Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Verksamhets- utveckling och sambruk av kommunala e-tjänster.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Verksamhets- utveckling och sambruk av kommunala e-tjänster."— Presentationens avskrift:

1 Verksamhets- utveckling och sambruk av kommunala e-tjänster

2 Vi har alla samma uppdrag Ge våra kommuninvånare bästa tänkbara service – till så låga kostnader som möjligt.

3 … och vi vet vad som krävs Ständig verksamhetsutveckling E-tjänster anpassade till verksamheten Pengar Resurser Kunskap

4 Tuffa utmaningar Isolerade e-tjänster ökar inte effektiviteten Standardsystem stöder inte verksamhetsutveckling Svårt för enskilda kommuner att driva projekt för verksamhetsutveckling effektivt Svårt för enskilda kommuner att skapa bra avtal med e-tjänstleverantörer

5 Därför finns Sambruk Vi driver gemensam verksamhets- utveckling genom att skapa unika e-tjänster utifrån våra medlemmars behov

6 Vi uppnår konkreta resultat Nya e-tjänster och nya arbetssätt Öppen teknisk plattform Nya affärsmodeller Remiss- och påtryckarinstans

7 Framgångsfaktorer Initierar och genomför projekt utifrån medlemmarnas behov Delar kunskap och erfarenheter med varandra Väljer ”best practice” Delar på kostnaderna för utveckling och förvaltning Delar på kostnaderna för externa specialister Tillsammans blir vi starkare som kravställare, beställare och utvecklingspartner till leverantörer och myndigheter Starkt FoU-stöd – totalt > 17 MKr i projektanslag

8 Sambruks nätverk Medlemmar ett 80-tal kommuner SKL Externa sponsorer VINNOVA Tillväxtverket INTERREG IVC Externa intressenter KommITs Lokala och regionala samarbetsorgan Myndigheter IT-leverantörer

9 Samarbetsformer Verksamhetsorienterade nätverk & projekt Projekt initieras av medlemmarna Sambruk etablerar projektforum Projektorganisation med projektledare, stödfunktioner och styrgrupp Externa specialister vid behov Frivilligt att delta

10 Sambruk då… Startade som nätverk 2003 12 medlemmar Fem pilotprojekt initierades 2003-2004 Formell intresseförening 2005 40-tal medlemmar, inkl VERVA och SKL

11 … och nu 80-tal medlemmar Totalt VINNOVA-stöd på 17,7 miljoner för forskning 2005-2011 Dialog med VERVA/K-koll, CSN, FK, Närings- och Finansdepartementet Framgångsrika projekt Viktiga & värdefulla rapporter

12 Konkreta resultat / leveranser Medborgarassistent Föreningsbidrag och lokalbokning Ekonomisk bistånd – ’Multifråga’ Elektroniskt bevarande LSS/LASS-BITA – ’TidIT’ Öppen Teknisk Plattform – ÖTP

13 Vi driver utvecklingen Verksamhetsmodeller för samverkan mellan stat och kommun – SAMSKOP Affärsmodeller för öppen källkod i offentlig verksamhet – BOSSANOVA Säkerhetsklassning av e-tjänster Specifikation av nyttomeddelande Specifikation av begreppsmodeller Remissinstans till SOU 2007:47

14 Leveranser 2010 ! Ek.bistånd -> ’Multiklient’ BITA -> ’TidIT’ INNOVETA -> ’Streamflow’ Fritid -> e-tjänster för lok.bokn & bidrag Sammanhållen ÄHS -> konkret vägledningsdokument

15 Ännu mer på gång 2010 Ek.bistånd -> e-tjänst, ANSÖKAN BITA -> integrationer, verks.system & FK INNOVETA -> ’Streamflow 2.0’ + ’Surface’ Elektroniskt bevarande – etapp II Vidareutvecklad ÖTP-dokument

16 Fortsatt & utvecklat nätverkande Skola – öppna verksamhetssystem Informationssäkerhet Skola 1:1 Systemförvaltning

17 Fortsatt & utvecklat FoU SAMSKOP – samverkan med myndigheter – UNIKT !! BOSSANOVA – nya affärsmodeller för Open Source – UNIKT !! INNOVETA – kundcenter, FoU-projekt som inkluderar produktutveckling verksamt.se – TVV -> Sambruk + LiU OSEPA – EU-projekt (INTERREG IVC); Sambruk enda svenska representant bland 13 organisationer (11 länder)

18 Utveckling av föreningen – VPL 2010 Medlemstillväxt Tydligare profil Kraftfullare marknadsföring Bredda nyttjandet av resultaten Stödja nyttjande av SGM Fördjupa samverkan med SKL, myndigheter & departement Vidareutveckling av webb Fortsätta & förstärka vidareutveckling av ÖTP Förvaltningsfunktion Vidareutveckla kunskapsinnehåll

19 SAMMANFATTNING SAMBRUK = kreditkort(-ssyndromet…) SAMARBETE livsnödvändigt för Sveriges kommuner; utvecklas ELLER avvecklas… ”BEVIS”: KommITs KIVOS Lokala/regionala samverkansfora SKL:s NISVO-arbete SKL:s nya satsning; ”Fler e-tjänster”

20 SÅ – kärnfrågan… JA – SAMBRUK BEHÖVS ! ÄNNU FLER behöver övertygas Nya samverkansformer & -fora Även Sambruk behöver utvecklas !!

21 Slutsatser Samverkan tar tid, men det gör även intern förankring Erfarenhet är mycket svårare att kopiera än produkter Utveckling av e-tjänster måste gå hand i hand med verksamhetsutveckling för att ge verkliga effektivitetsförbättringar Samverkan + FoU-stöd är bästa vägen till effektivt förändringsarbete

22 www.sambruk.se Ordförande Olle Nilsson Sträng nilsson-strang@bollnas.se 0278-252 48 Verkställande tjänsteman Claes-Olof Olsson claes-olof.olsson@sambruk.se 0703-14 11 92 Projektkoordinator Lotta Ruderfors lotta.ruderfors@sambruk.se 0705-71 77 47


Ladda ner ppt "Verksamhets- utveckling och sambruk av kommunala e-tjänster."

Liknande presentationer


Google-annonser