Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regionalfonden Västsverige

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regionalfonden Västsverige"— Presentationens avskrift:

1 Regionalfonden Västsverige
Linnea Hagblom Thanos Pinakas Tillväxtverket

2 Generellt om regionalfonden
Övergripande målet är att stärka små och medelstora företags konkurrenskraft, bidra till en mer koldioxidsnål ekonomi och främja en hållbar stadsutveckling. 3-åriga projekt, där fonden går in med max 40 % av finansieringen. Budget: 450 Mkr Aktivt arbete med jämställdhet, icke-diskriminering och god miljö som metoder för att uppnå målen

3 Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
Innovations- och marknadsutveckling Coachning och uppföljning av företagens utveckling Identifiera och utveckla affärsidéer Utveckla nya verktyg för behovsanpassad affärsrådgivning Mål: Fler innovativa tillväxtföretag.

4 Samverkan inom forskning och Innovation
Forsknings- och innovationssamverkan Test- och demonstrationsmiljöer Innovationsupphandling, ökad kunskap Positionering av forsknings- och innovationsmiljöer (internationalisering) Mål: Stärkt samverkan inom forskning och innovation i regionala styrkeområden

5 Innovation för en koldioxidsmål ekonomi
Forsknings- och innovationssamverkan Test- och demonstrationsmiljöer Innovationsupphandling, ökad kunskap Innovations- och marknadsutveckling (internationalisering) Mål: Stärkt samverkan inom forskning och innovation… Stärkt förmåga att utveckla och kommersialisera nya produkter, tjänster och lösningar… … som bidrar till en mer koldioxidsnål ekonomi.

6 Nyheter Ökat fokus på test- och demonstationsmiljöer
Stort fokus på riskkapital Internationalisering Öronmärkta pengar till satsningar på koldioxidsnål ekonomi Hållbar stadsutveckling i Göteborgs stad, inom samtliga insatsområden Fondsamordning

7 Framgångsfaktorer Samarbeten över sektorsgränserna, med näringsliv, offentliga aktörer, forskningsinstitutioner, klusterorganisationer och akademi Företagsnära projekt ger högre resultat Kommersialisering – avknoppningar från forskningen Strategiska projekt med kopplingar till regionala målsättningar (VG2020 och Hallands tillväxtstrategi) Aktivt ägarskap av projekten Stark projektorganisation Nytänkande och risktagande!

8 Beslutsprocessen Dialog med Tillväxt- verket Ansökan till
Beredning (Tillväxt- verket) Prioritering (Struktur- fonds- partner- skapet) Beslut om projekt (Tillväxt- verket) Ansökan om utbetalning till Tillväxt- verket Beslut om utbetalning (Tillväxt- verket)

9 Regionalfonden och Horisont 2020
Informationsmöte Möjligheter för offentlig sektor inom Horisont tema Koppling mellan Horisont 2020 och strukturfonderna Datum: 26 nov 2014, 10:30-12:30 Arrangör: VINNOVA Plats: VINNOVA, Mäster Samuelsgatan 56, 4 tr Ort: Stockholm Anmälan senast: 21 november 2014 Kommer webbsändas

10 Har du frågor. Kontakta oss, vi berättar gärna mer
Har du frågor? Kontakta oss, vi berättar gärna mer. Thanos Pinakas, Linnea Hagblom,


Ladda ner ppt "Regionalfonden Västsverige"

Liknande presentationer


Google-annonser