Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Den nya Bostadsmarknadsenkäten

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Den nya Bostadsmarknadsenkäten"— Presentationens avskrift:

1 Den nya Bostadsmarknadsenkäten ulrika.hagred@boverket.se

2 Varför BME??!  Överblick över utvecklingen nationellt  Följa utvecklingen över tid  Regionala jämförelser  Användbart verktyg för kommunerna 2014-07-02Sida 2 Bostadsmarknaden 2013–2014 – med slutsatser från bostadsmarknads- enkäten 2013

3 + underlag för olika uppdrag:  Följa och analysera utvecklingen på bostadsmarknaden nationellt och regionalt (Boverket)  Analysera bostadsmarknaden i länet (länsstyrelsen)  Följa allmännyttans utveckling (Boverket och länsstyrelsen)  Var tredje år analysera kommunernas insatser för hemlösa (Boverket och Socialstyrelsen )  Sektorsansvar för funktionshinderpolitiken (Boverket) 2014-07-02Sida 3

4 Många har fått ge synpunkter  arbetsgrupp länsstyrelserna  referensgrupp kommuner  referensgrupp bransch- och intresseorganisationer  sakkunniga inom Boverket  andra sakkunniga intressenter  Extern remissrunda  Intern remissrunda  Samråd med SKL 2014-07-02Sida 4

5 Nyheter i enkäten  Inga projektlistor  Ny indelning – 6 delar  Inaktuella frågor bortsållade  Många frågor omformulerade  Några nya frågor 2014-07-02Sida 5

6 Bättre återkoppling till kommunerna  Svarsjournal ger överblick över de egna svaren  Information om vad svaren ska användas till  Uppgifter om föregående års resultat (riket)  Aktuella rapporter från Boverket  ”Öppen data” på webben 2014-07-02Sida 6

7 Nyheter i hanteringen  Nytt tekniskt system  Utskick direkt till kommunerna – inte via länsstyrelserna  Veckovis rapportering till länsstyrelserna från Boverket om svarsfrekvensen  Broschyr 2014-07-02Sida 7


Ladda ner ppt "Den nya Bostadsmarknadsenkäten"

Liknande presentationer


Google-annonser