Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Socialförsäkringen i Norden Socialförsäkringen i allmänhet Arbetslöshet Arbetsskada Sjukdom Handikapp.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Socialförsäkringen i Norden Socialförsäkringen i allmänhet Arbetslöshet Arbetsskada Sjukdom Handikapp."— Presentationens avskrift:

1 Socialförsäkringen i Norden Socialförsäkringen i allmänhet Arbetslöshet Arbetsskada Sjukdom Handikapp

2 Socialförsäkringen i Norden Socialförsäkringsmodeller Antal medborgare Ersättningsnivå GrundskyddStandardskydd BehovsprövadKorporativ

3 Socialförsäkringen i Norden en historisk översikt 18751900192519501975 Arbetsskada Pension Sjukförsäkring Arbetslöshet 18941895189819011909 188?1889191319361937 18891891189219091963 19061907193519561984

4 Socialförsäkringen i Norden en historisk översikt 19001925195019752000 Föräldraförsäkring Barnbidrag Bidragsförskott (Underhållsstöd) Handikapp- förmåner Bostadsbidrag 19361956 1974 1964 (1986) 194619471948 19541973197519961948 1936194919571984 193419361951 (1989) 1964 (1975)

5 Socialförsäkringen i Norden Administration SverigeFinlandDanmarkNorgeIsland Stat Kommun Försäkringskassor Försäkringsbolag Arbetsmarknadsparter X X X X X X X X XX (X) X

6 Socialförsäkringen i Norden Finansiering SverigeFinlandDanmarkNorgeIsland Stat Kommun Arbetsgivare Försäkringstagare X X X X X XX X XX XX X XX X

7 Socialförsäkringen i Norden Arbetslöshet Arbetsskada Sjukdom Handikapp Socialförsäkringen i allmänhet

8 Sjukförsäkringen i Norden Innehåll och omfattning SverigeFinlandDanmarkNorgeIsland Sjukhusvård Läkarvård Läkemedel Högkostnadsskydd Tandvård Dagpenning Vem omfattas? Avgift Kostnadsfri Avgift KostnadsfriAvgift Subvention Ja Kostnadsfri t o m 19 år Subvention Kostnadsfri t o m 17 år Subvention Avgift 35-45% t o m 17 år Subvention Ja Bosatta Arbetande

9 Sjukförsäkringen i Norden Finansiering och administration SverigeFinlandDanmarkNorgeIsland Administration Tillsyn Finansiering Landsting Försäkrings- kassor Folkpensions- anst. Kommuner Kommuner Amt Rikstrygde- verket Fylken Trygginga- stofnun Riks- försäkrings- verket Social- styrelsen Folkpensions- anst. Social- och hälsovårds- ministeriet Social- ministeriet Indenrigs- og sund- heds- ministeriet Rikstrygde- verket Statens Helse- tilsyn Trygginga- stofnun Sundheds- og social- forsikrings- ministern Stat Landsting Försäkrad Stat Kommun Försäkrad Stat Amt Stat Fylke Försäkrad Stat

10 Sjukförsäkringen i Norden Ersättning SverigeFinlandDanmarkNorgeIsland Sjuklön 21 dagarUpp till 3 mån14 dagar16 dagarAvtal (varierar) Kvalifikations- villkor Karensdagar Ersättningsnivå (inkl avtal) Barntillägg Ersättnings- period SGI på minst 24% av bas- beloppet 1 dag 77,6% + 10% Obegränsad 3 mån 10 dagar 100% 300 dagar 8 veckor - 100% 52 veckor 14 dagar - 100% 260 dagar Bosatt och inskriven (14 dagar) 100% Ja 52 veckor/ 24 månader

11 Socialförsäkringen i Norden Arbetslöshet Arbetsskada Sjukdom Handikapp Socialförsäkringen i allmänhet

12 Arbetsskadeförsäkringen i Norden Vem omfattas? SverigeFinlandDanmarkNorgeIsland Arbetstagare Arbetstagare omfattas av arbetsskadeförsäkring i samtliga nordiska länder Egenföretagare Lärlingar AllaLantbrukare*Fiskare* Fiskare, lantbrukare och sportutövare* Lärlingar omfattas av arbetsskadeförsäkring i samtliga nordiska länder *) frivillig försäkring för egenföretagare

13 Arbetsskadeförsäkringen i Norden Arbetsskadebegreppet SverigeFinlandDanmarkNorgeIsland Olycksfall Arbetstagare omfattas av arbetsskadebegreppet i samtliga nordiska länder Sjukdom Helhetsbedömning - samband sannolikt (ej psykisk, psykosomatisk) Lista

14 Arbetsskadeförsäkringen i Norden Ersättningsnivåer och tider SverigeFinlandDanmarkNorgeIsland Ersättningsnivå Ersättningstid Obegränsad Livränta 100% Sjuklön 100% i 4 v. Därefter 100% av senaste årsinkomsten Livränta 80% 100%100% eller 1008 ISK/dag (+barntillägg) 1 årObegränsad260 dagarVarierar

15 Arbetsskadeförsäkringen i Norden Finansiering och administration SverigeFinlandDanmarkNorgeIsland Finansiering Administration Försäkrings- kassor Riksförsäkrings- verket Arbetsgivaren (generell) Arbetsgivaren (riskbaserad) Arbetsgivaren (riskbaserad) Arbetsgivaren (riskbaserad) Arbetsgivaren (generell) Försäkrings- bolag Statskontoret Olycksfalls- försäkrings- anstalternas förbund Försäkrings- bolag Arbejdsskade- styrelsen Försäkrings- bolag Rikstrygde- verket Trygginga- stofnun rikisins

16 Socialförsäkringen i Norden Arbetslöshet Arbetsskada Sjukdom Handikapp Socialförsäkringen i allmänhet

17 Handikappförsäkringen i Norden Förmåner, villkor och omfattning SverigeFinlandDanmarkNorgeIsland Vårdbidrag Förälder till barn under 16 år om: • särskilt tillsynsbehov i minst 6 mån • merkostnader p g a barnets funktionshinder Handikappersättning • minst 16 år • nedsatt funktionsförmåga före 65 år • annan funktionshindrad 18-50 år • funktionshindrad förälder • förälder med funktionshindrat barn Bilstöd • under 65 år och beroende av bil • under 65 år, fått bidrag enligt 1 • annan funktionshindrad 18-50 år • funktionshindrad förälder •förälder med funktionshindrat barn Assistansersättning • under 65 år • grundläggande hjälpbehov mer än 20 timmar i veckan Handikappbidrag • ålder 16-64 år • nedsatt funktionsförmåga i minst ett år • ej tillsammans med folk/arbetspension eller motsvarande utländsk förmån Vårdbidrag • ålder -16 år • se ovan • tre nivåer Bilstöd • dels via FPA och återbetalning via skatten, dels handikappanpassning via kommunen Grunnstönad (för vissa extra- utgifter) Ingen åldersgräns (med undantag för transportstöd, som inte medges om det extra transport- behovet uppstått efter 70 års ålder) Hjelpestönad (för särskild tillsyn och vård) Ingen åldersgräns Forhöyet hjelpestönad (för väsentligt större vårdbehov) Barn under 18 år Hjelpemiddel Varaktigt (mer än två år) behov av hjälpmedel (personer me tillfälligt behov av hjälpmedel får stöd från annat håll, vanligtvis kommunen) Bilstöd Behovsprövat tillskott 128 400 NOK för inköp av ”vanlig bil” alt. ränte- och avdragsfritt lån till specialanpassade ”kassebilar”där de första 150 000 NOK behovsprövas Rehabiliterings- pension Tilläggspension Bostadstillägg (för ensamboende) Särskilt pensionstillägg • ålder 16-67 år • nedsatt förvärvsgrad • pension så länge personen är under erkänd rehabilitering. Dock längst 18 månader • rehabiliterings- ersättning endast till personer bosatta i landet Personlig assistans • till handi- kappade i arbete Hjälpmedel Stöd till merutgifter Ledsagar- service • till 16-17 åringar som bor hemma Bilstöd • ges som ett lån upp till 128 000 DK

18 Handikappförsäkringen i Norden Finansiering och administration SverigeFinlandDanmarkNorgeIsland Finansiering Administration Försäkrings- kassor Arbetsgivare, arbetstagare, egenföretagare och staten De försäkrade, arbetsgivarna och staten De försäkrade, arbetsgivarna, fylkena, kom- munerna och staten Arbetsgivarna och staten Folkpensions- anstalten Rikstrygde- verket Trygginga- stofnun rikisins Avgifter Moms Inkomst- skatt Amt Kommuner

19 Socialförsäkringen i Norden Arbetslöshet Arbetsskada Sjukdom Handikapp Socialförsäkringen i allmänhet

20 Arbetslöshetsförsäkringen i Norden Vem omfattas? Ca% % % % % Anställda och egenföretagare, -65 år Anställda och egenföretagare, 17-65 år Anställda och egenföretagare, 18-65 år Anställda Anställda och egenföretagare, 16-70 år

21 Arbetslöshetsförsäkringen i Norden Medlems- och kvalifikationsvillkor SverigeFinlandDanmarkNorgeIsland Medlemsvillkor 12 månader43 veckor/ 24 månader 12 månaderObligatoriskt ”medlemskap” Kvalifikations- villkor Karensdagar Självförvållat 6 månader (79 h/månad)/ 12 månader 5 arbetsdagar 9 veckor 43 veckor/ 24 månader 7 arbetsdagar 3 månader 52 veckor/ 3 år 5 arbetsdagar 5 veckor 1,25 basbelopp senaste året 3 arbetsdagar 8 veckor 10 veckor/ 12 månader 8 veckor Obligatoriskt ”medlemskap”

22 Arbetslöshetsförsäkringen i Norden Ersättningsnivåer SverigeFinlandDanmarkNorgeIsland Garantibelopp Inkomstrelaterad ersättning Barntillägg 320 SEK45% 23,02 Euro 90%147 NOK893 ISK 80% 730 SEK/dag 45% 107,54 Euro 90% 604 DKK/dag Ca 90% (max 819 NOK(dag) Från 893 till 3574 ISK/dag (beroende på arbetstid) NejJaNejJa

23 Arbetslöshetsförsäkringen i Norden Ersättningstider SverigeFinlandDanmarkNorgeIsland Maximal ersättnings- period Nya perioder Ingen bortre gräns 300/450 dagar500 dagar (fyllt 57, ers till 60 år) 52 veckor/ 78 veckor 78-156 veckor 5 år PensionSocial pensionIngen bortre gräns Ingen bortre gräns

24 Arbetslöshetsförsäkringen i Norden Finansiering och administration SverigeFinlandDanmarkNorgeIsland Finansiering Administration Arbetslöshets- kassa Stat, medlem och arbetsgivare Stat, ”medlem” och arbetsgivare Arbetsgivare Arbetslöshets- kassa Arbets- direktoratet Arbetsgivare och fack i regionala kommittéer


Ladda ner ppt "Socialförsäkringen i Norden Socialförsäkringen i allmänhet Arbetslöshet Arbetsskada Sjukdom Handikapp."

Liknande presentationer


Google-annonser