Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förbättrad Återrapportering 2012-06-05. Föreslagen agenda • Föreslagen agenda (Word-fil) Föreslagen agenda (Word-fil)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förbättrad Återrapportering 2012-06-05. Föreslagen agenda • Föreslagen agenda (Word-fil) Föreslagen agenda (Word-fil)"— Presentationens avskrift:

1 Förbättrad Återrapportering 2012-06-05

2 Föreslagen agenda • Föreslagen agenda (Word-fil) Föreslagen agenda (Word-fil)

3 Förbättrad återrapportering

4 Syfte och mål med projektet ”Projektet syftar till att med en nationell ansats stödja kvalitetsdriven verksamhetsutveckling genom att utveckla återrapporteringen från cancersjukvårdens kvalitetsregister”

5 Genom att arbeta med • Indikatorer (identifiera och skapa samsyn) • Mål (identifiera och skapa samsyn) • Tid (minska tid från rapportering av klinisk händelse till återkoppling) • Variation (kartläggning och förståelse) • Presentation (pedagogiska och grafisk presentation) • Jämförelse (lokalt, regionalt, nationellt)

6 Projektuppdrag • Regionala Cancercentrum i Samverkan • Start i juni 2011 • 7 utvalda kvalitetsregister (urinblåsa, blod, mal melanom, huvud/hals, njure, lunga, esofagus/ventrikel)

7 Projektets informationssida • http://www.cancercentrum.se/vast/toppnavig ation/Arbetsrum-inloggning/forbattring/

8 Utförda/pågående arbetsmoment • Utveckling av INCA:s egna rapportverktyg • Integrering av statistikverktyget R i INCA • Utbildning och etablering av gemensamt arbetssätt och rutiner för statistiker • Inspirationsfilm för inrapportörer • Identifiering av registerspecifika kvalitetsindikatorer • Skapande av rapportmallar i INCA för kliniken

9 Förbättrad återrapportering

10 Syfte och mål med projektet ”Projektet syftar till att med en nationell ansats stödja kvalitetsdriven verksamhetsutveckling genom att utveckla återrapporteringen från cancersjukvårdens kvalitetsregister”

11 Genom att arbeta med • Indikatorer (identifiera och skapa samsyn) • Mål (identifiera och skapa samsyn) • Tid (minska tid från rapportering av klinisk händelse till återkoppling) • Variation (kartläggning och förståelse) • Presentation (pedagogiska och grafisk presentation) • Jämförelse (lokalt, regionalt, nationellt)

12 Projektuppdrag • Regionala Cancercentrum i Samverkan • Start i juni 2011 • 7 utvalda kvalitetsregister (urinblåsa, blod, mal melanom, huvud/hals, njure, lunga, esofagus/ventrikel)

13 Projektets informationssida • http://www.cancercentrum.se/vast/toppnavig ation/Arbetsrum-inloggning/forbattring/

14 Utförda/pågående arbetsmoment • Utveckling av INCA:s egna rapportverktyg • Integrering av statistikverktyget R i INCA • Utbildning och etablering av gemensamt arbetssätt och rutiner för statistiker • Inspirationsfilm för inrapportörer • Identifiering av registerspecifika kvalitetsindikatorer • Skapande av rapportmallar i INCA för kliniken

15 Galapremiär – reklamfilm! • Film på Vimeo (pswd: inca) Film på Vimeo • Ev synpunkter – Speakern sluddrar på ”registrerade” – ”5 000” istf ”5000” (tusentalsavgränsare) – Lite långsammare scrollning på HH-ledtider? – Pernilla låter lite osäker i första sekvensen. Finns annan ”säkrare” tagning”? Eller ska det vara så här?

16 Användning av filmen • Hemsidor – www.incanet.se www.incanet.se – www.cancercentrum.se www.cancercentrum.se – www.rccvast.se … och andra regionala sidor www.rccvast.se • I själva INCA-systemet (POG?) • Vid möten och mässor – Aviserat intresse ang kirurgveckan • Kommunikatörsnätverket har visat intresse av vidare spridning

17 Statistikerinternat • Efter föregående möte bildades arbetsgrupp – Oskar Hagberg (Förbättrad Återrapportering) – Erik Holmberg (Förbättrad Återrapportering) – Erik Bülow (Förbättrad Återrapportering) – Benjamin Häggqvist (R-guru) – Kamilla Krawiec (ordf NatStat)

18 30-31 maj på Lovik, Stockholm

19

20 Ur programmet • R för nybörjare • Data management i R • Gäst från Socialstyrelsen (ledtider) • R i INCA • Nyheter i INCA • ggplot2 • Överlevnadsmodeller i R • Lattice- och gridgrafik i R • googleVis

21 Positivt gensvar • Bra att få ta del av andras arbete • Bra att kunna kontakta varandra i efterhand • Bra start på ökat samarbete • Bra sätt att höja kompetensen • Bra utgångspunkt för gemensamt arbetssätt

22 Ytterligare internat • I September • Redovisningar av goda exempel från alla register

23 Fastställande av dagordning • Ändringar i förhållande till förslag:Föreslagen agenda (Word-fil)Föreslagen agenda (Word-fil) • Övriga frågor

24 Presentation av rapportmallar • Beställningsmall Beställningsmall • Blåsa – Oskar Hagberg • Esofagus/ventrikel – Erik Bülow (stf) • Huvud-Hals – Erik Holmberg/Martin Beran • Lunga - Anders • Njure – Soheila Hosseinnia • Hudmelanom – Johan Lyth/Christer Lindholm

25 Årsrapporter • Exempel från Esofagus/ventrikel Exempel från Esofagus/ventrikel • Ordet går till RCC/styrgrupper/SKL i ordning slumpad genom: sample(c("RCC", "SKL", "Registerhållare")) • Skrivhjälp för registerhållare?

26 Framtiden!? • Hur går registergrupperna och RCC vidare med arbetet efter projektets avslutande?

27 Registerdagarna i Karlstad (10-11 oktober) Vi har skickat in abstract men vet ännu inte om vi blir ”uttagna” (Lena, Erik B, Martin, Staffan J)skickat in abstract Stort intresse Vi tackar för alla bidrag till årets konferens. Glädjande nog har vi fått in 115 abstracts som kommer att lägga grunden till årets konferens. Det är fantastiskt att läsa om allt som pågår i Sverige och vilka resultat som kan nås med hjälp av registren. • Om så är fallet har vi ca 15-20 min • Vad ska tas upp? • Ska en arbetsgrupp arbeta vidare med detta?

28 Projektredovisning till SKL • Ordet går till SKL • Ska Erik B utarbeta en ram som sedan registerhållarna får komplettera? • Tidplan? • Övrig redovisning – I kommande ansökningar? – I kommande årsrapporter?

29 Övriga frågor

30 Summering • Vad har vi uppnått oh vad har vi lärt oss?

31 Mötet avslutas


Ladda ner ppt "Förbättrad Återrapportering 2012-06-05. Föreslagen agenda • Föreslagen agenda (Word-fil) Föreslagen agenda (Word-fil)"

Liknande presentationer


Google-annonser