Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tekniska programmet - arbeta för gemensamma krav

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tekniska programmet - arbeta för gemensamma krav"— Presentationens avskrift:

1 Tekniska programmet - arbeta för gemensamma krav
Jönköping maj Göran Isacson

2 Tekniska programmet-arbeta för gemensamt krav
Byggnad 27 Norrlands universitetssjukhus ny vård- och behandlingsbyggnad

3 NUS m2 By m2 615 Mkr exkl utrustning Barn- och ungdomskliniken Kvinnokliniken Cancercentrum Radiofysiska laboratoriet Nuklearmedicin med PET/CT Avancerad hemsjukvård

4 Tider 2003-2006 Programarbete 2006-2007 Förberedande byggarbete
Projektering Byggstart maj Inflyttning april-juni

5 Projektrapport med erfarenheter by 27
Identifierade förbättringsområden: Byggprojektet tid mellan slutbesiktning och inflyttning Inflyttning flyttsamordnare Utrustningsprocessen person med ansvar för utrustningsfrågor Samordn. bygg/utrustning byggtidplan och inflyttningstidplan Information moderna tekniska hjälpmedel, 3D-visualisering Standardisering typritningar, tekniska system etc Projektplanering bra planering och projektering Strategisk planering vårdutveckling, teknikutveckling Organisation tydlig, beslutsordning, planering, husråd Riskanalys löpande Förvaltning och drift förvaltare och driftmedverkan, materialförsörjning, förråd

6 Några erfarenheter avseende standardisering och ny teknik:
En utveckling av standardlösningar är värdefull ur många aspekter. Nya och ombyggda lokaler får en jämnare och enhetlig standard med beprövade lösningar och kvalitet Tidsåtgång och kostnad för utredning och projektering kan väsentligt reduceras Behov av planeringsmöten och projektering samt medverkan av vårdpersonal begränsas

7 Typrumslösningar för de vanligaste rumstyperna med standardiserad utformning av tekniska lösningar, t ex för elinstallationer, data, belysning, klimatstyrning är mycket värdefull Strategier för tekniklösningar och strategiska val för sjukhuset bör finnas och samordnas med typrumslösningar En utvecklad standardisering skulle effektivisera och kvalitetssäkra kommande projekt

8

9 Arbeta med PTS: 27 BÄRVERK I HUSSTOMME ”landstingets fastigheter”
Stombjälklag skall dimensioneras enligt Kategori C enl. EKS 41.F Kompletteringar till yttertak och ytterbjälklag Bra med stuprörsanslutning av varmförzinkad stålrör, kan egentligen vara generellt. 43.CC Öppningskompletteringar i innervägg Låsning/upplåsning av dörr till RWC en eller 2 handrörelser? Handisams anvisning säger en rörelse utan krav på nypgrepp Bra med bakkantsförstärkning på massiva dörrar med hötryckslaminat pga påkörning vid uppställd dörr. Trådglas som ”trådklarglas” Brandskyddsglas skall vara typgodkänt. Skriv ej fabrikat Kontrastmarkering, står det i tillgänglighetsdokument? Ev stolpe i breda elnischer skall vara demonterbar Demonterbar skiva ovan elnisch till undertak är bra om inte dörrblad kan gå upp till undertak.

10 43.E Innertak ”släpp” närmast kylbaffel och värmestrips gäller även vid demonterbara undertak. NSM TAKLIST, SOCKELLIST, HÖRNLIST MM Höjd på hörnskydd behöver ej vara rumshög. Ta bort fabrikat 44.BB Ytskikt på golv Byggstädas enl fabr.anvisningar ? AF-delen (AFJ.752) ? 44.BC Ytskikt på trappor Översta och nedersta trappsteget i varje trappdel utföres med en kontrastmarkering. Kan hänvisning ske till tillgänglighetsdokument??

11 citat av städpersonal efter 2 år
”Fortfarande lika lättstädat, bara att hålla undan” citat av städpersonal efter 2 år


Ladda ner ppt "Tekniska programmet - arbeta för gemensamma krav"

Liknande presentationer


Google-annonser