Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kårchefsråd i Södertälje 2014 02 14 - 15 Utbildning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kårchefsråd i Södertälje 2014 02 14 - 15 Utbildning."— Presentationens avskrift:

1 Kårchefsråd i Södertälje 2014 02 14 - 15 Utbildning

2 Utbildning genomförd 2013 • Ve 6 Snökurs Älvdalen 6 FAK 5 Bilkåren • Ve 7 Snökurs Älvdalen 5 FAK 2 FRO 1 BK • Ve 8 Rep bv Älvdalen 3 FAK 4 Bilkåren • Ve 8 Rep bv Älvdalen 5 FAK 2 Bilkåren • Ve 9 Rep bv Älvdalen 7 FAK • Ve 11 Rep elverk Elövn 6 FAK Åsbro • Ve 18 Rep bv Villingsberg 4 FAK • Ve 18 Intro Falun 7 FAK • Ve 21 Intro Skellefteå 5 FAK • Ve 21 Gu bv Östersund 5 FAK 4 Bilkåren • Ve 22 Bv mekanikerkurs 8 FAK • Ve 36 Instrkurs Skövde 11 FAK • Ve 36 Rep bv Villingsberg 10 FAK 2 Bilkåren • Ve 37 Rep bv Villingsberg 10 FAK 2 Bilkåren

3 Utbildning genomförd 2013 • Ve 39Gu Elverk MTE 6 FAK • Ve 39 Intro Karlstad 6 FAK • Ve 40Gu bv Östersund 6 FAK • Ve 40 Lb/Lb+släpÖstersund MTE 6 FAK • Ve 40-42 Lb/Lb+släp Umeå MTE 22 FAK • Ve 42Lb/Lb+släp Kungsängen MTE 6 FAK • Ve 43Lb + släp Karlstad MTE 4 FAK • Ve 39Rep bv Villingsberg TrV 9 FAK • Ve 43Rep bv Villingsberg TrV 7 FAK • Ve 49Gu elverk Åsbro MTE 12 FAK • Ve 50Intro MTE Blekinge 12 FAK

4

5 Uppsägning av avtal • Uppsägning av avtal med bandvagnsförare som EJ fullgjort sina repetitionsutbildningar eller EJ förnyat sina förarbevis vid SVK och TRV

6 Uppsägning av avtal som bandvagnsförare Bakgrund Du har under många år haft avtal med FAK att för Svenska Kraftnät/ Trafikverket tjänstgöra som bandvagnsförare vid olika behov inom krisberedskapen. För att över tid vara bandvagnsförare skall man följa den utbildningsstege som har fastställts och kvalitetssäkrats av Svenska kraftnät/ Trafikverket. Du har enligt vår uppföljning givits möjlighet att vid återkommande tillfällen fullgöra de repetitionsutbildningar och förlängningar av förarbevis som krävs enligt avtal. Tyvärr har Du har inte kunnat göra detta varför det särskilda avtalet mellan Dig och FAK avseende tjänst som bandvagnsförare härmed sägs upp. Om Du har frågor avseende denna uppsägning kontakta Bengt Skjemstad på telefon 08-12 10 20 79 eller per mail bengt.skjemstad@fak.se Personlig utrustning De skyddskläder som du erhållit för din uppgift som bandvagnsförare får du behålla. Dock skall alla märken rörande Svenska kraftnät/ Trafikverket tas bort från skyddskläderna. Vid fortsatt verksamhet inom FAK kan naturligtvis skyddskläderna nyttjas och FAK:s märke bibehållas. Du har bidragit till att förstärka krisberedskapen inom samhällets krisberedskap under flera år. FAK och Svenska kraftnät/ Trafikverket tackar Dig för Din tid som bandvagnsförare inom krisberedskapen. Tack för din insats som bandvagnsförare.

7 Utbildning 2014 • Utkast till utbildningar visades vid Rikskårstämman i Halmstad. • Vi har sökt enligt utkastet • Vi har fått • Vad har hänt ?????

8 • FAK – Bilkåren MTE Utbildning 2014 Syd – Mitt – Norr • Utbildning • IntroIntroduktionsutbildning 3 dagar teori/körning • FortsFortsättning buss 3 dagar, lastbil, lastbil med släp 3-4 dagar • RepRepetitionsutbildning buss – lastbil, lastbil med släp 2 dagar • TidUtbildning LängdPlatsAntalAnsvarig • Ve 7 – 13Intro 3 dagarRevinge20 stHässleholm • Ve 7 – 13Intro 3 dagarFalun 20 stDalarna • Ve 7 – 13Intro 3 dagarÖstersund 20 stJämtland • Ve 7 – 13Intro 3 dagarSkellefteå 20 stSkellefteå • Ve12 – 18Rep lb, lb-släp 2 dagarRevinge 12 stHässleholm • Ve 12 – 18Rep lb, lb-släp 2 dagar Eksjö12 stKalmar • Ve 12 – 18Rep lb, lb-släp2 dagarGöteborg 12 stHalland • Ve 18 – 23Forts buss 3 dagarRevinge 10 stMalmö • Ve 18 – 23Forts buss 3 dagarKarlstad 10 stVärmland • Ve 18 – 23Forts buss 3 dagar Vännäs 10 stUmeå • Ve 32 – 39Forts lb, lb-släp 4 dagarRevinge 12 stHelsingborg • Ve 32 – 39Forts lb, lb-släp 4 dagar Kungsängen 12 st Stockholm • Ve 32 – 39Forts lb, lb-släp 4 dagarVännäs 12 stUmeå • Ve 32 – 39Forts lb, lb-släp 4 dagarSkövde 12 stÖrebro • Ve 36 – 40Rep buss 2 dagar Jönköping 10 stJönköping • Ve 35 – 42GU Elverksskötare SydKansliet • Ve 35 – 42GU Elverksskötare MittKansliet

9 Länsstyrelsen i Jönköping • Länsstyrelsen i Jönköping skickade in de behov som förelåg för MTE Eksjö i samband med våra äskanden till MSB. • 1st Introduktionsutbildning • 1st Rep buss • 1st Steg 2 lastbil/lastbil + släp

10

11 Dialog • MSB har Ej haft dialog med Svenska Kraftnät eller Trafikverket utan lade över det uppdraget till FAK !

12 Krav på avtal • MSB ställde krav på avtal mellan ”husse” d v s Länsstyrelse och FAK/Bilkåren för att säkerställa uppdrag. • Länsstyrelsen i Jönköping med dess jurister granskade det avtal som tecknades mellan FAK/Bilkåren och Länsstyrelsen. • Detta godkände EJ MSB ?? • Nu tar MSB fram nytt avtal !!

13 7 st Länsstyrelser • Länsstyrelserna i Sydsamverkansområdet d v s F, G, H,K, N, O och E – län, Skåne län avvaktar • Beredskapsdirektören i Jönköping undertecknade för alla 7 länen en framställan till MSB där man stöder MTE konceptet med bilagda utbildningsbehov.

14

15 ÖSAM • Länsstyrelserna i mitt bjöd in FAK till sitt planeringsmöte på länsstyrelsen i Stockholm för informera om MTE. • FAK framförde att det är ett stort stöd om de 7st länsstyrelserna i ÖSAM kunde ta fram liknande skrivelse som länsstyrelserna inom Sydam gjort.

16 Utbildning 2014 MSB styrs av Förordning 2008 : 1002 Myndighetan ska : 1/ Utveckla och stödja samhällets krisberedskap mot olyckor och kriser och vara pådrivande i arbetet med förebyggande och sårbarhetsreducerande åtgärder. 5/ se till att utbildning och övningar kommer tillstånd inom myndighetens ansvarsområde.

17 MSB • Särskilda uppgifter : • 15§ myndigheten ska vidare stärka samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser genom samverkan med organisationer med uppgifter inom krisberedskapen som råder.

18 MSB • Regeringsbeslut 10 2009 – 07 – 02 En strategi för förstärkningsresurser enligt regeringsuppdrag

19 MSB • PM 2010 – 03 – 04 • Ökad tillgänglighet av frivilligkompetenser

20 MSB • Nyhetsbrev 2014 01 28 • 11 st speciellt samhällsviktiga områden • Börjar med energiförsörjningen och slutar med transporter

21 • Msb.se - Krafttag för skydd av samhällsviktig verksamhet Msb.se - Krafttag för skydd av samhällsviktig verksamhet


Ladda ner ppt "Kårchefsråd i Södertälje 2014 02 14 - 15 Utbildning."

Liknande presentationer


Google-annonser