Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MARKNADSFÖRING FÖR RYSKA KONSUMENTER SAMT DERAS ÅSIKTER OM LOVISA SOM TURISTDESTINATION TRICIA WIKSTRÖM.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MARKNADSFÖRING FÖR RYSKA KONSUMENTER SAMT DERAS ÅSIKTER OM LOVISA SOM TURISTDESTINATION TRICIA WIKSTRÖM."— Presentationens avskrift:

1 MARKNADSFÖRING FÖR RYSKA KONSUMENTER SAMT DERAS ÅSIKTER OM LOVISA SOM TURISTDESTINATION TRICIA WIKSTRÖM

2 INNEHÅLL  Syfte  Utgångspunkterna  Resultat  Analys  Självkritisk analys  Slutsatser

3 SYFTE ”att undersöka ryska resenärers åsikter om Lovisa som turistdestination, samt att klargöra genom vilka marknadsföringskanaler dessa resenärer nås” Ryska resenärer Lovisa Marknads- föring

4 VARFÖR ÄR DETTA INTRESSANT? •Finlands turismindustri växer i jämn takt •2010: 6 miljoner utländska resenärer •Ryska resenärer utgör 40 % •En tredjedel av turisminkomsten från ryska resenärer •Potentialen för fortsatt tillväxt är stor – 142 miljoner invånare •Ryska resenärer största segmentet av utländska besöken i Lovisa •Vad är det som lockar resenärerna? •Marknadsföring har blivit mera socialt och interaktivt •Är Lovisas marknadsföringsåtgärder tillräckligt effektiva?

5 UTGÅNGSPUNKTERNA Lovisa stad & turismnäring Marknadsföring Statistik Informationssökning Ryska resenärer

6 LOVISA KOMMUN Areal 1751,58km² Invånare 15 500

7 LOVISA - HISTORIA •Gränsstad mellan Sverige och Ryssland - 1745 •Fästningsstad med lång sjöfartshistoria •Strömfors bruk – bruksområde sedan 1700-talet •Brand 1855 – återbygge •Parker & arkitektur •Bad och kurturism i slutet av 1800-talet •Turismnäringen bygger på stadens historia •Skärgård & båtliv •Natur & friluftsliv •Musik & konst •Historiska personer, platser, byggnader

8 LOVISA - MARKNADSFÖRING •Turistbroschyrer •Tidningar •Hemsida •Sociala medier •Mässor •Ökad fokus på elektroniska kanaler •Landsbygds- och småstadsidyll •Skärgården •Små byar och herrgårdar •Gamla stadsdelar och muséer TEMAN

9 Traditionella ResebroschyrerTidningarTelevisionRadioWord of mouth Moderna InternetsidorSökmotorerSociala medierBloggarMobiltelefonstjänster MARKNADSFÖRINGSKANALER

10 KONSUMENTBETEENDE Behov Informations- sökande Beslut Upplevelse Utvärdering Sharpley 2006

11 INFORMATIONSSÖKNINGSPROCESSEN KOMMERSIELL OMGIVNING •Företag •Resmål •Länder •Organisationer •Lockar konsumenter för att öka försäljning •Fakta om alternativ SOCIAL OMGIVNING •Vänner •Familj •Sociala grupper •Personliga åsikter •Pålitlig •Kompletterande fakta Mill & Morrisson 1995

12 DEN RYSKA RESENÄREN •Besöker Finland under sommaren och årsskiftet •Uppskattar •Historia •Kultur •Arkitektur •Natur •God service – speciellt på ryska •Söker information via internet •Påverkas av •Vänner, familj och andra resenärer •Turistbroschyrer •Radio och television •Sociala medier

13 RESULTAT – MÅLGRUPPEN •Ålder: •Majoriteten 26 – 57 år (78,2%) •Ingen specifik åldergrupp står ut •Hemort: •Sankt Petersburg (80%) •Moskva (11%) •Viborg (5%) •Karelen / annan ort (2%) •Reseform: •Självständigt (96,4%) •Med chartergrupp eller reseföretag (3,6%) •Tidigare besök till Lovisa: •En gång (11%) •Två till tre gånger (7%) •Fyra gånger eller fler (4%) •Första besöket (78%)

14 RESULTAT – LOVISA SOM DESTINATION •Lovisas mest lockande egenskaper: •Gamla stan (28,4 %) •Natur (24,3 %) •Historiska sevärdheter (19,6 %) •Skärgård, båtliv och fiske, kulturevenemang (5,4 %) •Inspiration för att besöka Lovisa: •Sökmotorer på internet (43,4%) •Vänner eller familj som besökt Lovisa tidigare (22,6%) •Resebroschyr eller –tidning (22,6%) •Råkade befinna sig i området (15,1%) •Hade besökt tidigare och ville återvända (13,2%) •Val av destination (allmänt): •Transportförbindelser (55 %) •Historia (49 %) •Övernattningsmöjlighet (43,6 %) •Tillgänglig information (41,8 %)

15 RESULTAT – MARKNADSFÖRING •Informationssökning före besöket till Lovisa: •58% •Kanaler som använts för informationssökning: •Sökmotor (71 %) •Lovisas hemsida (52 %) •Resebroschyr eller resetidning (52 %) •Lovisas informationsutbud: •Tillräckligt med tillgänglig information(52%) •Inte tillräckligt med tillgänglig information (24%) •Marknadsföringskanaler som påverkar val av destination: •Vänner och familj (62%) •Turismhemsidor (80%) •Internetportaler (49%) •Artiklar i tidsskrifter och dagstidningar (51%) (28%)

16 RESULTAT – MARKNADSFÖRING •Intresse för moderna kanaler: •Bloggar (45 %) •Social media (42 %) •E-post (22 %) •Mobiltelefonsapplikationer (16 %)

17 ANALYS •Ryska resenärer lockas till de egenskaper som Lovisa erbjuder •Val av destination påverkas stort av transportförbindelser och historia •Historia, natur och kulturutbud borde lyftas fram ytterligare i marknadsföringen •Marknadsföring borde koncentreras till •Word of mouth, artiklar i tidningar, program i television •Turismhemsidor, sökmotorer, internetportaler •Marknadsföring via bloggar och social media borde utvecklas

18 SJÄLVKRITISK ANALYS •Låg svarsprocent •Bortfall •Feltolkning •Lång enkät •Validitet •Fasta svarsalternativ •Neutrala frågeställningar •Reliabilitet •Resultat inte anpassbara till hela marknadssegmentet •Resultatet kan variera vid upprepad undersökning •Intressanta resultat •Insikt i resenärernas åsikter och preferenser

19 SLUTSATSER •Undersökningen bekräftade tidigare information om ryska resenärers preferenser •Resultaten gav intressanta insikter i marknadssegmentets åsikter •Det är möjligt för Lovisa att attrahera större mängder ryska resenärer i framtiden

20 TACK


Ladda ner ppt "MARKNADSFÖRING FÖR RYSKA KONSUMENTER SAMT DERAS ÅSIKTER OM LOVISA SOM TURISTDESTINATION TRICIA WIKSTRÖM."

Liknande presentationer


Google-annonser