Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utredning angående handelspolicy för Malmö stad Syftet med uppdraget är göra en utredning som kan utgöra underlag och rekommendationer till en handelspolicy.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utredning angående handelspolicy för Malmö stad Syftet med uppdraget är göra en utredning som kan utgöra underlag och rekommendationer till en handelspolicy."— Presentationens avskrift:

1

2 Utredning angående handelspolicy för Malmö stad Syftet med uppdraget är göra en utredning som kan utgöra underlag och rekommendationer till en handelspolicy för Malmö. Utredningen skall göras utifrån en beskrivning av handelns förutsättningar i Malmö och regionen samt utifrån betydelsefulla omvärlds- och framtidsfaktorer. Tidsperspektivet är ca 20 år framåt.

3 Utgångspunkt i – och input till – ÖP2012

4 Arbetet med framtagande av handelsutredningen – många aspekter Pia SandinVDCitysamverkan Carola Lavén Affärsutvecklingschef Atrium Ljungberg/Mobilia Hasse GunnarssonHandlare ICA Maxi Toftanäs Mira Thimmayya VDWild & Wonderful Mats Nordström MäklareMäklarfirman Nordström Petra Wahlström Etableringsansvarig KF-fastigheter Madelaine JohanssonHandelsföreträdareSvensk Handel Johan Hermansson Turistdirektör Malmö Turism Katarina Olsson Projektledare Malmö Turism Patrick Widerberg Bitr avdelningschef Gatukontoret Ola Melin Stadsträdgårdsmästare Gatukontoret Maria Brodde Makri Enhetschef Gatukontoret Dagmar Gormsen Bitr avdelningschef Miljöförvaltningen Karin Stomberg Utvecklingssekreterare Sdf Centrum Hampus Trellid Utvecklingschef Sdf Rosengård Pehr AnderssonNäringslivsdirektörNäringslivskontoret Agneta Möller Bitr avdelningschef Näringslivskontoret Håkan Thulin Avdelningschef Fastighetskontoret Magnus AlfredssonEnhetschef Fastighetskontoret Philip Tanimura Planeringssekreterare Stadsbyggnadskontoret Åke Lundqvist Planeringssekreterare Stadsbyggnadskontoret Malin Backman Översiktsplanearkitekt Stadsbyggnadskontoret Johan Emanuelson Enhetschef Stadsbyggnadskontoret Katarina Mayer Fastighetsutvecklare Tyréns Olle Anderberg Fastighetsutvecklare Tyréns

5 Sex trender med betydelse för Malmös framtida handelsutveckling  Hållbar utveckling Ökad konsumentmedvetenhet och ett ökat miljöfokus bland allmänheten ställer krav på framtidens handelsplatser.  En stad som anpassar sig efter grupper med olika bakgrund och preferenser Olika åldersgrupper, olika nationaliteter och kulturer har olika behov och påverkar handeln.  Knutpunkter i staden skapar möjligheter att utveckla handeln Kravet på god tillgänglighet med flera trafikslag fortsätter att öka. Stationslägen och viktiga hållplatser för kollektivtrafik. Cykelparkeringar vid handelsplatser, p- anslutningar, gångstråk etc. Närhet till handelsplatsen viktig för att klara klimatmål.

6 Sex trender med betydelse för Malmös framtida handelsutveckling  E-handel Möjligheter eller utmaning? E-handeln kan komplettera befintlig handel men kan även innebära förändrade strukturer.  Tät stad med olika typer av handelsplatser En växande befolkning och en ökad befolkningstäthet skapar förutsättningar för mångfald inom handeln.  Samverkan Samverkan mellan offentliga och privata aktörer i t ex så kallade BIDs (Business Improvement Districts) för utveckling av områden. Finansiering av specifika upprustningsprojekt.

7 Malmös östra delar har högst omsättning inom livsmedelsbutiker

8 Malmö har ett lägre försäljningsindex än övriga storstäder

9 Malmös växande befolkning och prognoser om ökad konsumtion innebär att konsumtionsunderlaget växer

10 Sällanköpsvaruhandeln är framförallt koncentrerad i Malmös centrala delar och utmed ringlederna

11 Malmö har ett inflöde av köpkraft men har ett lägre försäljningsindex än övriga svenska storstäder (Stockholm och Göteborg)

12 Malmös växande befolkning och prognoser om ökad konsumtion innebär att konsumtionsunderlaget växer

13 Lämpliga platser och områden för handelsutveckling  Innerstaden  Kollektivtrafiknära lägen  Stadsdelscentrum och stadshandel  Regionala handelsplatser  Dagligvaror i anslutning till befolkningstäta områden  Platser och lösningar för E-handel

14 Riktlinjer för etableringar  Större etableringar av livsmedel bör i princip lokaliseras till befolkningstäta stadsdelar eller planerade områden inom den blandade staden.  Sällanköp bör i första hand lokaliseras i anslutning till de befintliga etablerade platserna och stråken med handel.  Handel i nyproducerade lokaler i den blandade staden bör i första hand koncenteras till strategiska lägen.


Ladda ner ppt "Utredning angående handelspolicy för Malmö stad Syftet med uppdraget är göra en utredning som kan utgöra underlag och rekommendationer till en handelspolicy."

Liknande presentationer


Google-annonser