Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Eget arbete till workshop 4 2016-03-10 Region Östergötland.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Eget arbete till workshop 4 2016-03-10 Region Östergötland."— Presentationens avskrift:

1 Eget arbete till workshop 4 2016-03-10 Region Östergötland

2 Implementering I-KBT i primärvård/ Ungdomshälsa Behandlingsprogrammet Ångesthjälpen Januari-mars 2016 Utbildning av 15 behandlare 10 vårdenheter startat pilotpatienter Arbete med rutindokument/lathundar/patientmaterial Rutiner på vårdenheterna implementeras (utifrån riskanalys) Lösa lokal support Ställningstagande till patientavgift för I-KBT Status Region Östergötland

3 April 2016 Pilotvårdenheterna börjar erbjuda patienter I-KBT reguljärt Remittering alternativt egenanmälan via 1177 Informationsmaterial på 1177 Kortfilm om I-KBT Några behandlare kommer behandla även åt andra enheter Dokumentationsmall tillgänglig för behandlarna Status Region Östergötland

4 Beslut/förankring kring breddinförande av Stöd och behandling Internetbehandling har funnits i form av enklare projekt sedan 2011, t.ex. studie sömnbehandling via internet (banat väg för SOB) Våren 2015 start av implementeringsprojekt KBT via SOB i primärvård/Ungdomshälsa Projektledare, delprojektledare & styrgrupp tillsattes. Tydligare mandat och förankring gentemot regionsverksamheten. Hälso- och sjukvårdsdirektören samt primärvårschefer har stöttat implementeringen. Organisatoriska frågor

5 Aktiviteter vid införande Tydlig kommunikationsplan viktig Ställningstagande till fortsättning av införande av både Stöd och behandling. Utredning och planering krävs Vilka behandlingar ska erbjudas förutom KBT? Vilka Stödprogram ska erbjudas och hur ska det organiseras? Behov av övergripande riktlinjer för hur SOB ska användas i Regionen. Vid övergång från projekt till förvaltning. Ställningstagande till vilka enheter som ska ansvara för olika delar Långsiktig övergripande implementeringsplan viktig Strukturfrågor

6 Förslag på innehåll i fortsatt generellt införandestöd för hösten 2016 workshop om implementeringsstrategier i organisationer Vilka olika implementeringsstrategier kan användas vid införande med annan vårdpersonal? Vilka upprätthållandestrategier som kan användas för att införandet ska hålla? –Låta chefer i verksamheter som börjat använda Stöd och behandling delta Video/sprintar som visar nya releaser är uppdelade per roll Nyhetsbrev med driftsstörning och liknande som kan skickas vidare till behandlare Framtiden med Inera

7 Förslag på fortsatt stöd för design och utveckling av eget innehåll i Stöd och behandling. Förtydliga hur konsekvenser i design påverkar mobil-upplevelsen, t.ex. vid användande av komplexa frågeformulär Tydligare manualer för att använda Drools eller motsvarande system


Ladda ner ppt "Eget arbete till workshop 4 2016-03-10 Region Östergötland."

Liknande presentationer


Google-annonser