Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

– SUOMEN EKONOMILIITTO – – FINLANDS EKONOMFÖRBUND – 1 Strategi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "– SUOMEN EKONOMILIITTO – – FINLANDS EKONOMFÖRBUND – 1 Strategi."— Presentationens avskrift:

1 – SUOMEN EKONOMILIITTO – – FINLANDS EKONOMFÖRBUND – 1 Strategi

2 2 Hur föddes den nya strategin?

3 Strategiprocessen januarifebruarimarsaprilmajjunijuliaugustiseptemberoktobernovember antalet omarbetningar SEFEs styrelse SEFEs kontor eller arbetsgrupp Strategigruppen Ett större antal deltagare eller en enkät 2012 Strategiarbetet inleds officiellt

4 Strategiprocessen SEFEs styrelse SEFEs kontor eller arbetsgrupp Strategigruppen Ett större antal deltagare eller en enkät januarifebruarimarsaprilmajjunijuliaugustiseptemberoktobernovember antalet omarbetningar 2012 Strategiarbetet inleds officiellt

5 5 Hurdan är den nya strategin ur medlemmens synvinkel?

6 6 Jag

7 7

8 8 Ekonomen får kunskap av andra.

9 9 Jag Ekonomen får kunskap av andra. Mod att tillägna sig nytt.

10 10 Jag Ekonomen får kunskap av andra. Mod att tillägna sig nytt. En känsla av trygghet.

11 11 Jag Ekonomen får kunskap av andra. Mod att tillägna sig nytt. En känsla av trygghet. SEFEs uppgift är att stärka denna växelverkan.

12 12 SEFEs uppgift är att stärka denna växelverkan. Utgångspunkten är varje medlems behov.

13 13 SEFEs värderingar

14 14 Öppenhet Mod Ansvarsfullhet Lycka

15 Öppenhet Inom SEFE betyder öppenhet en genomskinlig verksamhet och vilja att dela med sig. Öppenheten signalerar att vi sätter värde på våra partner – och vår framtid. Mod Vi måste för det mesta loda framtiden utan att veta vart världen är på väg. Inom SEFE är mod att handla rätt trots denna osäkerhet. Ansvarsfullhet Ansvarsfullhet är förutsättningen för all verksamhet. Ekonomisk ansvarsfullhet är utgångspunkten för SEFEs verksamhet: med den skapas förutsättningar för social, kulturell och ekologisk ansvarsfullhet. Lycka SEFE-medlemmen verkar i intressegrupperna på ett sätt som skapar resultat som går hand i hand med våra värderingar – och lycka. SEFE-medlemmen kan konsten att glädja sig över kollegernas framgång.

16 16 En framgångsrik ekonom Vår uppgift

17 17 Vår vision Vi möjliggör tillväxt (Individ, samfund, samhälle)

18 En framgångsrik ekonom

19 Uppgift

20 Intressebevakning, regional fokus, SEFEs oavhängighet, en stabil ekonomi En framgångsrik ekonom EN SÄKER STENFOT: Intressebevakning, regional fokus, SEFEs oavhängighet, en stabil ekonomi

21 Uppgift Vision Vi möjliggör tillväxt EN SÄKER STENFOT: Intressebevakning, regional fokus, SEFEs oavhängighet, en stabil ekonomi En framgångsrik ekonom

22 Uppgift Vision Vi möjliggör tillväxt En framgångsrik ekonom EN SÄKER STENFOT: Intressebevakning, regional fokus, SEFEs oavhängighet, en stabil ekonomi

23 Uppgift Vision Strategins element Vi möjliggör tillväxt En framgångsrik ekonom EN SÄKER STENFOT: Intressebevakning, regional fokus, SEFEs oavhängighet, en stabil ekonomi

24 Dela med sig av kunnandet Uppgift Vision Strategins element Vi möjliggör tillväxt En framgångsrik ekonom EN SÄKER STENFOT: Intressebevakning, regional fokus, SEFEs oavhängighet, en stabil ekonomi

25 Dela med sig av kunnandet Dela med sig av modet Uppgift Vision Strategins element Vi möjliggör tillväxt En framgångsri k ekonom EN SÄKER STENFOT: Intressebevakning, regional fokus, SEFEs oavhängighet, en stabil ekonomi

26 Dela med sig av kunnandet Dela med sig av modet Uppgift Vision Strategins element Vi möjliggör tillväxt En framgångsrik ekonom Hur förenas dessa till en helhet? EN SÄKER STENFOT: Intressebevakning, regional fokus, SEFEs oavhängighet, en stabil ekonomi

27 En gemenskap av individer Dela med sig av kunnandet Dela med sig av modet Uppgift Vision Strategins element Vi möjliggör tillväxt Kärnan i strategin En framgångsrik ekonom EN SÄKER STENFOT: Intressebevakning, regional fokus, SEFEs oavhängighet, en stabil ekonomi

28 En gemenskap av individer Dela med sig av kunnandet Dela med sig av modet Uppgift Vision Strategins element Vi möjliggör tillväxt Kärnan i strategin En framgångsrik ekonom EN SÄKER STENFOT: Intressebevakning, regional fokus, SEFEs oavhängighet, en stabil ekonomi

29 En gemenskap av individer Dela med sig av kunnandet Dela med sig av modet Vi möjliggör tillväxt En framgångsrik ekonom EN SÄKER STENFOT: Intressebevakning, regional fokus, SEFEs oavhängighet, en stabil ekonomi

30 En gemenskap av individer Dela med sig av kunnandet Dela med sig av modet Vi möjliggör tillväxt EN SÄKER STENFOT Intressebevakning, regional fokus, SEFEs oavhängighet, en stabil ekonomi En framgångsrik ekonom Förändring:

31 En gemenskap av individer Dela med sig av kunnandet Vi möjliggör tillväxt En framgångsrik ekonom Förändring:

32 En gemenskap av individer Dela med sig av kunnandet Vi möjliggör tillväxt En framgångsrik ekonom Förändring: + Personligt utbyte av kunskap SEFE uppmanar varje medlem att lära sig av andra och dela med sig av sitt kunnande till andra. Delad kunskap stärker varje medlems kunnande och roll i den egna gemenskapen. En gemenskap av individer Att lära sig och att lära andra

33 En gemenskap av individer Dela med sig av kunnandet Vi möjliggör tillväxt En framgångsrik ekonom Förändring: SEFE uppmanar varje medlem att lära sig av andra och dela med sig av sitt kunnande till andra. Delad kunskap stärker varje medlems kunnande och roll i den egna gemenskapen. Sefe SEFE förr Sefe SEFE i framtiden

34 En gemenskap av individer Dela med sig av kunnandet Vi möjliggör tillväxt En framgångsrik ekonom Förändring: SEFE uppmanar varje medlem att lära sig av andra och dela med sig av sitt kunnande till andra. Delad kunskap stärker varje medlems kunnande och roll i den egna gemenskapen. SEFE SEFE förr Sefe SEFE i framtiden En stor utmaning: Aktivera människor till ömsesidig utveckling och till att kunna påverka. SEFE

35 En gemenskap av individer Dela med sig av modet Vi möjliggör tillväxt En framgångsrik ekonom Förändring:

36 En gemenskap av individer Dela med sig av modet Vi möjliggör tillväxt En framgångsrik ekonom Förändring Modiga val i vardagen Stöd och exemplets kraft Förändring: + En gemenskap av individer SEFE skapar en trygg grund för att prova på något nytt och lämna den egna komfortzonen. SEFE är en livboj – någon som stöder modiga val i vardagen.

37 En gemenskap av individer Dela med sig av modet Vi möjliggör tillväxt En framgångsrik ekonom Förändring SEFE skapar en trygg grund för att prova på något nytt och lämna den egna komfortzonen. SEFE är en livboj – någon som stöder modiga val i vardagen. Förändring: SEFE förr SEFE i framtiden Intressebevakning, Arbetstagarorganisation Ekonomens intresseorganisation, en som sparrar mig i arbetslivet

38 En gemenskap av individer Dela med sig av modet Vi möjliggör tillväxt En framgångsrik ekonom Förändring SEFE skapar trygghet att prova på något nytt och lämna den egna komfortzonen, men SEFE är inte bara en livboj utan ett stöd i vardagens modiga val. Förändring: SEFE förr SEFE i framtiden Intressebevakning, Arbetstagarorganisation Ekonomens intresseorganisation, en som sparrar mig i arbetslivet En stor utmaning: Medlemmar- na delar med sig av sitt mod.

39 39 Våra mätare

40 En gemenskap av individer Dela med sig av kunnandet Dela med sig av modet Vi möjliggör tillväxt Intressebevakning, regional fokus, SEFEs oavhängighet, en stabil ekonomi En framgångsrik ekonom Som man mäter så får man. Varför är det bra att leda en förändring med hjälp av mätare? Ledningen får ändamålsenliga styrningsverktyg...... och på det konkreta planet blir det mer utrymme för kreativitet och självständigt beslutsfattande i syfte att nå målen. EN SÄKER STENFOT Intressebevakning, regional fokus, SEFEs oavhängighet, en stabil ekonomi

41 Mätningsnivåer SEFE Medlem Samhälle Medlemssamfund

42 Mätningsnivåer SEFE Medlem Samhälle Ekonomistuderande 80 %  85 % Nyutexaminerade 52 %  70 % Andelen medlemmar 64 %  70 % Portföljförvaltning -Effektivt intäktsmål 3 mån. euribor + 1 procentenh. per år -Investeringarnas marknadsvärde ökar med 5,4 % per år räknat över tiden mellan de ekonomiska cyklerna Arbetshälsa för SEFEs kontorsanställda och förtroendevalda -Upprätthållande och utveckling av det egna kunnandet -Känsla av arbete och tidsplanering (belastning) -Sammanjämkning av arbete och privatliv Projektet “Great Place to Work” 2014 2016 2020 Kontinuerligt 2013–2015 MÄTARE: TIDTABELL: Medlemssamfund

43 Mätningsnivåer SEFE Medlemssamfund Medlem Samhälle Antalet evenemang Medlemmarna deltar i verksamheten En gång per år MÄTARE:TIDTABELL: Behandlas på temadagen i april.

44 Mätningsnivåer SEFE Medlemssamfund Medlem Samhälle Medlemsnöjdhet -har medlemskapet hjälpt dig att nå framgång? -har du fått mod av medlemskapet? -har du delat med dig av din kunskap? -har du tagit emot kunskap? Medlemsavgiftens konkurrenskraft Vart tredje år Varje år MÄTARE:TIDTABELL:

45 Mätningsnivåer SEFE Medlem Samhälle SEFEs välkändhet / vet jag? SEFEs image / tycker jag om den? Ekonomens och ekonomistuderan- dens image Vart tredje år Vart tredje år Vart tredje år MÄTARE:TIDTABELL: Medlemssamfund

46 Hur syns strategin i praktiken?

47 Stärka gemenskapskänslan • Klargöra varumärket och skapa en gemensam strategi för SEFE-gemenskapen,dialog som handlingsmodell • Kunskapen förs vidare med hjälp av nya nättjänster (webbplatser, webbinarier, sociala medier, AV-produktion) Fler medlemmar • Omhändertagande av magisterstuderande (MaisteriKyPä, Undersökning om förväntningar, inriktad kommunikation • Internationella medlemmar inkluderas i gemenskapen (Betjäning och information även på engelska) Arbetshälsa • Projektet "Great Place to Work" • Hållbar ledning Viktiga åtgärder

48 Nätverkande på nätet och i nätverk 201320142015 En gemenskap av individer Dela med sig av kompetensen med hjälp av förnyade webbtjänster (webbplatser, webbinarier, sociala medier) AV-produktion Utökande av antalet internationella medlemmar Betjäning och information även på engelska En gemensam strategi för SEFE- gemenskapen Dialog är handlingsmodellen för SEFE-gemenskapen Klargöra varumärket En elektronisk handelsplats Omhändertagande av magisterstuderande * MaisteriKyPä * Undersökning om förväntningar* Inriktad kommunikation Arbetshälsa – hållbar ledning * definition och produktifiering Dela med sig av kunnandet * SEFE-akademin * Arbetslivskompetens * Internationella Ekonomdagen Att hitta arbete * verktyg och kanaler (t.ex. M2Talent* företagande (företagaratom) Stark basverksamhet

49 Ett varmt tack till alla! I strategiarbetet deltog: Markku Aapakari Helena Ahlbäck Mona Ajanki Juuso Almgren Pekka Arpiainen Leila Auer Jockum Backman Maria Bäck Sauli Böhm Ossi Cavén Juha Eerola Juuso Enala Magnus Eriksson Annukka Erkheikki Jere Finning Anton Grönlund Katia Gustafsson Ilpo Hanhisalo Juho Harmaa Jerker Hedman Markus Heikkilä Eeva Heikkilä Marjo-Riitta Heikkilä-Virta Jussi Heikkonen Juuso Heinilä Sari Hellman Heidi Hellström Tomas Hildebrandt Jari Hirvonen Heli Hookana Hanne Huhmarsalo Valter Huldén Elina Huttunen Helena Hynynen Tuula Höglund Mattias Högnäs Aki Illikainen Heli Iso-Hookana Lauri Iso-Markku Teemu Jaatinen Rauli Johansson Pasi Jokela Riku Jokinen Sini Jokinen Lauri Jukarainen Virve Juntunen Janne Järvinen Eeva Kalliomaa Jarkko Kalliomäki Marget Kantosalo Airi Kapanen Petri Karinen Suvi Kaskimäki Ville Kaukoranta Heidi Keso Heidi Kippola Ulla Knifsund Sanna Koistinen Petri Koistinen Olli Kopakkala Markku Koski Rita Kuha Jarkko Kuikka Jukka Kujala Arto Käyhkö Kimmo Kääriä Ann-Louise Laaksonen Laura Laitala Tuula Laitinen Kasperi Launis Petteri Lauronen Miikka Leinonen Juuso Leivonen Kari Leppilahti Mika Leppänen Riku Leppänen Veera Leppänen Kirsi Leväpelto Outi Lindberg Mikael Lindén Joonatan Lintala Miika Lipiäinen Jarmo Luostarinen Daniel Lähde Maria Länsimies Petri Makkonen Timo Manunen Jouni Markkanen Mervi Markkanen Ringa Masalin Kirsi Meriläinen Jaakko Meronen Linda Moed Jane Moilanen Leo Moring Heidi Mäkinen Marjo Niiranen Kati Nikunen Ville Niukko Helena Nordström Topias Nurminen Tuula Nurminen Elias Nygren Otto Oksanen Tommi Ora Leena Petäjä Mari Pitkänen Tarja Porsanger Heli Puro Taru Päivike Tuija Raatikainen Antti Raita Kathe Ramm-Schmidt Sanna Repo Timo Rope Tiina Salminen Timo Saranpää Aku-Jaakko Saukkonen Rasmus Savander Sami Sipilä Jurkka Sipilä Maija Sormunen Jorma Soukka Otto Sulin Anne Suominen Aimo Syri Paula Syväniemi Anne Säämänen Catarina Söderström Johanna Tanhuanpää Veikko Tapola Heli Tavasti Lauri Tenhunen Katariina Telkkä (ent. Kyckling) Juho Tikkanen Harri Tilli Sari Toijonen-Kunnari Marjaana Töyli Tatu Töyrälä Saara Uusitalo Joonas Vartiainen Joni Vatjus-Anttila Johanna Viitanen Esa Vilhonen Päivi Vuorimaa Minna Vuorinen Mari Vähäkuopus Joonas Väisänen Oona Ylänkö SEFEn henkilökunta: Erica Andersson Aija Bärlund Jan Degerlund Carita Erkkilä Marianne Falck-Hvilstafeldt Carina Feodoroff Sture Fjäder Salla Grönholm Katri Haakana Heidi Haapalainen Tanja Hankia Teija Happonen Hannele Heikinheimo Kirsi-Marja Hurme Kosti Hyyppä Hannele Hämäläinen Johanna Hämäläinen Martin Härmälä Jarmo Jaulimo Lasse Johansson Petteri Kivelä Sirja Kulmala Taija Kääriäinen Antti Leino Leena Lillomäki Birgit Lindholm Riikka Mykkänen Tuija Mäkinen Minna Nieminen Juha Oksanen Maria Rantamaula Emilia Reinikainen Sari Ridanpää Eeva Riittinen-Saarno Susanna Rintala Maija Räsänen Eeva Salmenpohja Krista Salo Riku Salokannel Lotta Savinko Leena Simonsen Riikka Sipilä Satu Taivainen Ville Tolvanen Anja Uljas Anu Varpenius Suvi Viinikainen Tuomas Viskari Timo Voutilainen Arja Vuorela Anni Wahlroos

50 – SUOMEN EKONOMILIITTO – – FINLANDS EKONOMFÖRBUND – 50


Ladda ner ppt "– SUOMEN EKONOMILIITTO – – FINLANDS EKONOMFÖRBUND – 1 Strategi."

Liknande presentationer


Google-annonser