Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nyanländas etablering 2 år med Etableringsreformen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nyanländas etablering 2 år med Etableringsreformen."— Presentationens avskrift:

1 Nyanländas etablering 2 år med Etableringsreformen

2 Angeles Bermudez-Svankvist Generaldirektör ”Arbete främjar fred förhindrar fattigdom är en förutsättning för demokrati” Angeles

3 Tillträdande ungdomar och åldersavgångar till/från arbetskraften perioden

4 Ett unikt scenario uppstår då dessa faktorer sammanfaller •Finansiell oro •Generationsväxling •Arbetskraftsbrist •Arbetslöshet •Attityder och diskriminering

5 Marie Linell-Persson Avdelningschef Integration & Etablering

6  öka förutsättningarna för en snabb etablering i arbets- och samhällslivet.  tidiga insatser med tydligt jobbfokus  starkare incitament  ökad likvärdighet Målsättning och syfte .. .. .. ..

7 Den nyanländes förutsättningar för etablering Arbete Språk Hälsa BoendeBarnomsorg Försörjning Utbildning

8 Utgångsläge Sysselsättningsgradens utveckling bland personer som invandrat 1997 fördelat på länder där asyl- och familjeband dominerat som skäl till bosättning i Sverige Källa: Statskontoret

9 Nyinskrivna i etableringsuppdraget – åren 2011 och 2012 – antal individer

10 Arbete eller utbildning Kartläggning Bosättning Kartläggning Bosättning Synliggöra kompetens/Matcha Utveckla och stärka kompetens Översätta och värdera kompetens Översätta och värdera kompetens Ev. rehabiliterande insatser Svenska för invandrare SFI Samhälls- orientering Studier i svenska Svenska för invandrare SFI Samhälls- orientering Studier i svenska Etableringsprocessen

11 Lots Yrkessvenska SFI D FUB, högskole- och yrkesbehörighet Anställning Mars 2011Juli 2011Jan 2012Juli 2012Jan 2013Mars 2013 Arbetssökande med akademisk examen Slut Meritportfölj Praktik Start

12 Start Lots SFI A/B Arbetspraktik SFI C Anställning med nystartsjobb Anställning med nystartsjobb Arbetssökande med kortare utbildningsbakgrund än 9 år Slut Meritportfölj Maj 2011Juli 2011Jan 2012Juli 2012 December 2012 Maj 2013 Yrkessvenska AUB Praktik Insteg sjobb Sam. Orientering

13 Andel arbetssökande som har eller har haft samhällsorientering, Sfi och arbetsförberedande insatser fördelat på tid med etableringsplan

14 Andel arbetssökande som har eller har haft arbetsmarknadsutbildning, arbetspraktik, prova-på-plats fördelat på hur länge de har haft en etableringsplan

15 Andel individer som har eller har haft arbete fördelat på insats och tid med etableringsplan

16 Bosättning antal individer som anmält behov av bosättning samt som anvisat plats för bosättning

17 Aktiviteter hos Lots

18 Utmaningar  Insatser •anpassade och tillgängliga insatser  Bosättning •Ledtider  Samverkan •Arbetsgivare •Kommunerna (Sfi, vuxenutbildning, barnomsorg) •Landstingen

19 Etableringsuppdraget Etableringstiden ger förutsättningar att utveckla och förstärka kompetens samt kompensera det individen behöver i form av nätverk och svenska – behov och förutsättningar olika  Den arbetssökande träffar arbetsförmedlaren tidigt  arbete i fokus från dag 1  Den arbetssökande får snabbt ta del av arbetsförberedande insatser  Heltid  Språkinsatser parallellt  Arbetsmarknadsperspektiv i bosättningen

20 Nyanlända och personer födda utanför EU som får arbete Nyanlända Födda utanför EU

21 Nyanlända och personer födda utanför EU som får arbete

22 Verifiering av kunskap Yrkeskompetens Bedömning/Arbets- förlagd kartläggning Yrkeskompetens Bedömning/Arbets- förlagd kartläggning Praktik Osubventionerat arbete Nystartsjobb Instegsjobb Regeringskansliet Försvarsmakten Migrationsverket Nordjobb Skogsstyrelsen Fritidsresor Swedbank LKAB ABB VOLVO WSP-group Keolis Swedavia Arriva, Nobina Atkins Rejlers STRI Rejlers ICA Max Hamburgare Sparbankerna Svensk Travsport Mekonomen Apoteket AB Clarion Hotel Nordic Choice Arbetsförmedlingen H&M, IKEA Coca-Cola Relacom (El-tele) Empower Folktandvården Teknikföretagen Svensk Bilprovning Carspekt Regeringskansliet Försvarsmakten Migrationsverket Nordjobb Skogsstyrelsen Fritidsresor Swedbank LKAB ABB VOLVO WSP-group Keolis Swedavia Arriva, Nobina Atkins Rejlers STRI Rejlers ICA Max Hamburgare Sparbankerna Svensk Travsport Mekonomen Apoteket AB Clarion Hotel Nordic Choice Arbetsförmedlingen H&M, IKEA Coca-Cola Relacom (El-tele) Empower Folktandvården Teknikföretagen Svensk Bilprovning Carspekt Lönebidrag Kompletterande utbildning Yrkessvenska SamarbetspartnersAnpassade aktiviteter Resultat

23 Totalt antal överenskommelser per år ArbetsgivareAntal arbetstillfällen Handelskammaren 3 Keolis 20 Martin & Servera 130 Max Hamburgare 40 Migrationsverket 300 Nordic Choice 50 Regeringskansliet 50 Skogsstyrelsen 900 Swedbank 40 Svensk Bilprovning 100 Svensk Travsport 150 UHR ArbetsgivareAntal Volvo 8 Arbetsgivare och antal EXEMPEL ArbetsgivareAntal Apoteket 30J/P Arbetsförmedlingen 20J/P Clarion 300J/ Keolis 20J LKAB 113 J Max Hamburgare 40J Migrationsverket 20J Nordic Choice 30J Regeringskansliet 2J Swedbank 20J Svensk Bilprovning 20J Svensk Travsport 127 J 2011 Arbetsgivarna som riktar sig mot nyanlända representerar stora företag inom en rad olika branscher

24 Under 2012 har 623 arbetstillfällen för nyanlända (även inom etableringsreformen) tillsats och hittills är 1883 platser klara inför 2013 Antalet arbetstillfällen till förfogande kommer att öka med minst 302% (623 till 1883st) från 2012 till 2013 Antal

25 Befolkning år, svenskfödda perioden

26 Befolkning år, utlandsfödda perioden


Ladda ner ppt "Nyanländas etablering 2 år med Etableringsreformen."

Liknande presentationer


Google-annonser