Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vi blir Region Jönköpings län 2014-09-24. Vi bildar region i Jönköpings län. Det är en resa mot en ny kraftfull och demokratiskt vald organisation med.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vi blir Region Jönköpings län 2014-09-24. Vi bildar region i Jönköpings län. Det är en resa mot en ny kraftfull och demokratiskt vald organisation med."— Presentationens avskrift:

1 Vi blir Region Jönköpings län 2014-09-24

2 Vi bildar region i Jönköpings län. Det är en resa mot en ny kraftfull och demokratiskt vald organisation med ansvar för hälso- och sjukvård och för regional utveckling och tillväxt. Regionbildningen handlar framför allt om att människorna som lever, arbetar och studerar här ska ha ett bra liv. Det är vi tillsammans som formar framtiden. Den nya organisationen Region Jönköpings län är med och skapar förutsättningarna. Region Jönköpings län Vi blir Region Jönköpings län

3 Vad händer den 1 januari 2015? Varför bildar vi region i Jönköpings län? Vad innebär det för dig? Januari 1 2015 Januari 1 2015 Vi blir Region Jönköpings län

4 Den 1 januari 2015 blir Jönköpings län en egen region. Då ombildas Landstinget i Jönköpings län till en så kallad regionkommun och byter namn till Region Jönköpings län. Samtidigt upphör Regionförbundet Jönköpings län som egen organisation och det regionala utvecklingsansvaret förs över till den nya regionen. Det är en omfattande förändring, men mycket kommer att fungera precis som tidigare, till exempel inom hälso- och sjukvården. Det händer 1 januari 2015 Vi blir Region Jönköpings län

5 Region Jönköpings län = en region som formas av politiska beslut och styrs av politiska församlingar. Funktionella regioner, till exempel lokala arbetsmarknadsregioner, förändras successivt genom människors beteende. Vad är en region? Vi blir Region Jönköpings län

6 Kraftsamling och samordning för att stärka och utveckla regionen, det vill säga hela Jönköpings län. Tydlighet och synlighet kring beslut och pengar i en direktvald politisk organisation. Medborgarnas inflytande över regionens tillväxt och utveckling stärks i folkvalda regioner – demokratin fördjupas och utvecklas. Vi får en starkare ställning både i Sverige och i EU. Vi lever i regionernas Europa! Därför bildar vi region Vi blir Region Jönköpings län

7 Vad gör en region? Vi blir Region Jönköpings län

8 Allt hänger ihop… Region Jönköpings län ansvarar för områden som är avgörande för människors liv och hälsa och för länets tillväxt och utveckling. Sambanden är starka: Människor väljer att leva där det finns jobb, utbildning, en god livsmiljö, kultur och möjlighet att kunna pendla till arbete, skola och fritidsaktiviteter... Där människor finns behövs hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, utbildning, kultur etc. Och företagen behöver välutbildade medarbetare och en bra infrastruktur…

9 Regionens geografi Vi blir Region Jönköpings län

10 ”För ett bra liv i en attraktiv region” Visionen Vi blir Region Jönköpings län

11 Politisk organisation Vi blir Region Jönköpings län

12 Regionfullmäktige är direktvalt och högsta beslutande församling. Regionfullmäktige har 81 ledamöter + ersättare. Målformulering, uppföljning, motioner, verksam- hetsplan och budget är exempel på uppgifter. Valberedning, revision, patientnämnd och parlamentarisk nämnd hör till regionfullmäktige. Presidiet till regionfullmäktige leder arbetet utifrån arbetsordning. Regionfullmäktige Vi blir Region Jönköpings län

13 Regionstyrelsen har 15 ledamöter + 15 ersättare. Regionstyrelsen har samlat ansvar för verksamhet, ekonomi och finansiering samt uppsikt över övriga politiska organ (enligt lagstiftning). Övergripande frågor som demokrati, omvärlds- bevakning, forskning och internationella relationer, liksom strategiska frågor samt ägarfrågor gällande bolag, stiftelser med mera är regionstyrelsens ansvar. Till regionstyrelsen hör ett arbetsutskott med 5 + 5 ledamöter Regionstyrelse Vi blir Region Jönköpings län

14 Tre politiska nämnder ansvarar för tre arbetsområden: Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Nämnd för folkhälsa och sjukvård Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö Nämnder Vi blir Region Jönköpings län

15 Kommunalt forum är en mötesplats och kontaktyta mellan regionkommunen och regionens primärkommuner för dialog och samverkan. Kommunalt forum är även med och förbereder frågor till regionstyrelsen och nämnderna. Kommunalt forum Vi blir Region Jönköpings län

16 Landstingsfullmäktige och landstingsstyrelse Regionfullmäktige och regionstyrelse … men vid valet kommer det fortfarande att stå landstingsfullmäktige på valsedlarna! I höst väljer vi till regionfullmäktige Vi blir Region Jönköpings län

17 Verksamhetens organisation Vi blir Region Jönköpings län

18 En samlad och stark region bygger på nära dialog, förtroende och tillit mellan alla som är engagerade i regionens utveckling. Arbetet med att forma Region Jönköpings län sker i nära samarbete mellan Landstinget och framför allt länets 13 kommuner. Men också aktörer som Högskolan i Jönköping, Länsstyrelsen, näringslivet, organisationer och föreningar har en viktig roll i regionbildningen. Regionresan gör vi tillsammans Vi blir Region Jönköpings län

19 ”Att göra bra saker tillsammans är hela syftet med att vi bildar region i Jönköpings län. Jag är stolt över att få vara med och utveckla välfärden tillsammans med länets kommuner och alla som lever och arbetar här.” Agneta Jansmyr, landstingsdirektör och blivande regiondirektör Utvecklingskraft Vi blir Region Jönköpings län

20 www.lj.se/region2015 # regionjkpg Facebook: Landstingetjkpg Twitter: @LandstingetJkpg Följ regionbildningen Vi blir Region Jönköpings län


Ladda ner ppt "Vi blir Region Jönköpings län 2014-09-24. Vi bildar region i Jönköpings län. Det är en resa mot en ny kraftfull och demokratiskt vald organisation med."

Liknande presentationer


Google-annonser