Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KUR projekt Utbildning ICF som redskap vid samverkan ”Omgivningsfaktorer” Curt Nyström Orvar Nyström Trollhättan den 10 och 11 november.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KUR projekt Utbildning ICF som redskap vid samverkan ”Omgivningsfaktorer” Curt Nyström Orvar Nyström Trollhättan den 10 och 11 november."— Presentationens avskrift:

1 KUR projekt Utbildning ICF som redskap vid samverkan ”Omgivningsfaktorer” Curt Nyström Orvar Nyström Trollhättan den 10 och 11 november

2 Kontextuella faktorer Omgivningsfaktorer Produkter och teknik Syftet med denna klassifikation är att mer ingående fokusera på stödjande produkter och teknik som är anpassade eller specialutformade för att förbättra funktionstillstånd. Naturmiljö och mänskligt skapade miljöförändringar Levande eller döda element i den naturliga eller fysiska omgivningen och komponenter i denna omgivning som har förändrats av människor liksom även befolkningsegenskaper i denna miljö. Personligt stöd och personliga relationer Människor eller djur som ger praktiskt, fysiskt eller emotionellt stöd, uppfostran, skydd och hjälp och som har relationer till andra människor. Det inbegriper specifikt mängden av fysiskt och emotionellt stöd som personen eller djuret ger.

3 Kontextuella faktorer Omgivningsfaktorer Attityder De attityder som klassificeras är sådana som människor i omgivningen visar mot den person som beskrivs och är inte personens egna attityder. Det handlar om observerbara konsekvenser av seder, bruk, ideologier, värden, normer, uppfattningar om verkligheten och religiösa trosföreställningar. Dessa attityder påverkar personligt beteende och socialt liv och kan vara positiva eller negativa och diskriminerande (stigmatisering, marginalisering eller negligering).

4 Kontextuella faktorer Omgivningsfaktorer Service och tjänster är utformade inom olika samhällssektorer och erbjuder bidrag, program och verksamheter som är formgivna för att möta individuella behov. Tjänsterna kan vara offentliga, privata eller frivilliga. System som omfattar administrativ kontroll och har formgivits för att organisera och övervaka service och tjänster, som ger bidrag, program och verksamheter. Policies grundade på regler, föreskrifter, avtal och styr och reglerar de system som organiserar, kontrollerar och har tillsyn över service, tjänster, ordnade program och andra aktiviteter inom olika samhällssektorer.

5 Kontextuella faktorer Omgivningsfaktorer Politiska tjänster som lokala, regionala och nationella regeringar, internationella organisationer samt personer som är valda eller nominerade till dessa positioner. Politiska system, strukturer och verksamheter som organiserar politisk och ekonomisk makt i ett samhälle som t.ex. regeringens lagstiftande organ och andra lagliga källor. Det inkluderar krigsmakten. Politisk policy. Lagstiftning och policies som formuleras och vikmakthålls genom politiska system och styr valkampanjer, registrering av politiska partier, röstning och policies för att stifta nya lagar och förordningar.

6 Hälsodomäner och olika bedömningsunderlag (ICF) Kroppsfunktion Kroppsstruktur Prestation självbildsjälvbildsjälvbild bedömt  bedömt  bedömt visat och käntvisat och käntvisat och känt Aktivitet fritt valdAktivitet, kapacitetAktivitet,genomförande självbildsjälvbildsjälvbild bedömt  bedömt  bedömt visat och käntvisat och käntvisat och känt Delaktighet fritt vald Delaktighet i viktiga livsområdensjälvbild bedömt  bedömt visat och käntvisat och känt

7 Sammanfattning Hälsobetingelser som klassificeras med ICF FunktionstillståndFunktionshinder Funktionfunktionsnedsättning Strukturstrukturavvikelse Aktivitetaktivitetsbegränsning Delaktighetdelaktighetsinskränkning Kontextuella faktorer Omständigheterbarriärer Personfaktorerpåverkan (+ eller -)


Ladda ner ppt "KUR projekt Utbildning ICF som redskap vid samverkan ”Omgivningsfaktorer” Curt Nyström Orvar Nyström Trollhättan den 10 och 11 november."

Liknande presentationer


Google-annonser