Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ortopedakuten Vanliga diagnoser Albert Christersson 2011-05-10.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ortopedakuten Vanliga diagnoser Albert Christersson 2011-05-10."— Presentationens avskrift:

1 Ortopedakuten Vanliga diagnoser Albert Christersson 2011-05-10

2 Vad får man inte missa? •Öppen fraktur •Nedsatt distalstatus, särskilt cirkulation •Kompartmentsyndrom •Cauda equina-syndrom

3 Hur smärtlindra? •Akuta patienter som har ordentligt ont: –Sätt iv nål (po för långsamt + bryter fasta) –Ge Morfin utspätt från 10mg/ml till 1mg/ml,2-4ml –Upprepa Morfin –Ge antiemetika t ex Primperan iv –Ev ge lugnande t ex Stesolid iv

4 •Akuta patienter med måttlig smärta: –T Panodil 1g –T Voltaren T 50mg –T Tradolan 50mg (alternativt Tramadol,Nobligan) –T Citodon 2st (ge då inte Panodil) –T Citodon 1 st (ge då bara 500mg Panodil) –T Morfin 10mg –Supp Ketogan –T Stesolid 5mg Hur smärtlindra?

5 Ortopedisk inläggning •Ange tillåten mobiliseringsgrad: högläge, sängläge, markering, fri mob •Ange om pat skall fasta, dvs om akut op •Vid fasta ordinera dropp •Smärtstillning ”svagt + starkt” •Trombosprofylax!? Fragmin el Klexane •Antibiotikaprofylax om op (ges preop)

6 Trombosprofylax •Ortopedpatienter får dubbeldos: Klexane 20/40mg, Fragmin 2500/5000 IE •Op nedre extremitetsskador - nästan alltid •Op övre extremitetsskador - bara undantagsfall •Uttalad immobilisering, tex hög ålder, övervikt •Ges ej omedelbart preop ( ej inom 12 h före op) •Behandlingstid 10-14 d

7 Vad är vanligast? Kontusion Sårskador Handledsfraktur Fingerluxation Fingerfraktur Clavikelfraktur Axelluxation Armbågsluxation Höftledsskada Knädistorsion Knätappning Svullet knä utan trauma Patellafraktur Fotledsdistorsion Fotledsfraktur Akillesseneruptur Ryggont Whiplash

8 Vad är vanligast? •Kontusion allra vanligast –Negativ röntgen (ofta tillräcklig behandling) –Var frikostig med röntgen. Ingen tackar Dig för att Du låter bli att röntga –Lugnande besked –Smärtstillande? –Sjukskrivning? –Kryckor? –Oftast ingen uppföljning

9 Sårskador •Oftast på handen •Behövs Tetanusvaccin? •Är skadan möjlig att beh på akm? •Är det mer än huden som är skadad? •Djupare skador åtgärdas på opsal (rengöring+diagnostik) •Extensorsenor=ortoped / Flexorsenor=handkirurg •Försök lägga ledningsanestesi tex fingerbas •Suturtjocklek 3-0 till 4-0 på extr. 5-0 till 6-0 i ansiktet •Låt suturer sitta högst 7d i ansiktet, 14 i övrigt

10 Handledsfraktur •Oftast dorsalbockade = Colles fraktur •Felställningen mäts som dorsalbockning av ledytan och axiell kompression

11 •Måttlig felställning behandlas med sluten reposition och dorsal gipsskena efter bedövning i frakturhematomet el IVRA •Reposition + dorsal gipsskena •Åb med rtg 7-10. Gipstid 4v •Uttalad felställning opereras med volar platta Handledsfraktur

12 Fingerlux /-fraktur •Fingerluxationen reponeras med traktion och tejpas mot grannfingret i 3-4 v. •Fingerfrakturer utan felställning i ledyta, rotation eller vinklar gipsas 3 v, MC 4v. Rotation!!! •Opfall: Frakturer i CMC-I, ledbandsskada i MCP-I,

13 Clavikelfraktur •Behandlas oftast konservativt, läker på ca 6 v •Collar´n´cuff max 3v, röra det som går •Åtta förband om finns tillgängligt •Operation om hudhot, stor diastas eller förkortning, tvärställt intermediärfragment •Om osäker på akuta läget gör rtg 7d

14 Axelluxation •Nästan alltid främre lux, sulcus sign. •Bakre lux vid epilepsi, bilat? •Distalstatus fortlöpande!! •Röntga före om inte solklar diagnos! •Reponeras så fort som möjligt 1.Bukläge om möjligt 2.Ryggläge: Hippokrates eller Kocher 3.Narkos •Använd iv Morfin och Stesolid •Invänta muskelavslappning!!!!!! •Efteråt vila några dagar, sedan mob med SG •Fraktur i tuberculum major oftast inga problem •Stor recidivrisk, sp unga pat 15-25år

15 Armbågsluxation •Oftast humerus framåt •Distalstatus!! •Viktigt att hitta skelettskada – överväg CT •Reponera gm att trycka olecranon framåt •Muskelavslappning viktigt •Gips 1-2v, rtg vid avgipsning

16 Höftfraktur •Förkortat och utåtroterat ben •Skilj på mediala collumfrakturer och pertrochantära femurfrakturer •Röntga alltid både höften och bäckenet •Diff diagnos ”ramusfraktur”= frimob •Höftfraktur alltid inläggningsfall •Alla höftfrakturer opereras!! •Bör helst opereras inom 24h, högst 48h

17 Knädistorsion •Stort spektrum från snäll MCL-skada till knäledsluxation med kärlskada •Röntga frikostigt •Bedöm svullnad/hydrops. Gör artrocentes •Hemartros = korsbandsskada = återbesök 1-2v •Gul ledvätska = distorsion el menisk = åter vid behov •Låst knä (äkta) = artroskopi inom 1v •Bedöm stabilitet om det går: Vackling i sidled i sträckt och semiflekterat läge för kollateralligamenten, draglåda och Lachman för korsbanden. Ofta får stabiliteten bedömas senare. •Knälinda (Dauer) + kryckor •Mobilisera/stödja fritt efter smärta

18 Knätappning •Liggande patient, lågt stöd under knäet •Sterilitet med sprittvätt och gröna dukar, gärna hålduk, sterila handskar •Stick anterolateralt suprapatellärt •Bedöva hud + ledkapsel •Byt till grövre nål sk knätappningsnål •För in nålen utan spruta, horisontellt – sätt på sprutan •Ändra nålläge och komprimera över patella •Linda knäet

19 Hydrops – bedömning av ledvätska •Utseende: Genomskinlig el grumlig •Odling – tar minst 2d •Direktmikroskopi visar bakterier eller kristaller •Cellräkning vita blodkroppar <0,2 * 10 9 = normalt 0,2 – 2 * 10 9 = lätt inflammation, tex artros 2 - 50 * 10 9 = kraftig inflammation, tex gikt >75-100 * 10 9 = bakteriell infektion •Sockerkvot: ledvätskeglukos/blodsocker < 0,5 talar för sockerkonsumtion i leden

20 Patellafraktur •Direktvåld eller traktionsvåld •Ledytehak < 2mm och sträckfunktion = ej op •Röra fritt efter smärta, belasta fullt på rakt ben •Ej gips, men linda och kryckor •Åb rtg 1v och 6v •Artrocentes?

21 Fotledsdistorsion •Vanligast på lateralsidan : FTA, ev FC •Röntga frikostigt •Glöm ej C-skada •PRICE (prehospitalt) •Behandlingen är icke-operativ, även vid komplett ligamentruptur •Tidig mobiliserig, sjukgumnastik, balansplatta

22 Fotledsfraktur •Fraktur i laterala, mediala och dorsala malleolen (bi- tri-) •Röntga eller palpera hela fibula! •Lateral malleolarfraktur med felställning 0-2mm och ingen syndesmosskada beh m gips •Alla övriga fotledsfrakturer opereras •Lägg dorsal gipsskena på akuten – svullnad!! •Luxerade fotleder skall reponeras – oftast skall hälen dras framåt + medialt, opereras inom 8h alt efter avsvullnad ca 5d. Om repositionen inte lyckas – akut op trots svullnad men temporär lösning

23 Akillesseneruptur •Typisk anamnes •Pat i bukläge: –Palpabel defekt –Svag plantarflexion –Pos Thomsons test •Yngre op, äldre ej op •Ej op = gips 4 + 4 v. Först spets, sedan 90gr, kan då belasta

24 Whiplash •Nackdistorsion •Vanlig sökorsak, brett spektrum, försäkring,oro •När kom symtomen? •Ömhet svårbedömt •Rörlighet: Sidorotation, sidoböjning, flex/ext •Frågan är om det behöver röntgas, krävs erfarenhet •Slät röntgen = ickeåtgärd •CT avgör skadan

25 Ryggsmärta •Lumbago kan göra hur ont som helst!! •Avgör om det är lumbago eller lumbagoischias •Neurologi? •Cauda equina

26 Öppna frakturer •Distalstatus •Skölj •Grovreponera •Distalstatus •Sterilt förband •Gips •Röntgen •Bakjour

27 Kompartmentsyndrom •Pain •Palpationsömhet •Passiv rörelsesmärta •Parestesi •Pulslöshet


Ladda ner ppt "Ortopedakuten Vanliga diagnoser Albert Christersson 2011-05-10."

Liknande presentationer


Google-annonser