Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Resmål och resvägar Hållbar turism.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Resmål och resvägar Hållbar turism."— Presentationens avskrift:

1 Resmål och resvägar Hållbar turism

2 Hållbar utveckling ”En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan at äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.”

3 Hållbar utveckling Ekologisk hållbarhet Social hållbarhet
Ekonomisk hållbarhet

4 Hållbar utveckling De tre delarna samspelar med varandra
Ekonomisk tillväxt får till exempel inte ske till priset av en förstörd miljö Det är människan som ansvarar för att miljön inte förstörs Utvecklingen måste ske långsiktigt så att naturresurserna räcker till och att miljön bevaras för framtida generationer Därför måste vi ändra våra livsstilar och attityder Det måste också bli en utjämning mellan rika och fattiga länder så att alla människors basbehov täcks

5 Hållbar turismutveckling

6 Hållbar turismutveckling

7 Hållbar turismutveckling
Turismen är en av de snabbaste växande näringarna i världen Detta innebär stora påfrestningar på miljön samtidigt som miljön är en viktig del i turismen För att turismen över huvud taget ska ha möjlighet att utvecklas i framtiden, krävs att miljöfrågorna sätts i centrum Hållbar turism handlar om att minimera skadlig inverkan och maximera positiv påverkan Inverkan på miljön och det kulturella arvet ska bli så liten som möjligt Följderna på den lokala befolkningen ska bli så bra som möjligt

8 Hållbar turismutveckling
World Tourism Organization (UNWTO) är en organisation inom FN som ansvarar för turismfrågor Organisationen arbetar även för en ansvarsfull och hållbar turism Framför allt fokuserar man på utvecklingsländernas intressen UNWTO har satt upp fyra teman för global hållbar turism: Effektiv hållbarhetsplanering Maximering av social och ekonomisk nytta för lokalsamhället Stöttande av det kulturhistoriska arvet Minskning av negativa effekter på miljön

9 Ansvarsfull turism ”Resandet skall bidra till en förbättring av sociala och ekonomiska förhållanden på en destination, men också värna om miljö, natur- och kulturvärden, samt tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning.” Hållbar turism och ansvarsfull turism har samma innebörd Man ska ta hänsyn till miljön och hur lokalbefolkningen påverkas socialt och ekonomiskt Skillnaden ligger i att ansvarsfullt turism betonar att det är den enskilde turismarrangören och den enskilde turisten som själv ska ta på sig ansvaret

10 Ekoturism ”Ekoturism innebär ett ansvarsfullt resande som bidrar till skyddet av naturmiljöer och till lokalbefolkningens välbefinnande. Ekoturism är inte en produkt, utan ett förhållningssätt.” De grundläggande principerna för ekoturismen är att: Resandet sker på naturens villkor med hänsyn till flora och fauna Så mycket pengar som möjligt ska gå tillbaka till den lokala miljövården Den ekonomiska behållningen tillfaller lokalbefolkningen Den lokala marknadsföringen ska stödjas

11 Airboating – Everglades, Florida

12 Elefantsafari - Indien

13 Valsafari - Island

14 Hundspannsafari - Lappland

15 STF Kolarbyn - Skärsjön


Ladda ner ppt "Resmål och resvägar Hållbar turism."

Liknande presentationer


Google-annonser