Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jag har en strategi har du?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jag har en strategi har du?"— Presentationens avskrift:

1 Jag har en strategi har du?
Med sikte på framtiden - framtiden är nu!

2 ”Sveriges bästa utbildning- för alla elever, barn och unga, varje dag”
FFS Vision 2010 ”Sveriges bästa utbildning- för alla elever, barn och unga, varje dag”

3 Agneta visar vägen

4 Likvärdig utbildning – e-demokrati Undervisning – lärande
IT användare Digital kompetens Likvärdig utbildning – e-demokrati Undervisning – lärande Medarbetare och elever IT-användare även i sin pedagogiska vardag. IT-utvecklingsverktyg främjar elevernas möjlighet att nå mål och bästa resultat Digital kompetens - nya grepp på lärande, moderna kunskapskrav och mål Byta fokus från en undervisande organisation till en lärande organisation

5 Gemensam färdplan Strategiska mål Önskade positioner
Beskrivna insatser Gemensam färdplan – tydlig färdriktning med stora utvecklingsmöjligheter

6 FFS IT-utvecklings dokument
FFS e-startegi FFS e-guide IRL FFS IT-utvecklings dokument

7 Nya möjligheter SkolportalN 2.0 e-Smart IT-nätverk

8 Nya perspektiv Miljöperspektiv Elevperspektiv

9 Stöd och hjälp e-guide Servicepoolen

10 Mats -nätverkspiloter, besvara frågorna-tillsammans diskutera och hitta den egna skolans väg Anneli och Micke Presentera för skolledningsgruppen och sedan till den operativa ledningsgruppen, tidplan och genomförandeplan förankrad i verksamheten Roger och Mats Analys – vad är vi nöjda med och vad behöver förbättras- god tillgång på datorer och bra support, ingen e-handlingsplan, saknar internutbildning, formulera konkreta IT- mål för eleverna, hur nöjda är lärarna med skolans IT-stödet - undersöka. Viktigt att ta reda på - vad kan du om IT? Lasse och Jeanette Delade upp den i elever, personal och föräldrar. Måste ha internutbildning. Kommunikation inom personalgruppen, slopa vissa möten, bilda arbetsgrupper. Skriva en förväntanslista utifrån e-guiden. Hur man hanterar kommunikationen med föräldrar. Konton för förskolans elever, kanske ett gemensamt. Konto för korttidsvikarier? Gästkonton? Martin Andersson AO IT ( 9250) kan ordna x-tra konton. Barn/elever

11 Modersmålet och skolans ledningsgrupp träffas inte så ofta.
Orminge- Thomas Skönt att vi fick ngt konkret. Vi är på rätt spår. Sätta sig med ledningen och sedan med personalen. Ekonomiproblem. Vilan -Graham Modersmålet och skolans ledningsgrupp träffas inte så ofta. Gemensam handlingsplan. Mikael Ekholm ordnar en ”grupp” så kan man logga in på det trådlösa nätverket. Nils , Tony och Anna Interna organisationsproblem- Vara mer konkret för att ledningen ska prioritera IT. Skolledningen har inte riktigt fattat att det är viktigt med IT- motstånd, prioriterar andra saker, En hög IT-mognad hos personalen vilket kanske gör att ledningen inte verkar bry sig – ett dilemma IT-inventering – vad kan du, skulle du vilja lära dig mer om, Använda sig av PIM för fortbildning men inte så bra anseende hos skolledning? Bättre idag? Ledningen måste signalera att PIM är bra och viktigt. Tog bort IT som lönegrundande kriterier. Tony stöttar Nils i förankringsarbetet. Johan Särnkvist

12 Sandra, Maria och Liv E-guiden konkret och bra lättare att föra fram till pedagogerna. Tomt efter Martin och Sandra försöker täppa till luckorna. Tydligt för vad som förväntas, ta reda på IT-mognaden hos pedagogerna. Framförande som denna träff. Ektorp har ett IT-grupps möte på måndag. Rektor får i läxa att läsa igenom dokumenten. lista på vad som är bra eller mindre bra. Inventering bland personalen – vad kan jag/inte. Ansvarsfördelning tydlig. Pirko och Ola Ngt att utgå ifrån. Var är vi nu- vi är på vag hela tiden, bra underlag. IT-möte där mentorer träffas och få bita i e-strategin för att revidera e-handlingsplan. IT-mognad, utbildningsbehov, Skolportal och Intranät- det händer saker. Elevernas och föräldrarnas synpunkter- framförs bara det negativa ska försök vända trenden till positiv feedback.

13 Hur ska vi marknadsföra e-strategin mot skolledarna?
Möte med samtliga skolledare för genomgång av e-strategin och e-guiden( 22/4) Låta dem sitta två och två för att arbeta sig igenom e-guiden och utbyta möjligheter. David Brandell- blandade upplevelser. PIM och skolledare, 30-tal. Speciella ws för Rektorer och bitr. 22/4 Pedagogernas PIM svårare än skolledarnas e-guiden levadnde i en wikis


Ladda ner ppt "Jag har en strategi har du?"

Liknande presentationer


Google-annonser