Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utbildning ICF som redskap vid samverkan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utbildning ICF som redskap vid samverkan"— Presentationens avskrift:

1 Utbildning ICF som redskap vid samverkan
KUR projekt Utbildning ICF som redskap vid samverkan ”Funktion och funktionsnedsättning” ”Struktur och strukturavvikelse” Curt Nyström Orvar Nyström Trollhättan den 10 och 11 november

2 Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa
International Classification of Functioning, Disability, and Health ICF

3 ICF fokuserar på hälsodomäner och hälsorelaterade
Dessa domäner beskrivs ur kroppsliga, personliga och sociala perspektiv genom två grundläggande begrepp: Kroppsfunktioner och kroppsstrukturer Aktiviteter och delaktighet

4 Funktionstillstånd En paraplyterm för kroppsfunktioner kroppsstrukturer aktiviteter delaktigheter Funktionshinder funktionsnedsättningar (kroppsfunktioner), strukturavvikelser (kroppsstruktur), aktivitetsbegränsningar och delaktighetsinskränkningar

5 Klassifikation av sjukdomar, störningar och skador ICD-10
ICD-10 är en etiologisk, orsaksbaserad, klassifikation av sjukdomar, störningar och skador. ICD-10 ger koder (diagnoser) för sjukdomar, störningar och skador

6 ICD-10 Sjukdomsklassifikation
Etiologi, patogenes, manifestation Mellan dessa två klassifikationer sker ett paradigmskifte ICF Hälsoklassifikation (ett ”både och tänkt”) Kroppsfunktioner (status) Separata, enkla funktioner utan syfte. Funktionsnedsättning - förlust eller avvikelse i fysiologiska och psykiska funktioner. Kroppsstrukturer (status) Avser organsystem och anatomisk struktur ända ned till molekylnivå. Strukturavvikelse - förlust eller avvikelse i kroppsstruktur. .

7 Övergång mellan ICD-10 och ICF (kroppsfunktioner)
Exempel sömnstörning ICD-10 ICF funktioner som finns kvar symtom funktionsnedsättningar Grundat på orsak Den sömn som är kvar Den sömn som är borta Icke organisk sömnstörning Måttligt nedsatt sömnmängd F b1340.2

8 Övergång mellan ICD-10 och ICF (kroppsstrukturer)
Exempel frontallobssyndrom ICD-10 ICF strukturer som finns kvar symtom strukturavvikelser Grundat på orsak Den struktur som finns kvar Den struktur som är borta Organisk personlighetsstörning F07.0 Måttligt nedsatt strukturavvikelse med partiell avsaknad av struktur i pannlob på både höger och vänster sida s

9 Prestation En primär handling efterföljs av genererade
Funktioner med sina strukturer är byggstenar Prestation En kombination av enkla funktioner med ett syfte. En primär handling efterföljs av genererade handlingar vilka tillsammans ger en prestation. Prestationsbegränsning

10 Prestationer är byggstenar Aktivitet - fritt vald
Kombination av prestationer med ett syfte. Personen kan själv välja när eller hur mycket som han/hon vill eller kan göra och utan krav från omgivningen avseende uthållighet. Aktivitet uttrycks i termer som kvalité och kvantitet. Aktivitetsbegränsning

11 Så här långt sker bedömning utan synpunkter på uthållighet

12 med synpunkter på uthållighet
I nästa steg sker bedömning med synpunkter på uthållighet

13 En annan variant av aktivitet
Aktivitet - kapacitet Kombinationer av prestationer med ett syfte i en avgränsad uppgift eller handling i en standardiserad omgivning. Aktivitet kan utredas i en testsituation men det är ej samma sak som reell arbetsmiljö. Aktivitetsbegränsning – begränsning av kapacitet

14 En tredje variant av aktivitet Aktivitet - genomförande
Kombinationer av prestationer med ett syfte med krav på uthållighet i en verklig arbetsmiljö – arbetsförmåga. Aktivitetsbegränsning – begränsning av genomförande

15 prestationer med ett syfte inom vitt skilda
Delaktighet Uthållig upprepning av kombinationer av prestationer med ett syfte inom vitt skilda livsområden. En persons delaktighet jämförs med vad som kan förväntas av en person utan funktionshinder i aktuell kultur och samhälle. Delaktighetsinskränkning

16 Nyckelfunktioner, -förmågor av betydelse för arbetsförmåga
Upprätthålla uppmärksamhet förenligt med arbetet/ Behålla och skifta fokus förenligt med arbetet Förstå/kunna/klara av de arbetsuppgifter som finns Uthållighet i genomförandet av arbetsuppgifter Social kompetens Fungerande centrala livsroller ger stöd för dessa nyckelfunktioner, -förmågor

17 Hälsodomäner och olika bedömningsunderlag (ICF)
Kroppsfunktion Kroppsstruktur Prestation självbild självbild självbild bedömt  bedömt  bedömt visat och känt visat och känt visat och känt Aktivitet fritt vald Aktivitet, kapacitet Aktivitet,genomförande Delaktighet fritt vald Delaktighet i viktiga livsområden självbild självbild bedömt  bedömt visat och känt visat och känt


Ladda ner ppt "Utbildning ICF som redskap vid samverkan"

Liknande presentationer


Google-annonser