Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Personalstaben Landstinget i Värmland. Framtiden •Hög medelålder •Ökat behov av geriatrisk och psykiatrisk vård •Nya sjukdomspanorama •Rekrytera pga.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Personalstaben Landstinget i Värmland. Framtiden •Hög medelålder •Ökat behov av geriatrisk och psykiatrisk vård •Nya sjukdomspanorama •Rekrytera pga."— Presentationens avskrift:

1 Personalstaben Landstinget i Värmland

2 Framtiden •Hög medelålder •Ökat behov av geriatrisk och psykiatrisk vård •Nya sjukdomspanorama •Rekrytera pga. generationsväxling - undersköterskor/skötare - specialistsjuksköterskor -specialistläkare -kuratorer -vårdadministratörer -psykologer

3 Utvecklingen under två decennier Beskrivning av antalet medarbetare tillsvidare visstids- och timanställda inom landstinget under de senaste 18 åren. 1990–1991 cirka 18 000 medarbetare inom landstinget. 1991–1992 ädelreformen, drygt 4 000 medarbetare fick kommunerna som arbetsgivare. 1994–1995 ansvaret för länets utvecklingsstörda och psykiskt sjuka i öppenvård övergick till kommunerna. cirka 1 700 medarbetare gick över till kommunerna. På grund av omstruktureringar i övrigt inom landstinget minskade antalet medarbetare till cirka 10 750 personer. 1998–1999 vårdgymnasierna kommunala och vårdhögskolan övergick tilll universitetet, cirka 180 medarbetare bytte huvudman. 2001Region Värmland bildas och cirka 60 medarbetare inom olika grenar av den regionala verksamheten följde med till den nya arbetsgivaren. Dessutom gjordes ett antal omorganisationer, bland annat infördes länsverksamhetsorganisationen Förändringar och rationaliseringar av landstingets verksamheter innebar att landstinget i slutet av år 2001 hade cirka 8 750 medarbetare. 2002rationaliseringar och omstruktureringar innebar att antalet medarbetare minskade till 8 350. 2003 två gymnasieskolor, Lillerud och Södra Viken, övergick i annan regi, vilket tillsammans med förändringen av landstingets organisation minskade antalet medarbetare till cirka 8 200. 2004 övergick verksamheter i Kristinehamn och Säffle till Carema och cirka 350 medarbetare lämnade landstinget. 2005 inga förändringar av landstingets organisation som påverkade antalet anställda medarbetare. 2006 ökade antalet anställda med cirka 60 medarbetare detta trots att inga förändringar av landstingets organisation genomfördes. 2007enheten för utbildning landstinget gick över till Region Värmland. Det innebar att cirka 200 medarbetare lämnade landstinget. Landstingets verksamheter organiserades i divisioner. Under hösten infördes anställningsstopp på grund av ekonomiska restriktioner. Totalt har antalet medarbetare inom landstinget minskat med drygt 250 medarbetare. 2008återtog landstinget huvudmannaskapet för den verksamhet i Säffle, Årjäng, Kristinehamn och Storfors som bedrevs av Carema Närvård. Återtagandet från den 1 november medförde att antalet medarbetare inom landstinget ökade med cirka 200 personer, varav 150 personer inom division allmänmedicin. 2009 genomfördes en omfattande omställningsprocess delvis med anledning av lågkonjunkturen och därigenom minskade skatteintäkter för landstinget. Landstinget minskade antalet medarbetare med cirka 180 personer. En del av den minskningen är resultatet av den omställningsprocess som genomfördes.

4 Tre år äldre på 10 år! Ålder •Medelåldern för landstingets medarbetare är 48 år och är ungefär lika för kvinnor och män. •Under den senaste tioårsperioden har medelåldern för landstingets medarbetare ökat med tre år. Åldersgruppen •50–59 år motsvarar 34 procent av landstingets tillsvidareanställda medarbetare. •Inom åldersgruppen 60 år och äldre har andelen medarbetare år 2010 ökat med 11 procent jämfört med år 2000. Pension •Under 2010 avslutade 130 medarbetare sin anställning med hel ålderspension eller hel särskild avtalspension. •Åldersintervallet för pensionsavgångar varierar från 61 år till 67 år. •Inom de kommande 5 åren kommer cirka 1 000 medarbetare att uppnå åldern 65 år.

5 Medarbetare i Landstinget i Värmland 2010 Anställda •December 2010 fanns 7 087 personer anställda (tillsvidare- eller visstidsanställda) i landstinget. •Det är en ökning med 25 medarbetare jämfört med 2009. •Av antalet medarbetare är 81 procent kvinnor och 19 procent män. •Andelen män och kvinnor varierar marginellt under de senaste tio åren. Personalomsättning •Personalomsättningen inom landstinget är låg när det gäller tillsvidareanställningar, •Personalomsättningen utgör cirka 2 procent. Detta är baserat på förhållandet mellan antalet medarbetare som börjat sin anställning under 2010 och genomsnittligt antal anställda under 2010.

6 Inte bara bota sjuka!

7 Åldersförändring Landstinget i Värmland 2000 och 2010

8 Medelålder för yrken i Landstinget 2010

9 Procent av yrkesgrupp som fyller 65 år

10 Antalet 65 åringar i Landstinget

11 Antalet annonseringar ÅrAnnonserRekryteringar 2009 341635 2010 430715 2011 503795

12 Gymnasie- eller YH-utbildningar 3- 4 år •Undersköterskor/skötare •Vårdadministratör/Läkarsekreterare •Tandsköterska •Hantverkare •Tekniker •Kostpersonal •Lokalvårdare •Transportpersonal Personalstaben

13 Universitetsutbildningar 3 – 5,5 år •Legitimationsyrken inom hälso- och sjukvård •Tandvården som tandhygienist, tandläkare, tandtekniker •Administrativa handläggartjänster •Ingenjörer/tekniker •Lab personal Personalstaben

14 Högskole- Universitetsutbildningar sjuksköterskor Grundutbildningar •Sjuksköterska •Biomedicinsk analytiker •Röntgen Vidareutbildningar •Barnmorskor •Distriktssköterskor •Psykiatri •Barn och ungdom •Operation •Anestesi •Intensivvård •Ambulanssjukvård •Onkologisk ss Cancersjukvård •Geriatrik •Kirurgisk o medicinsk vård Personalstaben

15 Läkarutbildning •Grundutbildning 5,5 år (läkarexamen) •AT-tjänstgöring minst 18 mån (leg) •ST-tjänstgöring minst 5 år

16 Lönebild i landstinget kolla siffrorna Nedanstående tabell visar lönestatistik för vissa personalgrupper 2010 Personalgrupp Antal Medellön Medelålder •Administratör, vård 428 21514 50 •Ambulanssjuksköterska 31 25 998 42 •Anestesisjuksköterska 81 28 76150 •Barnmorska, mottagning/rådgivning 67 28 552 48 •Barnmorska, vårdavdelning 78 27 548 48 •Barnsjuksköterska 66 26 882 50 •Biomedicinsk analytiker 262 25 549 50 •Distriktssjuksköterska 171 28 726 53 •IVA-sjuksköterska 94 28 111 47 •Operationssjuksköterska 83 28 696 50 •Psykiatrisjuksköterska 105 27 625 51 •Röntgensjuksköterska 79 26 617 48 •Sjuksköterska, annan specialistinriktning 47 26 989 51 • •Sjuksköterska, specialfunktion 39 28 630 52 •Sjuksköterska 1 00624 805 43 •Skötare, vårdavdelning 199 21 631 52 •Undersköterska, vård-/specialavdelning 670 21 612 51 •Kurator 110 27 079 49 •Logoped 20 29 465 44 •Arbetsterapeut 73 24 993 44 •Sjukgymnast 130 25 757 45 •Audionom 20 25 04051 •Psykolog 63 35 199 50 •Överläkare 80 62 456 51 •Distriktsläkare/Specialist allmänmedicin 116 63 147 52 •Specialistläkare 67 53 034 40 •Läkare legitimerad, specialiseringstjänstgöring 186 40 789 36

17 Personalstaben

18

19

20

21


Ladda ner ppt "Personalstaben Landstinget i Värmland. Framtiden •Hög medelålder •Ökat behov av geriatrisk och psykiatrisk vård •Nya sjukdomspanorama •Rekrytera pga."

Liknande presentationer


Google-annonser