: kan ge septiska infektioner Pneumocystis carinii :pneumoni Behandling ex Flukonazol (hämmar svampens ergosterolsyntes vilket leder till defekter i cellmembranen), eller AmfotericinB vilken binder till ergesterol i svampväggen och ökar permeabiliteten.


Ladda ner ppt "VIRUS Saknar egen ämnesomsättning, och är därmed obligata intracellulära organismer. Har DNA eller RNA som kodar för virala proteiner. Förökar sig genom."

Liknande presentationer


Google-annonser