Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Landstinget i Värmland

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Landstinget i Värmland"— Presentationens avskrift:

1 Landstinget i Värmland
Personalstaben

2 Framtiden Hög medelålder Ökat behov av geriatrisk och psykiatrisk vård
Nya sjukdomspanorama Rekrytera pga. generationsväxling - undersköterskor/skötare - specialistsjuksköterskor specialistläkare kuratorer vårdadministratörer psykologer

3 Utvecklingen under två decennier Beskrivning av antalet medarbetare tillsvidare visstids- och timanställda inom landstinget under de senaste 18 åren. 1990– cirka medarbetare inom landstinget. 1991– ädelreformen, drygt medarbetare fick kommunerna som arbetsgivare. 1994–1995 ansvaret för länets utvecklingsstörda och psykiskt sjuka i öppenvård övergick till kommunerna. cirka 1 700 medarbetare gick över till kommunerna. På grund av omstruktureringar i övrigt inom landstinget minskade antalet medarbetare till cirka personer. 1998–1999 vårdgymnasierna kommunala och vårdhögskolan övergick tilll universitetet, cirka 180 medarbetare bytte huvudman. 2001 Region Värmland bildas och cirka 60 medarbetare inom olika grenar av den regionala verksamheten följde med till den nya arbetsgivaren. Dessutom gjordes ett antal omorganisationer, bland annat infördes länsverksamhetsorganisationen Förändringar och rationaliseringar av landstingets verksamheter innebar att landstinget i slutet av år 2001 hade cirka medarbetare. 2002 rationaliseringar och omstruktureringar innebar att antalet medarbetare minskade till två gymnasieskolor, Lillerud och Södra Viken, övergick i annan regi, vilket tillsammans med förändringen av landstingets organisation minskade antalet medarbetare till cirka övergick verksamheter i Kristinehamn och Säffle till Carema och cirka 350 medarbetare lämnade landstinget. inga förändringar av landstingets organisation som påverkade antalet anställda medarbetare. ökade antalet anställda med cirka 60 medarbetare detta trots att inga förändringar av landstingets organisation genomfördes. 2007 enheten för utbildning landstinget gick över till Region Värmland. Det innebar att cirka 200 medarbetare lämnade landstinget. Landstingets verksamheter organiserades i divisioner. Under hösten infördes anställningsstopp på grund av ekonomiska restriktioner. Totalt har antalet medarbetare inom landstinget minskat med drygt 250 medarbetare. 2008 återtog landstinget huvudmannaskapet för den verksamhet i Säffle, Årjäng, Kristinehamn och Storfors som bedrevs av Carema Närvård. Återtagandet från den 1 november medförde att antalet medarbetare inom landstinget ökade med cirka 200 personer, varav 150 personer inom division allmänmedicin. genomfördes en omfattande omställningsprocess delvis med anledning av lågkonjunkturen och därigenom minskade skatteintäkter för landstinget. Landstinget minskade antalet medarbetare med cirka 180 personer. En del av den minskningen är resultatet av den omställningsprocess som genomfördes.

4 Tre år äldre på 10 år! Ålder Medelåldern för landstingets medarbetare är 48 år och är ungefär lika för kvinnor och män. Under den senaste tioårsperioden har medelåldern för landstingets medarbetare ökat med tre år. Åldersgruppen 50–59 år motsvarar 34 procent av landstingets tillsvidareanställda medarbetare. Inom åldersgruppen 60 år och äldre har andelen medarbetare år 2010 ökat med 11 procent jämfört med år 2000. Pension Under 2010 avslutade 130 medarbetare sin anställning med hel ålderspension eller hel särskild avtalspension. Åldersintervallet för pensionsavgångar varierar från 61 år till 67 år. Inom de kommande 5 åren kommer cirka medarbetare att uppnå åldern 65 år.

5 Medarbetare i Landstinget i Värmland 2010
Anställda December 2010 fanns personer anställda (tillsvidare- eller visstidsanställda) i landstinget. Det är en ökning med 25 medarbetare jämfört med 2009. Av antalet medarbetare är 81 procent kvinnor och 19 procent män. Andelen män och kvinnor varierar marginellt under de senaste tio åren. Personalomsättning Personalomsättningen inom landstinget är låg när det gäller tillsvidareanställningar, Personalomsättningen utgör cirka 2 procent. Detta är baserat på förhållandet mellan antalet medarbetare som börjat sin anställning under 2010 och genomsnittligt antal anställda under 2010.

6 Inte bara bota sjuka!

7 Åldersförändring Landstinget i Värmland 2000 och 2010

8 Medelålder för yrken i Landstinget 2010

9 Procent av yrkesgrupp som fyller 65 år

10 Antalet 65 åringar i Landstinget

11 Antalet annonseringar
År Annonser Rekryteringar

12 Gymnasie- eller YH-utbildningar 3- 4 år
Undersköterskor/skötare Vårdadministratör/Läkarsekreterare Tandsköterska Hantverkare Tekniker Kostpersonal Lokalvårdare Transportpersonal Personalstaben

13 Universitetsutbildningar 3 – 5,5 år
Legitimationsyrken inom hälso- och sjukvård Tandvården som tandhygienist, tandläkare, tandtekniker Administrativa handläggartjänster Ingenjörer/tekniker Lab personal Personalstaben

14 Högskole- Universitetsutbildningar sjuksköterskor
Grundutbildningar Sjuksköterska Biomedicinsk analytiker Röntgen Vidareutbildningar Barnmorskor Distriktssköterskor Psykiatri Barn och ungdom Operation Anestesi Intensivvård Ambulanssjukvård Onkologisk ss Cancersjukvård Geriatrik Kirurgisk o medicinsk vård Personalstaben

15 Läkarutbildning Grundutbildning 5,5 år (läkarexamen)
AT-tjänstgöring minst 18 mån (leg) ST-tjänstgöring minst 5 år

16 Lönebild i landstinget kolla siffrorna
Nedanstående tabell visar lönestatistik för vissa personalgrupper 2010 Personalgrupp Antal Medellön Medelålder Administratör, vård Ambulanssjuksköterska Anestesisjuksköterska Barnmorska, mottagning/rådgivning Barnmorska, vårdavdelning Barnsjuksköterska Biomedicinsk analytiker Distriktssjuksköterska IVA-sjuksköterska Operationssjuksköterska Psykiatrisjuksköterska Röntgensjuksköterska Sjuksköterska, annan specialistinriktning Sjuksköterska, specialfunktion Sjuksköterska Skötare, vårdavdelning Undersköterska, vård-/specialavdelning Kurator Logoped Arbetsterapeut Sjukgymnast Audionom Psykolog Överläkare Distriktsläkare/Specialist allmänmedicin Specialistläkare Läkare legitimerad, specialiseringstjänstgöring

17 Personalstaben

18 Personalstaben

19 Personalstaben

20 Personalstaben

21 Personalstaben


Ladda ner ppt "Landstinget i Värmland"

Liknande presentationer


Google-annonser