Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Halmstads kommun Kulturundersökningen 2012 Resultatrapport Datum 2012-10-30.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Halmstads kommun Kulturundersökningen 2012 Resultatrapport Datum 2012-10-30."— Presentationens avskrift:

1 Halmstads kommun Kulturundersökningen 2012 Resultatrapport Datum 2012-10-30

2 2 Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 2012-10-30 Innehåll s. 3Om undersökningen s. 4Fördelning av de svarande s. 12Konststaden Halmstad s.16Kulturutbud – Deltagande s. 24Kulturutbud – Betyg s.29Kulturutbud – Deltagande och Betyg per Aktivitet s. 53Institutioner – Kännedom och besök s.61Evenemang – Besök s. 65Bibliotek och Bokläsning s. 72Information s. 80Informationskanaler s. 85Delaktighet s.90Investering s. 93Sammanfattning s. 3Om undersökningen s. 4Fördelning av de svarande s. 12Konststaden Halmstad s.16Kulturutbud – Deltagande s. 24Kulturutbud – Betyg s.29Kulturutbud – Deltagande och Betyg per Aktivitet s. 53Institutioner – Kännedom och besök s.61Evenemang – Besök s. 65Bibliotek och Bokläsning s. 72Information s. 80Informationskanaler s. 85Delaktighet s.90Investering s. 93Sammanfattning

3 3 Om undersökningen Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 2012-10-30 Intervjuperiod: 10 september - 10 oktober 2012 Urval: Halmstads kommun Antal respondenter:1000 Metod: Telefonintervjuer Mer information:martin.eriksson@quicksearch.se Intervjuperiod: 10 september - 10 oktober 2012 Urval: Halmstads kommun Antal respondenter:1000 Metod: Telefonintervjuer Mer information:martin.eriksson@quicksearch.se

4 Fördelning av de svarande Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 2012-10-30

5 5 Fördelning på ålder, kön och kommundel Fördelningen mellan män och kvinnor är 50/50. Färre svarande i den yngsta åldersklassen. Men tillräckligt för att analysera även de yngre. Alla sex kommundelarna i vår uppdelning har fått en tillräcklig andel svarande för analys av varje kommundel. Fördelningen mellan män och kvinnor är 50/50. Färre svarande i den yngsta åldersklassen. Men tillräckligt för att analysera även de yngre. Alla sex kommundelarna i vår uppdelning har fått en tillräcklig andel svarande för analys av varje kommundel. Är du man eller kvinna? Din ålder? I vilken del av Halmstad bor du? Är du man eller kvinna? Din ålder? I vilken del av Halmstad bor du? Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 2012-10-30

6 6 Fördelning på utbildning och internetanvändare Nästan häften av de svarande har högskolestudier bakom sig. 1 av 6 har endast grundskola. Internetanvändningen är 83%. Dvs 5 av 6 använder internet varje vecka. Nästan häften av de svarande har högskolestudier bakom sig. 1 av 6 har endast grundskola. Internetanvändningen är 83%. Dvs 5 av 6 använder internet varje vecka. Din högsta avslutade utbildning? Har du använt Internet senaste veckan? Din högsta avslutade utbildning? Har du använt Internet senaste veckan? Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 2012-10-30

7 7 Fördelning på internetanvändare per grupp Upp t.o.m 55 års ålder är internetanvändningen nära 100%. Internetanvändningen är betydligt lägre i två grupper. Över 65 år, och de med endast grundskola. Upp t.o.m 55 års ålder är internetanvändningen nära 100%. Internetanvändningen är betydligt lägre i två grupper. Över 65 år, och de med endast grundskola. Har du använt Internet senaste veckan? Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 2012-10-30

8 8 Fördelning på kön per åldersgrupp Fördelningen mellan män och kvinnor ganska jämn i alla åldersklasser. Är du man eller kvinna? Din ålder? Är du man eller kvinna? Din ålder? Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 2012-10-30

9 9 Fördelning på kön per kommundel Det är fler manliga svarande i Väster, fler kvinnliga i Öster. Är du man eller kvinna? I vilken del av Halmstad bor du? Är du man eller kvinna? I vilken del av Halmstad bor du? Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 2012-10-30

10 10 Fördelning på utbildning per kommundel Något högre andel högskoleutbildade i Centrum, Norr och Väster. Något mindre andel med endast grundskola i Väster och på Landsbygd. Något högre andel högskoleutbildade i Centrum, Norr och Väster. Något mindre andel med endast grundskola i Väster och på Landsbygd. Din högsta avslutade utbildning? I vilken del av Halmstad bor du? Din högsta avslutade utbildning? I vilken del av Halmstad bor du? Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 2012-10-30

11 11 Fördelning på utbildning per åldersgrupp De med endast grundskola finns i de äldre åldersgrupperna. Upp t.o.m 45 år har nästan alla gått i grundskola. Andelen med högskolestudier är över 50% i åldern 26-45 år. De med endast grundskola finns i de äldre åldersgrupperna. Upp t.o.m 45 år har nästan alla gått i grundskola. Andelen med högskolestudier är över 50% i åldern 26-45 år. Din högsta avslutade utbildning? Din ålder? Din högsta avslutade utbildning? Din ålder? Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 2012-10-30

12 Konststaden Halmstad Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 2012-10-30

13 13 Konststaden Halmstad Tycker du Halmstad är en konststad? På den direkta frågan om man tycker Halmstad är en konststad har 64% svarat ”Ja”, 20% ”Nej”, och 16% har ingen uppfattning. Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 2012-10-30

14 14 Konststaden Halmstad per grupp Tycker du Halmstad är en konststad? Det är en högre andel kvinnor än män som svarat ”Ja”. Det är en lägre andel framför allt i åldern under 26 år, men också i åldrarna 26-35 och 46-55. Det är en högre andel kvinnor än män som svarat ”Ja”. Det är en lägre andel framför allt i åldern under 26 år, men också i åldrarna 26-35 och 46-55. Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 2012-10-30

15 15 Konststaden Halmstad per grupp Tycker du Halmstad är en konststad? Det är inga större skillnader i uppfattning om Halmstad som en konststad beroende på var i Halmstad man bor, eller vilken utbildningsgrad man har. Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 2012-10-30

16 Kulturutbud Deltagande Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 2012-10-30

17 17 Kulturutbud - Deltagande Har du under det senaste året, i Halmstad kommun eller någon annanstans, varit på...? Det mest utbredda kulturnöjet är Bio med 67%. En rad kulturaktiviteter har runt 40% deltagande: Konstutställning, Familje/barnprogram, Teater, Museum, Pop/rock/jazzkonserter. 9% utnyttjar inte kulturutbudet alls. Det mest utbredda kulturnöjet är Bio med 67%. En rad kulturaktiviteter har runt 40% deltagande: Konstutställning, Familje/barnprogram, Teater, Museum, Pop/rock/jazzkonserter. 9% utnyttjar inte kulturutbudet alls. Ny Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 2012-10-30 Pilarna visar förändring jämfört med föregående undersökning år 2010.

18 18 Utnyttjar ej kulturutbudet De som inte utnyttjar kulturutbudet alls är överrepresenterade av personer över 65 år. Har du under det senaste året, i Halmstad kommun eller någon annanstans, varit på...? Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 2012-10-30 Resultatet är filtrerat och visar endast dem som svarat ”Ingen av dessa” på frågan ”Har du under det senaste året, i Halmstad kommun eller någon annanstans, varit på...?”

19 19 Utnyttjar ej kulturutbudet De som inte utnyttjar kulturutbudet alls är tydligt överrepresenterade bland de med endast Grundskola, och något överrepresenterade är boende i Halmstad Öster och Annan ort. Har du under det senaste året, i Halmstad kommun eller någon annanstans, varit på...? Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 2012-10-30 Resultatet är filtrerat och visar endast dem som svarat ”Ingen av dessa” på frågan ”Har du under det senaste året, i Halmstad kommun eller någon annanstans, varit på...?”

20 20 Kulturutbud – Deltagande – Ålder upp till 35 år Har du under det senaste året, i Halmstad kommun eller någon annanstans, varit på...? Bio är den klart populäraste aktiviteten för ungdomar upp till 35 år. För gruppen över 26 år är sedan familje/barnprogram mycket utnyttjade. I stället minskar deltagandet i stadsvandringar. Pop/jazz/rock-konserter är också mycket populära. Klassisk musik har betydligt färre åhörare. Bio är den klart populäraste aktiviteten för ungdomar upp till 35 år. För gruppen över 26 år är sedan familje/barnprogram mycket utnyttjade. I stället minskar deltagandet i stadsvandringar. Pop/jazz/rock-konserter är också mycket populära. Klassisk musik har betydligt färre åhörare. Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 2012-10-30

21 21 Kulturutbud – Deltagande – Ålder 36-55 år Har du under det senaste året, i Halmstad kommun eller någon annanstans, varit på...? Bio är det vanligaste kulturnöjet även för 36-55-åringarna i Halmstad. Pop/rock/jazzkonserter besöks också i hög grad. I åldern 26-35 år är familje/barnprogram mycket populära. Konst, teater och museum är i stället lite populärare bland 46-55-åringarna. Bio är det vanligaste kulturnöjet även för 36-55-åringarna i Halmstad. Pop/rock/jazzkonserter besöks också i hög grad. I åldern 26-35 år är familje/barnprogram mycket populära. Konst, teater och museum är i stället lite populärare bland 46-55-åringarna. Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 2012-10-30

22 Kulturutbud – Deltagande – Ålder 56 år och äldre Har du under det senaste året, i Halmstad kommun eller någon annanstans, varit på...? För dem över 65 år är inte längre bio den mest utnyttjade aktiviteten. I stället är teater, konstutställning och museer på de tre första platserna. Familje/barnprogram utnyttjas av cirka en tredjedel av dem över 56 år. För dem över 65 år är inte längre bio den mest utnyttjade aktiviteten. I stället är teater, konstutställning och museer på de tre första platserna. Familje/barnprogram utnyttjas av cirka en tredjedel av dem över 56 år. Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 2012-10-30

23 23 Kulturutbud – Deltagande – Män o kvinnor Har du under det senaste året, i Halmstad kommun eller någon annanstans, varit på...? Lite högre andel kvinnor besöker konstutställningar, teater, föredrag och studiecirklar. Därmed inte sagt att det bara är kvinnor som är intresserade av dessa. Andelen män och andelen kvinnor som inte nyttjar något av kulturutbudet är ungefär lika stor, 9-10%. Lite högre andel kvinnor besöker konstutställningar, teater, föredrag och studiecirklar. Därmed inte sagt att det bara är kvinnor som är intresserade av dessa. Andelen män och andelen kvinnor som inte nyttjar något av kulturutbudet är ungefär lika stor, 9-10%. Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 2012-10-30

24 Kulturutbud Betyg Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 2012-10-30

25 25 Kulturutbud som helhet – Betyg Om du skulle sätta betyg på Halmstads kulturutbud som helhet på en skala 1 till 5 där 1 är mycket dåligt och 5 är mycket bra, vilket betyg skulle du då ge? Halmstadbornas betyg på kulturutbudet som helhet i Halmstad blir 3,54 på en skala 1 till 5. De flesta ger betyget 3 eller 4. Under 1% tycker det är mycket dåligt. 8% tycker det är mycket bra. Som helhet skulle man kunna säga att Halmstadborna tycker att utbudet är ”ganska bra”. Halmstadbornas betyg på kulturutbudet som helhet i Halmstad blir 3,54 på en skala 1 till 5. De flesta ger betyget 3 eller 4. Under 1% tycker det är mycket dåligt. 8% tycker det är mycket bra. Som helhet skulle man kunna säga att Halmstadborna tycker att utbudet är ”ganska bra”. +-0 -3+3+2-2 Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 2012-10-30 Pilarna visar förändring jämfört med föregående undersökning år 2010.

26 26 Kulturutbud som helhet – Betyg Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 2012-10-30 Om du skulle sätta betyg på Halmstads kulturutbud som helhet på en skala 1 till 5 där 1 är mycket dåligt och 5 är mycket bra, vilket betyg skulle du då ge? Kvinnor ger ett högre betyg än män., 3,67 mot 3,41. Åldersmässigt är spannet från 3,29 för Under 26 år, till 3,68 för Över 65 år. Kvinnor ger ett högre betyg än män., 3,67 mot 3,41. Åldersmässigt är spannet från 3,29 för Under 26 år, till 3,68 för Över 65 år.

27 27 Kulturutbud som helhet – Betyg Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 2012-10-30 Har du under det senaste året, i Halmstad kommun eller någon annanstans, varit på...? Betygsätt nu från skala 1 till 5 utbudet i Halmstad kommun inom följande områden: Har du under det senaste året, i Halmstad kommun eller någon annanstans, varit på...? Betygsätt nu från skala 1 till 5 utbudet i Halmstad kommun inom följande områden: Det är inga skillnader att tala om mellan olika utbildningsgrader eller kommundelar vad gäller betyg på kulturutbudet som helhet.

28 28 Kulturutbudet – Betyg per område Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 2012-10-30 Om du skulle sätta betyg på Halmstads kulturutbud som helhet på en skala 1 till 5 där 1 är mycket dåligt och 5 är mycket bra, vilket betyg skulle du då ge? Medelvärdena på Halmstadbornas betyg på utbudet av de olika kulturella aktiviteterna hamnar mellan 3,3 och 3,6 för många av dem: Bio, Kurs/studiecirkel, Familje-/ barnprogram, Stadsvandring/konstpromenad, Konst, Föredrag/författarbesök, och Teater. Det är ingen aktivitet som sticker ut extra positivt och får ett utmärkt betyg, men många får goda betyg. Pop/jazz/rock-konsertutbud och utbudet av Musikal/show hamnar strax över medel, medan utbudet av Museum och Klassisk musik får sämre betyg. Medelvärdena på Halmstadbornas betyg på utbudet av de olika kulturella aktiviteterna hamnar mellan 3,3 och 3,6 för många av dem: Bio, Kurs/studiecirkel, Familje-/ barnprogram, Stadsvandring/konstpromenad, Konst, Föredrag/författarbesök, och Teater. Det är ingen aktivitet som sticker ut extra positivt och får ett utmärkt betyg, men många får goda betyg. Pop/jazz/rock-konsertutbud och utbudet av Musikal/show hamnar strax över medel, medan utbudet av Museum och Klassisk musik får sämre betyg.

29 Kulturutbud Deltagande och Betyg per Aktivitet Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 2012-10-30

30 30 Bio – Deltagande och betyg Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 2012-10-30 Bio besöks mer ju yngre åldersgrupp. De sätter också något högre betyg på utbudet, men det är inte så mycket sämre betyg satt av alla åldersgrupper upp till 65 år. I åldersgruppen Över 65 år utnyttjar en mindre andel bioutbudet, och de ger också ett lägre betyg på utbudet. Alla andra åldersgrupper ger betyget 3,6 eller högre. Som helhet får Bioutbudet högsta betyget i undersökningen. Bio besöks mer ju yngre åldersgrupp. De sätter också något högre betyg på utbudet, men det är inte så mycket sämre betyg satt av alla åldersgrupper upp till 65 år. I åldersgruppen Över 65 år utnyttjar en mindre andel bioutbudet, och de ger också ett lägre betyg på utbudet. Alla andra åldersgrupper ger betyget 3,6 eller högre. Som helhet får Bioutbudet högsta betyget i undersökningen. Har du under det senaste året, i Halmstad kommun eller någon annanstans, varit på...? Betygsätt nu från skala 1 till 5 utbudet i Halmstad kommun inom följande områden: Har du under det senaste året, i Halmstad kommun eller någon annanstans, varit på...? Betygsätt nu från skala 1 till 5 utbudet i Halmstad kommun inom följande områden:

31 31 Kurs/studiecirkel – Deltagande och betyg Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 2012-10-30 Utbudet av Kusrer/studiecirklar får näst högst betyg av Halmstadborna. Har du under det senaste året, i Halmstad kommun eller någon annanstans, varit på...? Betygsätt nu från skala 1 till 5 utbudet i Halmstad kommun inom följande områden: Har du under det senaste året, i Halmstad kommun eller någon annanstans, varit på...? Betygsätt nu från skala 1 till 5 utbudet i Halmstad kommun inom följande områden:

32 32 Familje-/barnprogram – Deltagande och betyg Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 2012-10-30 Familje- och barnprogrammen är förstås frekvent besökta av småbarnsföräldrar, som vanligtvis är i åldrarna 26-45 år. Men alla åldrar deltar i familjeaktiviteter och betygsättningen på utbudet är ganska jämn över åldrarna. Har du under det senaste året, i Halmstad kommun eller någon annanstans, varit på...? Betygsätt nu från skala 1 till 5 utbudet i Halmstad kommun inom följande områden: Har du under det senaste året, i Halmstad kommun eller någon annanstans, varit på...? Betygsätt nu från skala 1 till 5 utbudet i Halmstad kommun inom följande områden:

33 33 Stadsvandring/konstpromenad – Deltagande och betyg Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 2012-10-30 Utbudet av stadsvandringar och konstpromenader får bra betyg av dem över 36 år, men bara 3 eller under 3 av de yngre. Sämst betyg på utbudet ger de under 26 år. Har du under det senaste året, i Halmstad kommun eller någon annanstans, varit på...? Betygsätt nu från skala 1 till 5 utbudet i Halmstad kommun inom följande områden: Har du under det senaste året, i Halmstad kommun eller någon annanstans, varit på...? Betygsätt nu från skala 1 till 5 utbudet i Halmstad kommun inom följande områden:

34 34 Konst – Deltagande och betyg Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 2012-10-30 Utbudet av konst uppskattas något mer av de äldre åldersgrupperna, och de är också mer frekventa besökare. Betygen är mycket nära de för föredragsutbudet för de olika åldersgrupperna. Har du under det senaste året, i Halmstad kommun eller någon annanstans, varit på...? Betygsätt nu från skala 1 till 5 utbudet i Halmstad kommun inom följande områden: Har du under det senaste året, i Halmstad kommun eller någon annanstans, varit på...? Betygsätt nu från skala 1 till 5 utbudet i Halmstad kommun inom följande områden:

35 35 Föredrag/författarbesök – Deltagande och betyg Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 2012-10-30 Föredrag och författarbesök är mycket mer besökta av åldersgrupperna från 36 år och uppåt. Betyget på utbudet är högre ju högre ålder, och mycket nära betygen för konstutbudet. Föredrag och författarbesök är mycket mer besökta av åldersgrupperna från 36 år och uppåt. Betyget på utbudet är högre ju högre ålder, och mycket nära betygen för konstutbudet. Har du under det senaste året, i Halmstad kommun eller någon annanstans, varit på...? Betygsätt nu från skala 1 till 5 utbudet i Halmstad kommun inom följande områden: Har du under det senaste året, i Halmstad kommun eller någon annanstans, varit på...? Betygsätt nu från skala 1 till 5 utbudet i Halmstad kommun inom följande områden:

36 36 Teater – Deltagande och betyg Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 2012-10-30 Teaterutbudet får ett ganska jämnt betyg över åldersgrupperna. 3,2 – 3,4. Har du under det senaste året, i Halmstad kommun eller någon annanstans, varit på...? Betygsätt nu från skala 1 till 5 utbudet i Halmstad kommun inom följande områden: Har du under det senaste året, i Halmstad kommun eller någon annanstans, varit på...? Betygsätt nu från skala 1 till 5 utbudet i Halmstad kommun inom följande områden:

37 37 Pop/rock/jazz – Deltagande och betyg Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 2012-10-30 Pop/rock/jazz-konserter är ungefär lika populära i alla åldrar upp till 65 år. De yngre ger utbudet lägre betyg. Pop/rock/jazz-konserter är ungefär lika populära i alla åldrar upp till 65 år. De yngre ger utbudet lägre betyg. Har du under det senaste året, i Halmstad kommun eller någon annanstans, varit på...? Betygsätt nu från skala 1 till 5 utbudet i Halmstad kommun inom följande områden: Har du under det senaste året, i Halmstad kommun eller någon annanstans, varit på...? Betygsätt nu från skala 1 till 5 utbudet i Halmstad kommun inom följande områden:

38 38 Musical/show – Deltagande och betyg Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 2012-10-30 Vad gäller utbudet av musikaler och shower blir betyget runt 3. De äldsta är mest nöjda med utbudet. Mellan 26-55 är man mindre nöjd med utbudet och besöker dem också mindre frekvent. Har du under det senaste året, i Halmstad kommun eller någon annanstans, varit på...? Betygsätt nu från skala 1 till 5 utbudet i Halmstad kommun inom följande områden: Har du under det senaste året, i Halmstad kommun eller någon annanstans, varit på...? Betygsätt nu från skala 1 till 5 utbudet i Halmstad kommun inom följande områden:

39 39 Museum – Deltagande och betyg Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 2012-10-30 Utbudet av museum får betyg under 3, och minst nöjd med medelvärde 2,5 är man i åldersgrupp 26-35 år. Har du under det senaste året, i Halmstad kommun eller någon annanstans, varit på...? Betygsätt nu från skala 1 till 5 utbudet i Halmstad kommun inom följande områden: Har du under det senaste året, i Halmstad kommun eller någon annanstans, varit på...? Betygsätt nu från skala 1 till 5 utbudet i Halmstad kommun inom följande områden:

40 40 Klassisk konsert – Deltagande och betyg Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 2012-10-30 Utbudet av klassiska konserter och opera får mycket lågt betyg av samtliga åldersgrupper. Endast en liten andel av dem upp till 45 år besöker dessa. Populärast är de i den äldsta åldersgruppen. Utbudet av klassiska konserter och opera får mycket lågt betyg av samtliga åldersgrupper. Endast en liten andel av dem upp till 45 år besöker dessa. Populärast är de i den äldsta åldersgruppen. Har du under det senaste året, i Halmstad kommun eller någon annanstans, varit på...? Betygsätt nu från skala 1 till 5 utbudet i Halmstad kommun inom följande områden: Har du under det senaste året, i Halmstad kommun eller någon annanstans, varit på...? Betygsätt nu från skala 1 till 5 utbudet i Halmstad kommun inom följande områden:

41 Institutioner Kännedom

42 42 Institutioner - Kännedom Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 2012-10-30 Vilka av dessa ställen i Halmstad känner du till? Högst kännedomsgrad av de kulturinstitutioner som ingick i undersökningen har Halmstad Teater med 96% följt av Hallandsgården med 88%. (Stadsbiblioteket var ej med på listan)

43 43 Halmstad Teater – Kännedom per grupp Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 2012-10-30 Vilka av dessa ställen i Halmstad känner du till? Kännedomen om Halmstad teater är mycket hög i alla grupper.

44 44 Hallandsgården – Kännedom per grupp Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 2012-10-30 Vilka av dessa ställen i Halmstad känner du till? Kännedomen om Hallandsgården är något lägre på Annan ort, och betydligt lägre i åldrarna upp till 35.

45 45 Café Rotundan – Kännedom per grupp Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 2012-10-30 Vilka av dessa ställen i Halmstad känner du till? Kännedomen om Café Rotundan är något lägre på Landsbygden, och betydligt lägre i åldrarna upp till 25.

46 46 Mjellby Konstumseum – Kännedom per grupp Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 2012-10-30 Vilka av dessa ställen i Halmstad känner du till? Kännedomen om Mjellby Konstmuseum är över 80% i åldrarna 36 och uppåt, men bara 45% i åldersgruppen Under 26.

47 47 Halmstads Konsthall – Kännedom per grupp Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 2012-10-30 Vilka av dessa ställen i Halmstad känner du till? Halmstads Konsthall är mindre känd på Landsbygden.

48 48 Hallands Konstmuseum – Kännedom per grupp Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 2012-10-30 Vilka av dessa ställen i Halmstad känner du till? Hallands Konstmuseum är ungefär lika känd i alla grupper utom i åldern Under 26.

49 49 Kulturhuset i Folkparken – Kännedom per grupp Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 2012-10-30 Vilka av dessa ställen i Halmstad känner du till? Kulturhuset i Folkparken är minst känd bland boende i Halmstad Norr.

50 50 Garnisons- och luftvärns… – Kännedom per grupp Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 2012-10-30 Vilka av dessa ställen i Halmstad känner du till? Garnisons- och luftvärnsmuseet är något mer känt i gruppen 46-55 år.

51 51 Meborgarservice – Kännedom per grupp Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 2012-10-30 Vilka av dessa ställen i Halmstad känner du till? Medborgarservice i Andersberg är ganska lite känt även på Öster, 42%, jämfört med 26% på Annan ort.

52 52 Idrottsmuseet – Kännedom per grupp Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 2012-10-30 Vilka av dessa ställen i Halmstad känner du till? Idrottsmuseet är minst känt bland 25-35-åringar.

53 Institutioner Kännedom och Besök

54 54 Institutioner - Kännedom Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 2012-10-30 Vilka av dessa ställen i Halmstad känner du till? Halmstad Teater känner nästan alla Halmstadbor till. Hallandsgården, Café Rotundan och Mjellby Konstmuseum har över 80% kännedom. Runt 70% ligger Halmstads Konsthall, Hallands Konstmuseum och Kulturhuset. 1 av 3 känner till Medborgarservice i Andersberg och Idrottsmuset. Halmstad Teater känner nästan alla Halmstadbor till. Hallandsgården, Café Rotundan och Mjellby Konstmuseum har över 80% kännedom. Runt 70% ligger Halmstads Konsthall, Hallands Konstmuseum och Kulturhuset. 1 av 3 känner till Medborgarservice i Andersberg och Idrottsmuset.

55 55 Institutioner - Besök Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 2012-10-30 Vilka av dessa ställen i Halmstad har du besökt det senaste året? Halmstad Teater är den kulturinrättning i undersökningen som störst andel Halmstadbor besökt det senaste året, 54%. 49% har besökt Hallandsgården. Halmstads Konsthall och Café Rotundan har fått besök av ungefär 40% och Mjellby Konstmuseum av ungefär 30%. Halmstad Teater är den kulturinrättning i undersökningen som störst andel Halmstadbor besökt det senaste året, 54%. 49% har besökt Hallandsgården. Halmstads Konsthall och Café Rotundan har fått besök av ungefär 40% och Mjellby Konstmuseum av ungefär 30%.

56 56 Institutioner – Besök – per Åldersgrupp Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 2012-10-30 Vilka av dessa ställen i Halmstad har du besökt det senaste året? Samtliga kulturinstitutioner i frågan är mindre frekvent besökta av de yngre åldersgrupperna.

57 57 Institutioner – Besök – per Åldersgrupp Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 2012-10-30 Vilka av dessa ställen i Halmstad har du besökt det senaste året? Idrottsmuseet i Halmstad Arena har en något yngre profil, eller snarare jämnare över åldersgrupperna.

58 58 Institutioner – Besök – per Kommundel Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 2012-10-30 Vilka av dessa ställen i Halmstad har du besökt det senaste året? Många institutioner är mindre besökta av de som bor på landsbygden. Andelen besökare från övriga delar av kommunen skiljer sig inte mycket, med några få undantag: Mjellby är betydligt mer besökt av invånare i Väster än Öster. Många institutioner är mindre besökta av de som bor på landsbygden. Andelen besökare från övriga delar av kommunen skiljer sig inte mycket, med några få undantag: Mjellby är betydligt mer besökt av invånare i Väster än Öster.

59 59 Institutioner – Besök – per Kommundel Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 2012-10-30 Vilka av dessa ställen i Halmstad har du besökt det senaste året? Medborgarservice har en högre besöksandel bland människor på Öster och boende på landsbygden.

60 60 Institutioner – Kännedom, Besök och Besöksandel Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 2012-10-30 Vilka av dessa ställen i Halmstad känner du till? OCH Vilka av dessa ställen i Halmstad har du besökt det senaste året? Vilka av dessa ställen i Halmstad känner du till? OCH Vilka av dessa ställen i Halmstad har du besökt det senaste året? Halmstad Teater, Halmstads Konsthall och Hallandsgården har högst andel besökare bland dem som känner till dem. 38% 57% 31% 56% 32% 15% 31% 48% 57% 22% Högra kolumnen visar andelen av dem som känner till institutionen och som också besökt den det senaste året.

61 Evenemang Besök

62 62 Evenemang - Besök Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 2012-10-30 Vilka av följande evenemang i Halmstad kommun har du besökt det senaste året? Både Internationella Gatuteaterfestivalen och Kulturnatten lockade ungefär en tredjedel av Halmstadborna. Andersbergsfestivalen och Gatuteaterfestivalen verkar ha fått färre besökare än 2010, Fyrverkerifestivalen fler. Både Internationella Gatuteaterfestivalen och Kulturnatten lockade ungefär en tredjedel av Halmstadborna. Andersbergsfestivalen och Gatuteaterfestivalen verkar ha fått färre besökare än 2010, Fyrverkerifestivalen fler. Ny Pilarna visar förändring jämfört med föregående undersökning år 2010.

63 63 Evenemang – Besök – per Åldersgrupp Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 2012-10-30 Vilka av följande evenemang i Halmstad kommun har du besökt det senaste året? Evenemangen har en ganska jämn åldersprofil på besökarna, även om Kulturnatten är populär bland ungdomar och Fyrverkerifestivalen lockar en större andel äldre.

64 64 Evenemang – Besök – per Kommundel Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 2012-10-30 Vilka av följande evenemang i Halmstad kommun har du besökt det senaste året? Av de boende i landsbygd deltog 2 av 3 inte i något av evenemangen. Av de boende i Centrum deltog 3 av 4 i något av evenemangen.. Av de boende i landsbygd deltog 2 av 3 inte i något av evenemangen. Av de boende i Centrum deltog 3 av 4 i något av evenemangen..

65 Bibliotek och Bokläsning

66 66 Bokläsning Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 2012-10-30 Andelen Halmstadbor som läst en bok det senaste året är 86%. Har du det senaste året läst en bok, och i så fall en bok digitalt, en tryckt bok, eller lyssnat på en ljudbok? Har du det senaste året läst en bok, och i så fall en bok digitalt, en tryckt bok, eller lyssnat på en ljudbok?

67 67 Bokläsning Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 2012-10-30 Har du det senaste året läst en bok, och i så fall en bok digitalt, en tryckt bok, eller lyssnat på en ljudbok? Har du det senaste året läst en bok, och i så fall en bok digitalt, en tryckt bok, eller lyssnat på en ljudbok? Det är något färre män som läser böcker. I åldern upp till 25 år är det något färre som läser böcker, men det är ändå 75% som läst en tryckt bok senaste året. Digitala böcker läses av över 10% som är upp till 45 år. Det är något färre män som läser böcker. I åldern upp till 25 år är det något färre som läser böcker, men det är ändå 75% som läst en tryckt bok senaste året. Digitala böcker läses av över 10% som är upp till 45 år.

68 68 Bibliotek – Besök Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 2012-10-30 Andelen Halmstadbor som besökt folkbiblioteken i Halmstad är 85%. Vilket eller vilka bibliotek har du besökt i Halmstad kommun det senaste året?

69 69 Bibliotek – Besök per grupp Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 2012-10-30 Högsta andelen nyttjare av närbiblioteken är det i området Halmstad Väster och i åldern 36-45 år, en åldersgrupp där det är vanligt med barn i ”läs-åldern”. Högsta andelen nyttjare av närbiblioteken är det i området Halmstad Väster och i åldern 36-45 år, en åldersgrupp där det är vanligt med barn i ”läs-åldern”. Vilket eller vilka bibliotek har du besökt i Halmstad kommun det senaste året?

70 70 Bibliotek – Lockelse till icke-besökare Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 2012-10-30 Bland icke-besökarna är det intressanta föredrag som skulle locka flest till att besöka biblioteket. Du som INTE besökt ett bibliotek i Halmstad det senaste året, skulle någon av följande aktiviteter locka dig att besöka ett bibliotek i Halmstad? ? Resultatet är filtrerat och visar endast dem som svarat ”Nej” på frågan ” Vilket eller vilka bibliotek har du besökt i Halmstad kommun det senaste året? ”

71 71 Bibliotek – Lockelse till icke-besökare Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 2012-10-30 Läsecirkel skulle inte locka många nya ansikten till biblioteken. Vilket eller vilka bibliotek har du besökt i Halmstad kommun det senaste året? Du som INTE besökt ett bibliotek i Halmstad det senaste året, skulle någon av följande aktiviteter locka dig att besöka ett bibliotek i Halmstad? ? Resultatet är filtrerat och visar endast dem som svarat ”Nej” på frågan ” Vilket eller vilka bibliotek har du besökt i Halmstad kommun det senaste året? ”

72 Information

73 73 Information som helhet Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 2012-10-30 Ange hur informerad du känner dig om kulturutbudet i Halmstad kommun, där 1 står för "Oinformerad" och 5 står för "Väl informerad". Ungefär 1 av 6 känner sig dåligt informerade om kulturutbudet.

74 74 Information som helhet – per grupp Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 2012-10-30 Det är stor skillnad på informationsgraden bland unga och äldre. De yngre känner sig mycket sämre informerade. Ange hur informerad du känner dig om kulturutbudet i Halmstad kommun, där 1 står för "Oinformerad" och 5 står för "Väl informerad".

75 75 Information som helhet och om valda institutioner Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 2012-10-30 Informationsgraden om Halmstad Konsthall är riktigt låg. Ange hur informerad du känner dig om kulturutbudet i Halmstad kommun, där 1 står för "Oinformerad" och 5 står för "Väl informerad”, vad gäller…

76 76 Informerad om Biblioteken Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 2012-10-30 De yngre känner sig sämre informerade om biblioteken. Ange hur informerad du känner dig om kulturutbudet i Halmstad kommun, där 1 står för "Oinformerad" och 5 står för "Väl informerad”, vad gäller…

77 77 Informerad om Kulturnatten Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 2012-10-30 Kulturnatten har nått ut ungefär lika till alla åldersgrupper och kommundelar. Ange hur informerad du känner dig om kulturutbudet i Halmstad kommun, där 1 står för "Oinformerad" och 5 står för "Väl informerad”, vad gäller…

78 78 Informerad om Mjellby Konstmuseum Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 2012-10-30 Informationsgraden om Mjellby Konstumuseum är lite högre i Väster än på annat håll. Mycket låg är informationsgraden bland unga. Informationsgraden om Mjellby Konstumuseum är lite högre i Väster än på annat håll. Mycket låg är informationsgraden bland unga. Ange hur informerad du känner dig om kulturutbudet i Halmstad kommun, där 1 står för "Oinformerad" och 5 står för "Väl informerad”, vad gäller…

79 79 Informerad om Halmstad Konsthall Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 2012-10-30 De yngre känner sig sämre informerade om Halmstad Konsthall, och även medelålders känner inte att de vet mycket om Halmstad Konsthall. Ange hur informerad du känner dig om kulturutbudet i Halmstad kommun, där 1 står för "Oinformerad" och 5 står för "Väl informerad”, vad gäller…

80 Informationskanaler

81 81 Informationskanaler Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 2012-10-30 Vilka informationskanaler är viktiga för dig när du vill informera dig om kulturutbudet i Halmstad kommun? Dvs, var eller hur brukar du få reda på vad som händer i Halmstad? Tidningar är fortfarande den överlägset mest sökta informationskanalen. Webbsidor på internet kommer på andra plats, men långt efter tidningar. På tredje plats Affischer och programblad, därefter Vänner, Sociala medier och Nyhetsbrev. Tidningar är fortfarande den överlägset mest sökta informationskanalen. Webbsidor på internet kommer på andra plats, men långt efter tidningar. På tredje plats Affischer och programblad, därefter Vänner, Sociala medier och Nyhetsbrev.

82 82 Informationskanaler – Ålder upp till 35 år Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 2012-10-30 I åldersgrupperna upp till 35 år är Sociala medier på fjärde plats, men fortfarande är tidningar, webbsidor och trycksaker nummer ett, två och tre. Vilka informationskanaler är viktiga för dig när du vill informera dig om kulturutbudet i Halmstad kommun? Dvs, var eller hur brukar du få reda på vad som händer i Halmstad?

83 83 Informationskanaler – Ålder 36-55 år Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 2012-10-30 Webbsidor på internet är särskilt omtyckta i åldern 36-45 år, men tidningar är överlägset nummer ett. Vilka informationskanaler är viktiga för dig när du vill informera dig om kulturutbudet i Halmstad kommun? Dvs, var eller hur brukar du få reda på vad som händer i Halmstad?

84 84 Informationskanaler – Ålder från 56 år Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 2012-10-30 Tidningar är en viktig informationskanal för kulturutbudet för 90% av dem över 55 år. Det är den överlägset mest spridda informationskanalen i dessa åldrar. Vilka informationskanaler är viktiga för dig när du vill informera dig om kulturutbudet i Halmstad kommun? Dvs, var eller hur brukar du få reda på vad som händer i Halmstad?

85 Delaktighet

86 86 Delaktighet Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 2012-10-30 Hur nöjd är du med möjligheterna att kunna påverka kulturutbudet i Halmstad kommun, där 1 står för "Inte nöjd alls" och 5 står för "Mycket nöjd"? Av dem som verkar intresserade av delaktighet är det 1 av 5 som är nöjd med möjligheterna att påverka. 2 av 5 är missnöjda på den punkten.

87 87 Delaktighet - Medium Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 2012-10-30 Hur skulle du vilja kunna påverka kulturutbudet? Via enkäter, gruppdiskussioner, förslagslådor, kommunens hemsida, sociala medier, något annat, eller har du inget intresse av att påverka? Hur skulle du vilja kunna påverka kulturutbudet? Via enkäter, gruppdiskussioner, förslagslådor, kommunens hemsida, sociala medier, något annat, eller har du inget intresse av att påverka? Åsikterna går isär om hur man som medborgare vill kunna påverka kulturutbudet. Kommunens webbplats, sociala medier, enkäter, och förslagslådor har alla sina anhängare.

88 88 Delaktighet – Inget intresse Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 2012-10-30 Intresset att påverka är något högre bland unga vuxna. Där är det över 70% som vill kunna påverka. Hur skulle du vilja kunna påverka kulturutbudet? Via enkäter, gruppdiskussioner, förslagslådor, kommunens hemsida, sociala medier, något annat, eller har du inget intresse av att påverka? Hur skulle du vilja kunna påverka kulturutbudet? Via enkäter, gruppdiskussioner, förslagslådor, kommunens hemsida, sociala medier, något annat, eller har du inget intresse av att påverka?

89 89 Delaktighet – per Åldersgrupp Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 2012-10-30 Det är inte bara sociala medier som gäller för de unga, utan förslagslådor, enkäter och kommunens webbplats är fortfarande aktuella också. Hur skulle du vilja kunna påverka kulturutbudet? Via enkäter, gruppdiskussioner, förslagslådor, kommunens hemsida, sociala medier, något annat, eller har du inget intresse av att påverka? Hur skulle du vilja kunna påverka kulturutbudet? Via enkäter, gruppdiskussioner, förslagslådor, kommunens hemsida, sociala medier, något annat, eller har du inget intresse av att påverka?

90 Investering

91 91 Investering Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 2012-10-30 Om Halmstad kommun ska satsa mer pengar på kultur, vad tycker du då är viktigast att satsa på? Att satsa mer på de unga och på barn och familj är de förslag som får flest spontana röster, drygt 1 av 5. Teater och pop/rock/jazz får också många röster. Det är ingen aktivitet som sticker ut, utan många aktiviteter får många röster. Ett brett utbud verkar behövas för att tillfredsställa så många som möjligt. Att satsa mer på de unga och på barn och familj är de förslag som får flest spontana röster, drygt 1 av 5. Teater och pop/rock/jazz får också många röster. Det är ingen aktivitet som sticker ut, utan många aktiviteter får många röster. Ett brett utbud verkar behövas för att tillfredsställa så många som möjligt.

92 92 Investering – per Åldersgrupp Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 2012-10-30 Många yngre vill se mer av Festivaler och Modern musik. Yngre vuxna (föräldrar) vill ha mer för Barn och familj och Unga. Äldre är mer inne på mer Teater. Många yngre vill se mer av Festivaler och Modern musik. Yngre vuxna (föräldrar) vill ha mer för Barn och familj och Unga. Äldre är mer inne på mer Teater. Om Halmstad kommun ska satsa mer pengar på kultur, vad tycker du då är viktigast att satsa på?

93 Sammanfattning

94 94 Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 2012-10-30 Sammanfattning - sida 1 av 2 • Det mest utbredda kulturnöjet är Bio med 67%. • En rad kulturaktiviteter har runt 40% deltagande: Konstutställning, Familje/barnprogram, Teater, Museum, Pop/rock/jazzkonserter. • 9% utnyttjar inte kulturutbudet alls. De som inte utnyttjar kulturutbudet alls är överrepresenterade av personer över 65 år, och personer med endast Grundskola. • Halmstadbornas betyg på kulturutbudet som helhet i Halmstad blir 3,5 på en skala från 1 till 5. De flesta ger betyget 3 eller 4. Under 1% tycker det är mycket dåligt. 8% tycker det är mycket bra. • Kvinnor ger ett högre betyg på kulturutbudet än män. Ju äldre åldersgrupp, desto högre betyg. • Högst kännedomsgrad av de kulturinstitutioner som ingick i undersökningen har Halmstad Teater med 96% följt av Hallandsgården med 88%. (Stadsbiblioteket var ej med på listan). Det är också dessa två som toppar besökslistan. • Samtliga kulturinstitutioner i undersökningen är mindre frekvent besökta av de yngre åldersgrupperna. • Andersbergsfestivalen och Gatuteaterfestivalen verkar ha fått färre besökare än 2010, Fyrverkerifestivalen fler. • På den direkta frågan om man tycker Halmstad är en konststad har 64% svarat ”Ja”. • Det mest utbredda kulturnöjet är Bio med 67%. • En rad kulturaktiviteter har runt 40% deltagande: Konstutställning, Familje/barnprogram, Teater, Museum, Pop/rock/jazzkonserter. • 9% utnyttjar inte kulturutbudet alls. De som inte utnyttjar kulturutbudet alls är överrepresenterade av personer över 65 år, och personer med endast Grundskola. • Halmstadbornas betyg på kulturutbudet som helhet i Halmstad blir 3,5 på en skala från 1 till 5. De flesta ger betyget 3 eller 4. Under 1% tycker det är mycket dåligt. 8% tycker det är mycket bra. • Kvinnor ger ett högre betyg på kulturutbudet än män. Ju äldre åldersgrupp, desto högre betyg. • Högst kännedomsgrad av de kulturinstitutioner som ingick i undersökningen har Halmstad Teater med 96% följt av Hallandsgården med 88%. (Stadsbiblioteket var ej med på listan). Det är också dessa två som toppar besökslistan. • Samtliga kulturinstitutioner i undersökningen är mindre frekvent besökta av de yngre åldersgrupperna. • Andersbergsfestivalen och Gatuteaterfestivalen verkar ha fått färre besökare än 2010, Fyrverkerifestivalen fler. • På den direkta frågan om man tycker Halmstad är en konststad har 64% svarat ”Ja”.

95 95 Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 2012-10-30 Sammanfattning - sida 2 av 2 • Andelen Halmstadbor som läst en bok det senaste året är 86%. • Andelen Halmstadbor som besökt folkbiblioteken i Halmstad är 85%. • Bland icke-besökarna är det intressanta föredrag som skulle locka flest till att besöka biblioteket. • Ungefär 1 av 6 känner sig dåligt informerade om kulturutbudet. Det är stor skillnad på informationsgraden bland unga och äldre. De yngre känner sig mycket sämre informerade. • Internetanvändningen är 83%. Dvs 5 av 6 använder internet varje vecka. • Ändå är tidningar fortfarande den överlägset mest sökta informationskanalen. Webbsidor på internet kommer på andra plats, men långt efter tidningar. På tredje plats Affischer och programblad, därefter Vänner, Sociala medier och Nyhetsbrev. • Åsikterna går isär om hur man som medborgare vill kunna påverka kulturutbudet. Kommunens webbplats, sociala medier, enkäter, och förslagslådor har alla sina anhängare. Detta gäller även för de yngre. • Ett brett utbud verkar behövas för att tillfredsställa så många som möjligt. • Andelen Halmstadbor som läst en bok det senaste året är 86%. • Andelen Halmstadbor som besökt folkbiblioteken i Halmstad är 85%. • Bland icke-besökarna är det intressanta föredrag som skulle locka flest till att besöka biblioteket. • Ungefär 1 av 6 känner sig dåligt informerade om kulturutbudet. Det är stor skillnad på informationsgraden bland unga och äldre. De yngre känner sig mycket sämre informerade. • Internetanvändningen är 83%. Dvs 5 av 6 använder internet varje vecka. • Ändå är tidningar fortfarande den överlägset mest sökta informationskanalen. Webbsidor på internet kommer på andra plats, men långt efter tidningar. På tredje plats Affischer och programblad, därefter Vänner, Sociala medier och Nyhetsbrev. • Åsikterna går isär om hur man som medborgare vill kunna påverka kulturutbudet. Kommunens webbplats, sociala medier, enkäter, och förslagslådor har alla sina anhängare. Detta gäller även för de yngre. • Ett brett utbud verkar behövas för att tillfredsställa så många som möjligt.

96 Halmstads kommun Kulturundersökningen 2012 Resultatrapport Datum 2012-10-30


Ladda ner ppt "Halmstads kommun Kulturundersökningen 2012 Resultatrapport Datum 2012-10-30."

Liknande presentationer


Google-annonser