Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EFS resultat 2013. Matematiklektion 1: Avrundning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EFS resultat 2013. Matematiklektion 1: Avrundning."— Presentationens avskrift:

1 EFS resultat 2013

2 Matematiklektion 1: Avrundning

3 Företagsekonomi lektion 1: Resultat och balans

4 Resultaträkning - balansräkning

5 EFS kostnader Johannelunds teologiska högskola EFS Internationella avdelning EFS Sverigeavdelning

6 EFS kostnader Johannelunds teologiska högskola EFS Sverigeavdelning EFS Internationella avd EFS Styrelse och MF EFS Administration & IT EFS Kommunikation & insamling

7 Resultaträkningen (sid 12) Sidhänvisning till årsredovisningen 2013 * = förklaras vidare på kommande bilder Utfall 2013Budget 2013Utfall 2012 Intäkter * Kostnader * Resultat före bokslutsdispositioner Dispositioner, finansiellt netto Årets resultat

8 Utfall 2013Budget 2013Utfall 2012 Gåvor * Föreningsavgift Testamenten Bidrag Försäljning Medlemsavgifter Hyra och övrigt Totala intäkter Intäkter (sid 17) FÖRSÄLJNING (mot fg år) Prenumerationer Kurser&deltagaravgifter Föreläsningar Annonser Budbäraren

9 Gåvor Utfall 2013Budget 2013Utfall 2012 Mission där det bäst behövs Internationell mission BIAL - Barn i alla länder Sverige Totala gåvomedel Johannelund

10

11 Kostnader (sid 12 och 18) Utfall 2013Budget 2013Utfall 2012 Insamling kommunikation Fastighets- och kontorskostnader Kontorsmaterial, telefon mm Revisions- och konsultkostnader Inhyrd personal Projektanslag utland EFS anslag Personalkostnader Avskrivningar Övriga kostnader Totala kostnader

12 Kostnader (sid 12 och 18) Utfall 2013Budget 2013Utfall 2012 Insamling kommunikation Fastighets- och kontorskostnader Kontorsmaterial, telefon mm Revisions- och konsultkostnader Inhyrd personal Projektanslag utland EFS anslag Personalkostnader Avskrivningar Övriga kostnader Totala kostnader

13 Utfall 2013Budget 2013Utfall 2012 Insamling kommunikation Fastighets- och kontorskostnader Kontorsmaterial, telefon mm Revisions- och konsultkostnader Inhyrd personal Projektanslag utland EFS anslag Personalkostnader Avskrivningar Övriga kostnader Totala kostnader Kostnader (sid 12 och 18)

14 Utfall 2013Budget 2013Utfall 2012 Insamling kommunikation Fastighets- och kontorskostnader Kontorsmaterial, telefon mm Revisions- och konsultkostnader Inhyrd personal Projektanslag utland EFS anslag Personalkostnader Avskrivningar Övriga kostnader Totala kostnader

15 Kostnader (sid 12 och 18) Utfall 2013Budget 2013Utfall 2012 Insamling kommunikation Fastighets- och kontorskostnader Kontorsmaterial, telefon mm Revisions- och konsultkostnader Inhyrd personal Projektanslag utland EFS anslag Personalkostnader Avskrivningar Övriga kostnader Totala kostnader

16 Kostnader (sid 12 och 18) Utfall 2013Budget 2013Utfall 2012 Insamling kommunikation Fastighets- och kontorskostnader Kontorsmaterial, telefon mm Revisions- och konsultkostnader Inhyrd personal Projektanslag utland EFS anslag Personalkostnader Avskrivningar Övriga kostnader Totala kostnader

17 Driftskostnader (netto) JTH Sverige Internationella Styrelse MF Adm & IT Komin UtfallBudgetUtfall Ledning Internationella Sverige Komin Administration Johannelund200 Fastigheten Löten 9:

18 Resultaträkning - balansräkning

19 Balansräkning - Tillgångar (sid 13)

20 Skulder & eget kapital (sid 14)

21 Eget kapital (sid 19) Ändamålsbestämda medel (+2 393) Dispositionsfond testamenten (+314) Fritt eget kapital (+1 385)

22 Ändamålsbestämda medel (sid 20) Januari 2013 Etiopien1 119 Indien1 779 Afrikas Horn 482 Johannelund1 760 Nödlidande barn1 732 Pionjärfonden 376 Reparationsfond 426 Övrigt 424 Summa8 098 Förändringar Testamente Indien Utbildning Nakamte Avsatt Pionjärfonden Ungdomsledarutbildn i Etiopien-165 Osv…

23 ”Verkligt” eget kapital Dispositionsfond Fritt eget kapital Lötenkyrkan "Verkligt" eget kapital

24 Likviditet

25 Kassaflöde (sid 15) tkr Kassalikviditet1,61,5 Kassalikviditet (tkr) Justerat för värdepapper, ändamålsbestämda medel och föreningsinlåningen.

26 Utfall 2014 Januari - april Utfall 2014Budget 2014Utfall 2013 Gåvomedel Testamenten Föreningsavgift

27


Ladda ner ppt "EFS resultat 2013. Matematiklektion 1: Avrundning."

Liknande presentationer


Google-annonser