Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KULTUREKONOMI.se TOBIAS NIELSÉN QNB Volante QNB.se GÅR DET ATT MÄTA? KLART DET.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KULTUREKONOMI.se TOBIAS NIELSÉN QNB Volante QNB.se GÅR DET ATT MÄTA? KLART DET."— Presentationens avskrift:

1 KULTUREKONOMI.se TOBIAS NIELSÉN QNB Volante E-mail: tobias @ QNB.se Twitter: @tobias_nielsen www.kulturekonomi.se www.qnb.se GÅR DET ATT MÄTA? KLART DET GÖR!

2 KULTUREKONOMI.se MÄTA KREATIVITET OCH UPPLEVELSER?

3 KULTUREKONOMI.se What gets measured gets done

4 KULTUREKONOMI.se FLER SYFTEN 1.Förstå – för att kunna satsa rätt 2.Beskriva för omvärlden

5 KULTUREKONOMI.se Kart- läggning

6 KULTUREKONOMI.se 1.Kartläggning: VAD? •Sverige •Lokalt och regionalt •System och branscher •Trender globalt 2.HUR?

7 KULTUREKONOMI.se KARTLÄGGNING: HUR? INTERVJUER •Kunskap •Förankra •Kommunikation (”bra citat”) STATISTIK •Befintlig forskning •Tidigare utredningar •Beställa och bearbeta offentlig statistik (SCB)

8 KULTUREKONOMI.se 3.Analys •Behov •Möjligheter •Åtgärder 4.Val av strategi 5.Presentation beskrivning och lämpliga åtgärder 6.Utvärderingsverktyg för att följa upp strategin

9 KULTUREKONOMI.se PROCESSEN KARTLÄGGNING Definition/ avgränsning Data- inhämtning Sprida information + skapa nätverk Kartläggning

10 KULTUREKONOMI.se

11 DEFINITION Människor och företag med ett kreativt förhållningssätt som har till huvuduppgift att skapa och/eller leverera upplevelser i någon form

12 KULTUREKONOMI.se 1) ARKITEKTUR 2) DESIGN 3) FILM / FOTO 4) KONST 5) LITTERATUR 6) MARKNADS- KOMMUNIKATION 7) MEDIA 8) MODE 9) MUSIK 10) MÅLTID 11) SCENKONST 12) TURISM 13) UPPLEVELSE- BASERAT LÄRANDE (TV-spel, science parks m.m.)

13 KULTUREKONOMI.se SVERIGE 4,8 % SVERIGES BNP 372 000 000 000 KRONOR OMSÄTTNING 284 000 ANTAL SYSSELSATTA

14 KULTUREKONOMI.se TILLVÄXT (1995-2002)

15 KULTUREKONOMI.se FÖRDELAR STANDARDKODER* •Resurseffektivt •Tidigare modeller att utgå från –Sverige –Utländska •Jämförbarhet –Andra branscher –Andra regioner eller länder –Bakåt i tiden * t.ex. SNI-koder

16 KULTUREKONOMI.se SCB-STATISTIK EX. BRANSCHKODER (SNI) 92 Enheter för kultur, rekreation och sport 925 Bibliotek 9251 Bibliotek m.m. 92511 Folkbibliotek 92512 Forskning och specialbibliotek 92513 Arkiv

17 KULTUREKONOMI.se REGIONAL & LOKAL NIVÅ: NACKDELAR MED ”NATIONELLA METODEN” Att använda sig av ”den nationella metoden” fungerarar sämre på lokal och regional nivå. Några förklaringar: •Ej helt korrekt statistik –Matchar ej definition –Felklassificeringar förekommer •Bakåtblickande –Mäter nuläge i stället för potentialen •Missar indirekta effekter (t.ex. turistkonsumtion)

18 KULTUREKONOMI.se STATISTIKEN I ETT SAMMANHANG HUVUD- FRÅGOR •Betydelse •Potential HUR SVARA? •Utveckling över tiden •Jämförelser mellan sektorer •Trender och prognoser nationellt och globalt

19 KULTUREKONOMI.se REGIONAL KARTLÄGGNING •Korrekt och tydlig bild –Undvika felaktiga tolkningar av statistik –Lokal säkerställning (intervjuer, fokusgrupper)

20 KULTUREKONOMI.se REGIONAL KARTLÄGGNING •Framåtblickande –Fokus på potential i stället för nuläge –Indikatorer för mäta framåt

21 KULTUREKONOMI.se REGIONAL KARTLÄGGNING •Lokal förankring –Sprida kunskap –Bygga nätverk

22 KULTUREKONOMI.se REGIONAL KARTLÄGGNING •Nationellt och globalt sammanhang –Omvärldsanalys –Jämförelser med ”konkurrenter”

23 KULTUREKONOMI.se Nästa steg

24 KULTUREKONOMI.se Analys ger mål och vision Strategi utifrån mål och vision Effekter utifrån mål och vision Uppföljningssystem och indikatorer för att bedöma hur väl systemet fungerar – framåtblickande såväl som bakåtblickande. Utifrån förutsättningar

25 KULTUREKONOMI.se UTVÄRDERING & EFFEKTER ”What gets measured gets done” • Framåtblickande –Utvärdera riktning, inte enbart i efterhand –Kvantitativa mått

26 KULTUREKONOMI.se Vad mäter vi?

27 KULTUREKONOMI.se VAD ÄR TILLVÄXT?

28 KULTUREKONOMI.se DIREKTA EFFEKTER

29 KULTUREKONOMI.se DIREKTA EFFEKTER INDIREKTA EFFEKTER

30 KULTUREKONOMI.se DIREKTA EFFEKTER INDIREKTA EFFEKTER PENGAR

31 KULTUREKONOMI.se DIREKTA EFFEKTER INDIREKTA EFFEKTER ICKE- MONETÄRA

32 KULTUREKONOMI.se DIREKTA EFFEKTER INDIREKTA EFFEKTER ICKE- MONETÄRA

33 KULTUREKONOMI.se DIREKTA EFFEKTER INDIREKTA EFFEKTER PENGAR ICKE- MONETÄRA

34 KULTUREKONOMI.se EX. FILM- PRODUKTION •FILMEN –Antal biobesök –Antal sålda dvd m.m. •PLATSEN –Konsumtion inspelning –Turism efteråt –Identitet –Sysselsättning?

35 KULTUREKONOMI.se

36 AFFÄRSMODELLER

37 KULTUREKONOMI.se EX. MUSIKFESTIVAL •Försäljning –Antal sålda biljetter

38 KULTUREKONOMI.se FÖRSÄLJ- NING LOCKARIMAGEIDENTITETANGE- LÄGENHET KVALITET Intäkter Vinst/skatt Syssel- sättning Turism under Turism efter Hotellnätter Vilka? Antal artiklar Typ av omnämnanden Lokal stolthetAndel ny musik hört Antal konserter sett Antal möten Kritikerbetyg Publikbetyg EX. MUSIKFESTIVAL

39 KULTUREKONOMI.se

40

41 RIMLIGT?

42 KULTUREKONOMI.se VARFÖR SATSA? SEKTOR EGNA NÄRINGAR REGIONAL PROFILERING & TURISM KREATIVA MERVÄRDEN Besöksnäring Evenemang Film Design Konst Litteratur Media Musik Måltid

43 KULTUREKONOMI.se VAD PRATAR VI OM? EFFEKTER VERKSAMHETSLOGIKER

44 KULTUREKONOMI.se OLIKA VÄRDEN •Försäljning •Lockar •Image •Identitet •Angelägenhet •Kvalitet

45 KULTUREKONOMI.se Vad pratar vi om? Upplevelse- industrin Kulturella ekonomin 509 434 222

46 KULTUREKONOMI.se EUROPEAN CLUSTERS

47 KULTUREKONOMI.se HOW? •Comparative regional mapping –European Cluster Observatory –Employment –259 regions (NUT2 regions) –Industry codes (NACE, 4-digit) –European overview –’Industry report’ 1A.

48 KULTUREKONOMI.se HOW? •Comparison definitions –’Creative industries’ –’Cultural economy’ 1B.

49 KULTUREKONOMI.se EX. STADEN Creative Vitality Index

50 KULTUREKONOMI.se Lycka till!

51 KULTUREKONOMI.se Tobias Nielsén tobias @ qnb.se Twitter: @tobias_nielsen www.kulturekonomi.se


Ladda ner ppt "KULTUREKONOMI.se TOBIAS NIELSÉN QNB Volante QNB.se GÅR DET ATT MÄTA? KLART DET."

Liknande presentationer


Google-annonser