Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hållbar verksamhetsutveckling Marie Bergwall

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hållbar verksamhetsutveckling Marie Bergwall"— Presentationens avskrift:

1 Hållbar verksamhetsutveckling Marie Bergwall | 0730 830457 | bergwall.marie@gmail.com | LinkedIn: https://bit.ly/3rBBPsQbergwall.marie@gmail.comhttps://bit.ly/3rBBPsQ

2 Identifiera & Analysera värdekedjan Råvaror Tillverkning TransportFöretag Konsument Återvinning Råvaror till bärkassar, emballage och produkter Social & miljömässig påverkan Affärsetik Logistik Miljöpåverkande utsläpp Fyllnadsgrad Personal Mediaanvändning Affärsetik Säkra produkter Prisvärd kvalitet Vård av produkt Bärkassar Emballage Produkter Värdekedja Hållbarhetseffekter Koppla till de Globla Målen

3 Identifiera övriga intressenter Företaget Anställda Ägare Investerare Samhället Media Fackliga organisationer Konkurrenter Bransch organisationer

4 Definiera hållbarhetsarbetet Hållbar utveckling för oss innebär att det arbete vi gör idag ska bidra till en god verksamhet och ett bra samhälle idag såväl för vår nästa generation. Vi vill vara med och påverka samhället att agera mer hållbart. Vi vill vara ett företag som: minimerar föroreningar och användandet av kemikalier arbetar för en effektiv resursanvändning vid produktion kompenserar vårt ekologiska fotavtryck arbetar för mänskliga rättigheter har anständiga anställningsvillkor uppmuntrar våra kunder till hållbar konsumtion och hållbara livsstilar Brundtlandsrapporten En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

5 Drivkrafter för förändring i organisationen P Politiska E Ekonomiska S Sociala T Teknologiska E Environment (Miljö) L Lagar & Regler Handelshinder (tex politiska sanktioner) som påverkar produktion och import från andra länder. Korruption Samarbete med samarbetspartner för att motverka falska rapporter. Falska rapporter kan leda till dålig publicitet och att man tappar förtroende hos kunderna. Valutaförändring kan påverka tillverknings- kostnader som i sin tur påverkar marginaler och vinster i företaget. Konsumenters köpkraft påverkas av konjunkturen, arbetslöshet, tillväxt. Vilket påverkar bl a försäljning, lagerhållning, lönsamhet. Kulturell attityd kring att jobba hemifrån. Påverkan på att man blir mer medveten om sin hemmiljö och hur man skapar en bra arbetsmiljö. Befolkningstillväxt och nya kulturer. Det finns en möjlighet att anpassa produktutbud till nya målgrupper Digitalisering: Konsumentens vilja att handla över webben påverkar distributionen, lager, service, order och admin, målgrupper. Planetära gränser: Konsumentens medvetenhet kring klimatförändringar påverkar köpbeteende som påverkar företagets affärsmodeller och verksamhetsutveckling. Klimat: Förändring av klimatet gör att årstiderna blir längre och kortare som påverkar produktsortimentet. Miljölagar Lagar som påverkar tillverkning, återvinning påverkar produktion och lönsamhet. Anställningsskydd & Arbetsmiljölagar Påverkar förhållningssätt i organisation och ledarskap som har en påverkan på medarbetarnas trygghet och motivation.

6 Ta fram en processkarta Input Behov av digitalisering Ledningsprocess: Leda förändring mot en digital försäljning av produkter Stödprocesser Inköp, Administration (order, ekonomi ), System/IT Externa resurser (urval från PESTEL) Klimatförändring, Digitalisering, Konsumentens köpkraft, Hemarbete Huvudprocesser Resurser 10 M checklista Mankraft – Kunskap kring digital försäljning Marknad – Kommunikation med kunder Maskin – IT system från webbsida till leverans Drivkraft Minska utsläpp & tillgodose kundens behov av att handla på distans Output Produkter säljs via webbsida Effekt Minskade utsläpp & Nöjda kunder Marknadsföring Intressenternas nöjdhet Kunder Samhälle Planeten Sälja produkter digitalt Process dimensioner Kvalitativa mått Kundnöjdhet Kvantitativa mått Omsättning Nya kunder Returer Digital säljorg- anisation Lager/Plock hantering Transport till kund Återvinning

7 Inspirationslista De globala målenhttps://www.globalamalen.se/ Business Swedenhttps://guider.business-sweden.com/guider/hallbarhetsguiden Brundtlandsrapportenhttps://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf


Ladda ner ppt "Hållbar verksamhetsutveckling Marie Bergwall"

Liknande presentationer


Google-annonser