Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ann-Christin Sollerhed Dr Med Vet Högskolan Kristianstad

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ann-Christin Sollerhed Dr Med Vet Högskolan Kristianstad"— Presentationens avskrift:

1 Ann-Christin Sollerhed Dr Med Vet Högskolan Kristianstad
Rektorshälsa Finns det? Ann-Christin Sollerhed Dr Med Vet Högskolan Kristianstad

2 Ann-Christin Sollerhed Dr Med Vet Högskolan Kristianstad
Rektorsohälsa Finns det? Ann-Christin Sollerhed Dr Med Vet Högskolan Kristianstad

3 Ann-Christin Sollerhed Dr Med Vet Högskolan Kristianstad

4 Ann-Christin Sollerhed Dr Med Vet Högskolan Kristianstad
Hälsa Vad är det? Ann-Christin Sollerhed Dr Med Vet Högskolan Kristianstad

5 Ann-Christin Sollerhed Dr Med Vet Högskolan Kristianstad
Hur man har det …. Och hur man tar det! Ann-Christin Sollerhed Dr Med Vet Högskolan Kristianstad

6 Ann-Christin Sollerhed Dr Med Vet Högskolan Kristianstad
Ett bra liv! Ann-Christin Sollerhed Dr Med Vet Högskolan Kristianstad

7 Ann-Christin Sollerhed Dr Med Vet Högskolan Kristianstad
Fysisk aktivitet och stress Promotion, prevention, terapi Stimulerande rörelsemiljö Motoriska åldrar Barndom, ungdom, ålderdom Ann-Christin Sollerhed Dr Med Vet Högskolan Kristianstad

8 Vad är fysisk aktivitet?
Ann-Christin Sollerhed Dr Med Vet Högskolan Kristianstad

9 Ann-Christin Sollerhed Dr Med Vet Högskolan Kristianstad
FYSISK AKTIVITET Any bodily movement produced by skeletal muscles and resulting in energy expenditure (Caspersen et al 1985) All kroppsrörelse producerad av skelett-muskulaturen som resulterar i en ökning i energiomsättningen. Ann-Christin Sollerhed Dr Med Vet Högskolan Kristianstad

10 Energiomsättning – kopplad till intensitet och duration
Metabolic Equivalent (MET) Vila 1 MET Måttlig intensitet 3-6 MET Hög intensitet > 7 MET Maximal intensitet > 12 MET Ann-Christin Sollerhed Dr Med Vet Högskolan Kristianstad

11 Ann-Christin Sollerhed Dr Med Vet Högskolan Kristianstad
MOTORISKA ÅLDRAR Prenatal (embryo, foster) Neonatal (1 månad) Spädbarn (1 år) Barndom (tidiga - 6 år, sena 12 år) Pubertet (20 år) Vuxen (yngre - 40 år, medel 60 år, äldre >60 år, äldreäldre > 80 år) Ann-Christin Sollerhed Dr Med Vet Högskolan Kristianstad

12 Ann-Christin Sollerhed Dr Med Vet Högskolan Kristianstad
Automatisering Upprepning många gånger Rörelsen automatiserad – man kan rörelsen Lägger inte beslag på kognitiv kapacitet Kan prata och göra samtidigt Aktivitet upplevs som positivt och roligt Ann-Christin Sollerhed Dr Med Vet Högskolan Kristianstad

13 Har du lärt dig något nytt motoriskt den senaste månaden?
Får jag lov? Ann-Christin Sollerhed Dr Med Vet Högskolan Kristianstad

14 Ann-Christin Sollerhed Dr Med Vet Högskolan Kristianstad

15 Ann-Christin Sollerhed Dr Med Vet Högskolan Kristianstad

16 Ann-Christin Sollerhed Dr Med Vet Högskolan Kristianstad

17 Ann-Christin Sollerhed Dr Med Vet Högskolan Kristianstad

18 Ann-Christin Sollerhed Dr Med Vet Högskolan Kristianstad

19 Ann-Christin Sollerhed Dr Med Vet Högskolan Kristianstad

20 Ann-Christin Sollerhed Dr Med Vet Högskolan Kristianstad

21 Ann-Christin Sollerhed Dr Med Vet Högskolan Kristianstad
Hållbara slaktare, byggjobbare, kockar, undersköterskor, ingenjörer, lärare, plåtslagare, jurister, poliser, frisörer, mekaniker, chaufförer, rektorer……… Ann-Christin Sollerhed Dr Med Vet Högskolan Kristianstad

22 Ann-Christin Sollerhed Dr Med Vet Högskolan Kristianstad

23 Ann-Christin Sollerhed Dr Med Vet Högskolan Kristianstad

24 Ann-Christin Sollerhed Dr Med Vet Högskolan Kristianstad

25 Ann-Christin Sollerhed Dr Med Vet Högskolan Kristianstad

26 Fysisk aktivitet och stress
Ann-Christin Sollerhed Dr Med Vet Högskolan Kristianstad

27 Fysisk aktivitet - Stress
Arousal-regulation Mood-regulation Distraktion Goda molekyler Syresättning Copingresurser - copingstrategier Ann-Christin Sollerhed Dr Med Vet Högskolan Kristianstad

28 Handlar om krav och resurser
Stress Handlar om krav och resurser Ann-Christin Sollerhed Dr Med Vet Högskolan Kristianstad

29 Ann-Christin Sollerhed Dr Med Vet Högskolan Kristianstad
Stressor utlöser respons → förändring i arousalnivå Förändring av puls, blodtryck, andningsfrekvens, utsöndring av stresshormoner (adrenalin, noradrenalin, cortisol) Kan upplevas som positivt eller negativt. Ann-Christin Sollerhed Dr Med Vet Högskolan Kristianstad

30 Ann-Christin Sollerhed Dr Med Vet Högskolan Kristianstad
AROUSAL Graden av fysiologisk aktivering, vilken kan variera från extremt låg (personen är medvetslös) till extremt hög. Styrs av det autonoma nervsystemet – sympatiska och parasympatiska. Ann-Christin Sollerhed Dr Med Vet Högskolan Kristianstad

31 Ann-Christin Sollerhed Dr Med Vet Högskolan Kristianstad
KRAV - RESURS Hög arousal upplevs som positivt om resurserna motsvarar kraven, negativt om kraven överstiger resurserna (”laddad” vs nervös) Låg arousal kan upplevas som positivt (lugnt och tryggt) eller negativt (uttråkat). Ann-Christin Sollerhed Dr Med Vet Högskolan Kristianstad

32 Somatisk eller kognitiv?
Ann-Christin Sollerhed Dr Med Vet Högskolan Kristianstad

33 Ann-Christin Sollerhed Dr Med Vet Högskolan Kristianstad

34 Ann-Christin Sollerhed Dr Med Vet Högskolan Kristianstad
Copingstrategier Dynamiska och medvetna ansträngningar som en individ gör för att hantera svåra situationer som ger upphov till oro och andra negativa emotionella reaktioner Utvecklas under barn- och ungdomsåren Kan läras in som en färdighet Ann-Christin Sollerhed Dr Med Vet Högskolan Kristianstad

35 Ann-Christin Sollerhed Dr Med Vet Högskolan Kristianstad
Copingresurser Resurser bestämmer om situationen upplevs som stressande eller ej Inre resurser – hälsa, energi, fysisk status, optimism, hög självkänsla, hög problemlösningsförmåga, social förmåga …. Yttre resurser – fred, miljö, socialt stöd, ekonomi, status …. Ann-Christin Sollerhed Dr Med Vet Högskolan Kristianstad

36 Ann-Christin Sollerhed Dr Med Vet Högskolan Kristianstad
Trygghet Härdighet Färdighet Ann-Christin Sollerhed Dr Med Vet Högskolan Kristianstad

37 Fysisk aktivitet - promotion
Fitness Mental hälsa Livskvalitet Ekonomi Ann-Christin Sollerhed Dr Med Vet Högskolan Kristianstad

38 Health-related fitness
Morphological components (ex bmi, subcutant fett, visceralt fett, bentäthet, flexibilitet) Muscular components (ex power, styrka, uthållighet) Motor components (ex agility, balans, koordination, speed) Cardiorespiratory components (ex max vo2, hjärtfunktion, lungfunktion, blodtryck) Metabolic components (ex glukostolerans, insulinkänslighet, lipidmetabolism, oxidation) (Bouchard & Shephard 1994). Ann-Christin Sollerhed Dr Med Vet Högskolan Kristianstad

39 Fysisk aktivitet - prevention
Förebygga symptom och sjukdomar Förhindra komplikationer Förbättra tillstånd Hjärt- och kärlsjukdom, hypotoni, diabetes, övervikt/fetma, cancer, Alzheimer, demens, astma, osteoporos, fallolyckor, smärta, depression, nedstämdhet, stress Ann-Christin Sollerhed Dr Med Vet Högskolan Kristianstad

40 Fysisk aktivitet - terapi
En universalmedicin – förutsatt att man tar den!! Joggotherapy, vedhuggning, jonglering, enkla rytmiska rörelser FYSS, Fysisk aktivitet på recept Ann-Christin Sollerhed Dr Med Vet Högskolan Kristianstad

41 Ann-Christin Sollerhed Dr Med Vet Högskolan Kristianstad
Biological imprints Ann-Christin Sollerhed Dr Med Vet Högskolan Kristianstad

42 Ann-Christin Sollerhed Dr Med Vet Högskolan Kristianstad
Rörelsemiljö? Naturligt beteende i naturlig miljö Onaturligt beteende i naturlig miljö Naturligt beteende i onaturlig miljö Onaturligt beteende i onaturlig miljö Ann-Christin Sollerhed Dr Med Vet Högskolan Kristianstad

43 Ann-Christin Sollerhed Dr Med Vet Högskolan Kristianstad

44 Ann-Christin Sollerhed Dr Med Vet Högskolan Kristianstad

45 Ann-Christin Sollerhed Dr Med Vet Högskolan Kristianstad

46 Ann-Christin Sollerhed Dr Med Vet Högskolan Kristianstad

47 EN INVESTERING FÖR FRAMTIDEN
RÖRLIGA BARN EN INVESTERING FÖR FRAMTIDEN Ann-Christin Sollerhed Dr Med Vet Högskolan Kristianstad

48 Ann-Christin Sollerhed Dr Med Vet Högskolan Kristianstad


Ladda ner ppt "Ann-Christin Sollerhed Dr Med Vet Högskolan Kristianstad"

Liknande presentationer


Google-annonser