Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MTE – Motor- och transportenheter En regional resurs f ö r samh ä llets krisberedskap En transportresurs att nyttja vid olika kriser i samhället såsom.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MTE – Motor- och transportenheter En regional resurs f ö r samh ä llets krisberedskap En transportresurs att nyttja vid olika kriser i samhället såsom."— Presentationens avskrift:

1 MTE – Motor- och transportenheter En regional resurs f ö r samh ä llets krisberedskap En transportresurs att nyttja vid olika kriser i samhället såsom översvämningar, brand, kraftiga snöfall mm.

2 MTE – Motor- och transportenheter En regional resurs f ö r samh ä llets krisberedskap  MSB har sedan 2010 tillsammans med frivilliga försvarsorganisationer, främst FAK och Bilkåren, byggt upp denna krisberedskapsresurs för transporter  Syftet är att skapa en transportresurs för myndigheter, länsstyrelser och kommuner  Detta åstadkoms genom att ”poola” transportresurser inom respektive regioner/län Bakgrund och syfte med MTE

3 MTE – Motor- och transportenheter En regional resurs f ö r samh ä llets krisberedskap  Inledningsvis skall tio enheter byggas upp runtom i landet  Dessa skall kunna verka inom en radie på 10-15 mil  En länsstyrelse skall ansvara för en MTE Ö ver hela landet

4 MTE – Motor- och transportenheter En regional resurs f ö r samh ä llets krisberedskap  Uthållighet skall vara minst 10 dygn  Inställelsetid från larm till angiven plats högst 8 timmar  MTE skall organisera sin egen förplägnad, boende, drivmedel mm och ej belasta insats som är aktuell  Övning av ledningen skall ske en gång om året i samråd med räddningstjänst, länsstyrelse, polis m fl. Krav p å en MTE

5  Ansvarig länsstyrelse bestämmer organisationen för ”sin” MTE  Ansvarig länsstyrelse samordnar organisationen med angränsande länsstyrelser  Ansvarig länsstyrelse anger de behov av tilläggsutbildning som krävs t ex kran, lastväxlare mm MTE – Motor- och transportenheter En regional resurs f ö r samh ä llets krisberedskap L ä nsstyrelses ansvar f ö r MTE

6 MTE – Motor- och transportenheter En regional resurs f ö r samh ä llets krisberedskap Organisation Ledningsgrupp 1 Enhetschef och 3 Ställföreträdare/ Operativ chef Bandvagnsförare, 25 st Bandvagnsförare/mekaniker, 2 st Bandvagnsförare/Bandtraktor- förare/Lastmaskin/Truck, 2 st Lastbilsförare, 20 st Bussförare, 7 st Elverksskötare, 14 st Ev Mekaniker/MC ord, MC/ Terränghjuling/Snöskoter, 2 st Ev MC-ord/Terränghjuling/ Snöskoter, 20 st Detta är en generell organisation av en MTE- pool. Förändringar görs utifrån respektive länsstyrelses behov.

7 MTE – Motor- och transportenheter En regional resurs f ö r samh ä llets krisberedskap  Personalen rekryteras av FAK och Bilkåren  Personalen introduktions- samt grund- och repetitionsutbildas av FAK och Bilkåren  Utbildningskostnader betalas av MSB  Avtal om deltagande i MTE skrivs med respektive länsstyrelse  Innan utbildning påbörjas skall ordinarie arbetsgivare ge sitt godkännande MTE personal

8 MTE – Motor- och transportenheter En regional resurs f ö r samh ä llets krisberedskap  Tillhöra FAK eller Bilkåren  Ha en livssituation som gör det möjligt att ställa upp med kort varsel  Ha en fysik och mental uthållighet som krävs vid övning och insats  Inneha körkortsbehörighet för de fordon som är aktuella  Genomgå grund- och specialutbildning såsom ADR (farligt gods), kran och lastväxlare mm, efter behov Krav p å MTE personal

9 MTE – Motor- och transportenheter En regional resurs f ö r samh ä llets krisberedskap  Vid insats skrivs avtal med den avnämare som utnyttjar resurserna.  Avnämaren svarar för den ersättning som utgår. Normalt avtal för deltids- brandman.  Avtalet säkerställer att avnämaren ikläder sig arbetsgivaransvar, arbetsmiljöansvar samt rehabiliteringsansvar. Villkor vid insats

10 MTE – Motor- och transportenheter En regional resurs f ö r samh ä llets krisberedskap  Bandvagnsförare är i dagsläget avsedda att köra för Svenska Kraftnät eller Trafikverket. De är planerade ingå i MTE i ett senare skede. Detta innebär av den som har det högst prioriterade uppdraget disponerar det antal förare som krävs.  Elverksoperatörer, vars uppgift är att serva och tanka större elverk, hanteras på motsvarande sätt. Bandvagnar

11 MTE – Motor- och transportenheter En regional resurs f ö r samh ä llets krisberedskap www.fak.se www.bilkaren.se


Ladda ner ppt "MTE – Motor- och transportenheter En regional resurs f ö r samh ä llets krisberedskap En transportresurs att nyttja vid olika kriser i samhället såsom."

Liknande presentationer


Google-annonser