Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förändra organisationskulturer Nässjö kommun

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förändra organisationskulturer Nässjö kommun"— Presentationens avskrift:

1 Förändra organisationskulturer Nässjö kommun
Ledarutveckling över gränserna Jill Ekdahl, Jörgen Johansson, Britt-Marie Vidhall

2 Förändra kulturer Nässjö kommun
På våra arbetsplatser finns det kulturer och ibland sägs det att det inte går att ändra en kultur eftersom den ”sitter i väggarna”. Uppgiften är att undersöka följande: Är det så att kulturen sitter i väggarna och inte går att förändra? Hur kan man förändra en kultur? Vilka är framgångsfaktorerna för att lyckas? Hur kan man som chef påverka och förändra en kultur?

3 Vad skapar kulturen? ”I de bästa av världar, så bygger man kulturen medvetet. Med det menar jag att man utgår från tydliga värderingar som omsätts till önskade attityder och beteenden. Dessa värderingar kommuniceras inåt och utåt, främst genom handlingar. När något "satt sig i väggarna" är det oftast tvärtom. Omedvetna beteende och attityder har satt sig till oönskade värderingar.” Krister Kapell 2010 ”Organisationskultur är också ett socialt fenomen och skapas på basis av gemensam erfarenhet. Kulturen erbjuder gruppens medlemmar mening, ordning, sammanhållning och orientering, vilket är en förutsättning för organisering och reducerar ångest.” ”I en organisation där det råder mycket tvetydighet kan kulturen vara en gemensam förståelse av hur man hanterar denna tvetydighet och härigenom minimera de mest stressande och opraktiska upplevelserna av förvirring, motsägelse och osäkerhet.”

4 Kan man förändra en kultur?
”Man kan fundera på vad som finns i väggarna och om det är så man vill ha det. De misstag jag gjort har varit då jag gått emot väggen, då de anställda inte känt igen sig /… /det kan finnas ett glapp mellan var man vill vara och var man faktiskt befinner sig. Då gäller det att undersöka om det går att göra något riktigt bra av det som finns i väggarna, dvs hur befintliga värderingar kan baxa oss mot målet. Några ”quick fixes” är inte aktuella, det är en process och ska kännas äkta av var och en i företaget.” Erik Olsson ”Men eftersom det tar lång tid att förändra en kultur kan i bästa fall rådande kultur påverkas om två generationer.” Karl Wennberg …den stora utmaningen för svenskt ledarskap (är) att, efter dialog våga bestämma och stå för det. …Ett försök att ändra kultur med struktur är dömt att misslyckats – det är då vi kan få se policies om att vi ska heja på varandra på arbetet. Lika tokigt blir det motsatta som att tro att en omorganisation kan spontanorganiseras med demokratiska beslut i fikarummet utan ledning. Mattias Jansson

5 Ledord som möjliggör förändring
Dialog Delaktighet Inspiration Engagemang Ansvar Glädje Feedback Ledarskap Tydlighet Konsekvenser Värderingar Tid Uthållighet

6 Nässjös pågående arbete
Medarbetarenkät Ledarskapsfrågor har gått bakåt Personal på kommunledningskontoret och teknisk serviceförvaltning trivs bättre än på övriga förvaltningar Liten skillnad mellan chefers och medarbetares trivsel Medarbetaråret Många aktiviteter inom verksamheter – effekter Kläder – effekter Stärka varumärket ”Nässjö kommun”

7 Reflektioner Chefer som brinner för sitt jobb, kanske viktigare än formell utbildning. ”Inställning har du medfött, utbildning kan du skaffa” Vilka köper kläderna? Varför? Stolta? Varför stolta? Affischtexter på kläder? Insatser gjorts inom verksamhet – mer över hierarkigränser/verksamhetsgränser? Medarbetarnas ansvar för verksamheten – engagemang? Var är chefens engagemang? Engagemanget måste komma uppifrån och genomsyra hela verksamheten – bild i medarbetarenkäten motsäger detta.

8 Reflektioner Jobbar personer med det de brinner för eller enbart det de är utbildade för? ”Positiv omplaceringspool” Veckans yrke – berömma en enskild/verksamhet ,som har gjort något extra bra för att uppmärksamma det bra som görs. Organisationsförändringar? Kan medarbetarenkäten utnyttjas till fler jämförelser? Personal- och/eller kommunpolicy svår att hitta på hemsidan Vem använder sociala medier? Hur mycket tid för det? Personalens tillgång till datorer/intranät? Ta tillvara allt som kom fram under medarbetaråret! Låt det inte bli enskilda händelser utan en integrerad del i det fortsatta arbetet Finns det en ekonomisk analys kring medarbetaråret? Har det t ex blivit färre sjukdagar, större arbetsglädje? Glöms medarbetaråret bort när nästa aktivitet startar läsåret ?

9 Läs mer… Att skapa effektiva team. Susan A Wheelan. Studentlitteratur 2010 OBM-Ledarskapets psykologi. Andersson och Klintrot. Bonnier utbildning 2009


Ladda ner ppt "Förändra organisationskulturer Nässjö kommun"

Liknande presentationer


Google-annonser