Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Idrottsskador  Uppkomst, förebyggning, behandling Niklas Fritzin, Sandbäckskolan, Sjöbo – www.lektion.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Idrottsskador  Uppkomst, förebyggning, behandling Niklas Fritzin, Sandbäckskolan, Sjöbo – www.lektion.se."— Presentationens avskrift:

1 Idrottsskador  Uppkomst, förebyggning, behandling Niklas Fritzin, Sandbäckskolan, Sjöbo – www.lektion.se

2 Inledning  Del 1- föreläsning om olika idrottsrelaterade skador.  Del 2- genomgång av olika behandlingar.

3 Fotledsskador  Ledbandsskada på fotens utsida är den vanligaste idrottsskadan (talo fibulara- ledbandet).  Står för 25 % av alla idrottsskador.  Vid akut skada uppstår svullnad över området. Kan inte stödja på foten utan smärta.  Allt från stukning – ruptur.  Ledbandet blir uttänjt (inte lika starkt).

4 Fotledsskador fortsättning…  Uppstår när man ”trampar snett”.  Behandling: 1. Tryckförband på området (linda foten) direkt! Inom 20 minuter. Avbryt aktivitet! Strävar mot att undvika svullnad som leder till sämre läkning. 2. Stödförband (avlasta ledbandet). 3. Påbörja rörelseträning efter 1- 2 dygn. Det är viktigt att tidigt starta med koordinationsträning för att upprätthålla rörligheten i fotleden. Detta görs genom balansträning på balansplatta dagligen under 3 månader. En sådan träning minskar också risken för nya stukningar. 4. Tejpning i samband med aktivitet.  Prognos: 80- 90 % av fallen läker helt. Färdigläkt inom 3- 12 månader.

5 Plantar Fasciit  Överbelastningsskada i senan som fäster vid hälen i hålfoten.  Bristningar med efterföljande svullnad.  Personer med högt eller lågt fotvalv kan drabbas.  Symptom: morgonstelhet, smärta i hälen vid frånskjut, smärta vid tryck på hälen.  Kan leda till en hälsporre.  Behandling: undvika långdistanslöpning, undvika hårt underlag, undvika start/ stop- och hoppträning.  Prognos: Lång läkningstid. Läker bra utan operativ behandling.

6 Knäskador  Knäet stabiliseras av sidoledband, korsband och menisker.  Skador på knäet kan bero på ledbandskada, skada på menisk och förslitning av ledbrosk.  Skador på främre korsbandet är vanligt inom t.ex. fotboll och handboll. Kan opereras - tas hänsyn till aktivitetsnivå och ålder.  Oftast elitidrottare/ unga som opereras. Rekonstruerar ett nytt korsband. Måste avstå från idrott i 6 månader efter operation. Lång rehabilitering efter operation.  Gamla och personer med låg aktivitetsnivå- opereras oftast inte.  Prognos: får oftast besvär med knäna.

7 Knäskador fortsättning…  Skador på sidoligamenten är vanligast inom kontaktidrotter. Leder till ostabilitet i knäleden (sidled).  Behandling: rehabiliteringsprogram för att bygga upp muskulatur runt knäleden. Kan använda skydd med skenor.  Prognos: god, krävs ofta inte operativ behandling.

8 Schlatters syndrom  Vanligt bland fotbollsspelande tonåringar.  Tillväxtzonen knäskålssenans infästning i skenbenet utsätts för stor belastning i samband med mycket aktivitet.  Uppstår små blödningar.  Sympton: ömhet och smärta under knäet. Bildas en bula under knäet.  Ömmar vid fysisk aktivitet i tonårsålder.  Behandling: kortvarig vila. Området slutar ömma när personen vuxit färdigt.  Prognos: får sällan besvär efter att man vuxit färdigt i skelettet.

9 Hälseneruptur  Vanligast inom badminton.  Hälsenan brister vid överbelastning.  Utan operation är risken 20% att senan brister igen.  Vid operation - 6- 8 månader innan helt återställd.  Behandling: syr ihop senändarna vid operation.  Prognos: god så länge den skadade inte upptar hård träning innan rehabiliteringen är genomförd.

10 Träningsvärk- idrottsskada?  Varför ömmar musklerna efter ett träningspass?  Värken beror på att muskelcellerna förbrukats och att cellväggarna brustit i takt med att de ”använts”.  Individuellt hur mycket värk man upplever.  Kan träningsvärk motverkas? Kan hjälpa att jogga ner efter ett träningspass för att ”skölja” bort slaggprodukter ur de aktiva musklerna. Men viss muskelskada är oundvikligt i samband med hög fysisk aktivitet.  Fungerar följande metoder: - Massage? - Stretching? - Kyla? - Kosttillskott? - Nedvarvning?

11 Muskelbristning  Vanligt förekommande i idrotter som fotboll och friidrott där muskeln ska arbeta på maxkapacitet under en kort tid (kan överansträngas). En ouppvärmd muskel löper högre risk att drabbas.  Beror på att muskelfibrerna brister. Bildas en blödning i muskeln.  Symptom: smärta i muskeln i samband med överansträngning. Svullnad över området. Ibland upphör funktionen i muskeln.  Behandling: tryckförband på det skadade området direkt för att motverka blödningen. Lindning+ hårt föremål mot skadan. Eventuellt kyla för smärtlindring. Rörelseträning och stegrad belastning efterhand.  Läkningstid: 8- 12 veckor. Viktigt att stegra belastningen för undvika ny bristning.

12 Benhinneinflammation (Medialt Tibiasyndrom)  Smärta på insidan av skenbenet i samband med löp- och hoppträning. Extra vanligt hos distanslöpare.  Kan bero på: träningsmetoder, träningsmängd, muskulära faktorer, underlag, skor och löpteknik.  Behandling: Inflammationshämmande medel rekommenderas. Minska träningsdosen vid smärta, undvika löpning på hårt underlag.  Prognosen är god förutsatt att personen lyssnar på kroppen.

13 Avslutning  Är det någon som drabbats av någon idrottsrelaterad skada? - Hur behandlade ni skadan? - Hur lång tid tog det att bli skadefri?


Ladda ner ppt "Idrottsskador  Uppkomst, förebyggning, behandling Niklas Fritzin, Sandbäckskolan, Sjöbo – www.lektion.se."

Liknande presentationer


Google-annonser