Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sammanfattning Endokrinologi v 1.2 (DFM2 moment 2) ”Pluggasammanfattning för 2000-talet” För er som gärna lär in med hjälp av bilder och sammanhang Stort.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sammanfattning Endokrinologi v 1.2 (DFM2 moment 2) ”Pluggasammanfattning för 2000-talet” För er som gärna lär in med hjälp av bilder och sammanhang Stort."— Presentationens avskrift:

1 Sammanfattning Endokrinologi v 1.2 (DFM2 moment 2) ”Pluggasammanfattning för 2000-talet” För er som gärna lär in med hjälp av bilder och sammanhang Stort tack till professor Anna-Lena Hulting för faktagranskning! Tack till Linda Strömberg och Mattias Angelstam för värdefull hjälp och feedback! Litteraturreferenser: ”B&B” avser Boron, W och Boulpaep, E: Medical Physiology Updated Edition (2005) ”Desp5” avser Despopolous, A och Silbernagl, S: Color Atlas of Physiology, 5th edition (2003) Informationen i dokumentet får väl sägas vara public domain men denna kompilation är © Anders Molin 2009-2010. Figurer är ritade av författaren. Infogade bilder är snappade från internet om inget annat anges. Till huvudsidan

2 Oxytocin Mjölk- ejektion ADH Renala tubuli Uttryck av AQP2 i dist. tubuli Reglering av vatten- resorbtion Dopamin Amning PRL Mjölk- produktion GnRH FSH LH Ovarier Testes Östrogen Progesteron Reglering av menstr. Östradiol Testosteron Spermato- genes GHRH Somatostatin GH (Många vävnader) Lever IGF I/II IGFBP ALS Tillväxt B-glukos- reglering CRH ACTH Binjurar TRH TSH Thyroidea T3/T4 Effekter på metabolism samt tidig tillväxt HYPO- THALAMUS HYPOFYS MÅLORGAN Parathyroidea PRODUKTER PTH Calcium- reglering Mjölkkörtlar Huvudsida Calcitonin Teckenförklaring Hypofysens framlobbaklob Detaljer Bark Cortisol Aldosteron Androgener Detaljer Märg Adrenalin Noradrenalin Detaljer

3 thecaceller granulosaceller Kvinnliga könshormon - stegvis Se även: B&B s 1141-62 Desp5 s 298-305 GnRH FSH LH Variabel pulsatil insöndring (1 puls/90 -240 min) androgener tillväxt självförstärkande feedback Mittfollikulär fas: hämning från dominant follikel, som själv överlever tack vare stimulering av egna FSH-receptorer  högre FSH-känslighet FSH-receptorer LH-receptorer Hög dos OVULATION corpus luteum östrogener + progesteron östrogener aromatas Y androgener aromatasöstrogener FSH LH GnRH Sen follikulär fas Y Använd höger/vänsterpil för att se stegvis beskrivning av menstruationscykelns hormonella styrning. Se hela bilden direkt, utan animeringar Tillbaka till huvudsidan 1. FSH ökar under senare delen av föregående cykel 2. Östrogener ökar pga större närvaro av aromatas FSH ökar något igen (höga E-doser avbryter hämningen av GnRH) ovulation 3. LH peakar och orsakar ovulation (ca dag 14) Samtidigt ökar progesteron från corpus luteum 5. Progesteron avtar  ischemi i endometriet  avstötning; ny cykel börjar Tid (dagar) Hormonvariationer under menstruationscykeln Hormonnivåer (ej skalenligt) 4. Östrogen dippar men ökar då produktion i corpus luteum startar 5b. Vid implantation: hCG från placenta  corpus luteum  progesteron hCG: human chorionic gonadotropin Slut! Till huvud- sidan

4 Kvinnliga könshormon - komplett Se även: B&B s 1141-62 Desp5 s 298-305 Till stegvis beskrivning Till huvudsidan GnRH FSH LH Variabel pulsatil insöndring (1 puls/90 -240 min) thecaceller androgener aromatas granulosaceller tillväxt aromatas östrogener FSH-receptorer LH-receptorer självförstärkande feedback Mittfollikulär fas: hämning från dominant follikel, som själv överlever tack vare stimuleringen av egna FSH-receptorer androgener aromatasöstrogener FSH LH GnRH Sen follikulär fas Hög dos OVULATION corpus luteum östrogener + progesteron Y Y Tid (dagar) Hormonvariationer under menstruationscykeln 1. FSH ökar under senare delen av föregående cykel 2. Östrogener ökar pga större närvaro av aromatas FSH ökar något igen (höga E-doser avbryter hämningen av GnRH) 3. LH peakar och orsakar ovulation (ca dag 14) ovulation Samtidigt ökar progesteron från corpus luteum 5. Progesteron avtar  ischemi i endometriet  avstötning; ny cykel börjar Hormonnivåer (ej skalenligt) 4. Östrogen dippar men ökar då produktion i corpus luteum startar 5b. Vid implantation: hCG från placenta  corpus luteum  progesteron hCG: human chorionic gonadotropin

5 Manliga könshormon – steg för steg Se även: B&B s 1122-40 Desp5 s 306-7 GnRH LH FSH Leydigceller T E2 TTestosteron E2Östradiol LH-receptorer ABP Androgenbindande protein Sertoliceller ABP ABP-T Spermatogenes: Pilar: Sertoliceller ”spg”: spermatogonier (Leydigceller ligger interstitiellt om seminiferösa tubuli) Spermatogonier Primära spermatocyter Sekundära spermatocyter Spermie I testikelns seminiferösa tubuli Transport till epididymis ”stamcellsreservoar” bildas genom mitos Använd höger/vänsterpil för att se stegvis beskrivning av androgen- produktion och spermatogenes. Se hela bilden direkt, utan animeringar Tillbaka till huvudsidan Pulsatil insöndring (~1 puls/90 min) Slut! Till huvud- sidan

6 Manliga könshormon - komplett Se även: B&B s 1122-40 Desp5 s 306-7 Till stegvis beskrivning Till huvudsidan GnRH LH FSH Leydigceller T E2 Sertoliceller TTestosteron E2Östradiol LH-receptorer ABP Androgenbindande protein ABP ABP-T Spermatogenes: Pilar: Sertoliceller ”spg”: spermatogonier (Leydigceller ligger interstitiellt om seminiferösa tubuli) Spermatogonier Primära spermatocyter Sekundära spermatocyter Spermie I testikelns seminiferösa tubuli Transport till epididymis ”stamcellsreservoar” bildas genom mitos Pulsatil insöndring (~1 puls/90 min)

7 hypoglykemi sömn träning m Se även: B&B s 1023-34 Desp5 s 280  blodbana IGFInsulin-Like Growth Factor IGFBPIGF Binding Protein ALSAcid-Labile Subunit GHRH GH (Många vävnader) Lever IGF I/II IGFBP (1-6) ALS Pulsatil utsöndring högre nattetid ALS-bundet IGF kan ej passera endotelet pga ALS storlek (~80 kDa) ALS IGF IGFBP ALS IGF IGFBP IGF ALS IGFBP Effekter av IGF (Indirekta GH-effekter) Tillväxt gynnas  Differentiering  Proliferering  Apoptos Använd höger/vänsterpil för att se stegvis beskrivning av tillväxthormon. Se hela bilden direkt, utan animeringar Tillbaka till huvudsidan GH – stegvis beskrivning Slut! Till huvud- sidan Direkta GH-effekter (”diabetogena effekter”) Fett  Lipolys Muskler  Glukosupptag Lever  Glukoneogenes Somatostatin

8 hypoglykemi sömn träning m Se även: B&B s 1023-34 Desp5 s 280  blodbana IGFInsulin-Like Growth Factor IGFBPIGF Binding Protein ALSAcid-Labile Subunit GHRH GH (Många vävnader) Lever IGF I/II IGFBP (1-6) ALS Pulsatil utsöndring högre nattetid ALS-bundet IGF kan ej passera endotelet pga ALS storlek (~80 kDa) ALS IGF IGFBP ALS IGF IGFBP IGF ALS IGFBP Effekter av IGF (Indirekta GH-effekter) Tillväxt gynnas  Differentiering  Proliferering  Apoptos GH – komplett Direkta GH-effekter (”diabetogena effekter”) Fett  Lipolys Muskler  Glukosupptag Lever  Glukoneogenes Somatostatin Till stegvis beskrivning Till huvudsidan

9 Binjurebarkshormon - stegvis Se även: B&B s 1049-61 Desp5 s 294-7 CRH ACTH STRESS Cortisol Aldosteron Androgener ANG II Hyperkalemi Resorb Na+ Utsöndr K+ i njurtubuli  B-glukos Proteolys Glukoneogenes Lipolys Permissiv för glukagon och katekolaminer Höjer CNS- excitabilitet SYNTES (sker vid behov) • de novo-syntes • från LDL • från lagrade kolesterylestrar 3  HD3-betahydrogenas xx-OHasxx-hydroxylas Kolesterol HO AB C D Pregnenolon 17,20- desmolas O D 17  - OHas O D OH Aldosteron aldosteron- syntas O HO O CH 2 OH OH O Använd höger/vänsterpil för att se stegvis beskrivning av binjurebarkens hormoner. Se hela bilden direkt, utan animeringar Tillbaka till huvudsidan ANG IIAngiotensin II 21  - OHas O D CH 2 OH 21  - OHas Cortisol 11  - OHas C HO O O CH 2 OH OH 11  - OHas Progesteron 3  HD O A Slut! Till huvud- sidan Begränsad betydelse hos män Hos kvinnor: viktig för sekundärbehåring

10 Binjurebarkshormon - komplett Se även: B&B s 1049-61 Desp5 s 294-7 Till stegvis beskrivning Till huvudsidan CRH ACTH STRESS Cortisol Aldosteron Androgener ANG II Hyperkalemi Resorb Na+ Utsöndr K+ i njurtubuli  B-glukos Proteolys Glukoneogenes Lipolys Permissiv för glukagon och katekolaminer Höjer CNS- excitabilitet SYNTES (sker vid behov) Kolesterol • de novo-syntes • från LDL • från lagrade kolesterylestrar ANG IIAngiotensin II 3  HD3-betahydrogenas xx-OHasxx-hydroxylas HO AB C D Progesteron 3  HD O A 21  - OHas O D CH 2 OH Pregnenolon 17,20- desmolas O D 17  - OHas O D OH Cortisol 11  - OHas C HO O O CH 2 OH OH Aldosteron aldosteron- syntas O HO O CH 2 OH OH O 21  - OHas 11  - OHas 3  HD Begränsad betydelse hos män Hos kvinnor: viktig för sekundärbehåring

11 Binjuremärgshormon - stegvis Se även: B&B s 1061-65 Desp5 s 84-5 Adrenalin Noradrenalin Syntes och lagring i kromaffina celler i binjuremärgen Ökad glukosomsättning Ökad lipolys dvs rekrytering av energisubstrat Prestationshöjande effekter på hjärta-kärl Tyrosin DOPAHihydroxyfenylalanin DADopamin VMATVesikulärt monoaminotransferas PNMTFenyletanolamin-N-metyltransferas DOPADopamin Kromaffint granulum H+H+ Dopamin VMAT Noradrenalin Adrenalin PNMT frisättning från granula vid nervimpuls H+H+ Adrenalin Ca 2+ ATP kromogranin CNS-impuls (ACh) Ca 2+ Adr. ATP Ca 2+ ATP Ca 2+ Adr. effekter i målcell återupptag Använd höger/vänsterpil för att se stegvis beskrivning av binjuremärgs- hormoner. Se hela bilden direkt, utan animeringar Tillbaka till huvudsidan Cytosol Slut! Till huvud- sidan

12 Binjuremärgshormon - komplett Se även: B&B s 1061-65 Desp5 s 84-5 Till stegvis beskrivning Till huvudsidan Adrenalin Noradrenalin Syntes och lagring i kromaffina celler i binjuremärgen Ökad glukosomsättning Ökad lipolys dvs rekrytering av energisubstrat Prestationshöjande effekter på hjärta-kärl Tyrosin DOPAHihydroxyfenylalanin DADopamin VMATVesikulärt monoaminotransferas PNMTFenyletanolamin-N-metyltransferas DOPADopamin kromaffint granulum H+H+ Dopamin VMAT Noradrenalin Adrenalin PNMT H+H+ Adrenalin Ca 2+ ATP kromogranin frisättning från granula vid nervimpuls CNS-impuls (ACh) Ca 2+ Adr. ATP Ca 2+ ATP Ca 2+ Adr. effekter i målcell återupptag

13 Från parafollikulära celler i thyroidea Kalciumreglering – steg för steg Se även: B&B s 1086-1102 Desp5 s 290-3 Parathyroideakörtlarna (4 st) på thyroideas posteriora yta Utsöndring av Ca 2+ i urin Nedbrytning av Ca 2+ i ben Aktivering av Vit D Upptag av Ca 2+ Prekursor: 7-dehydrokolesterol (i hud) Previt D UV-ljus Vit D3värme 25-hydroxy-D3 i levern Summaeffekter  PTH ökar Ca 2+ i cirkulation Högt P-Ca 2+ (hyperkalcemi) PTH från huvudceller CALCITONIN Calcitonin gynnar calciuminlagring i ben GI-hormoner GI-hormoner  calcitonin  inlagring snarare än eliminering av kalcium postprandialt Använd höger/vänsterpil för att se stegvis beskrivning av kalciumregleringen. Se hela bilden direkt, utan animeringar Tillbaka till huvudsidan Slut! Till huvud- sidan I njuren finns dessutom 24  - OHas som bildar inaktivt Vit D (stimuleras av höga Vit D- och Ca 2+ -nivåer i cirkulation) 1,25-bishydroxy-D3 (aktivt Vit D3) 1  -OHas i njuren Utsöndring av PO 4- i urin

14 Kalciumreglering - komplett Till stegvis beskrivning Till huvudsidan Se även: B&B s 1086-1102 Desp5 s 290-3 Parathyroideakörtlarna (4 st) på thyroideas posteriora yta PTH Utsöndring av Ca 2+ i urin Nedbrytning av Ca 2+ i ben Aktivering av Vit D Upptag av Ca 2+ Prekursor: 7-dehydrokolesterol (i hud) 1,25-bishydroxy-D3 (aktivt Vit D3) Previt D UV-ljus Vit D3värme 25-hydroxy-D3 25-OHas i levern Summaeffekt  PTH ökar Ca 2+ i cirkulation Högt P-Ca 2+ (hyperkalcemi) från huvudceller CALCITONIN Calcitonin gynnar calciuminlagring i ben GI-hormoner GI-hormoner  calcitonin  inlagring snarare än eliminering av kalcium postprandialt Från parafollikulära celler i thyroidea 1  -OHas i njuren I njuren finns dessutom 24  - OHas som bildar inaktivt Vit D (stimuleras av höga Vit D- och Ca 2+ -nivåer i cirkulation) Utsöndring av PO 4- i urin

15 TRH TSH Thyroidea T3/T4 Syntes Blodbana Follikulär cell Kolloid Använd höger/vänsterpil för att se stegvis beskrivning av syntes och effekter av thyroideahormonerna. Se hela bilden direkt, utan animeringar Tillbaka till huvudsidan I - Jodidpool Na + I - I 0 Dessutom stimulerar TSH denna process genom hypertrofi av thyroideakörteln. T3/T4 Jodinering (tyrosinrester + jod  MIT/DIT) mRNA – ER – Golgi TG T3Trijodotyronin T4Thyroxin TGThyroglobulin MITMonojodotyronin DITDijodotyronin TBPThyroideabindande protein Konjugering av två tyrosinrester  T3/T4/reverse T3 TG-T3/T4 TG Tyr Transport i blod: 75 % på TBP 10 % på transthyroxin 10 % på albumin 0,4 % T3 fritt 0,04 % T4 fritt Metabola  BMR  Termogenes  Na/K-ATPas  O 2 -förbrukning  glukoneogenes + glykogenolys  lipolys + lipogenes  proteolys + proteinsyntes ”futile cycles” Effekter Tidig tillväxt Tillväxt av långa rörben Kognitiv mognad Motorisk förmåga I0I0 IIII OH TGB- skelett CH 2 OH TGB- skelett IIII CH 2 HO TGB- skelett IIII CH 2 O TGB- skelett IIII OH IIII CH 2 Se även: B&B s 1035-48 Desp5 s 286-9 Thyroideaperoxidas I TG T3/T4 Lysosomala enzymer TSH stimulerar vid sju steg i syntesen: 1.Follikulär cell 2. Kolloid 3. Blodkärl 4. Parafollikulära celler (C-celler) somatostatin dopamin Köldstress träning graviditet T3/T4 – stegvis beskrivning Slut! Till huvud- sidan

16 T3/T4 - komplett Syntes Blodbana Follikulär cell Kolloid TSH stimulerar vid sju steg i syntesen: Till stegvis beskrivning Till huvudsidan I - Jodidpool Na + I - I 0 Thyroideaperoxidas Dessutom stimulerar TSH denna process genom hypertrofi av thyroideakörteln. T3/T4 mRNA – ER – Golgi TG Jodinering (tyrosinrester + jod  MIT/DIT) Konjugering av två tyrosinrester  T3/T4/reverse T3 TG-T3/T4 TG Tyr I TG T3/T4 Lysosomala enzymer Transport i blod: 75 % på TBP 10 % på transthyroxin 10 % på albumin 0,4 % T3 fritt 0,04 % T4 fritt Metabola  BMR  Termogenes  Na/K-ATPas  O 2 -förbrukning  glukoneogenes + glykogenolys  lipolys + lipogenes  proteolys + proteinsyntes ”futile cycles” Effekter Tidig tillväxt Tillväxt av långa rörben Kognitiv mognad Motorisk förmåga I0I0 IIII OH TGB- skelett CH 2 OH TGB- skelett IIII CH 2 HO TGB- skelett IIII CH 2 O TGB- skelett IIII OH IIII CH 2 T3Trijodotyronin T4Thyroxin TGThyroglobulin MITMonojodotyronin DITDijodotyronin TBPThyroideabindande protein Se även: B&B s 1035-48 Desp5 s 286-9 1.Follikulär cell 2. Kolloid 3. Blodkärl 4. Parafollikulära celler (C-celler) somatostatin dopamin Köldstress träning graviditet TRH TSH Thyroidea T3/T4

17 Teckenförklaring till huvudsidan Om inget annat anges så stimulerar hypothalamushormoner produktion och insöndring av hypofyshormonerna i sin egen axel. Då så behövs har andra sammanhang markerats med pilar - t ex för TRH som stimulerar prolaktin (utanför thyroideaaxeln) och GH-axelns somatostatin (som inhiberar GH). StimuleringSkuggat område: hypofysens baklob Inhibering Produktion Systemiska eller lokala effekter Tillbaka till huvudsidan


Ladda ner ppt "Sammanfattning Endokrinologi v 1.2 (DFM2 moment 2) ”Pluggasammanfattning för 2000-talet” För er som gärna lär in med hjälp av bilder och sammanhang Stort."

Liknande presentationer


Google-annonser