Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utbildningen KUT KUT-Tandläkare. Målsättning med undervisningen  Utbildningen syftar till att ge kunskap om kraniofacial växt och utveckling, bettets.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utbildningen KUT KUT-Tandläkare. Målsättning med undervisningen  Utbildningen syftar till att ge kunskap om kraniofacial växt och utveckling, bettets."— Presentationens avskrift:

1 Utbildningen KUT KUT-Tandläkare

2 Målsättning med undervisningen  Utbildningen syftar till att ge kunskap om kraniofacial växt och utveckling, bettets normala utveckling, tand- och bettavvikelsers etiologi och epidemiologi samt deras konsekvenser för oral hälsa och livskvalitet.

3 Målsättning  Studenterna skall lära sig undersöka och ställa diagnos på bettavvikelser samt ha god förmåga att selektera de avvikelser som kräver behandling.  Varför? När? Hur?

4 Interceptiv ortodonti  Studentens tränas i klinikmiljö för att kunna utföra enklare behandlingar med fokus på interceptiv behandling  Vad är interceptiv ortodonti????  En ogynnsam utveckling bryts och att bettutvecklingen sedan förväntas förlöpa på ett för individen normalt sätt

5 Exempel på interceptiv behandling  Korrigera ett tvångsförande korsbett  Att häva en tvångsförande inverterad ök front  Att stoppa upp en sugovana innan man fått en bettförändring är däremot profylaktiskt

6 Svensk barn/ungdomstandvård  Vi arbetar preventivt i alla lägen  med all tandvård inkluderande ortodonti ex. laga karierade mjölk- femmor så att inte första permanenta molarerna mesialvandrar om man tvingas extrahera 05:or pga pulpit.  Alla har rätt till samma vård på lika villkor

7 Kliniskt arbete  Studentens tränas i klinikmiljö för att kunna utföra tidig behandling/interceptiv behandling  Ta hand om retentionspatienter  Kunna åtgärda enklare akuta problem  Kunna ta av och sätta åter en båge på fastsittande apparatur ex. vid påbyggnad av tänder med composit

8 Exempel på vad studenterna kliniskt skall vara duktiga på:  Alginatavtryck där man ser apikalbasen med riktiga index  Göra en QH (quad helix)  Göra klammerplåtar och aktivatorer efter konsult/planering tillsammans med ortodontist  Sätta fast retainers/rebonda  Lösa enklare akuta problem

9 Viktig apparatur  Expansionsplåt QH (quad helix)

10

11 LKG och Syndrom  Känna till klinisk bett utveckling och den vanliga behandlingsgången för patienter med läpp-käk-gomspalt (LKG) samt kraniofaciala syndrom

12 Ortodontiutbildningen  Ni har haft mycket teori i början / komma in i svenska språket fu ämnet  klinikpass med klinisk tjänstgöring. Ni arbetar två och två med ”egna patienter” både barn som tidigare gått på studentkliniken  Fallpresentation ort eller ped  en /skriftlig tentamen i slutet av kursen 2012.

13 KUT-tandläkare 2hp i ortodonti  Mål: Kunskap om kraniofacial utveckling samt  bettutveckling från primärt till permanent bett.  Kunna övervaka bettutveckling och fastställa diagnos.  Kunna upptäcka malocklusioner och kunna selektera de avvikelser som kräver tidig ortodontisk behandling.  Kunna bedöma behandlingsbehovet och besluta om och när en konsultation med ortodontist skall bokas in.  KUNNA SKRIVA ADEKVATA REMISSER!

14 KUT tandl /utbildningsmål  Kunna informera patient och anhöriga om olika ortodontiska behandlingar  Känna till behandlingsgången för patienter med läpp-käk- gomspalt samt kraniofaciala syndrom.  Kunna göra en preliminär behandlingsplanering i samråd med ortodontist.  Kunna formulera adekvata remisser med adekvata upplysningar till ortodontist.  Kunna ta hand om patienter med ortodontisk retentionsapparatur efter avslutad ortodontibehandling.

15 KUT tandläkare utbildning liknande kursmålen för T7+T8 (komprimerad)  Undervisningen består av föreläsningar, demonstrationer och klinisk tjänstgöring med fokus på bett diagnostik, behandlingsbehovsbedömning, enklare interceptiv apparatur och handhavande av retentionspatienter efter avslutad ortodontibehandling.  Gemensam undervisning ortodonti/pedodonti sker avseende bettdiagnostik och bedömning av behandlingsbehov.  Föreläsningar gemensamt för KUT tandläkare och  tandläkarstuderande påT7 och T8.

16 Examination KUT  Skriftligt prov, redovisningspatient, artikel och godkänd klinik


Ladda ner ppt "Utbildningen KUT KUT-Tandläkare. Målsättning med undervisningen  Utbildningen syftar till att ge kunskap om kraniofacial växt och utveckling, bettets."

Liknande presentationer


Google-annonser