Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunikation. Jag vet att du tror att du förstår vad jag tyckte att jag sa men jag är inte säker på att du fattade att vad du hörde inte var vad jag.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunikation. Jag vet att du tror att du förstår vad jag tyckte att jag sa men jag är inte säker på att du fattade att vad du hörde inte var vad jag."— Presentationens avskrift:

1 Kommunikation

2 Jag vet att du tror att du förstår vad jag tyckte att jag sa men jag är inte säker på att du fattade att vad du hörde inte var vad jag menade

3 5 myter om kommunikation Ord är detsamma som ”mening” Kommunikation och information är samma sak Kommunikation kräver inte någon ansträngning Kommunikation är en produkt Goda talare är bra kommunikatörer

4 Det man uppskattar i andras kommunikation Att vara tydlig med sin åsikt, information, beslut etc Att aktivt efterfråga andras åsikter Att visa att man kan ändra åsikt Att visa att man lyssnar Att kunna ta personlig feedback på ett bra sätt Att kunna möta någon där hon är Att bli sedd Hur gör man för att bli bättre på detta då??

5 Kommunikation är en samordning av beteende

6 Jag som samtalsledare…… Reflektera för dig själv och sedan i grupp. -Vad tycker du om att samtala med andra människor? -Vilken är din styrka i ett samtal med andra? -Tycker du bäst om att samtala om fakta eller känslor? -Vill du att era samtal ska leda till något praktiskt eller vill du ha reflekterande samtal?

7 Varför kommunicerar vi? Behov av att få kontroll över en situation Bidrag till personlig utveckling Man vill bli bekräftad

8 Belysa samtalet ur tre perspektiv: Förhållningssätt Strategi teknik

9 FÖRHÅLLNINGSSÄTT Konstruktion Intresse Etik Subjektivitet Iakttagelser

10 STRATEGI Att inleda ett samtal sammanhangsmarkering och stödstrukturer Att följa en plan strategimodell för ett samtal Att avsluta ett samtal tid, sammanfattning, begriplighet och överenskommelser

11 Exempel på sammanhangsmarkering Vem är jag? Vilka är vi? Vad är det vi ska göra? Vem bestämmer vad? Vilken betydelse har det för dig och mig?

12 Stödstrukturer i ett samtal Syfte Tid Sekretess

13 TEKNIK Matchning Linjära och cirkulära frågor Abstraktionsnivåer

14 Matchning beteendematchning Kropp Person 1 Ansikte Person 2 Röst Språk

15 Representationssystem Är en persons unika sätt att ta emot och förmedla information och är i huvudsak visuellt, audiellt eller kinestetiskt. SYNHÖRSEL KÄNSLOR visuellt audiellt taktilt/kinestetiskt Hur ser du på det här?Hur låter det för dig?Hur känns det? Min bild av det här är….När jag lyssnar till….Jag sitter fast.

16 Upplevelsematchning Vad olika människor upplever som viktiga att få bekräftat för att vilja samordna sina beteenden med oss, är unikt för var och en av dem. Lyhördhet och känslighet för detta är därför ett viktigt inslag där förutsättningen för ett konstruktivt professionellt arbete just är upplevelsematchning. Exempel: Upplevelser av: -sig själv – arbetsplats – familj – andra människor Upplevelser av: -värderingar förknippade med könstillhörigheter och könsroller – åsikter Upplevelser av: - livssituation – samhälls- och klasstillhörighet – mot-sin-vilja-situationer

17 Linjärt frågande: orsak verkan skuld Frågor: varför, vem….. Klimat: förklarande, försvarande, förgörande AB

18 Cirkulärt frågande: orsak verkan Frågor: vad, när och hur…… Klimat: skapande, reflekterande….. AB

19 ABSTRAKTIONSNIVÅER Meta-meta: filosofiska och existentiella reflektioner Meta: kommunikation om kommunikationen värderingar Element: konkreta ting: lokaler, telefoner, pengar, musik etc

20 OBSERVATÖRSSCHEMA -Sker någon form av relationsdefiniering eller sammanhangsmarkering? -Vilka olika nivåer: elementa, meta eller meta-meta perspektivet observerar du? -Sker någon form av diskvalifikation av någon/något -Hur hanterar de samtalande fakta respektive känslor? -Sker någon form av matchning (beteende- eller upplevelsemässig)? -Användandet av linjära/förklarande respektive cirkulära/beskrivande frågor? -Hur används öppna frågor, upprepningar, omformuleringar, sammanfattningar? -Vilken betydelse har det att du har en ledarposition i samtalet?


Ladda ner ppt "Kommunikation. Jag vet att du tror att du förstår vad jag tyckte att jag sa men jag är inte säker på att du fattade att vad du hörde inte var vad jag."

Liknande presentationer


Google-annonser