Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Regeringens promemoria Från sjukersättning till arbete - ”Jobbamnestin” Håkan Svärdman.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Regeringens promemoria Från sjukersättning till arbete - ”Jobbamnestin” Håkan Svärdman."— Presentationens avskrift:

1 1 Regeringens promemoria Från sjukersättning till arbete - ”Jobbamnestin” Håkan Svärdman

2 2 Syftet med jobbamnestin •” Bakgrunden till det här förslaget är att försöka gottgöra många som blivit misshandlade av dagens system. Många som i dag har permanent sjukersättning fick inte hjälp i tid av samhället” Cristina Husmark Pehrsson, DN 12 januari 2008 •Syftet med förslagen i del 1 är att uppmuntra personer med sjukersättning att börja jobb, utan att deras rätt till ersättning ifrågasätts. •För att minimera marginaleffekterna så vill man införa en steglös avräkning av sjukersättningen vid arbete.

3 3 Vilka berörs av förslagen? •De särskilda reglerna för steglös avräkning ska gälla alla personer som blivit beviljade icke-tidsbegränsad sjukersättning senast augusti 2007 •Uppskattningsvis 390 000 personer

4 4 Steglös avräkning av sjukersättning •Vid steglös avräkning av sjukersättning ska sjukersättningen minskas mot annan inkomst, kallad reduceringsinkomst, innan ersättning betalas ut. •Innan den försäkrade påbörjar sitt arbete ska han eller hon ansöka hos FK om ett preliminärt beslut om reducering. •Preliminärt beslut grundas på en uppskattning av den förväntade årsinkomsten. •Slutligt beslut fastställs när beslut om PGI meddelats. •Överskjutande belopp under 3000 kr ska inte betalas tillbaka. •Ny ansökan ska göras för varje kalenderår.

5 5 Reduceringsinkomst? •Reduceringsinkomst = pensionsgrundande inkomst + allmän pensionsavgift •Även utländska inkomster som skulle varit pensionsgrundande i fall de förvärvats i Sverige Dessa inkomster ska inte ingå i reduceringsinkomsten: •Sjukpenning, •Livränta, •Sjukersättning, •Föräldrapenning •Vårdbidrag

6 6 Steglös avräkning vid hel sjukersättning •Om inkomsterna från arbete understiger ett prisbasbelopp (41 000 kr) minskas inte sjukersättningen •Sjukersättningen ska minskas med ett belopp som uppgår till 50 procent av reduceringsinkomsten till den del reduceringsbeloppet överstiger ett prisbasbelopp •Sjukersättningen är helt bortreducerad när summan av reduceringsinkomsten och sjukersättningen tillsammans överstiger 8 prisbasbelopp (328 000 kr)

7 7 Räkneexempel vid hel sjukersättning Personen börjar jobba halvtid och tjänar 100 800 kr/år eller 8 400 kr/månaden Innan Efter Sjukersättning196 800166 900 Arbetsinkomst0100 800 Summa196 800267 700

8 8 Steglös avräkning vid 75 procent sjukersättning •Om inkomsterna från arbete understiger 2,6 prisbasbelopp (106 600 kr) minskas inte sjukersättningen. •Sjukersättningen ska minskas med ett belopp som uppgår till 50 procent av reduceringsinkomsten till den del reduceringsbeloppet överstiger 2,6 prisbasbelopp.

9 9 Räkneexempel vid 75 % sjukersättning Personen börjar jobba halvtid och tjänar 153 750 kr/år eller 12 812 kr/månaden Innan Efter Sjukersättning147 600124 025 Arbetsinkomst 76 875153 750 Summa224 475277 775

10 10 Steglös avräkning vid 2/3 procent sjukersättning •Om inkomsterna från arbete understiger 3,6 prisbasbelopp (147 600 kr) minskas inte sjukersättningen. •Sjukersättningen ska minskas med ett belopp som uppgår till 50 procent av reduceringsinkomsten till den del reduceringsbeloppet överstiger 3,6 prisbasbelopp.

11 11 Räkneexempel vid 2/3 sjukersättning Personen börjar jobba halvtid och tjänar 153 750 kr/år eller 12 812 kr/månaden Innan Efter Sjukersättning130 000126 925 Arbetsinkomst 104 550153 750 Summa234 550280 675

12 12 Steglös avräkning vid 50 procent sjukersättning •Om inkomsterna från arbete understiger 4,2 prisbasbelopp (172 200 kr) minskas inte sjukersättningen. •Sjukersättningen ska minskas med ett belopp som uppgår till 50 procent av reduceringsinkomsten till den del reduceringsbeloppet överstiger 4,2 prisbasbelopp.

13 13 Räkneexempel vid 50 % sjukersättning Personen börjar jobba heltid och tjänar 201 600 kr/år eller 16 800 kr/månaden Innan Efter Sjukersättning98 40083 600 Arbetsinkomst100 800201 600 Summa199 200285 200

14 14 Steglös avräkning vid 25 procent sjukersättning •Om inkomsterna från arbete understiger 5,8 prisbasbelopp (237 800 kr) minskas inte sjukersättningen. •Sjukersättningen ska minskas med ett belopp som uppgår till 50 procent av reduceringsinkomsten till den del reduceringsbeloppet överstiger 5,8 prisbasbelopp.

15 15 Räkneexempel vid 25 % sjukersättning Personen börjar jobba heltid och tjänar 201 600 kr/år eller 16 800 kr/månaden Innan Efter Sjukersättning 50 400 50 400 Arbetsinkomst 151 200201 600 Summa 201 600 252 000

16 16 Jobbamnestin och övriga subventioner •Arbetsgivare som anställer en person med sjukersättning ska även ha rätt till subvention av arbetsgivaravgiften som erbjuds via arbetsmarknadsprogrammen Nystartsjobb och Nyfriskjobb. •Vid Nystartsjobb slipper arbetsgivaren betala arbetsgivaravgift under så lång tid den andställde dessförinnan varit sjuk. •Vid Nystartsjobb rabatteras arbetsgivaravgiften dubbelt upp under så lång tid den anställde dessförinnan varit sjuk.

17 17 Övriga regler för jobbamnestin •Jobbamnestin upphör ifall den försäkrade beviljas sjukersättning till högre förmånsnivå. •Däremot får den försäkrade bibehålla jobbamnestin ifall förmånsnivån sänks. Ska även kunna ansöka om sänkning, vilket kan vara ekonomiskt motiverat i och med att den sammanlagda ersättningsgraden ökar. •Bostadstillägg ska kunna utges även när sjukersättningen är bortreducerad, men även det reduceras beroende på arbetsinkomsten

18 18 Övriga regler för jobbamnestin •SGI ska inte kunna fastställas på den del som den försäkrade har blivit beviljad hel eller partiell sjukersättning. •Vid sjukdom och föräldraledighet ska den försäkrade få sin försörjning garanterad via sjukersättning. •Arbetsgivaren ska inte ha skyldighet att betala sjuklön till person med jobbamnesti. •Ingen rätt till a-kassa vid ”arbetslöshet”.

19 19 Övriga regler för jobbamnestin •Arbetsskadelivräntan ska inte omprövas på grund av att den försäkrade visat ökad arbetsförmåga •Livräntan ska minskas först. När livräntan är bortreducerad minskas sjukersättningen. •Samordningen av livränta och sjukersättning ska endast de utges på grunda av samma arbetsoförmåga. •Yrkesskadelivräntor ska inte reduceras.

20 20 Nya regler för stadigvarande sjukersättning, som är beviljade efter augusti 2007 ”En grundläggande princip i systemet med sjuk- och aktivitetsersättning är emellertid att den försäkrade inte har rätt till ersättning om han eller hon förvärvsarbetar på den del vars arbetsoförmåga ersättningen avser att kompensera. Det är således mycket viktigt att söka motverka exempelvis att en försäkrad uppbär hel ersättning och samtidigt förvärvsarbetar i större utsträckning än en åttondel av sin arbetsförmåga.” (s.173)

21 21 Nya regler för stadigvarande sjukersättning, som är beviljade efter augusti 2007 •25 procentig ersättningsbonus vid vilande sjukersättning under 12 månader. •Under vilandeperiod är även eventuell livränta vilande. •Sjukersättning under övergångsfas: Om sjukersättningen dras in tack vare förbättrad arbetsförmåga ska den försäkrade kunna få sjukersättning till han har fått arbete dock längst i sex månader. •Ribban för bedömning av arbetsförmågan vid förnyad utredning sänks från ”uppvisat en väsentlig förbättring” till ”antas ha en förbättrad arbetsförmåga”. Gäller inte personer med aktivitetsersättning

22 22 Remisstider och ikraftträdande •Remisstiden går ut den 16 april, och proposition under våren •Förslagen föreslås träda ikraft den 1 januari 2009


Ladda ner ppt "1 Regeringens promemoria Från sjukersättning till arbete - ”Jobbamnestin” Håkan Svärdman."

Liknande presentationer


Google-annonser