Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Presentation av Region Jönköpings läns status införande Stöd och behandling Anneli Uusitalo, september 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Presentation av Region Jönköpings läns status införande Stöd och behandling Anneli Uusitalo, september 2015."— Presentationens avskrift:

1 Presentation av Region Jönköpings läns status införande Stöd och behandling Anneli Uusitalo, september 2015

2 Inskickat och klart. Handlingsplan till Försäkringskassan

3 Hur går det? Vilka är utmaningarna? Förvaltningsorganisationen är inte komplett, växer fram parallellt med kunskaperna utifrån pilotprojekten. Utmaningar att kompetens från många olika enheter, svårt att uppskatta tid och vad som behövs i olika skeden. Tankar att dela upp förvaltning av system respektive innehåll? a) SoB förvaltning inom ramen för andra invånartjänster/e-tjänster (utbildning, införande, förvaltning av system) b) förvaltning av innehållet (utgivare, support, inköp av program, utveckling av innehåll). Uppdrag i projektet att föreslå förvaltningsorganisation för innehåll. I första hand använda befintliga grupper, hellre än skapa nya. Jämföra med hur verksamheterna formerat innehållsansvar - publiceringsansvar för redaktionellt innehåll på 1177 Vårdguiden eller vårdens s.k. FAKTA-dokument (beslutsstöd i det grundläggande medicinska arbetet). Förvaltningsorganisation för Stöd och behandling

4 Status för anslutning till Stöd och behandling? Anslutning till Designverktyget har skett under sommaren. Anslutning till Stöd och behandling sker i höst när vi har behandlingsprogram eller stöd att erbjuda samt tydligare förvaltningsorganisation. Anslutning

5 Har verksamhet utsetts för införande? Beslut fattats om egen utveckling av innehåll i plattform eller ska innehåll köpas in? Psykiatrin ska utveckla och införa stöd för patienter i olika vårdprocesser. Vårdcentralerna i regionen ska införa SoB för behandlingar inom KBT. Regionen har en pågående upphandling av behandlingsprogram. Verksamheter som vill använda Min hälsoplan ska införa SoB istället. Utse verksamhet


Ladda ner ppt "Presentation av Region Jönköpings läns status införande Stöd och behandling Anneli Uusitalo, september 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser