Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Demonstrationsprojekt LiU-hyrbilen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Demonstrationsprojekt LiU-hyrbilen"— Presentationens avskrift:

1 Demonstrationsprojekt LiU-hyrbilen
Fördjupad förståelse av användarbeteenden vid partiell elektrifiering av miljöanpassad bilpark PLUG-IN HYBRID

2 Övergripande mål Projektet har som övergripande mål att skapa förståelse för flertalet frågeställningar kopplade till införandet av elfordon i medelstora städer samt planering av framtidens hållbara städer, så kallade "Smart Post Carbon Cities".

3 Projektets hemsida: www.liu.se/forskning/pluginhybrid
Formell kick-off Projektets hemsida:

4 Projektdeltagare Linköpings universitet VTI Tekniska verken Linköpings kommun Norrköpings kommun Chargestorm Akademiska Hus Volvo Linköpingsexpo AB Linköpings universitet

5 Styrkor med projeket Befintliga infrastrukturer inom Linköpings universitet samt Linköpings och Norrköpings kommuner - strategisk plattform för beteendestudier. Forskningskonstellation med VTI och LiU i spetsen (beteendevetare, transportforskning, dedikerade forskningsmiljöer inkluderande fordonslaboratorium och simulatorer för komplementära studier). Existerande interna biluthyrningen vid LiU tillsammans med övriga parters bilparker, med tidigare erfarenhet av biogas och etanol, samt den nya stadsdelen Vallastaden (LinköpingsBo2016) och den omdanande stadsdelen Saltängen (Norrköping) är integrerade i plattformen.

6 Arbetspaket Beteendestudier för elbilsförare AP Ledare: Magnus Hjälmdahl, VTI Laddningsscenarior och smart energianvändning för "Smart Post Carbon Cities” AP Ledare: Mattias Krysander , LiU Analys av beslutsprocess vid planering för "Smart Post Carbon Cities” AP Ledare: Åsa Aretun, VTI Analys av beteendestudier och teknik samt kunskapsspridning om projektet och projektresultat AP Ledare: Michael Lögdlund, LiU

7 1. Beteendestudier för elbilsförare - Syfte
Att studera hur ett elfordon körs Att studera hur beteende påverkar energiförbrukning och därmed räckvidd Att studera hur beteende ändras över tid – lär man sig att utnyttja batteriet bättre med ökad erfarenhet. Analys av beteende vad gäller nya elbilsförare och jämförelse med existerande data för den mångåriga bilparken med bränslealternativ såsom biogas, etanol och bensin/diesel. Uppföljning av förändringsmönster från nybörjare till van elbilsförare Studier av beteende vid privatresor och pendling

8 Exempel på frågeställningar
Hur mycket bränsle/energi drar en PHEV egentligen? Beror bränsleförbrukning i större eller mindre del på föraren än för vanliga bilar? (dvs, är en PHEV mer (bränsle)förlåtande för t.ex. aggressiva beteenden?) Orkar man ladda? Hur ändras beteende över tid? Ändrar/anpassar man sin körstrategi medvetet för att hålla sig inom el-delen? Förstår man hur man ska använda bilen? Dvs pure, hybrid, power – när ska man använda vad? Hur upplevde de att deras körning påverkades av att det var en PHEV?

9 Metod Tre delmoment Metod Tidplan Användarstudie av LiU’s hyrbilar
Användarstudie av projektpartners el och hybridfordon Användarstudie av privat körning Metod Loggning av fordonsdata Enkät till användare Intervjuer och fokusgrupper Tidplan Delmoment 1 startade 3/ och pågår under ett år Delmoment 2 och 3 är under uppstart

10 Användarstudie av LiU’s hyrbilar
Två Volvo V60 Plug-In hybrider samt en VW Passat som referensfordon. Loggning av körparametrar, handhavande, inställningar Enkäter om individen (första hyrtillfället) samt den genomförda resan (varje hyrtillfälle) Februari 2014 t.o.m. januari 2015. Studerar bl.a. Individuella variationer på förbrukning och el/diesel ratio Inlärningseffekter Skillnad i körbeteende mellan ”vanlig” bil och Plug-In hybrid Upplevda barriärer och potential för utökat nyttjande av eldrift

11 Användarstudie av projektpartners el och hybridfordon
Inom projektet finns tillgång till: 2 Opel Ampera (PHEV) 2 Mitsubishi Miev (El) 4 Reanult Kangoo (El) Loggning och enkäter ger information om hur individuella skillnader i körstil påverkar räckvidd och vilka de bakomliggande orsakerna är Fokusgrupper med erfarna användare kommer att visa på styrkor, svagheter och barriärer med elfordon Loggning har visat sig vara mer problematiskt än förväntat

12 Användarstudie av privat körning
En Volvo V60 Plug-In hybrid som lånas ut till privatpersoner (med koppling till projektpartners) Lånas ut under två veckor till personer som vanligtvis bilpendlar till jobbet. Loggning av körbeteende, enkät, intervju/fokusgrupp Syftar till att studera beteendeförändringar över tid. Studera barriärer för eldrift i vardagligt bruk. Studera el/diesel ratio samt uppskatta potential om barriärer elimineras. Balanserar hyrbilens bredd mot privatutlåningens djup. Balansera tjänsteresor mot privatresor

13 Tidplan – AP1 LiU hyrbilar, fältförsök fram till 2015-01-31
Många resor, många individer, många enkäter – omfattande analys Projektpartners fordon, så fort vi löst loggningsproblematiken Så länge som möjligt, dvs våren 2015 Många resor, få individer – inte fullt så omfattande analys Privat körning, avvaktar besked från Skatteverket 10-12 individer á 2 veckor. Fältförsök klart hösten 2014 Projektslut/avrapportering

14 Arbetspaket Beteendestudier för elbilsförare AP Ledare: Magnus Hjälmdahl, VTI Laddningsscenarior och smart energianvändning för "Smart Post Carbon Cities” AP Ledare: Mattias Krysander , LiU Analys av beslutsprocess vid planering för "Smart Post Carbon Cities” AP Ledare: Åsa Aretun, VTI Analys av beteendestudier och teknik samt kunskapsspridning om projektet och projektresultat AP Ledare: Michael Lögdlund, LiU

15 2. Laddningsscenarior och smart energianvändning
Omfattning Smart laddning och BMS (Building Management System) för det intelligenta bostadsområdet. Smart Laddning i kombination med småskalig miljövänlig energiproduktion, lagring, vind, sol och dess påverkan på bland annat batterilivslängd. Samverkan mellan närproducerad energi och intelligent laddning. Affärsmodeller mellan elbilsägare/energibolag för energiutbyte. Hur skall fördelar/vinster fördelas? Främjar modellen ett sunt användarbeteende?

16 2. Laddningsscenarior och smart energianvändning
Metod Utveckla simuleringsmiljö av hushåll inkluderande Termodynamisk husmodell. Stokastisk modell över användning av elektriska förbrukare. Regulator. En del elektriska laster kan flyttas i tiden, exempelvis varmvattenuppvärmning, diskmaskin, och tvättmaskin. Möjlighet att lägga till lokal elproduktion i modellen. Möjlighet att lägga till externt energilager, exempelvis batterier i en elbil inklusive modell för batteriets åldrande.

17 2. Laddningsscenarior och smart energianvändning
Analys Genom simuleringar kommer interaktionen mellan exempelvis mikroelproduktion, smart laddning och olika uppvärmningssystem att studeras, och ge svar på exempelvis Hur mycket finns det att vinna på att använda prediktiv reglering genom användande av väderprognos? Hur hög ersättning behöver en elbilsägare få för att elhandlare kan använda batteriet som buffert? Skiljer sig resultatet om hushållet använder batteriet som buffert internt inom hushållet?

18 4b. Kunskapsspridning Nyheter www.liu.se/forskning/pluginhybrid
130911: "Hållbara städer i fokus för forskning om elbilar" - artikel på ENERGInyheter.se 130911: Inslag i 24Corren. 130911: "Sladden ur för Plug-in hybrid" - artikel i LiU-nytt. 130911: "Forskningsstudie om Plug-in hybrider tillsammans med LiU" - artikel Tekniska Verkens hemsida. 130911: "VTI och LIU hjälper hybridbilen" - artikel i Affarsliv.com 130911: "Forskarna vill bana väg för elbilar" - inslag i SR P4 Östergötland 130910: "LiU-projekt ska få fler att köra elbilar" - inslag i TV4 Öst 130910: "VTI och LIU hjälper hybridbilen" - artikel i Östgöta Correspondenten 130910: "Forskning kring elbilar ska öka tillgängligheten" - se inslag i SVT Östnytt Invigning 10 september L-huset, Campus Valla, Linköping.


Ladda ner ppt "Demonstrationsprojekt LiU-hyrbilen"

Liknande presentationer


Google-annonser