Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EFS resultat 2013. Matematiklektion 1: Avrundning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EFS resultat 2013. Matematiklektion 1: Avrundning."— Presentationens avskrift:

1 EFS resultat 2013

2 Matematiklektion 1: Avrundning

3 Företagsekonomi lektion 1: Resultat och balans

4 Resultaträkning - balansräkning

5 EFS kostnader Johannelunds teologiska högskola EFS Internationella avdelning EFS Sverigeavdelning

6 EFS kostnader Johannelunds teologiska högskola EFS Sverigeavdelning EFS Internationella avd EFS Styrelse och MF EFS Administration & IT EFS Kommunikation & insamling

7 Resultaträkningen (sid 12) Sidhänvisning till årsredovisningen 2013 * = förklaras vidare på kommande bilder Utfall 2013Budget 2013Utfall 2012 Intäkter *50 50148 46247 949 Kostnader *-46 608-47 330-43 098 Resultat före bokslutsdispositioner3 8931 1324 851 Dispositioner, finansiellt netto-2 508-602-3 390 Årets resultat1 3855301 461

8 Utfall 2013Budget 2013Utfall 2012 Gåvor *26 02826 00025 384 Föreningsavgift1 4161 500 Testamenten6 1844 0006 380 Bidrag8 8778 8707 405 Försäljning4 5614 6455 851 Medlemsavgifter423017 Hyra och övrigt3 3933 4172 912 Totala intäkter50 50148 46247 949 Intäkter (sid 17) FÖRSÄLJNING (mot fg år) Prenumerationer Kurser&deltagaravgifter Föreläsningar Annonser Budbäraren

9 Gåvor Utfall 2013Budget 2013Utfall 2012 Mission där det bäst behövs13 489 14 482 Internationell mission8 7288 172 BIAL - Barn i alla länder 2 026 1 636 Sverige 922 206 Totala gåvomedel 25 16526 00024 497 Johannelund 662510747

10

11 Kostnader (sid 12 och 18) Utfall 2013Budget 2013Utfall 2012 Insamling kommunikation1 1611 4141 450 Fastighets- och kontorskostnader4 3273 3584 194 Kontorsmaterial, telefon mm1 3381 4691 179 Revisions- och konsultkostnader295290231 Inhyrd personal 647677488 Projektanslag utland5 8555 2744 989 EFS anslag 1 8096331 291 Personalkostnader27 09930 76925 512 Avskrivningar 926898897 Övriga kostnader 3 1512 5482 867 Totala kostnader 46 60847 33043 098

12 Kostnader (sid 12 och 18) Utfall 2013Budget 2013Utfall 2012 Insamling kommunikation1 1611 4141 450 Fastighets- och kontorskostnader4 3273 3584 194 Kontorsmaterial, telefon mm1 3381 4691 179 Revisions- och konsultkostnader295290231 Inhyrd personal 647677488 Projektanslag utland5 8555 2744 989 EFS anslag 1 8096331 291 Personalkostnader27 09930 76925 512 Avskrivningar 926898897 Övriga kostnader 3 1512 5482 867 Totala kostnader 46 60847 33043 098

13 Utfall 2013Budget 2013Utfall 2012 Insamling kommunikation1 1611 4141 450 Fastighets- och kontorskostnader4 3273 3584 194 Kontorsmaterial, telefon mm1 3381 4691 179 Revisions- och konsultkostnader295290231 Inhyrd personal 647677488 Projektanslag utland5 8555 2744 989 EFS anslag 1 8096331 291 Personalkostnader27 09930 76925 512 Avskrivningar 926898897 Övriga kostnader 3 1512 5482 867 Totala kostnader 46 60847 33043 098 Kostnader (sid 12 och 18)

14 Utfall 2013Budget 2013Utfall 2012 Insamling kommunikation1 1611 4141 450 Fastighets- och kontorskostnader4 3273 3584 194 Kontorsmaterial, telefon mm1 3381 4691 179 Revisions- och konsultkostnader295290231 Inhyrd personal 647677488 Projektanslag utland5 8555 2744 989 EFS anslag 1 8096331 291 Personalkostnader27 09930 76925 512 Avskrivningar 926898897 Övriga kostnader 3 1512 5482 867 Totala kostnader 46 60847 33043 098

15 Kostnader (sid 12 och 18) Utfall 2013Budget 2013Utfall 2012 Insamling kommunikation1 1611 4141 450 Fastighets- och kontorskostnader4 3273 3584 194 Kontorsmaterial, telefon mm1 3381 4691 179 Revisions- och konsultkostnader295290231 Inhyrd personal 647677488 Projektanslag utland5 8555 2744 989 EFS anslag 1 8096331 291 Personalkostnader27 09930 76925 512 Avskrivningar 926898897 Övriga kostnader 3 1512 5482 867 Totala kostnader 46 60847 33043 098

16 Kostnader (sid 12 och 18) Utfall 2013Budget 2013Utfall 2012 Insamling kommunikation1 1611 4141 450 Fastighets- och kontorskostnader4 3273 3584 194 Kontorsmaterial, telefon mm1 3381 4691 179 Revisions- och konsultkostnader295290231 Inhyrd personal 647677488 Projektanslag utland5 8555 2744 989 EFS anslag 1 8096331 291 Personalkostnader27 09930 76925 512 Avskrivningar 926898897 Övriga kostnader 3 1512 5482 867 Totala kostnader 46 60847 33043 098

17 Driftskostnader (netto) JTH Sverige Internationella Styrelse MF Adm & IT Komin UtfallBudgetUtfall 2013 2012 Ledning-3 834-4 479-3 801 Internationella-11 272-10 791-10 673 Sverige-1 416-2 623-1 610 Komin-4 192-5 126-3 347 Administration-4 137-4 991-4 406 Johannelund200 Fastigheten Löten 9:1-12900

18 Resultaträkning - balansräkning

19 Balansräkning - Tillgångar (sid 13)

20 Skulder & eget kapital (sid 14)

21 Eget kapital (sid 19) 18 206 10 491 Ändamålsbestämda medel (+2 393) Dispositionsfond testamenten (+314) Fritt eget kapital (+1 385) 4 170 3 545

22 Ändamålsbestämda medel (sid 20) 18 206 10 491 1 Januari 2013 Etiopien1 119 Indien1 779 Afrikas Horn 482 Johannelund1 760 Nödlidande barn1 732 Pionjärfonden 376 Reparationsfond 426 Övrigt 424 Summa8 098 Förändringar Testamente Indien +1366 Utbildning Nakamte - 221 Avsatt Pionjärfonden + 252 Ungdomsledarutbildn i Etiopien-165 Osv…

23 ”Verkligt” eget kapital 201320122011 Dispositionsfond4 1703 8564 223 Fritt eget kapital3 5452 160799 7 7156 0165 022 Lötenkyrkan-7 760-7 840-7 920 "Verkligt" eget kapital-45-1 824-2 898

24 Likviditet

25 20132012 Kassaflöde (sid 15) tkr1 2501 247 Kassalikviditet1,61,5 Kassalikviditet (tkr)12 3779 013 Justerat för värdepapper, ändamålsbestämda medel och föreningsinlåningen.

26 Utfall 2014 Januari - april Utfall 2014Budget 2014Utfall 2013 Gåvomedel7 7507 1805 722 Testamenten1 8351 3331 147 Föreningsavgift1 3911 5001 422

27


Ladda ner ppt "EFS resultat 2013. Matematiklektion 1: Avrundning."

Liknande presentationer


Google-annonser