Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Funktionstillstånd Funktionshinder Aktivitetsnedsättning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Funktionstillstånd Funktionshinder Aktivitetsnedsättning."— Presentationens avskrift:

1

2 Funktionstillstånd Funktionshinder Aktivitetsnedsättning

3 ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) godkändes av WHO för internationell användning i maj 2001 Tillhör samma ”familj” av klassifikationer som ICD-10.

4 ICF är inriktad på att beskriva människors fungerande och hälsa och utgår från termer som funktion, struktur, aktivitet och delaktighet. Det handlar om hur människor kan leva sina liv med det hälsotillstånd de har och hur detta kan påverkas

5 Syftet med ICF Vetenskaplig grund för att förstå och studera hälsa och hälsorelaterade tillstånd Skapa ett gemensamt språk för att bli enklare för vårdpersonal, forskare, politiker och allmänhet att diskutera och beskriva hälsa och hälsorelaterade tillstånd Att möjliggöra jämförelser av data mellan olika länder och olika delar i länder över tid Att skapa ett systematiskt kodschema för hälsoinformationssystem

6 Tillämpningar av ICF Statistiskt verktyg i tex befolkningsstudier Verktyg för forskning, statistik, socialpolitik och utbildning Som ett redskap för utbildning Som ett kliniskt verktyg, vid bedömningar av behov, arbetsbedömningar, rehabilitering, habilitering och utvärdering av resultat

7 ICF har fokus på den enskildes möjligheter till aktivitet och delaktighet och hur omgivnings- och personliga faktorer påverkar detta Vid användning av ICF är viktigt att göra det tillsammans med den enskilde/ utgå från aktiviteter som personen vill vara delaktig i

8 ICF organiserar informationen i två delar Funktionstillstånd och funktionshinder kroppsfunktioner och struktur aktiviteter och delaktighet Kontextuella faktorer omgivningsfaktorer och personliga faktorer

9 Översikt över ICF komponenter Kroppsfunktioner, kroppens fysiologiska och psykologiska funktioner Kroppsstruktur, de anatomiska delarna av kroppen Delaktighe t, är en persons engagemang i en livssituation Aktivitetsbegränsninga r, svårighet att utföra en aktivitet

10 Omgivningsfaktorer utgörs av den fysiska, sociala och attitydmässiga omgivningen i vilken människor lever och verkar. Personliga faktorer är den individuella bakgrunden till en persons liv och leverne och utgörs av personliga egenskaper.

11 Interaktioner mellan komponenterna i ICF

12 Vad har jag för nytta av det här?

13

14 Ryggvärk Delaktighet ADL Arbete Umgås med vänner Fritidsaktiviter, sport, träning Aktivitet Böja sig fram/bakåt Vridning Sitta, ligga, stå, gå Balans Kroppsfunktion & anatomisk struktur Status Smärtutbredning Rörelse- inskränkning Lab Personliga faktorer Smärtkänslighet Vikt Andra stressorer som påverkar känsligheten Tidigare erfarenheter Omgivningsfaktorer Monotont arbete Tungt arbete Småbarn hemma sömnpåverkan

15

16 Forsakringskassan.se Försäkringsmedicinsk verktygslåda för läkare Den försäkrades beskrivning av vardagliga aktiviteter, ja/nej frågor

17


Ladda ner ppt "Funktionstillstånd Funktionshinder Aktivitetsnedsättning."

Liknande presentationer


Google-annonser