Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tekniska Riktlinjer Jan Erik Gnipe Erik Thunberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tekniska Riktlinjer Jan Erik Gnipe Erik Thunberg."— Presentationens avskrift:

1 Tekniska Riktlinjer Jan Erik Gnipe Erik Thunberg

2 >Är våra tekniska riktlinjer tydliga? 55 Svar >Ja 18 % >Nej 49 % >Vet ej 33 %

3 Varför?

4 Antal TR01Stationsanläggningar1320/4 2011 TR02Kontrollanläggningar5810 st 1996 TR03Mätning12009 TR04Tele och Datakommunikation22010 TR05Ledningar122012-04-02 TR06Elkvalité22010 TR07Spänningsreglering TR08Anläggningsdokumentation62008 TR09Fysiskt skydd92007 TR10Elsäkerhet42005 TR12Underhåll122009 TR13Miljö12009 Ca 120

5 TR01 Stationsanläggningar >TR01-01 uppdaterad till sommaren >Förtydliganden och mindre förändringar >TR01-01 kommer att delas under hösten, det kommer en ny med byggfrågor >TR01 – apparater uppfräschade med mindre förändringar >Kommer en ny TR för prekvalificering av primärapparater >Prekvalificeringen drar igång under året

6 TR02 >Det går långsamt fram men det går ändå framåt >1/3 uppdaterade nu >Räknar med att ha alla uppdaterade under året >61850 Godkända produkter + + + A a A A a

7 TR03 Energimätning >Räknar med att ha den uppdaterad under 2013

8 TR05 Ledningar >Bra status och tydliga >Planering och mål 2013-2014 >Allmänt: Uppdelning av tekniska riktlinjer i materialkravsdel samt montagedel >Stolpar – Speciellt kravdokument för tillverkning och kontroll tas fram

9 TR08 Anläggningsdokumentation >Översyn pågår

10 TR09 Fysiskt skydd > Ny rev. på väg ut

11 TR10 Elsäkerhet >Baseras på ESA, ny ESA till hösten 2013

12 TR13 Miljö >Omfattande ansiktslyftning >Ny rev. ut före sommaren >Handledning

13 TR14 – Kabelsystem >Hänt under 2012 och fram till nu >Dokumentstruktur diskuterats och fastställts >Tagit fram arbetsplan och prioriteringsordning >Knutit interna och externas kompetenser och resurser till arbetet >Planering och mål för 2013 >Flera dokument skall vara färdigställda och publicerade >Fokus på drift- och underhållrelaterade dokument, därefter installationsrelaterade dokument


Ladda ner ppt "Tekniska Riktlinjer Jan Erik Gnipe Erik Thunberg."

Liknande presentationer


Google-annonser