Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

När modellen kom till byn…… Roger Smedberg Mätningsansvarig BanaVäg i Väst Välkomna!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "När modellen kom till byn…… Roger Smedberg Mätningsansvarig BanaVäg i Väst Välkomna!"— Presentationens avskrift:

1 När modellen kom till byn…… Roger Smedberg Mätningsansvarig BanaVäg i Väst Välkomna!

2 2 BanaVäg i Väst – Ökar växtkraften, minskar avstånden Vem är Roger Smedberg •Född 1954 •Började 1970 med att vässa stakkäppar •Har arbetat i ABV, SIAB samt ett byggserviceföretag i Gbg •Startade egen verksamhet 1986 •Stora infraprojekt sedan 1993 •Har varit mätansvarig i BVIV sedan 2003

3

4 4 BanaVäg i Väst – Ökar växtkraften, minskar avstånden 75 km dubbelspår, med 6 st pendeltågsstationer, ca 5200 m tunnel, och 10 broar, dessutom en fyrfilsväg med 28 broar Allt för det till en paketkostnad på ca 14 miljarder

5 5 BanaVäg i Väst – Ökar växtkraften, minskar avstånden BanaVäg i Väst •Ca 35 st entreprenader varav 6 st BEST-entreprenader •Ca 75 km dubbelspår och fyrfilig väg •Totalkostnad ca 14 miljarder •Färdigt 2012-12 •Ca 10 000 000 m3 Bergschakt o Jordschakt •Ca 1 200 000 st KC –pelare, –med sammanlagd längd på ca 12 000 000 m

6 6 BanaVäg i Väst – Ökar växtkraften, minskar avstånden Mängdreglering •Man kan med dessa siffror inse att en noggrann mängdreglering är av största vikt •Redan 5% är 700 miljoner •10% är 1,4 miljarder…. •Vad krävs då för en lyckad mängreglering ?

7 7 BanaVäg i Väst – Ökar växtkraften, minskar avstånden Organisation •Beställaren – Egen kompetens –System för administration av mängder Ex. MRS –Verktyg för mängdkontroller, Ex NovaPoint, TopoCad, GEO –Rutiner för hur redovisning ska presenteras från Entreprenör

8 8 BanaVäg i Väst – Ökar växtkraften, minskar avstånden Bygghandlingar •Att handlingarna struktureras med avseende på mängdreglering •Att projektörens mängdberäkningar redovisas för beställare •Att AMA och MER används enligt regelverket •Att modeller och objekt kopplas till mängdförteckningarna

9 9 BanaVäg i Väst – Ökar växtkraften, minskar avstånden Modell och objektsprojektering Modeller ger oss bättre kontroll på våra projekt •Vi anser att modellprojektering är den metod som kan skapa effektivare projekt och säkrare projektuppföljning Modeller RitningarMängderTid Kostnader

10 10 BanaVäg i Väst – Ökar växtkraften, minskar avstånden Kan det vara ekonomi, att tillverka modeller ? •Entreprenörerna har tillverkat modeller i många år –Man kan med fog säga, ” Det är inte, för att det är kul” –Det är helt klart att modeller ökar produktiviteten. •Ökad kapacitet på maskiner •Effektivare personalutnyttjande •Säkrare mängdhantering •Tydligare redovisning mot beställare •Minskad risk för utsättningsfel / minskade felkostnader •Säkrare resultat / säkrare slutkostnadsprognos

11 11 BanaVäg i Väst – Ökar växtkraften, minskar avstånden Om produktiviteten ökar hos entreprenörerna, kan det samma gälla hos beställare och projektörer ? –Det finns många skäl att skapa modeller som bygghandling •Bättre kontroll över det slutgiltiga utförandet •Bättre kontroll över markbehovet •Snabbare och säkrare kalkyler •Bättre konfliktkontroll •Snabbare revideringar •Säkrare och snabbare mängreglering

12 12 BanaVäg i Väst – Ökar växtkraften, minskar avstånden BanaVäg i Väst och modeller •Hur har det fungerat ? –De första bygghandlingarna innehöll modeller av mycket låg kvalitet •Endast överbyggnad levererades •Tilläggsbeställningar fick göras hos entreprenörerna, för att uppnå användbara modeller –Med tilläggsbeställningar hos projektörerna, så ökade kvaliteten gradvis –De entreprenader som startar idag, håller relativt god kvalitet •Vilket innebär att vi som beställare kan utföra mängdkontroller och prognoser tidigt i entreprenaden, dock ej innan FU •Modellerna håller dessutom tillräcklig kvalitet för att entreprenörerna ska acceptera dessa.

13 13 BanaVäg i Väst – Ökar växtkraften, minskar avstånden Varför blev det så •Bristande kravbeskrivning i upphandling av BH •Bristande kunskap i projektledningen •Bristande kunskap hos projektörer •Bristande förståelse om vad väl fungerande modeller tillför •Modellerna uppfattas som mätdata, och kastas in sent i projekteringsprocessen

14 14 BanaVäg i Väst – Ökar växtkraften, minskar avstånden Konsekvenserna •Fel mängder eller helt avsaknad av mängder i MF •Små möjligheter att mängdberäkna i projektet •Anbud baserade på dåliga handlingar •Entreprenadkostnader som ökar kraftigt

15 15 BanaVäg i Väst – Ökar växtkraften, minskar avstånden Hur bör det se ut •Tydlig kravspec i upphandling av BH •Modeller ska gälla före ritningar i handlingsordningen •Kunskaper inom projektledning, om vad modeller tillför •Löpande samarbete med projektör vid upprättande av modeller •Modeller granskas innan FU

16 16 BanaVäg i Väst – Ökar växtkraften, minskar avstånden Så kan det se ut….

17 17 BanaVäg i Väst – Ökar växtkraften, minskar avstånden Och så…….

18 18 BanaVäg i Väst – Ökar växtkraften, minskar avstånden Sektion från modellen…..

19 19 BanaVäg i Väst – Ökar växtkraften, minskar avstånden Vad vinner vi på fungerande modeller •Möjlighet att kontrollräkna mängder innan anbud •Snabbare revideringar •Enhetliga handlingar –Samma utförande på plan, profil, och sektioner –Kontroll på tekniskt utförande •Säkrare mängdreglering i entreprenaderna •Bättre prognoser

20 20 BanaVäg i Väst – Ökar växtkraften, minskar avstånden Vad krävs för detta ?

21 21 BanaVäg i Väst – Ökar växtkraften, minskar avstånden Vilka modeller krävs •Markmodell, överyta befintlig mark •Bergmodell, berg i dagen samt sonderat berg •Anläggningsmodell •Byggnadsverk •VA och Kanalisationsmodell •Geoteknisk modell ( KC, Pålar, Lättfyllning ) •Utrustning ( Skylt och belysningsfundament )

22 22 BanaVäg i Väst – Ökar växtkraften, minskar avstånden Hur ska man då granska dessa modeller ? • Det finns exempel i vårt grannland Norge, på hur det kan gå till : •vm-modell_E22_Ökern\Start.batvm-modell_E22_Ökern\Start.bat

23 23 BanaVäg i Väst – Ökar växtkraften, minskar avstånden Tackar för mig……..


Ladda ner ppt "När modellen kom till byn…… Roger Smedberg Mätningsansvarig BanaVäg i Väst Välkomna!"

Liknande presentationer


Google-annonser