Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Strategi – SUOMEN EKONOMILIITTO – – FINLANDS EKONOMFÖRBUND – 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Strategi – SUOMEN EKONOMILIITTO – – FINLANDS EKONOMFÖRBUND – 1."— Presentationens avskrift:

1 Strategi – SUOMEN EKONOMILIITTO – – FINLANDS EKONOMFÖRBUND – 1

2 Hur föddes den nya strategin?
2 Hur föddes den nya strategin?

3 Strategiarbetet inleds
Strategiprocessen SEFEs styrelse SEFEs kontor eller arbetsgrupp Strategigruppen Ett större antal deltagare eller en enkät antalet omarbetningar Strategiarbetet inleds officiellt januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november 2012

4 Strategiarbetet inleds
Strategiprocessen SEFEs styrelse SEFEs kontor eller arbetsgrupp Strategigruppen Ett större antal deltagare eller en enkät antalet omarbetningar Strategiarbetet inleds officiellt januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november 2012

5 Hurdan är den nya strategin ur medlemmens synvinkel?
5 Hurdan är den nya strategin ur medlemmens synvinkel?

6 6 Jag

7 7 Jag

8 Ekonomen får kunskap av andra.
8 Ekonomen får kunskap av andra. Jag

9 Ekonomen får kunskap av andra.
9 Mod att tillägna sig nytt. Ekonomen får kunskap av andra. Jag

10 Ekonomen får kunskap av andra.
10 Mod att tillägna sig nytt. Ekonomen får kunskap av andra. Jag En känsla av trygghet.

11 SEFEs uppgift är att stärka denna växelverkan.
11 SEFEs uppgift är att stärka denna växelverkan. Mod att tillägna sig nytt. Ekonomen får kunskap av andra. Jag En känsla av trygghet.

12 SEFEs uppgift är att stärka denna växelverkan.
12 SEFEs uppgift är att stärka denna växelverkan. Utgångspunkten är varje medlems behov.

13 13 SEFEs värderingar

14 Öppenhet Mod Ansvarsfullhet Lycka
14 Öppenhet Mod Ansvarsfullhet Lycka

15 Öppenhet Mod Ansvarsfullhet Lycka
Inom SEFE betyder öppenhet en genomskinlig verksamhet och vilja att dela med sig. Öppenheten signalerar att vi sätter värde på våra partner – och vår framtid. Mod Vi måste för det mesta loda framtiden utan att veta vart världen är på väg. Inom SEFE är mod att handla rätt trots denna osäkerhet. Ansvarsfullhet Ansvarsfullhet är förutsättningen för all verksamhet. Ekonomisk ansvarsfullhet är utgångspunkten för SEFEs verksamhet: med den skapas förutsättningar för social, kulturell och ekologisk ansvarsfullhet. Lycka SEFE-medlemmen verkar i intressegrupperna på ett sätt som skapar resultat som går hand i hand med våra värderingar – och lycka. SEFE-medlemmen kan konsten att glädja sig över kollegernas framgång.

16 En framgångsrik ekonom
16 Vår uppgift En framgångsrik ekonom

17 (Individ, samfund, samhälle)
17 Vår vision Vi möjliggör tillväxt (Individ, samfund, samhälle)

18 En framgångsrik ekonom

19 En framgångsrik ekonom
Uppgift

20 En framgångsrik ekonom
Uppgift EN SÄKER STENFOT: Intressebevakning, regional fokus, SEFEs oavhängighet, en stabil ekonomi Intressebevakning, regional fokus, SEFEs oavhängighet, en stabil ekonomi

21 En framgångsrik ekonom
Vi möjliggör tillväxt Vision En framgångsrik ekonom Uppgift EN SÄKER STENFOT: Intressebevakning, regional fokus, SEFEs oavhängighet, en stabil ekonomi

22 En framgångsrik ekonom
Vi möjliggör tillväxt Vision En framgångsrik ekonom Uppgift EN SÄKER STENFOT: Intressebevakning, regional fokus, SEFEs oavhängighet, en stabil ekonomi

23 En framgångsrik ekonom
Vi möjliggör tillväxt Vision En framgångsrik ekonom Uppgift Strategins element EN SÄKER STENFOT: Intressebevakning, regional fokus, SEFEs oavhängighet, en stabil ekonomi

24 En framgångsrik ekonom Dela med sig av kunnandet
Vi möjliggör tillväxt Vision En framgångsrik ekonom Uppgift Dela med sig av kunnandet Strategins element EN SÄKER STENFOT: Intressebevakning, regional fokus, SEFEs oavhängighet, en stabil ekonomi

25 En framgångsrik ekonom Dela med sig av kunnandet
Vi möjliggör tillväxt Vision En framgångsrik ekonom Uppgift Dela med sig av kunnandet Dela med sig av modet Strategins element EN SÄKER STENFOT: Intressebevakning, regional fokus, SEFEs oavhängighet, en stabil ekonomi

26 En framgångsrik ekonom Dela med sig av kunnandet
Vi möjliggör tillväxt Vision En framgångsrik ekonom Uppgift Hur förenas dessa till en helhet? Dela med sig av kunnandet Dela med sig av modet Strategins element EN SÄKER STENFOT: Intressebevakning, regional fokus, SEFEs oavhängighet, en stabil ekonomi

27 Vi möjliggör tillväxt En gemenskap av individer
Vision En framgångsrik ekonom Uppgift Kärnan i strategin En gemenskap av individer Dela med sig av kunnandet Dela med sig av modet Strategins element EN SÄKER STENFOT: Intressebevakning, regional fokus, SEFEs oavhängighet, en stabil ekonomi

28 Vi möjliggör tillväxt En gemenskap av individer
Vision En framgångsrik ekonom Uppgift Kärnan i strategin En gemenskap av individer Dela med sig av kunnandet Dela med sig av modet Strategins element EN SÄKER STENFOT: Intressebevakning, regional fokus, SEFEs oavhängighet, en stabil ekonomi

29 Vi möjliggör tillväxt En gemenskap av individer
En framgångsrik ekonom En gemenskap av individer Dela med sig av kunnandet Dela med sig av modet EN SÄKER STENFOT: Intressebevakning, regional fokus, SEFEs oavhängighet, en stabil ekonomi

30 Förändring: Vi möjliggör tillväxt En gemenskap av individer
En framgångsrik ekonom En gemenskap av individer Dela med sig av kunnandet Dela med sig av modet EN SÄKER STENFOT Intressebevakning, regional fokus, SEFEs oavhängighet, en stabil ekonomi

31 Förändring: Vi möjliggör tillväxt En gemenskap av individer
En framgångsrik ekonom En gemenskap av individer Dela med sig av kunnandet

32 Förändring: Personligt utbyte av kunskap Vi möjliggör tillväxt
SEFE uppmanar varje medlem att lära sig av andra och dela med sig av sitt kunnande till andra. Delad kunskap stärker varje medlems kunnande och roll i den egna gemenskapen. En framgångsrik ekonom Personligt utbyte av kunskap En gemenskap av individer En gemenskap av individer Dela med sig av kunnandet + Att lära sig och att lära andra

33 Förändring: Vi möjliggör tillväxt En gemenskap av individer
SEFE uppmanar varje medlem att lära sig av andra och dela med sig av sitt kunnande till andra. Delad kunskap stärker varje medlems kunnande och roll i den egna gemenskapen. SEFE förr En framgångsrik ekonom Sefe En gemenskap av individer SEFE i framtiden Dela med sig av kunnandet Sefe

34 Förändring: En stor utmaning: Aktivera människor till ömsesidig
Vi möjliggör tillväxt SEFE uppmanar varje medlem att lära sig av andra och dela med sig av sitt kunnande till andra. Delad kunskap stärker varje medlems kunnande och roll i den egna gemenskapen. En framgångsrik ekonom SEFE förr SEFE En stor utmaning: Aktivera människor till ömsesidig utveckling och till att kunna påverka. En gemenskap av individer SEFE i framtiden Dela med sig av kunnandet SEFE Sefe

35 En framgångsrik ekonom En gemenskap av individer
Förändring: Vi möjliggör tillväxt En framgångsrik ekonom En gemenskap av individer Dela med sig av modet

36 Förändring Förändring: Modiga val i vardagen Vi möjliggör tillväxt
SEFE skapar en trygg grund för att prova på något nytt och lämna den egna komfortzonen. SEFE är en livboj – någon som stöder modiga val i vardagen. En framgångsrik ekonom Modiga val i vardagen En gemenskap av individer En gemenskap av individer Dela med sig av modet + Stöd och exemplets kraft

37 Förändring Förändring: Intressebevakning, Arbetstagarorganisation
Vi möjliggör tillväxt SEFE skapar en trygg grund för att prova på något nytt och lämna den egna komfortzonen. SEFE är en livboj – någon som stöder modiga val i vardagen. SEFE förr En framgångsrik ekonom Intressebevakning, Arbetstagarorganisation En gemenskap av individer SEFE i framtiden Dela med sig av modet Ekonomens intresseorganisation, en som sparrar mig i arbetslivet

38 Förändring Förändring: Intressebevakning, Arbetstagarorganisation
Vi möjliggör tillväxt SEFE skapar trygghet att prova på något nytt och lämna den egna komfortzonen, men SEFE är inte bara en livboj utan ett stöd i vardagens modiga val. En stor utmaning: Medlemmar-na delar med sig av sitt mod. En framgångsrik ekonom SEFE förr Intressebevakning, Arbetstagarorganisation En gemenskap av individer SEFE i framtiden Dela med sig av modet Ekonomens intresseorganisation, en som sparrar mig i arbetslivet

39 39 Våra mätare

40 Som man mäter så får man. Vi möjliggör tillväxt
En framgångsrik ekonom En gemenskap av individer Varför är det bra att leda en förändring med hjälp av mätare? Ledningen får ändamålsenliga styrningsverktyg... ... och på det konkreta planet blir det mer utrymme för kreativitet och självständigt beslutsfattande i syfte att nå målen. Dela med sig av kunnandet Dela med sig av modet Intressebevakning, regional fokus, SEFEs oavhängighet, en stabil ekonomi EN SÄKER STENFOT Intressebevakning, regional fokus, SEFEs oavhängighet, en stabil ekonomi

41 Mätningsnivåer Samhälle Medlem Medlemssamfund SEFE

42 Mätningsnivåer Ekonomistuderande 80 %85 % Nyutexaminerade 52 %70 %
Samhälle MÄTARE: TIDTABELL: Ekonomistuderande 80 %85 % Nyutexaminerade 52 %70 % Andelen medlemmar 64 %70 % Portföljförvaltning Effektivt intäktsmål 3 mån. euribor + 1 procentenh. per år Investeringarnas marknadsvärde ökar med 5,4 % per år räknat över tiden mellan de ekonomiska cyklerna Arbetshälsa för SEFEs kontorsanställda och förtroendevalda Upprätthållande och utveckling av det egna kunnandet Känsla av arbete och tidsplanering (belastning) Sammanjämkning av arbete och privatliv Projektet “Great Place to Work” 2014 2016 2020 Kontinuerligt 2013–2015 Medlem Medlemssamfund SEFE

43 Behandlas på temadagen i april.
Mätningsnivåer Samhälle MÄTARE: TIDTABELL: Medlem Antalet evenemang Medlemmarna deltar i verksamheten En gång per år Medlemssamfund SEFE Behandlas på temadagen i april.

44 Medlemsavgiftens konkurrenskraft Vart tredje år
Mätningsnivåer Samhälle MÄTARE: TIDTABELL: Medlem Medlemsnöjdhet har medlemskapet hjälpt dig att nå framgång? har du fått mod av medlemskapet? har du delat med dig av din kunskap? har du tagit emot kunskap? Medlemsavgiftens konkurrenskraft Vart tredje år Varje år Medlemssamfund SEFE

45 SEFEs välkändhet / vet jag?
Mätningsnivåer Samhälle MÄTARE: TIDTABELL: Medlem SEFEs välkändhet / vet jag? SEFEs image / tycker jag om den? Ekonomens och ekonomistuderan-dens image Vart tredje år Medlemssamfund SEFE

46 Hur syns strategin i praktiken?

47 Viktiga åtgärder Stärka gemenskapskänslan Fler medlemmar Arbetshälsa
• Klargöra varumärket och skapa en gemensam strategi för SEFE-gemenskapen,dialog som handlingsmodell • Kunskapen förs vidare med hjälp av nya nättjänster (webbplatser, webbinarier, sociala medier, AV-produktion) Fler medlemmar • Omhändertagande av magisterstuderande (MaisteriKyPä, Undersökning om förväntningar, inriktad kommunikation • Internationella medlemmar inkluderas i gemenskapen (Betjäning och information även på engelska) Arbetshälsa • Projektet "Great Place to Work" • Hållbar ledning

48 En gemenskap av individer
2013 2014 2015 Nätverkande på nätet och i nätverk Dela med sig av kompetensen med hjälp av förnyade webbtjänster (webbplatser, webbinarier, sociala medier) AV-produktion Utökande av antalet internationella medlemmar Betjäning och information även på engelska En gemensam strategi för SEFE-gemenskapen Dialog är handlingsmodellen för SEFE-gemenskapen Klargöra varumärket En elektronisk handelsplats En gemenskap av individer Omhändertagande av magisterstuderande * MaisteriKyPä * Undersökning om förväntningar* Inriktad kommunikation Arbetshälsa – hållbar ledning * definition och produktifiering Dela med sig av kunnandet * SEFE-akademin * Arbetslivskompetens * Internationella Ekonomdagen Att hitta arbete * verktyg och kanaler (t.ex. M2Talent* företagande (företagaratom) Stark basverksamhet

49 Ett varmt tack till alla!
Markku Aapakari Lauri Iso-Markku Veera Leppänen Timo Rope Helena Ahlbäck Teemu Jaatinen Kirsi Leväpelto Tiina Salminen Mona Ajanki Rauli Johansson Outi Lindberg Timo Saranpää Juuso Almgren Pasi Jokela Mikael Lindén Aku-Jaakko Saukkonen Pekka Arpiainen Riku Jokinen Joonatan Lintala Rasmus Savander Leila Auer Sini Jokinen Miika Lipiäinen Sami Sipilä Jockum Backman Lauri Jukarainen Jarmo Luostarinen Jurkka Sipilä Maria Bäck Virve Juntunen Daniel Lähde Maija Sormunen Sauli Böhm Janne Järvinen Maria Länsimies Jorma Soukka Ossi Cavén Eeva Kalliomaa Petri Makkonen Otto Sulin Juha Eerola Jarkko Kalliomäki Timo Manunen Anne Suominen Juuso Enala Marget Kantosalo Jouni Markkanen Aimo Syri Magnus Eriksson Airi Kapanen Mervi Markkanen Paula Syväniemi Annukka Erkheikki Petri Karinen Ringa Masalin Anne Säämänen Jere Finning Suvi Kaskimäki Kirsi Meriläinen Catarina Söderström Anton Grönlund Ville Kaukoranta Jaakko Meronen Johanna Tanhuanpää Katia Gustafsson Heidi Keso Linda Moed Veikko Tapola Ilpo Hanhisalo Heidi Kippola Jane Moilanen Heli Tavasti Juho Harmaa Ulla Knifsund Leo Moring Lauri Tenhunen Jerker Hedman Sanna Koistinen Heidi Mäkinen Katariina Telkkä (ent. Kyckling) Markus Heikkilä Petri Koistinen Marjo Niiranen Juho Tikkanen Eeva Heikkilä Olli Kopakkala Kati Nikunen Harri Tilli Marjo-Riitta Heikkilä-Virta Markku Koski Ville Niukko Sari Toijonen-Kunnari Jussi Heikkonen Rita Kuha Helena Nordström Marjaana Töyli Juuso Heinilä Jarkko Kuikka Topias Nurminen Tatu Töyrälä Sari Hellman Jukka Kujala Tuula Nurminen Saara Uusitalo Heidi Hellström Arto Käyhkö Elias Nygren Joonas Vartiainen Tomas Hildebrandt Kimmo Kääriä Otto Oksanen Joni Vatjus-Anttila Jari Hirvonen Ann-Louise Laaksonen Tommi Ora Johanna Viitanen Heli Hookana Laura Laitala Leena Petäjä Esa Vilhonen Hanne Huhmarsalo Tuula Laitinen Mari Pitkänen Päivi Vuorimaa Valter Huldén Kasperi Launis Tarja Porsanger Minna Vuorinen Elina Huttunen Petteri Lauronen Heli Puro Mari Vähäkuopus Helena Hynynen Miikka Leinonen Taru Päivike Joonas Väisänen Tuula Höglund Juuso Leivonen Tuija Raatikainen Oona Ylänkö Mattias Högnäs Kari Leppilahti Antti Raita Aki Illikainen Mika Leppänen Kathe Ramm-Schmidt Heli Iso-Hookana Riku Leppänen Sanna Repo SEFEn henkilökunta: Kirsi-Marja Hurme Tuija Mäkinen Riikka Sipilä Erica Andersson Kosti Hyyppä Minna Nieminen Satu Taivainen Aija Bärlund Hannele Hämäläinen Juha Oksanen Ville Tolvanen Jan Degerlund Johanna Hämäläinen Maria Rantamaula Anja Uljas Carita Erkkilä Martin Härmälä Emilia Reinikainen Anu Varpenius Marianne Falck-Hvilstafeldt Jarmo Jaulimo Sari Ridanpää Suvi Viinikainen Carina Feodoroff Lasse Johansson Eeva Riittinen-Saarno Tuomas Viskari Sture Fjäder Petteri Kivelä Susanna Rintala Timo Voutilainen Salla Grönholm Sirja Kulmala Maija Räsänen Arja Vuorela Katri Haakana Taija Kääriäinen Eeva Salmenpohja Anni Wahlroos Heidi Haapalainen Antti Leino Krista Salo Tanja Hankia Leena Lillomäki Riku Salokannel Teija Happonen Birgit Lindholm Lotta Savinko Hannele Heikinheimo Riikka Mykkänen Leena Simonsen Ett varmt tack till alla! I strategiarbetet deltog:

50 – SUOMEN EKONOMILIITTO – – FINLANDS EKONOMFÖRBUND –
50


Ladda ner ppt "Strategi – SUOMEN EKONOMILIITTO – – FINLANDS EKONOMFÖRBUND – 1."

Liknande presentationer


Google-annonser