Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Demonstrationsprojekt LiU-hyrbilen Fördjupad förståelse av användarbeteenden vid partiell elektrifiering av miljöanpassad bilpark PLUG-IN HYBRID.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Demonstrationsprojekt LiU-hyrbilen Fördjupad förståelse av användarbeteenden vid partiell elektrifiering av miljöanpassad bilpark PLUG-IN HYBRID."— Presentationens avskrift:

1 Demonstrationsprojekt LiU-hyrbilen Fördjupad förståelse av användarbeteenden vid partiell elektrifiering av miljöanpassad bilpark PLUG-IN HYBRID

2 Övergripande mål Projektet har som övergripande mål att skapa förståelse för flertalet frågeställningar kopplade till införandet av elfordon i medelstora städer samt planering av framtidens hållbara städer, så kallade "Smart Post Carbon Cities".

3 Formell kick-off 2013-09-10 Projektets hemsida: www.liu.se/forskning/pluginhybridwww.liu.se/forskning/pluginhybrid

4 Projektdeltagare Linköpings universitet VTI Tekniska verken Linköpings kommun Norrköpings kommun Chargestorm Akademiska Hus Volvo Linköpingsexpo AB 4

5 Styrkor med projeket Befintliga infrastrukturer inom Linköpings universitet samt Linköpings och Norrköpings kommuner - strategisk plattform för beteendestudier. Forskningskonstellation med VTI och LiU i spetsen (beteendevetare, transportforskning, dedikerade forskningsmiljöer inkluderande fordonslaboratorium och simulatorer för komplementära studier). Existerande interna biluthyrningen vid LiU tillsammans med övriga parters bilparker, med tidigare erfarenhet av biogas och etanol, samt den nya stadsdelen Vallastaden (LinköpingsBo2016) och den omdanande stadsdelen Saltängen (Norrköping) är integrerade i plattformen.

6 Arbetspaket 1.Beteendestudier för elbilsförare AP Ledare: Magnus Hjälmdahl, VTI 2.Laddningsscenarior och smart energianvändning för "Smart Post Carbon Cities” AP Ledare: Mattias Krysander, LiU 3.Analys av beslutsprocess vid planering för "Smart Post Carbon Cities” AP Ledare: Åsa Aretun, VTI 4.Analys av beteendestudier och teknik samt kunskapsspridning om projektet och projektresultat AP Ledare: Michael Lögdlund, LiU

7 1. Beteendestudier för elbilsförare - Syfte • Att studera hur ett elfordon körs • Att studera hur beteende påverkar energiförbrukning och därmed räckvidd • Att studera hur beteende ändras över tid – lär man sig att utnyttja batteriet bättre med ökad erfarenhet. • Analys av beteende vad gäller nya elbilsförare och jämförelse med existerande data för den mångåriga bilparken med bränslealternativ såsom biogas, etanol och bensin/diesel. • Uppföljning av förändringsmönster från nybörjare till van elbilsförare • Studier av beteende vid privatresor och pendling 7

8 Exempel på frågeställningar • Hur mycket bränsle/energi drar en PHEV egentligen? • Beror bränsleförbrukning i större eller mindre del på föraren än för vanliga bilar? (dvs, är en PHEV mer (bränsle)förlåtande för t.ex. aggressiva beteenden?) • Orkar man ladda? • Hur ändras beteende över tid? • Ändrar/anpassar man sin körstrategi medvetet för att hålla sig inom el-delen? • Förstår man hur man ska använda bilen? Dvs pure, hybrid, power – när ska man använda vad? • Hur upplevde de att deras körning påverkades av att det var en PHEV?

9 Metod • Tre delmoment 1.Användarstudie av LiU’s hyrbilar 2.Användarstudie av projektpartners el och hybridfordon 3.Användarstudie av privat körning • Metod – Loggning av fordonsdata – Enkät till användare – Intervjuer och fokusgrupper • Tidplan – Delmoment 1 startade 3/2 -2014 och pågår under ett år – Delmoment 2 och 3 är under uppstart

10 Användarstudie av LiU’s hyrbilar • Två Volvo V60 Plug-In hybrider samt en VW Passat som referensfordon. • Loggning av körparametrar, handhavande, inställningar • Enkäter om individen (första hyrtillfället) samt den genomförda resan (varje hyrtillfälle) • Februari 2014 t.o.m. januari 2015. • Studerar bl.a. – Individuella variationer på förbrukning och el/diesel ratio – Inlärningseffekter – Skillnad i körbeteende mellan ”vanlig” bil och Plug-In hybrid – Upplevda barriärer och potential för utökat nyttjande av eldrift

11 Användarstudie av projektpartners el och hybridfordon • Inom projektet finns tillgång till: – 2 Opel Ampera (PHEV) – 2 Mitsubishi Miev (El) – 4 Reanult Kangoo (El) • Loggning och enkäter ger information om hur individuella skillnader i körstil påverkar räckvidd och vilka de bakomliggande orsakerna är • Fokusgrupper med erfarna användare kommer att visa på styrkor, svagheter och barriärer med elfordon • Loggning har visat sig vara mer problematiskt än förväntat

12 Användarstudie av privat körning • En Volvo V60 Plug-In hybrid som lånas ut till privatpersoner (med koppling till projektpartners) • Lånas ut under två veckor till personer som vanligtvis bilpendlar till jobbet. • Loggning av körbeteende, enkät, intervju/fokusgrupp • Syftar till att studera beteendeförändringar över tid. Studera barriärer för eldrift i vardagligt bruk. Studera el/diesel ratio samt uppskatta potential om barriärer elimineras. • Balanserar hyrbilens bredd mot privatutlåningens djup. Balansera tjänsteresor mot privatresor

13 Tidplan – AP1 • LiU hyrbilar, fältförsök fram till 2015-01-31 – Många resor, många individer, många enkäter – omfattande analys • Projektpartners fordon, så fort vi löst loggningsproblematiken – Så länge som möjligt, dvs våren 2015 – Många resor, få individer – inte fullt så omfattande analys • Privat körning, avvaktar besked från Skatteverket – 10-12 individer á 2 veckor. Fältförsök klart hösten 2014 • Projektslut/avrapportering 2015-05-15

14 Arbetspaket 1.Beteendestudier för elbilsförare AP Ledare: Magnus Hjälmdahl, VTI 2.Laddningsscenarior och smart energianvändning för "Smart Post Carbon Cities” AP Ledare: Mattias Krysander, LiU 3.Analys av beslutsprocess vid planering för "Smart Post Carbon Cities” AP Ledare: Åsa Aretun, VTI 4.Analys av beteendestudier och teknik samt kunskapsspridning om projektet och projektresultat AP Ledare: Michael Lögdlund, LiU

15 2. Laddningsscenarior och smart energianvändning Omfattning • Smart laddning och BMS (Building Management System) för det intelligenta bostadsområdet. • Smart Laddning i kombination med småskalig miljövänlig energiproduktion, lagring, vind, sol och dess påverkan på bland annat batterilivslängd. • Samverkan mellan närproducerad energi och intelligent laddning. • Affärsmodeller mellan elbilsägare/energibolag för energiutbyte. Hur skall fördelar/vinster fördelas? Främjar modellen ett sunt användarbeteende? 15

16 2. Laddningsscenarior och smart energianvändning Metod Utveckla simuleringsmiljö av hushåll inkluderande • Termodynamisk husmodell. • Stokastisk modell över användning av elektriska förbrukare. • Regulator. En del elektriska laster kan flyttas i tiden, exempelvis varmvattenuppvärmning, diskmaskin, och tvättmaskin. • Möjlighet att lägga till lokal elproduktion i modellen. • Möjlighet att lägga till externt energilager, exempelvis batterier i en elbil inklusive modell för batteriets åldrande. 16

17 2. Laddningsscenarior och smart energianvändning Analys Genom simuleringar kommer interaktionen mellan exempelvis mikroelproduktion, smart laddning och olika uppvärmningssystem att studeras, och ge svar på exempelvis • Hur mycket finns det att vinna på att använda prediktiv reglering genom användande av väderprognos? • Hur hög ersättning behöver en elbilsägare få för att elhandlare kan använda batteriet som buffert? Skiljer sig resultatet om hushållet använder batteriet som buffert internt inom hushållet? 17

18 4b. Kunskapsspridning Nyheter 130911: "Hållbara städer i fokus för forskning om elbilar" - artikel på ENERGInyheter.seHållbara städer i fokus för forskning om elbilar 130911: Inslag i 24Corren.24Corren 130911: "Sladden ur för Plug-in hybrid" - artikel i LiU-nytt.Sladden ur för Plug-in hybrid 130911: "Forskningsstudie om Plug-in hybrider tillsammans med LiU" - artikel Tekniska Verkens hemsida.Forskningsstudie om Plug-in hybrider tillsammans med LiU 130911: "VTI och LIU hjälper hybridbilen" - artikel i Affarsliv.comVTI och LIU hjälper hybridbilen 130911: "Forskarna vill bana väg för elbilar" - inslag i SR P4 ÖstergötlandForskarna vill bana väg för elbilar 130910: "LiU-projekt ska få fler att köra elbilar" - inslag i TV4 ÖstLiU-projekt ska få fler att köra elbilar 130910: "VTI och LIU hjälper hybridbilen" - artikel i Östgöta CorrespondentenVTI och LIU hjälper hybridbilen 130910: "Forskning kring elbilar ska öka tillgängligheten" - se inslag i SVT ÖstnyttForskning kring elbilar ska öka tillgängligheten Invigning 10 september L-huset, Campus Valla, Linköping. www.liu.se/forskning/pluginhybrid


Ladda ner ppt "Demonstrationsprojekt LiU-hyrbilen Fördjupad förståelse av användarbeteenden vid partiell elektrifiering av miljöanpassad bilpark PLUG-IN HYBRID."

Liknande presentationer


Google-annonser