Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ann-Christin Sollerhed Dr Med Vet Högskolan Kristianstad Rektorshälsa Finns det?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ann-Christin Sollerhed Dr Med Vet Högskolan Kristianstad Rektorshälsa Finns det?"— Presentationens avskrift:

1 Ann-Christin Sollerhed Dr Med Vet Högskolan Kristianstad Rektorshälsa Finns det?

2 Ann-Christin Sollerhed Dr Med Vet Högskolan Kristianstad Rektorsohälsa Finns det?

3 Ann-Christin Sollerhed Dr Med Vet Högskolan Kristianstad

4 Hälsa Vad är det?

5 Ann-Christin Sollerhed Dr Med Vet Högskolan Kristianstad Hur man har det …. Och hur man tar det!

6 Ann-Christin Sollerhed Dr Med Vet Högskolan Kristianstad Ett bra liv!

7 Ann-Christin Sollerhed Dr Med Vet Högskolan Kristianstad  Fysisk aktivitet och stress  Promotion, prevention, terapi  Stimulerande rörelsemiljö  Motoriska åldrar  Barndom, ungdom, ålderdom

8 Ann-Christin Sollerhed Dr Med Vet Högskolan Kristianstad Vad är fysisk aktivitet?

9 Ann-Christin Sollerhed Dr Med Vet Högskolan Kristianstad FYSISK AKTIVITET  Any bodily movement produced by skeletal muscles and resulting in energy expenditure (Caspersen et al 1985)  All kroppsrörelse producerad av skelett- muskulaturen som resulterar i en ökning i energiomsättningen.

10 Ann-Christin Sollerhed Dr Med Vet Högskolan Kristianstad Energiomsättning – kopplad till intensitet och duration  Metabolic Equivalent (MET)  Vila 1 MET  Måttlig intensitet 3-6 MET  Hög intensitet > 7 MET  Maximal intensitet > 12 MET

11 Ann-Christin Sollerhed Dr Med Vet Högskolan Kristianstad MOTORISKA ÅLDRAR  Prenatal (embryo, foster)  Neonatal (1 månad)  Spädbarn (1 år)  Barndom (tidiga - 6 år, sena 12 år)  Pubertet (20 år)  Vuxen (yngre - 40 år, medel 60 år, äldre >60 år, äldreäldre > 80 år)

12 Ann-Christin Sollerhed Dr Med Vet Högskolan Kristianstad Automatisering  Upprepning många gånger  Rörelsen automatiserad – man kan rörelsen  Lägger inte beslag på kognitiv kapacitet  Kan prata och göra samtidigt  Aktivitet upplevs som positivt och roligt

13 Ann-Christin Sollerhed Dr Med Vet Högskolan Kristianstad Har du lärt dig något nytt motoriskt den senaste månaden? Får jag lov?

14 Ann-Christin Sollerhed Dr Med Vet Högskolan Kristianstad

15

16

17

18

19

20

21 Hållbara slaktare, byggjobbare, kockar, undersköterskor, ingenjörer, lärare, plåtslagare, jurister, poliser, frisörer, mekaniker, chaufförer, rektorer………

22 Ann-Christin Sollerhed Dr Med Vet Högskolan Kristianstad

23

24

25

26 Fysisk aktivitet och stress

27 Ann-Christin Sollerhed Dr Med Vet Högskolan Kristianstad Fysisk aktivitet - Stress  Arousal-regulation  Mood-regulation  Distraktion  Goda molekyler  Syresättning  Copingresurser - copingstrategier

28 Ann-Christin Sollerhed Dr Med Vet Högskolan Kristianstad Stress Handlar om krav och resurser

29 Ann-Christin Sollerhed Dr Med Vet Högskolan Kristianstad  Stressor utlöser respons → förändring i arousalnivå  Förändring av puls, blodtryck, andningsfrekvens, utsöndring av stresshormoner (adrenalin, noradrenalin, cortisol)  Kan upplevas som positivt eller negativt.

30 Ann-Christin Sollerhed Dr Med Vet Högskolan Kristianstad AROUSAL  Graden av fysiologisk aktivering, vilken kan variera från extremt låg (personen är medvetslös) till extremt hög.  Styrs av det autonoma nervsystemet – sympatiska och parasympatiska.

31 Ann-Christin Sollerhed Dr Med Vet Högskolan Kristianstad KRAV - RESURS  Hög arousal upplevs som positivt om resurserna motsvarar kraven, negativt om kraven överstiger resurserna (”laddad” vs nervös)  Låg arousal kan upplevas som positivt (lugnt och tryggt) eller negativt (uttråkat).

32 Ann-Christin Sollerhed Dr Med Vet Högskolan Kristianstad Somatisk eller kognitiv?

33 Ann-Christin Sollerhed Dr Med Vet Högskolan Kristianstad

34 Copingstrategier  Dynamiska och medvetna ansträngningar som en individ gör för att hantera svåra situationer som ger upphov till oro och andra negativa emotionella reaktioner  Utvecklas under barn- och ungdomsåren  Kan läras in som en färdighet

35 Ann-Christin Sollerhed Dr Med Vet Högskolan Kristianstad Copingresurser  Resurser bestämmer om situationen upplevs som stressande eller ej  Inre resurser – hälsa, energi, fysisk status, optimism, hög självkänsla, hög problemlösningsförmåga, social förmåga ….  Yttre resurser – fred, miljö, socialt stöd, ekonomi, status ….

36 Ann-Christin Sollerhed Dr Med Vet Högskolan Kristianstad  Trygghet  Härdighet  Färdighet

37 Ann-Christin Sollerhed Dr Med Vet Högskolan Kristianstad Fysisk aktivitet - promotion  Fitness  Mental hälsa  Livskvalitet  Ekonomi

38 Ann-Christin Sollerhed Dr Med Vet Högskolan Kristianstad Health-related fitness  Morphological components (ex bmi, subcutant fett, visceralt fett, bentäthet, flexibilitet)  Muscular components (ex power, styrka, uthållighet)  Motor components (ex agility, balans, koordination, speed)  Cardiorespiratory components (ex max vo2, hjärtfunktion, lungfunktion, blodtryck)  Metabolic components (ex glukostolerans, insulinkänslighet, lipidmetabolism, oxidation) (Bouchard & Shephard 1994).

39 Ann-Christin Sollerhed Dr Med Vet Högskolan Kristianstad Fysisk aktivitet - prevention  Förebygga symptom och sjukdomar  Förhindra komplikationer  Förbättra tillstånd  Hjärt- och kärlsjukdom, hypotoni, diabetes, övervikt/fetma, cancer, Alzheimer, demens, astma, osteoporos, fallolyckor, smärta, depression, nedstämdhet, stress

40 Ann-Christin Sollerhed Dr Med Vet Högskolan Kristianstad Fysisk aktivitet - terapi  En universalmedicin – förutsatt att man tar den!!  Joggotherapy, vedhuggning, jonglering, enkla rytmiska rörelser  FYSS, Fysisk aktivitet på recept

41 Ann-Christin Sollerhed Dr Med Vet Högskolan Kristianstad Biological imprints

42 Ann-Christin Sollerhed Dr Med Vet Högskolan Kristianstad Rörelsemiljö? Naturligt beteende i naturlig miljö Onaturligt beteende i naturlig miljö Naturligt beteende i onaturlig miljö Onaturligt beteende i onaturlig miljö

43 Ann-Christin Sollerhed Dr Med Vet Högskolan Kristianstad

44

45

46

47 RÖRLIGA BARN EN INVESTERING FÖR FRAMTIDEN

48 Ann-Christin Sollerhed Dr Med Vet Högskolan Kristianstad


Ladda ner ppt "Ann-Christin Sollerhed Dr Med Vet Högskolan Kristianstad Rektorshälsa Finns det?"

Liknande presentationer


Google-annonser