Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utvecklingsstrategin. Innehåll 1.Genomförda förändringar i strategin sedan förra LAG-mötet 2.Budget 3.Bedömning av projekt – så står det i strategin.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utvecklingsstrategin. Innehåll 1.Genomförda förändringar i strategin sedan förra LAG-mötet 2.Budget 3.Bedömning av projekt – så står det i strategin."— Presentationens avskrift:

1 Utvecklingsstrategin

2

3 Innehåll 1.Genomförda förändringar i strategin sedan förra LAG-mötet 2.Budget 3.Bedömning av projekt – så står det i strategin 4.Bedömning av projekt – förslag på arbetssätt (poängsättning) 5.Förslag på beslut

4 FÖRÄNDRINGAR I STRATEGIN Kommunikationsplan Konkretisering av horisontella mål Finansieringsplan Uppföljning av strategin Engelsk sammanfattning

5 FÖRÄNDRINGAR I STRATEGIN Målvärden Definition av urvalskriterier Förtydliganden kring urvalsprocessen Poängsättning och viktning ”För att en ansökan ska godkännas måste den uppnå 250 poäng för att erhålla medel från Landsbygdsfonden, 300 poäng för att erhålla medel från Socialfonden, respektive 300 poäng för att erhålla medel från Regionfonden” Redaktionella förändringar

6 FÖRÄNDRINGAR I STRATEGIN Nya krav från Jordbruksverket Socialfond och Regionalfond har fått två nya mål och två nya indikatorer vardera. Om regionalfonden: Citat från SJV: ”Om städer eller stadsområden finns med i området som regionalfonden omfattar så ska projekt prioriteras som stärker länkar mellan stad och land eller projekt som genomförs i tätorter med över 20 000 invånare. Detta innebär att minst ett urvalskriterium för regionalfondsprojekt måste vara att ansökningar med stadsanknytning får högre poäng än ansökningar utan stadsanknytning.” Citat från Landsbygdsprogrammet: ”Medel från regionalfonden bör användas för att stärka länkar mellan stad och land och för insatser i tätorter med över 20 000 invånare”.

7 BUDGET Totalbudget 44 908 363 kr DelåtgärdFond%SEK DriftEJFLU20%8 981 673 kr Samarbeten EJFLU5%2 245 418 kr ESF0%0 kr ERUF0%0 kr Genomförande av strategin EJFLU62%27 667 288 kr ESF6%2 635 376 kr ERUF8%3 378 608 kr Summa 100%

8 UR STRATEGIN Övergripande förhållningssätt: En ekonomisk, socialt och miljömässigt hållbar landsbygd

9 UR STRATEGIN Övergripande mål Landsbygdens företag och bygdens servicenivå har utvecklats genom samverkan kring nya produkter, tjänster och marknadskanaler Samspelet mellan land och stad har stärkts med ökat kunskapsutbyte. Resursflöden har kopplats och tillgängliggjort landsbygdens resurser Landsbygdens olika aktörer, föreningsliv, företag, organisationer – har fått resurser att utveckla idéer och skapa attraktiva mötesplatser

10 UR STRATEGIN Horisontella mål Övergripande horisontella mål för hela strategin Indikator Innovation Antal projekt som testar nya metoder Inklusion Antal projekt som beaktar inklusion av (för ämnet) marginaliserade grupper Samspel Antal projekt som aktivt arbetar med minst tre nya partnerskapsorganisationer Lärande Antal utbildningstillfällen Hållbarhet Antal projekt med huvudsyftet att skapa en mer hållbar tillvaro (delas upp i ekonomiskt, socialt och ekologiskt)

11 UR STRATEGIN Insatsområden 1. Företagande och arbetstillfällen 2. Samspel mellan land och stad 3. Ungdomar 4. Utvecklande bygder

12 UR STRATEGIN EUs strukturfonder Företagande och arbetstillfällen Samspel mellan land och stad Ungdomar Utvecklande bygder Landsbygdsfonden xxxx Regionalfonden xx Socialfonden x x

13 VÅRT ARBETE Övergripande mål: En ekonomisk, socialt och miljömässigt hållbar landsbygd!

14 VÅRT ARBETE Poängsättning av projekt med hänsyn till:

15 FÖRSLAG TILL BESLUT Att godkänna Utvecklingsstrategin för Upplandsbygd med redaktionella ändringar samt de förändringar som krävs av Jordbruksverket


Ladda ner ppt "Utvecklingsstrategin. Innehåll 1.Genomförda förändringar i strategin sedan förra LAG-mötet 2.Budget 3.Bedömning av projekt – så står det i strategin."

Liknande presentationer


Google-annonser