Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Renodlad beställare. 22015-01-12 Ett energieffektivt transportsystem Väl fungerande resor och transporter i storstadsregionerna Effektiva transportkedjor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Renodlad beställare. 22015-01-12 Ett energieffektivt transportsystem Väl fungerande resor och transporter i storstadsregionerna Effektiva transportkedjor."— Presentationens avskrift:

1 Renodlad beställare

2 22015-01-12 Ett energieffektivt transportsystem Väl fungerande resor och transporter i storstadsregionerna Effektiva transportkedjor för näringslivet Robust och tillförlitlig infrastruktur Trafikverket - en modern myndighet Samt … Trafikverkets strategiska utmaningar 2012 - 2021 Mer nytta för pengarna

3 32015-01-12 Regeringen har, via näringsdepartementet, tillsatt Produktivitetskommittén Och lagt uppdrag på Trafikverket –Att verka för ökad produktivitet och ökad innovationsgrad i anläggningsbranschen –Att skapa effektivare planering –Att ha en effektivare intern verksamhet Mer nytta för pengarna

4 42015-01-12 I basen Renodlad beställarroll – ett förhållningssätt där vi skapar förutsättningar för marknaden att… …öka innovations- takten …öka produktiviteten…ta större ansvar…öka konkurrensen

5 52015-01-12 Detta ställer ökade krav på våra entreprenörer Större förmåga till alternativa/innovativa lösningar Effektivare resursutnyttjande Bättre planering och mer industriell produktion Mer transparent samverkan vid projektredovisning Mer öppet riskarbete i samverkan med Trafikverket Underentreprenörer blir en integrerad del av partnerskapet Ökad kompetens inom projekterings- ledning Större fokus på säkerhetsfrågor Smartare tillfälliga trafiklösningar LCC blir en naturlig del av arbetet

6 62015-01-12 Register Skatter/avgifter BanverketVägverket Nya förutsättningar ger nya möjligheter

7 72015-01-12 Ökad produktivitet i anläggningsbranschen Vårt produktivitetsarbete, skarpa mål

8 82015-01-12 Samlat grepp med ett produktivitetskontor PIA Syftet är att ta fram förslag på åtgärder inom olika produkt- kategorier för att öka produktiviteten och att utveckla upplägg och metoder för hur produktiviteten ska mätas (PIA-mätning). Renodlad beställarroll Syftet är att utveckla ett förhållningssätt som ska prägla vårt sätt att bedriva verksamheten utifrån vår roll som renodlad beställare. SISU 2013 Projektet arbetar för en ökad produktivitet i anläggningsbranschen genom att se över våra arbetssätt och verktyg för strategiskt inköp och upphandling. FOI Här pågår flera projekt för att bidra till en ökad produktivitet och möta behoven från såväl marknad som omvärld.

9 92015-01-12 Bättre framförhållning på marknaden Tydliga beställningar med balanserade krav Regelverken ska uppdateras och i flera fall uttrycka funktionella krav Ökat utrymme för entreprenören att välja lösning Tydligare roller - minskad detaljstyrning Fokus på uppföljning av entreprenör på systemnivå Bättre kunskap om anläggningens status Förstärkt kontroll av utfört arbete Vad innebär detta för säkerheten?

10 102015-01-12 Enligt… Kultur Drivkrafter Risker Diskussion


Ladda ner ppt "Renodlad beställare. 22015-01-12 Ett energieffektivt transportsystem Väl fungerande resor och transporter i storstadsregionerna Effektiva transportkedjor."

Liknande presentationer


Google-annonser