Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Socialförsäkringen i Norden

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Socialförsäkringen i Norden"— Presentationens avskrift:

1 Socialförsäkringen i Norden
Socialförsäkringen i allmänhet Arbetslöshet Arbetsskada Sjukdom Handikapp

2 Socialförsäkringen i Norden Socialförsäkringsmodeller
Antal medborgare Grundskydd Standardskydd Ersättningsnivå Behovsprövad Korporativ

3 Socialförsäkringen i Norden en historisk översikt
Arbetsskada 1894 1895 1898 1901 1909 Pension 188? 1889 1913 1936 1937 Sjukförsäkring 1889 1891 1892 1909 1963 Arbetslöshet 1906 1907 1935 1956 1984 1875 1900 1925 1950 1975

4 Socialförsäkringen i Norden en historisk översikt
Föräldraförsäkring 1936 1956 1964 (1986) 1974 Barnbidrag 1946 1947 1948 Bostadsbidrag 1948 1954 1973 1975 1996 Bidragsförskott (Underhållsstöd) 1936 1949 1957 1984 Handikapp- förmåner 1934 1936 1951(1989) 1964(1975) 1900 1925 1950 1975 2000

5 Socialförsäkringen i Norden Administration
Sverige Finland Danmark Norge Island Stat X X X X Kommun X Försäkringskassor X Försäkringsbolag X X (X) Arbetsmarknadsparter X X X

6 Socialförsäkringen i Norden Finansiering
Sverige Finland Danmark Norge Island Stat X X X X X Kommun X Arbetsgivare X X X X X Försäkringstagare X X X X X

7 Socialförsäkringen i Norden
Socialförsäkringen i allmänhet Arbetslöshet Arbetsskada Sjukdom Handikapp

8 Sjukförsäkringen i Norden Innehåll och omfattning
Sverige Finland Danmark Norge Island Sjukhusvård Avgift Avgift Kostnadsfri Kostnadsfri Kostnadsfri Läkarvård Avgift Avgift Kostnadsfri Avgift Avgift Läkemedel Subvention Subvention Subvention Subvention Subvention Högkostnadsskydd Ja Ja Ja Ja Ja Tandvård Kostnadsfri t o m 19 år Subvention Kostnadsfri t o m 17 år Subvention Kostnadsfri t o m 17 år Subvention Kostnadsfri t o m 17 år Subvention Avgift 35-45% t o m 17 år Subvention Dagpenning Ja Ja Ja Ja Ja Vem omfattas? Bosatta Arbetande Bosatta Arbetande Bosatta Arbetande Bosatta Arbetande Bosatta Arbetande

9 Sjukförsäkringen i Norden Finansiering och administration
Sverige Finland Danmark Norge Island Administration Landsting Försäkrings-kassor Folkpensions-anst. Kommuner Kommuner Amt Rikstrygde-verket Fylken Trygginga- stofnun Tillsyn Riks-försäkrings-verket Social- styrelsen Folkpensions- anst. Social- och hälsovårds- ministeriet Social-ministeriet Indenrigs- og sund- heds- ministeriet Rikstrygde- verket Statens Helse- tilsyn Trygginga- stofnun Sundheds- og social-forsikrings-ministern Finansiering Stat Landsting Försäkrad Stat Kommun Försäkrad Stat Amt Stat Fylke Försäkrad Stat

10 Sjukförsäkringen i Norden Ersättning
Sverige Finland Danmark Norge Island Sjuklön 21 dagar Upp till 3 mån 14 dagar 16 dagar Avtal (varierar) Kvalifikations- villkor SGI på minst 24% av bas-beloppet 3 mån 8 veckor 14 dagar Bosatt och inskriven Karensdagar 1 dag 10 dagar - - (14 dagar) Ersättningsnivå (inkl avtal) 77,6% + 10% 100% 100% 100% 100% Barntillägg Ja Ersättnings-period Obegränsad 300 dagar 52 veckor 260 dagar 52 veckor/ 24 månader

11 Socialförsäkringen i Norden
Socialförsäkringen i allmänhet Arbetslöshet Arbetsskada Sjukdom Handikapp

12 Arbetsskadeförsäkringen i Norden Vem omfattas?
Sverige Finland Danmark Norge Island Arbetstagare Arbetstagare omfattas av arbetsskadeförsäkring i samtliga nordiska länder Egenföretagare Alla Lantbrukare* Fiskare* Fiskare* Fiskare, lantbrukare och sportutövare* Lärlingar Lärlingar omfattas av arbetsskadeförsäkring i samtliga nordiska länder *) frivillig försäkring för egenföretagare

13 Arbetsskadeförsäkringen i Norden Arbetsskadebegreppet
Sverige Finland Danmark Norge Island Olycksfall Arbetstagare omfattas av arbetsskadebegreppet i samtliga nordiska länder Sjukdom Helhetsbedömning - samband sannolikt (ej psykisk, psykosomatisk) Lista Lista Lista Lista

14 Arbetsskadeförsäkringen i Norden Ersättningsnivåer och tider
Sverige Finland Danmark Norge Island Ersättningsnivå Livränta 100% Sjuklön 100% i 4 v. Därefter 100% av senaste årsinkomsten Livränta 80% 100% 100% eller 1008 ISK/dag (+barntillägg) Ersättningstid Obegränsad 1 år Obegränsad 260 dagar Varierar

15 Arbetsskadeförsäkringen i Norden Finansiering och administration
Sverige Finland Danmark Norge Island Finansiering Arbetsgivaren (generell) Arbetsgivaren (riskbaserad) Arbetsgivaren (riskbaserad) Arbetsgivaren (riskbaserad) Arbetsgivaren (generell) Administration Försäkrings-kassor Riksförsäkrings-verket Försäkrings-bolag Statskontoret Olycksfalls-försäkrings-anstalternas förbund Försäkrings-bolag Arbejdsskade-styrelsen Försäkrings-bolag Rikstrygde-verket Trygginga-stofnun rikisins

16 Socialförsäkringen i Norden
Socialförsäkringen i allmänhet Arbetslöshet Arbetsskada Sjukdom Handikapp

17 Handikappförsäkringen i Norden Förmåner, villkor och omfattning
Sverige Finland Danmark Norge Island Vårdbidrag Förälder till barn under 16 år om: särskilt tillsynsbehov i minst 6 mån merkostnader p g a barnets funktionshinder Handikappersättning minst 16 år nedsatt funktionsförmåga före 65 år annan funktionshindrad år funktionshindrad förälder förälder med funktionshindrat barn Bilstöd under 65 år och beroende av bil under 65 år, fått bidrag enligt 1 Assistansersättning under 65 år grundläggande hjälpbehov mer än 20 timmar i veckan Handikappbidrag ålder år nedsatt funktionsförmåga i minst ett år ej tillsammans med folk/arbetspension eller motsvarande utländsk förmån Vårdbidrag ålder -16 år se ovan tre nivåer Bilstöd dels via FPA och återbetalning via skatten, dels handikappanpassning via kommunen Personlig assistans till handi-kappade i arbete Hjälpmedel Stöd till merutgifter Ledsagar-service till åringar som bor hemma Bilstöd ges som ett lån upp till DK Grunnstönad (för vissa extra-utgifter) Ingen åldersgräns (med undantag för transportstöd, som inte medges om det extra transport-behovet uppstått efter 70 års ålder) Hjelpestönad (för särskild tillsyn och vård) Ingen åldersgräns Forhöyet hjelpestönad (för väsentligt större vårdbehov) Barn under 18 år Hjelpemiddel Varaktigt (mer än två år) behov av hjälpmedel (personer me tillfälligt behov av hjälpmedel får stöd från annat håll, vanligtvis kommunen) Bilstöd Behovsprövat tillskott NOK för inköp av ”vanlig bil” alt. ränte- och avdragsfritt lån till specialanpassade ”kassebilar”där de första NOK behovsprövas Rehabiliterings-pension Tilläggspension Bostadstillägg (för ensamboende) Särskilt pensionstillägg ålder år nedsatt förvärvsgrad pension så länge personen är under erkänd rehabilitering. Dock längst 18 månader rehabiliterings-ersättning endast till personer bosatta i landet

18 Handikappförsäkringen i Norden Finansiering och administration
Sverige Finland Danmark Norge Island Finansiering Arbetsgivare, arbetstagare, egenföretagare och staten De försäkrade, arbetsgivarna och staten Avgifter Moms Inkomst- skatt De försäkrade, arbetsgivarna, fylkena, kom-munerna och staten Arbetsgivarna och staten Administration Försäkrings-kassor Folkpensions-anstalten Amt Kommuner Rikstrygde-verket Trygginga-stofnun rikisins

19 Socialförsäkringen i Norden
Socialförsäkringen i allmänhet Arbetslöshet Arbetsskada Sjukdom Handikapp

20 Arbetslöshetsförsäkringen i Norden Vem omfattas?
Anställda och egenföretagare, 16-70 år Anställda Anställda och egenföretagare, -65 år Anställda och egenföretagare, 17-65 år Anställda och egenföretagare, 18-65 år Ca % Ca % Ca % Ca % Ca %

21 Arbetslöshetsförsäkringen i Norden Medlems- och kvalifikationsvillkor
Sverige Finland Danmark Norge Island Medlemsvillkor 12 månader 43 veckor/ 24 månader 12 månader Obligatoriskt ”medlemskap” Obligatoriskt ”medlemskap” Kvalifikations-villkor 6 månader (79 h/månad)/ 12 månader 43 veckor/ 24 månader 52 veckor/ 3 år 1,25 basbelopp senaste året 10 veckor/ 12 månader Karensdagar 5 arbetsdagar 7 arbetsdagar 5 arbetsdagar 3 arbetsdagar Självförvållat 9 veckor 3 månader 5 veckor 8 veckor 8 veckor

22 Arbetslöshetsförsäkringen i Norden Ersättningsnivåer
Sverige Finland Danmark Norge Island Garantibelopp 320 SEK 45% 23,02 Euro 90% 147 NOK 893 ISK Inkomstrelaterad ersättning 80% 730 SEK/dag 45% 107,54 Euro 90% 604 DKK/dag Ca 90% (max 819 NOK(dag) Från 893 till 3574 ISK/dag (beroende på arbetstid) Barntillägg Nej Ja Nej Ja Ja

23 Arbetslöshetsförsäkringen i Norden Ersättningstider
Sverige Finland Danmark Norge Island Maximal ersättnings-period 300/450 dagar 500 dagar (fyllt 57, ers till 60 år) 52 veckor/ 78 veckor 78-156 veckor 5 år Nya perioder Ingen bortre gräns Pension Social pension Ingen bortre gräns Ingen bortre gräns

24 Arbetslöshetsförsäkringen i Norden Finansiering och administration
Sverige Finland Danmark Norge Island Finansiering Stat, medlem och arbetsgivare Stat, medlem och arbetsgivare Stat, medlem och arbetsgivare Stat, ”medlem” och arbetsgivare Arbetsgivare Administration Arbetslöshets-kassa Arbetslöshets-kassa Arbetslöshets-kassa Arbets-direktoratet Arbetsgivare och fack i regionala kommittéer


Ladda ner ppt "Socialförsäkringen i Norden"

Liknande presentationer


Google-annonser